เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ทำความรู้จักอาชีพใหม่ที่กำลังมาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำแห่งอนาคต

ผู้เขียน : Thirakan T
Published September 01, 2022
อาชีพในอนาคต

เทคโนโลยีนอกจากจะทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากขึ้นแล้ว ยังมีบทบาทในการเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ
วิธีการทำงานของมนุษย์ไปพร้อม ๆ กัน ด้วยเทคโนโลยีและการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นองค์กรธุรกิจต่างก็แข่งขันกันช่วงชิง ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน บางบริษัทก็หันมาใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการงานต่าง ๆ แทนการทำงานของมนุษย์ ไปจนถึงงานการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence เข้ามาช่วย ในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกก็ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุค Metaverse และสร้างโลกเสมือนจริงให้มนุษย์ในอนาคตได้ใช้ชีวิตกันในโลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโลกได้เร็วขนาดนี้ คนทำงานยุคใหม่ยิ่งต้องปรับตัวและตามกระแสของโลกให้ทัน วันนี้ JobThai จะขอพาไปเกาะกระแสเทคโนโลยีสุดล้ำ ไปดูกันว่าอาชีพไหนจะมาแรงและได้รับความนิยมในอนาคตกันบ้าง

 • นักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Engineer)
  อาชีพ Artificial Intelligence Engineer หรือ นักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ จะเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน เพราะธุรกิจต่าง ๆ ในอนาคตต้องอาศัยคนที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรมและชุดคำสั่งต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบ AI และ Machine Leaning เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาธุรกิจขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงเป็นการทำให้ AI เข้าใจภาษามนุษย์ ทำหน้าที่ทางภาษาแทนมนุษย์ได้ เช่น การเป็นเครื่องแปลภาษาอัตโนมัติ (Machine Translation) หรือ การทำงานด้วยChatbot หรือ หุ่นยนต์นักสนทนาที่รับคำสั่งจากมนุษย์ได้ ซึ่งการทำงานของ AI Engineer จะช่วยช่วยลดขั้นตอนการทำงานของคนด้วยรูปแบบการทำงานอัตโนมัติ เกิดประสิทธิภาพสูง ลดต้นทุน และทำให้บริษัทเกิดกำไรมากขึ้น กลายเป็นแต้มต่อที่ทำให้ได้เปรียบบริษัทอื่น ๆ ในตลาด

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของ Metaverse (Metaverse Engineer)
  อาชีพ Software Engineer และ Hardware Engineer จะปรับไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโลกเสมือนอย่าง Metaverse เห็นได้จากการที่บริษัทชั้นนำอย่าง Microsoft, Google และ Meta (Facebook เดิม) แข่งขันกันลงทุนและเตรียมความพร้อมในการพัฒนา Metaverse หรือโลกเสมือนจริงที่เป็นพื้นที่จำลองบนโลกดิจิทัล
  เพื่อให้โลกเสมือนนี้มีความสมจริงมากที่สุดจึงต้องอาศัยความสามารถของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ควบคู่ไปกับผู้สร้างและพัฒนาอุปกรณ์เพื่อประยุกต์ระบบ Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) รวมไปถึงการผนวกรวมทั้งสองเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเรียกว่า Mixed Reality (MR) เพื่อสร้างประสบการณ์ในรูปแบบ 3 มิติ จนทำให้การมีตัวตนในโลกออนไลน์จะไม่จำกัดอยู่เพียงรูปโปรไฟล์เหมือน Social Media ในปัจจุบันอีกต่อไป แต่จะมีตัว Avatar แทนตัวคุณ ปรากฏอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวที่เราสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามความต้องการได้เหมือนกับการตกแต่งบ้านในชีวิตจริง เปิดให้เพื่อนเข้ามาพูดคุยสังสรรค์กันได้ รวมไปถึงการทำงานบนออฟฟิศของโลกเสมือนด้วยเช่นกัน

 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
  อาชีพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientist เป็นอีกหนึ่งอาชีพมาแรงของวงการเทคโนโลยีที่ทุกคนต่างพูดถึง Data Scientist มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจ บางคนต้องต่อยอดการวิเคราะห์เพื่อไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถ้าจะนิยามให้พอเห็นภาพก็คือคนที่นำข้อมูลที่มีอยู่มากมายมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์ดีขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพิ่งจะเริ่มพัฒนาหลักสูตรที่เปิดสอนให้มาเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลโดยตรง คนที่ทำงานด้านนี้ส่วนใหญ่จึงมักจบสายวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่ก็จบทางด้านสถิติ แต่ก็ต้องมีความรู้กว้างและหลากหลายในสาขาวิชาอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้สามารถทำงานตอบโจทย์ธุรกิจของแต่ละอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวได้

 • ศิลปินผู้ผลิตผลงาน NFT (NFT Artist)
  เทคโนโลยีก็ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการศิลปะเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในอนาคต จะมี NFT Artist หรือศิลปินผู้ผลิตผลงานดิจิทัลมากขึ้น โดยผลงานในรูปแบบ Non-Fungible Token หรือ NFT นี้ เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งสามารถตรวจสอบที่มาและสิทธิ์การเป็นเจ้าของได้ผ่านระบบ Blockchain ในปัจจุบัน NFT นั้นมีมูลค่าค่อนข้างสูงเพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมักจะมีการผลิตขึ้นมาเพียงชิ้นเดียวในโลก จุดเด่นของ NFT คือคุณค่าของการเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถทำซ้ำได้ มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการขายจึงเกิดขึ้นจากการต้องการถือครองสินทรัพย์ที่มีน้อยชิ้นในโลกเหมือนการประมูลผลงานศิลปะนั่นเอง โดยรูปแบบผลงานในปัจจุบัน NFT สามารถเป็นได้ทุกอย่าง ตั้งแต่ไฟล์ภาพ เสียงและวิดีโอ หรือสื่อผสมต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งหลายวงการทั้งวงการเพลงภาพยนตร์ กีฬา ต่างก็ตื่นตัวกับกระแสนี้เช่นกัน รวมถึง Item ภายในเกมก็สามารถซื้อขายเป็น NFT ได้เช่นกัน

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานหุ่นยนต์ (Robot Operator)
  ในยุคที่เครื่องจักรทดแทนมนุษย์แทบทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานหุ่นยนต์ รวมถึงอาชีพช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรอาจเป็นกลุ่มอาชีพเดียวของมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตตามโรงงานต่าง ๆ ที่หันไปใช้ระบบสายพานอัตโนมัติ (Automation) ทั้งหมดแทนอย่างไรก็ตาม แม้เครื่องจักรกลจะพัฒนาไปได้ไกลและทำงานได้ดีเพียงใด ก็ยังต้องมีคนคอยดูแลในบางส่วนของการทำงาน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต คือ การเปลี่ยนจากแรงงานฝีมือไปเป็นการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจักรสำหรับงานของมนุษย์จะกลายเป็นการทำหน้าที่ซ่อมแซมหุ่นยนต์ การตรวจสอบการทำงานของหุ่นยนต์การแก้ไขและทดสอบเมื่อหุ่นยนต์ทำงานผิดปกติ

ในอนาคตข้างหน้าย่อมจะต้องมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของมนุษย์ทุกคนอย่างแน่นอน เมื่อโลกหมุนเร็ว คนทำงานอย่างเราก็ต้องยิ่งก้าวตามให้ทัน ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รู้เท่าทันและรู้จักใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้อย่าลืมหมั่นหาความรู้เพื่อ Up-Skill และ Re-Skill ให้ทันโลกการทำงานอยู่ตลอดเวลา ไม่แน่ว่าเทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่ ๆ อาจเปิดประตูไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ หรือ สร้างความได้เปรียบในการทำงานให้กับเราได้อย่างคาดไม่ถึงก็เป็นได้

บทความเรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

Rabbit Care Blog Image 78789

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

แม่ท้องควรกังวลเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิงมั้ย ?

ไวรัสฝีดาษลิงกำลังแพร่กระจายในหลายประเทศและขณะนี้ได้รับการประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพโดยทั้งฝ่ายบริหารและองค์การอนามัยโลก
Thirakan T
23/08/2022
Rabbit Care Blog Image 78007

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

วิธีเอาตัวรอด เมื่อคุณเป็นพ่อแม่ Introvert ที่ต้องการใช้เวลาตามลำพัง

ชีวิตการเป็นแม่ที่อยู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยการไม่ได้นอน เสียงดังไม่หยุด และการ์ตูนเรื่องเดิมที่ฉายซ้ำแทบทุกวันเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะ
Thirakan T
26/07/2022
Rabbit Care Blog Image 77674

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

11 Soft Skills ที่คนทำงานควรมีในปี 2022

ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด-19 ทำให้การหางานสมัครงานนั้นขรุขระไม่น้อย เพราะการแข่งขันในตลาดแรงงานค่อนข้างสูง แม้จะมี Hard Skills
Thirakan T
21/06/2022