แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

ทำประกันต้องตรวจสุขภาพก่อนหรือไม่? ตรวจอะไรบ้าง? ใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประกันสังคมได้หรือไม่?

ผู้เขียน : Nok Srihong

มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี เป็นนักเขียนด้านประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เพื่อสุขภาพที่ Rabbit Care และ 12 ปี ในอุตสาหกรรม OTA อย่าง Laterooms.com , Expedia.com จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว

close
 
 
Published: October 31,2022
ตรวจสุขภาพประกันสังคม

ยังคงเป็นคำถามคาใจของใครหลาย ๆ คน อยู่ไม่น้อย สำหรับการขอทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ ว่าจำเป็นจะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนการทำประกันหรือไม่? ถ้าหากจำเป็นต้องตรวจก่อนจะต้องตรวจอะไรบ้าง? และเราสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพประกันสังคมประจำปีได้หรือไม่? น้องแคร์มีคำตอบสำหรับทุกคำถามคาใจเหล่านี้!

จะรู้ได้อย่างไรว่าเราต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันหรือไม่?

ในฐานะผู้ขอเอาประกันหรือคนขอทำประกันนั้น จะสามารถทราบได้ว่าตนเองจะต้องไปตรวจสุขภาพเพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันหรือไม่ ก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาเบื้องต้นของฝ่ายพิจารณารับทำประกัน ที่จะพิจารณาจากการตอบคำถามสุขภาพร่วมกับอายุ และเพศของผู้ขอเอาประกัน ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน หากมีความเสี่ยงมาก ก็จะมีการยื่นคำขอมายังผู้ขอเอาประกันว่าจะต้องดำเนินการตรวจและส่งผลตรวจแนบมายังฝ่ายพิจารณา เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนยืนยันว่าบุคคลนั้น ๆ สามารถทำประกันได้หรือไม่

โดยทั่วไปแล้วหากผู้ขอเอาประกันสุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติดี ไม่เคยมีประวัติมีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังใด ๆ หรือไม่เคยป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงใด ๆ มาก่อนการขอทำประกัน ประกอบกับอายุยังไม่เยอะกรณีนี้ส่วนมากบริษัทประกันก็จะไม่มีการเรียกตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน แต่อาจจะมีการสุ่มตรวจสอบประวัติสุขภาพบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการ Recheck ว่าผู้เอาประกันไม่ได้มีการแถลงเท็จในการตอบคำถามสุขภาพก่อนทำประกัน

สมัครประกันสุขภาพกับน้องแคร์ รับบริการปรึกษาแพทย์ฟรี! ไม่ต้องไปโรงพยาบาล
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  การตอบคำถามสุขภาพก่อนทำประกันคืออะไร? สำคัญอย่างไร?

  การตอบคำถามสุขภาพ ก็คือ การที่ผู้ขอเอาประกันแจ้งข้อมูลประวัติด้านสุขภาพตนเองให้บริษัทประกันทราบ คำถามสุขภาพนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการสมัครทำประกัน โดยคำถามส่วนใหญ่ที่บริษัทประกันถามจะเป็นคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เอาประกันทั้งหมด เช่น คำถามเกี่ยวกับโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง รวมไปถึงจะมีคำถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต อย่างการสูบบุหรี่ หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคำถามเกี่ยวกับประวัติการเป็นโรคร้ายแรงของผู้เอาประกันและคนในครอบครัว เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาการรับประกัน

  และผู้ขอเอาประกันอย่างเราก็จำเป็นจะต้องตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริงเท่านั้น เพราะหากบริษัทประกันตรวจสอบแล้วพบว่ามีการตอบคำถามสุขภาพแบบปิดบังความจริง หรือที่ภาษาประกันเรียกว่าแถลงเท็จ บริษัทประกันจะมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์หรือไม่รับผิดชอบค่าสินไหมตามกฎหมายได้ และคำตอบที่ได้จากคำถามสุขภาพนี่เอง ก็จะเป็นเกณฑ์หลักในการชี้วัดว่าเราจะต้องถูกเรียกตรวจสุขภาพก่อนการทำประกันหรือไม่ และบริษัทจะรับทำประกันให้เราหรือไม่

  ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกัน เราควรไปตรวจสุขภาพด้วยตนเองก่อนหรือไม่?

