Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบประกันชีวิต ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

2023_JAN_034_dekstop_whole-life-insurance_for-poor-credit.jpg

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คืออะไร?

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คือ ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในสัญญาตลอดชีพ บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 90 ปี หรือ 99 ปี แล้วแต่เงื่อนไขของบริษัทประกัน หากผู้เอาประกันเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทประกันก็จะจ่ายผลประโยชน์เงินเอาประกันตามจำนวนทุนประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันได้ทำไว้ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ โดยผู้รับผลประโยชน์ที่สามารถเป็นผู้รับทุนประกันชีวิตของผู้เอาประกันได้ ต้องเป็นบุคคลที่เป็นทายาทโดยธรรม 6 ลำดับชั้น ดังต่อไปนี้

 • คู่สมรส บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว หรือบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • บิดา - มารดา
 • พี่น้องร่วมบิดา - มารดาเดียวกัน
 • พี่น้องต่างบิดา หรือต่างมารดา
 • ปู่ ย่า ตา ยาย
 • ลุง ป้า น้า อา

สำหรับข้อกำหนดในการจ่ายค่าเบี้ยประกันสำหรับประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แม้จะให้ความคุ้มครองตลอดชีพ แต่การจ่ายค่าเบี้ยประกันบริษัทประกันจะมีการกำหนดการจ่ายเบี้ยเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง ที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกได้ว่าต้องการจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นระยะเวลากี่ปี ซึ่งส่วนมากจะสามารถเลือกจ่ายเบี้ยได้ 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี หรือเลือกจ่ายค่าเบี้ยโดยใช้อายุเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการจ่ายค่าเบี้ยได้ เช่น จ่ายเบี้ยจนถึงอายุ 55 ปี เป็นต้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแผนประกันของแต่ละบริษัท

เหตุผลที่คุณควรทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพคือการสร้างหลักประกันด้านการเงินไว้ให้กับคนในครอบครัวที่รักและเป็นห่วง หลังจากผู้เอาประกันเสียชีวิต ดังนั้นหากคุณกำลังมีความกังวลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความดูแลของคุณในปัจจุบัน ว่าจะส่งผลกระทบกับคนข้างหลังเป็นอย่างยิ่งหากเกิดเหตุไม่คาดขึ้นกับคุณ ประกันชีวิตตลอดชีพจะสามารถตอบโจทย์ความกังวลข้อนี้ของคุณได้เป็นอย่างดี เนื่องจากประกันประเภทนี้มีจุดเด่น ที่

 • ค่าเบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา ไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 • ผลประโยชน์ความคุ้มครองเข้าใจง่าย มีความยืดหยุ่นสูง ให้ความคุ้มครองเป็นเงินก้อนทั้งกรณีเสียชีวิตและกรณีครบกำหนดตามสัญญา
 • มีระยะเวลาในการจ่ายคืนที่แน่นอน สามารถวางแผนเก็บเป็นเงินออมผ่านการซื้อประกันชีวิตตลอดชีพได้
 • ให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองทุนประกันชีวิตสูง ค่าเบี้ยถูก

ควรทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพที่ทุนประกันเท่าไหร่? จึงจะเหมาะสม

เบื้องต้นสำหรับการวางแผนทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ สำหรับสร้างหลักประกันด้านการเงินให้กับคนในครอบครัว สิ่งสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาเพื่อคำนวณหาจำนวนทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของคุณ เพื่อส่งต่อความมั่นคงทางการเงินให้กับคนในครอบครัวของคุณ ได้แก่

 • จำนวนเงินเดือน หรือรายรับที่ได้รับต่อปี
 • ระยะเวลาการทำงานที่เหลือ นับจากอายุปัจจุบันไปจนถึงอายุที่คาดว่าจะยุติการทำงาน
 • จำนวนสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้

คุณสามารถคำนวณหาจำนวนทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมกับคุณได้ โดยการนำจำนวนเงินเดือนหรือรายรับที่ได้ต่อปี มาคูณกับระยะเวลาการทำงานที่เหลือ โดยนับจากอายุปัจจุบันไปจนถึงอายุที่คาดว่าจะยุติการทำงาน เช่น คุณมีรายรับต่อปี 360,000 บาท ปัจจุบันอายุ 30 ปี และคาดว่าจะยุติการทำงานที่อายุ 55 ปี นั่นหมายความว่าเหลือระยะเวลาการทำงานอีก 25 ปี สามารถคำนวณทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมสำหรับคุณได้โดยการนำ 360,000 x 25 จะได้เท่ากับ 9,000,000 บาท ซึ่งหมายถึงค่าความสามารถที่คุณจะสามารถสร้างรายได้ขั้นต่ำในระยะเวลา 25 ปีได้ ดังนั้นหากคุณกำลังวางแผนซื้อประกันชีวิตตลอดชีพ เพื่อส่งต่อความมั่นคงทางการเงินให้กับคนในครอบครัวของคุณ คุณควรทำทุนประกันชีวิตเท่ากับค่าความสามารถที่คุณจะสามารถสร้างได้ขั้นต่ำได้ที่ 9,000,000 บาท เป็นอย่างน้อยหากคุณไม่มีสินทรัพย์อื่นที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ เป็นต้น

หากคุณมีจำนวนสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ด้วย ให้สำรวจว่ามีจำนวนมากเท่าไหร่ เช่น มีเงินออมหรือเงินลงทุน 300,000 บาท และมีทองคำ 100,000 บาท เพื่อนำมาเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถทำทุนประกันน้อยลงได้ แต่เมื่อรวมกับสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้แล้วยังมีจำนวนมูลค่าเท่ากับค่าความสามารถอยู่ เช่น ค่าความสามารถขั้นต่ำที่ต้องทำทุนประกันชีวิต 9,000,000 บาท แต่คุณมีสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ 400,000 บาท นั่นหมายความว่าคุณสามารถเลือกทำทุนประกันชีวิตที่ 8,600,000 บาท (9,000,000 - 400,000) ได้ และยังคงเป็นจำนวนทุนประกันที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของคุณอยู่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากคุณยังมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบสูงอยู่ หรือรายรับของคุณยังไม่มาก คุณสามารถทยอยซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเพื่อสะสมจำนวนทุนเอาประกันชีวิต ตามความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยของคุณได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องทำทุนประกันเป็นจำนวนเท่ากับค่าความสามารถของคุณในครั้งเดียว เมื่อใดที่ภาระค่าใช้จ่ายของคุณลดลง หรือรายรับของคุณเพิ่มมากขึ้น คุณสามารถทำประกันชีวิตตลอดชีพฉบับใหม่เพิ่มได้ภายหลัง

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เหมาะกับใคร?

สำหรับข้อสงสัยว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เหมาะกับใครบ้างนั้น สามารถพิจารณาได้จากลักษณะในการดำเนินชีวิต และภาระหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบ โดยบุคคลที่ควรวางแผนทำประกันชีวิตตลอดชีพ ได้แก่

 • บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว หรือเป็นเสาหลักของบ้าน มีผู้อยู่ในอุปการะที่ต้องดูแล เช่น พ่อแม่ ภรรยา สามี บุตร ควรทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพไว้เพื่อสร้างหลักประกันและส่งต่อความมั่นคงทางการเงินให้คนในครอบครัว

 • บุคคลที่ต้องการวางแผนสร้างและส่งต่อมรดกด้วยทุนประกันชีวิต จากการทำประกันชีวิตตลอดชีพให้กับคนในครอบครัว (ผู้รับผลประโยชน์)

 • บุคคลที่ต้องการมีผลประโยชน์ความคุ้มครองด้านชีวิตที่เหมาะสม และค่าเบี้ยไม่แพง คงที่ตลอดสัญญา ให้ความคุ้มครองยาวนาน มีความยืดหยุ่นสูง เป็นได้ทั้งเงินเก็บออม (กรณีครบสัญญาหรือเวนคืนกรมธรรม์) และมรดกให้คนในครอบครัว (กรณีเสียชีวิต) ได้

 • บุคคลที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพ ร่วมด้วย สามารถซื้อประกันชีวิตตลอดชีพที่เป็นสัญญาหลักก่อน เพื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติม อย่างเช่น สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ หรือสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายร่วมด้วยในกรมธรรม์เดียวกัน เนื่องจากประกันชีวิตตลอดชีพให้ความคุ้มครองยาวนาน จึงเหมาะที่จะซื้อสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อคุณจะได้ผลประโยชน์ความคุ้มครองจากสัญญาเพิ่มเติมยาวนาน สัญญาหลักไม่ครบกำหนดสัญญาไปก่อน ลดความเสี่ยงในการที่ต้องซื้อสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพใหม่เมื่ออายุเยอะแล้ว หรือมีประวัติสุขภาพแล้ว

 • บุคคลที่ต้องการผลประโยชน์ด้านภาษี สามารถนำค่าเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ที่ไหนดี?

หากคุณกำลังสนใจหรือวางแผนทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แต่ยังไม่มีรายละเอียดข้อมูลที่มากเพียงพอสำหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อ เราขอแนะนำให้คุณเข้ามาเลือกดูแผนประกันชีวิตตลอดชีพได้ที่เว็บไซต์แนะนำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ของแรบบิท แคร์ เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของคุณ

และหากคุณตัดสินใจเลือกซื้อแผนประกันชีวิตตลอดชีพผ่านแรบบิท แคร์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ง่าย ๆ ดังนี้

 1. คลิกเลือกแผนประกันแต่ละรูปแบบในหน้าเว็บไซต์นี้
 2. หากคุณสนใจแผนประกันชีวิตตลอดชีพจากบริษัทชั้นนำ แผนใด สามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้
 3. เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกทำประกันแผนไหนให้กดปุ่มปรึกษาฟรีในหน้าแผนประกันนั้น
 4. กรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ อายุ ส่งข้อมูลมาที่แรบบิท แคร์
 5. รอรับการติดต่อกลับ จากผู้เชี่ยวชาญด้านแผนประกันของแรบบิท แคร์
 6. พร้อมรับความคุ้มครองใน 1 วันทำการถัดไป เมื่อผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา