แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี คุ้มครองการตายทุกกรณีจริงไหม? มีแบบไหนบ้าง?

ผู้เขียน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care และ Asia Direct มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย มีความเชี่ยวชาญด้านประกันรถยนต์และประกันชีวิต

close
linkedin icon
 
 
Published: August 24,2022
ประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตทุกกรณี คุ้มครองทุกสาเหตุการตายจริงไหม อะไรบ้าง?

ประกันคุ้มครองชีวิตทุกกรณี คือ ประกันชีวิตทั่วไปที่ให้ผลประโยชน์เงินเอาประกันเมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิตในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยทั่วไป อุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรง และมีให้เลือกทั้งแบบประกันชีวิตระยะสั้น ประกันออมทรัพย์ หรือแม้กระทั่งประกันผู้สูงอายุ แต่อาจมีเงื่อนไขเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการยกเว้นการจ่ายเงินประกันอยู่บ้างในบางกรณี แรบบิท แคร์ รวบรวมเรื่องต้องรู้ก่อนทำประกันคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีมาฝากกัน

ประกันคุ้มครองชีวิตทุกกรณี คืออะไร?

ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี คือ ประกันชีวิตที่ให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองในรูปแบบเงินเอาประกัน (เงินก้อน) ตามทุนประกันชีวิต หรือมากกว่าทุนประกันตามเงื่อนไขของประกันชีวิตแต่ละประเภทที่เลือกทำไว้ เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิตในทุกกรณีเท่านั้น ไม่ครอบคลุมการรักษาพยาบาล

ประกันเสียชีวิตทุกกรณีผู้สูงอายุ คืออะไร?

ประกันคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีสำหรับผู้สูงอายุ คือ ประกันชีวิตผู้สูงอายุสำหรับผู้ขอทำประกันตั้งแต่อายุ 50-70 ปีขึ้นไป ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ แต่มีระยะเวลารอคอย 2 ปี และมีเงื่อนไขการจ่ายเงินประกัน กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย และจากอุบัติเหตุใน 1-2 ปีแรกที่แตกต่างจากประกันชีวิตทั่วไปที่จะจ่ายเงินทุนประกันให้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

ประกันชีวิตตายจ่ายทุกกรณีมีแบบไหนบ้าง?

ประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตทุกสาเหตุ คุ้มครองกรณีไหนบ้าง?

ประกันเสียชีวิตทุกกรณีให้ความคุ้มครองและจ่ายเงินเอาประกันให้กรณีผู้ทำประกันเสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยทั่วไป อุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรง โดยไม่มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) แต่ต้องมีหลักฐานยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่พิสูจน์ได้ และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันเสียชีวิต หรือภายใน 7 วันหลังจากทราบว่าผู้เสียชีวิตมีประกันชีวิต

กรณีเสียชีวิตตามธรรมชาติ

เสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยทั่วไป หรืออาการเจ็บป่วยร้ายแรง

กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ

เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ถูกฆาตกรรม อุบัติเหตุ ถูกสัตว์ทำร้าย หรือเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ

กรณีเสียชีวิตโดยผลของกฎหมาย

 ตกเป็นบุคคลสาบสูญ หรือศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ

เสียชีวิตต่างประเทศ ประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตทุกกรณีจ่ายไหม?

ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณีโดยทั่วไปจะให้ความคุ้มครองและผลประโยชน์ชดเชยกรณีผู้ทำประกันเสียชีวิตในต่างประเทศในทุกกรณีการเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองการเสียชีวิต ณ ต่างประเทศเป็นรายกรณีอีกครั้ง รวมถึงอาณาเขตคุ้มครองตามที่แต่ละกรมธรรม์กำหนด เช่น ประเทศไทย เอเชีย หรือทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา

เป็นโรคซึมเศร้า ทำประกันชีวิตคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณีได้ไหม?

หากมีประวัติรักษาทางจิตเวชก่อนการทำประกัน เช่น ซึมเศร้า เครียด นอนไม่หลับ วิตกกังวล อาจจะไม่สามารถยื่นขอทำประกันชีวิตคุ้มครองทุกกรณี หรือหากทำได้ บริษัทประกันอาจเรียกเก็บเบี้ยประกันเพิ่มสูงกว่าปกติ หรือขอหลักฐานยืนยันการรักษาหายขาดประกอบ รวมถึงหากพบการปกปิดข้อมูลในภายหลัง บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาเป็นโมฆะได้

ประกันชีวิตคุ้มครองทุกสาเหตุไม่จ่ายเงินเอาประกันกรณีไหนบ้าง?

ประกันเสียชีวิตทุกกรณีที่ยังมีผลบังคับตามปกติจะยกเว้นไม่จ่ายเงินประกันกรณีผู้ทำประกันเสียชีวิตใน 2 กรณีหลัก คือ การฆ่าตัวตายภายใน​ 1 ปี และการปกปิดสาระสำคัญ​ที่มีผลต่อการรับประกัน เช่น อายุ ประวัติ​สุขภาพ​ หรืออาชีพ แต่โดยทั่วไปแล้ว ประกันชีวิตจะให้คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี ตัวอย่างกรณียกเว้นไม่จ่ายเงินประกันชีวิตมีดังนี้

  • ปกปิดและไม่เปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญ หรือให้ข้อมูลเท็จ 
  • ฆ่าตัวเองตายโดยเจตนา ภายใน 1 ปี
  • ถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  • ไม่ชำระเบี้ย จนสัญญาประกันขาดอายุ 
  • เข้าใจว่าทำประกันชีวิต

ประกันชีวิตไม่จ่ายกรณีใดบ้าง? ทำไมจึงเคลมประกันชีวิตไม่ได้?

ประกันชีวิตตายจ่ายทุกกรณีมีแบบไหนบ้าง?

ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา

ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance) คือ ประกันชีวิตระยะสั้นที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตภายในช่วงระยะเวลา 10 ปี, 15 ปี หรือ 20 ปี มีเบี้ยประกันถูกที่สุดเมื่อเทียบกับวงเงินเอาประกันที่เท่ากันกับประกันชีวิตในแบบอื่น ๆ แต่จะไม่มีเงินคืน และไม่มีความคุ้มครองเมื่อครบอายุสัญญา ทำให้บางคนเรียกประกันประเภทนี้ว่าประกันชีวิตแบบจ่ายเบี้ยทิ้ง

ประกันชีวิตตลอดชีพ

ประกันชีวิตตลอดชีพ (Whole Life Insurance) คือ ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองยาวนานตลอดชีวิต เหมาะใช้เป็นสัญญาหลักเพื่อใช้ร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ แต่มีเบี้ยประกันสูงกว่าประกันชั่วระยะเวลา สามารถใช้วางแผนมรดกได้ ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เมื่อทำประกันชีวิตที่มีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์ (Endowment Life Insurance) คือ ประกันชีวิตที่บริษัทฯ ตกลงจะจ่ายเงินเอาประกันและผลประโยชน์เพิ่มเติมให้ตามจำนวนที่ระบุไว้ให้เมื่อผู้ทำประกันภัยเสียชีวิตในระยะที่กำหนด หรือมีชีวิตอยู่ในวันที่สัญญาครบกำหนด ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ด้วยเช่นกัน

ประกันชีวิตบำนาญ

ประกันบำนาญ (Annuities Insurance) คือ ประกันชีวิตที่บริษัทฯ ตกลงว่าจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเป็นประจำทุก ๆ ปี หรือทุก ๆ ช่วงเวลาที่กำหนดในรูปแบบของเงินคืน หรือผลประโยชน์เพิ่มเติมให้กับผู้ทำประกันภัยที่มีชีวิตอยู่ถึงช่วงอายุที่ระบุไว้ และจ่ายต่อเนื่องจนครบตามเงื่อนไขของสัญญา หากเสียชีวิตก่อนเริ่มรับบำนาญ รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมดคืน

ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณีที่ไหนดี? มีที่ไหนบ้าง?