  ตามที่กล่าวมาข้างต้นว่าการที่บริษัทประกันจะรับทำประกันหรือจะปฏิเสธนั้น หลักเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดก็คือประวัติด้านสุขภาพ แน่นอนว่าบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองหรือรับทำประกันให้กับบุคคลที่เป็นโรคมาก่อนการทำประกัน รวมถึงโรคที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอาการที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยบริษัทประกันจะถือเอาหลักฐานคำวินิจฉัยทางการแพทย์ หรือประวัติด้านสุขภาพจากโรงพยาบาล และการตอบคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันที่ผู้เอาประกันแถลงไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับทำประกัน

  นั่นหมายความว่า หากเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัว หรือไม่เคยมีประวัติด้านสุขภาพที่มีผลผิดปกติมาก่อน ก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพเลย ถ้าหากคุณกำลังวางแผนซื้อประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตอยู่และมีสุขภาพร่างกายปกติทุกประการแ แต่บังเอิญใกล้ถึงคิวที่ต้องรับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ว่าจะเป็นการตรวจประจำปีที่เป็นสวัสดิการบริษัท หรือใช้สิทธิ์ประกันสังคม น้องแคร์ขอแนะนำว่า ควรเลื่อนการตรวจสุขภาพนั้น ๆ ไปก่อน ให้สมัครทำประกันให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงค่อยไปตรวจสุขภาพหลังจากนั้นอย่างน้อย 30-120 วัน

  ทั้งนี้ก็เป็นเพราะสถานะด้านสุขภาพของคุณ ณ ปัจจุบัน คือบุคคลที่ประวัติสุขภาพดี สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงปกติ ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง จึงมีโอกาสที่จะทำประกันผ่านสูง บริษัทให้ความคุ้มครองครบถ้วนไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ แต่หากคุณเลือกไปเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนสมัครทำประกันและบังเอิญตรวจพบว่าเป็นโรคเรื้อรังที่เพิ่งเป็นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่เคยมีประวัติมาก่อน อย่างเช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ฯลฯ คุณก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีประวัติสุขภาพไม่สมบูรณ์ทันที แน่นอนว่าหลังจากนั้นหากคุณจะสมัครทำประกัน ประวัติด้านสุขภาพเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อการพิจารณาการรับทำประกันด้วย

  ตรวจสุขภาพ ตรวจอะไรบ้าง

  หากสุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เมื่อต้องการสมัครทำประกัน ก็จะไม่ถูกบริษัทประกันเรียกตรวจสุขภาพ และไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนการทำประกันด้วยตนเองเช่นกัน

  แล้วหากบริษัทประกันแจ้งให้ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน ต้องตรวจอะไรบ้าง?

  หากเป็นกรณีที่บริษัทประกันแจ้งให้ผู้ขอเอาประกันต้องตรวจสุขภาพก่อนการทำประกัน เพื่อนำผลตรวจไปประกอบการพิจารณารับทำประกันจากฝ่ายพิจารณา กรณีเช่นนี้จะถูกแบบออกเป็น 2 สถานการณ์หลัก ๆ คือ

  • บริษัทแจ้งให้ตรวจสุขภาพ เนื่องจากจากคำแถลงคำถามสุขภาพในใบสมัครทำประกันมีแนวโน้มหรือมีประวัติสุขภาพไม่สมบูรณ์มาก่อน

  หากเป็นการเรียกตรวจในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทประกันจะแจ้งรายการที่ผู้ขอเอาประกันจะต้องดำเนินการตรวจ ซึ่งรายการตรวจดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับประวัติสุขภาพของแต่ละบุคคลว่าฝ่ายพิจารณามีความกังวลเรื่องใดเป็นพิเศษที่ต้องการให้ผู้ขอเอาประกันตรวจสุขภาพเพื่อนำผลสุขภาพนั้นมายื่นให้ฝ่ายพิจารณา พิจารณาอีกครั้ง โดยรายการตรวจเบื้องต้นทั่วไป ก็อย่างเช่น 

  • ตรวจปัสสาวะ 
  • ตรวจวัดความดันโลหิต
  • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
  • พบแพทย์ตอบคำถามสุขภาพตามแบบฟอร์ม

  หรือผู้ขอเอาประกันบางรายอาจจะถูกขอให้ตรวจสุขภาพโดยเป็นรายการตรวจแบบเฉพาะจุดหรือเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ เพื่อนำผลตรวจไปเปรียบเทียบกับประวัติสุขภาพที่เคยแถลงและประกอบการพิจารณารับทำประกัน เช่น

  • เอ็กซ์เรย์ปอด-ทรวงอก
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • ตรวจเลือด
  • ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์
  • ตรวจค่าตับ เป็นต้น

  ทั้งนี้ผู้ขอเอาประกันที่จะต้องถูกตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนไปตรวจ 1 วัน ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ นอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจ หากมีรายการตรวจเลือด จะต้องมีการงดน้ำ-งดอาหาร รวมถึงยา อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงด้วย (ยกเว้นยาประจำตัว อย่างเช่น ยาลดความดัน สามารถรับประทานได้ตามแพทย์สั่ง)  สำหรับเพศหญิง หากจะต้องมีการตรวจปัสสาวะ จะต้องเก็บปัสสาวะในช่วงที่หมดประจำเดือนไปแล้ว 7 วัน หากตั้งครรภ์จะไม่สามารถเอ็กซ์เรย์ได้ เป็นต้น

  • บริษัทประกันแจ้งขอตรวจสุขภาพแบบพิเศษ โดยใช้อุปกรณ์ของบริษัทประกัน

  การตรวจสุขภาพแบบพิเศษ และจะต้องใช้อุปกรณ์ในการตรวจจากบริษัทประกันเท่านั้น จะใช้การตรวจแบบนี้กับผู้ขอเอาประกันที่มีอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนอยู่บ่อยครั้ง มีความเสี่ยงมากกว่าอาชีพอื่น ๆ อย่างเช่น ช่างภาพ นักแสดง บุคคลในอุตสาหกรรมบันเทิงต่าง ๆ นักดนตรี นักร้อง เป็นต้น รวมไปถึงผู้เอาประกันที่มีค่าดัชนีมวลกายหรือ ค่า BMI ต่ำกว่า 17 บริษัทประกันก็จะมีการขอตรวจสุขภาพแบบพิเศษ โดยใช้อุปกรณ์ของบริษัทประกัน โดยการตรวจแบบพิเศษนี้ ได้แก่

  • การตรวจหา Anti-HIV ทางน้ำลายโปรแกรม O หรือ BPO 
  • การตรวจหา Anti-HIV และ HBsAg ทางเลือดโดยการปั่นซีรั่ม โปรแกรม A หรือ BPA
  • การตรวจหา Anti-HIV ทางเลือด DBS

  การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันทุกกรณี ผู้ขอเอาประกันจะต้องได้รับการตรวจจาก “แพทย์แต่งตั้ง” ของบริษัทประกันโดยตรงเท่านั้น ไม่สามารถตรวจกับแพทย์อื่น ๆ ทั่วไปได้

  ถ้าต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน สามารถใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประกันสังคมได้หรือไม่?

  เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า ในทุก ๆ ปี หากใครมีสิทธิ์สวัสดิการประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 ก็จะสามารถใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรีได้ โดยรายการที่จะสามารถตรวจได้ก็จะเป็นรายการตรวจร่างกายตามช่วงอายุ และความถี่ในการตรวจ ยกตัวอย่าง คนที่อยู่ในช่วงอายุ 55 ปี ขึ้นไป จะมีรายการตรวจ อย่างเช่น ตรวจสายตา 1 ครั้งต่อปี ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS 1 ครั้งต่อปี ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear ตามความเสี่ยง ตรวจการทำงานของไต 1 ครั้งต่อปี เป็นต้น

  ซึ่งการตรวจสุขภาพด้วยสิทธิ์ประกันสังคมนั้น หากเป็นการใช้สิทธิ์ประจำปี เมื่อตรวจเสร็จแล้วผลเป็นปกติไม่มีอะไรผิดปกติ แล้วต้องการจะสมัครทำประกัน หลังจากนั้นจึงไปขอทำประกัน กรณีเช่นนี้ก็จะสามารถใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประกันสังคมได้โดยทั่วไป แต่หากเป็นกรณีที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพจากประกันสังคม และมีการสมัครทำประกันแล้วบริษัทประกันแจ้งให้ทำการตรวจสุขภาพ เพื่อนำผลสุขภาพที่ได้ไปประกอบการพิจารณาการรับประกัน ในกรณีเช่นนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิ์การตรวจสุขภาพจากประกันสังคมได้ เนื่องจากการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันที่ทางบริษัทประกันแจ้งมา จะต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์แต่งตั้ง ของบริษัทประกันและจะเป็นรายการตรวจตามที่บริษัทประกันแจ้งมาเท่านั้น จึงไม่สามารถใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพจากประกันสังคมหรือตรวจสุขภาพแบบทั่วไปกับแพทย์ท่านอื่น นอกเหนือไปจากแพทย์แต่งตั้งได้

  ตรวจสุขภาพทำประกัน

  น้องแคร์ขอสรุปว่า การจะสมัครทำประกันนั้น เราไม่จำเป็นจะต้องไปตรวจสุขภาพมาก่อนที่จะไปสมัครทำประกัน เนื่องจากอาจจะมีผลต่อการพิจารณารับประกัน ถ้าผลการตรวจของเรามีความผิดปกติ หากต้องการจะซื้อประกันอยู่แล้ว ควรดำเนินการสมัครทำประกันไปโดยไม่ต้องไปตรวจสุขภาพก่อน เนื่องจากหลังสมัครทำประกันไปแล้วถ้าฝ่ายพิจารณามีความกังวลเกี่ยวกับคำตอบสุขภาพในใบสมัครทำประกันของเรา บริษัทประกันจะเป็นผู้แจ้งให้เราไปตรวจสุขภาพกับแพทย์แต่งตั้งของบริษัทเอง

  แน่นอนว่าหากเรากำลังวางแผนซื้อประกันอยู่ล่ะก็ สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด บริษัทประกันจะรับทำประกันหรือปฏิเสธก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายของเราเป็นหลัก ดังนั้นหากเรายังอายุน้อย ๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติ ก็ควรรีบวางแผนการซื้อประกันเพื่อให้เราได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และหากใครที่กำลังลังเลว่าจะเลือกทำประกันแบบไหนดี แรบบิท แคร์ เรามีบริการค้นหาประกันที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด ไว้คอยบริการทุกท่าน สะดวก สบาย ใช้เวลาไม่นาน เรื่องสุขภาพสำคัญกับการทำประกันมาก อย่ารอช้า คลิกเลย!

  ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน

  รถของคุณยี่ห้ออะไร

  < กลับไป
  < กลับไป

  ระบุยี่ห้อรถของคุณ

  ระบุปีผลิตรถของคุณ

   

   

  บทความแคร์เรื่องประกันสุขภาพ

  Rabbit Care Blog Image 85842

  แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

  เคล็ด (ไม่) ลับ 5 สเต็ป วิธีเลิกบุหรี่แบบเห็นผล ไม่ต้องหักดิบ

  รู้ทั้งรู้ว่าการสูบบุหรี่ทำร้ายร่างกายขนาดไหน แต่ก็ยังสูบ! เพราะบุหรี่ เป็นหนึ่งในสารเสพติดที่มีการใช้มากที่สุด
  Nok Srihong
  10/08/2023
  Rabbit Care Blog Image 83755

  แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

  ปวดท้องเมนส์-ปวดท้องประจำเดือน เสี่ยงเป็นอะไร แบบไหนที่ควรพบแพทย์?

  ปวดท้องเมนส์ หรือ ปวดท้องประจำเดือน เป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้หญิงในช่วงเวลามีประจำเดือน
  Nok Srihong
  08/05/2023
  Rabbit Care Blog Image 80332

  แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

  ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ที่ไหนดีให้คุ้มและเหมาะกับตัวเราที่สุด?

  ประกันอุบัติเหตุ คือ ประกันรูปแบบหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองเมื่อบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน
  Tawan
  31/10/2022