บริษัทประกันภัยที่มีแบบประกันชีวิตเสียชีวิตจ่ายเงินให้ทุกกรณี คือ บริษัทประกันชีวิตที่เป็นที่รู้จักทั่วไป เช่น FWD Generali หรือไทยประกันชีวิต โดยจะมีประกันชีวิตให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นประกันตลอดชีพ ประกันบำนาญ หรือประกันผู้สูงอายุ ในขณะที่โบรคเกอร์ประกันภัยจะมีแบบประกันชีวิตจากหลากหลายบริษัทให้เลือกเปรียบเทียบประกันออนไลน์ได้สะดวกกว่า ตัวอย่างเช่น

เอฟดับบลิวดี

เอฟดับบลิวดี (FWD) มีแบบประกันประกันที่เสียชีวิตทุกกรณีเบี้ยไม่แพงให้เลือก ทั้งแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ (PENSION) ที่ให้เงินบำนาญยาวนานต่อเนื่องพร้อมรับความคุ้มครองชีวิต และประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ (FOR SAVING) ที่ให้ทั้งความคุ้มครองและชีวิตเงินก้อนคืนเมื่ออยู่ครบสัญญา

เจนเนอราลี่

เจนเนอราลี่ (Generali) มีประกันชีวิตคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณีในรูปแบบประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ (GEN LIFE PLUS 10) ที่มีเงินปันผลคืนต่อเนื่องทุกปี และคืนเงินก้อนอยู่ครบตามสัญญา หรือแบบประกันสำหรับผู้สูงอายุ (GEN SENIOR 55) ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ และรับเงินก้อนสูงสุดหลักแสน คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี

ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต (Thai Life Insurance) มีประกันคุ้มครองการเสียชีวิตทุกสาเหตุให้เลือกหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นประกันออมทรัพย์มีเงินคืน และมีเงินปันผล เช่น ประกันแฮปปี้มีเงินใช้ ประกันมันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ หรือประกันทรัพย์ปันผล รวมถึงประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี เช่น ประกันมรดกเพิ่มพูน (เพื่อผู้สูงอายุ) หรือประกันบุพการีมีเงินใช้ (เพื่อผู้สูงอายุ)

ประกันเสียชีวิตทุกกรณีเลือกจ่ายแบบไหนได้บ้าง?

สามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองทุกกรณีเสียชีวิตได้ตามความสะดวก ทั้งจ่ายเบี้ยประกันเสียชีวิตทุกกรณีรายปีแบบเต็มจำนวน จะได้รับความคุ้มครองตลอดทั้งปีกรมธรรม์ (1 ปี) หรือจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบรายดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือนด้วยดอกเบี้ยพิเศษ หรือดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขของบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เปรียบเทียบประกันชีวิตออนไลน์ และเลือกซื้อแบบประกันชีวิตพิเศษจากบริษัทประกันชั้นนำกว่า 70 บริษัทที่มีให้เลือกเฉพาะลูกค้า แรบบิท แคร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับสิทธิพิเศษขอรับคำปรึกษาทางการแพทย์กับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านวิดีโอคอล (Health Consultant) หรือคำแนะนำเลือกแบบประกันภัยที่ตรงใจจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! โทรเลย 1438 หรือ rabbitcare.com


สรุป

สรุปบทความ

การเลือกซื้อประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี ควรพิจารณาความคุ้มครองและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี อาจมีข้อยกเว้นอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การเสียชีวิตจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เสี่ยงสูง เช่น การแข่งรถ การโดดร่ม เป็นต้น

จบสรุปบทความ
 

บทความแคร์เรื่องประกันสุขภาพ

Rabbit Care Blog Image 85842

แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

เคล็ด (ไม่) ลับ 5 สเต็ป วิธีเลิกบุหรี่แบบเห็นผล ไม่ต้องหักดิบ

รู้ทั้งรู้ว่าการสูบบุหรี่ทำร้ายร่างกายขนาดไหน แต่ก็ยังสูบ! เพราะบุหรี่ เป็นหนึ่งในสารเสพติดที่มีการใช้มากที่สุด
Nok Srihong
10/08/2023
Rabbit Care Blog Image 83755

แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

ปวดท้องเมนส์-ปวดท้องประจำเดือน เสี่ยงเป็นอะไร แบบไหนที่ควรพบแพทย์?

ปวดท้องเมนส์ หรือ ปวดท้องประจำเดือน เป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้หญิงในช่วงเวลามีประจำเดือน
Nok Srihong
08/05/2023
Rabbit Care Blog Image 80338

แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

ทำประกันต้องตรวจสุขภาพก่อนหรือไม่? ตรวจอะไรบ้าง? ใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประกันสังคมได้หรือไม่?

ยังคงเป็นคำถามคาใจของใครหลาย ๆ คน อยู่ไม่น้อย สำหรับการขอทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ
Nok Srihong
31/10/2022