แคร์แม่และเด็ก

ของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่จะช่วยให้การเติบโตของเด็ก ๆ สมวัย

ผู้เขียน : Nok Srihong

มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี เป็นนักเขียนด้านประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เพื่อสุขภาพที่ Rabbit Care และ 12 ปี ในอุตสาหกรรม OTA อย่าง Laterooms.com , Expedia.com จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

close
linkedin icon
 
 
Published: May 16,2023
ของเล่นเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ

นอกจากจะเสริมสร้างความสนุกแล้วของเล่นเสริมพัฒนาการยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้กับเจ้าตัวน้อยของคุณไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกาย ด้านภาษา และด้านอารมณ์ สำหรับเพื่อน ๆ ที่เป็นพ่อแม่มือใหม่อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องที่ว่าจะเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการแบบไหนให้กับลูกน้อยดี ซึ่งน้องแคร์ขออาสาแนะนำให้เพื่อน ๆ ทุกคนรู้จักกับของเล่นชนิดนี้กันให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์ แนะนำของเล่นที่น่าสนใจ รวมไปถึงแนะนำของเล่นเสริมพัฒนาการที่เหมาะกับช่วงอายุต่าง ๆ รับรองเลยว่านอกจากเจ้าตัวน้อยจะได้รับความสนุกแล้วยังจะได้รับพัฒนาการในอีกหลาย ๆ ด้านอีกแน่นอน

ของเล่นเสริมพัฒนาการคืออะไร?

ของเล่นเสริมพัฒนาการคือ ของเล่นที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความสามารถต่าง ๆ ของเด็ก ในช่วงเวลาที่เด็กยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาทางกายภาพและประสาท โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของเด็กอย่างเป็นระบบ โดยของเล่นเสริมพัฒนาการมีจุดมุ่งหมายสำคัญในเรื่องของการเสริมสร้างเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโต

ของเล่นเสริมพัฒนาการมักจะเป็นของเล่นที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ การพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะด้านการสังเกตหรือการตัดสินใจ และอื่นๆอีกมากมาย ของเล่นเสริมพัฒนาการมักจะถูกออกแบบมาให้มีสีสันสดใสสวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก ๆ โดยนอกจากนี้ยังมีการคำนึงถึงการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะทำให้ของเล่นมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดรับกับการสร้างทักษะในแต่ละช่วงอายุอีกด้วย

ประโยชน์ของของเล่นเสริมพัฒนาการมีอะไรบ้าง?

นอกจากของเล่นเสริมพัฒนาการจะมอบความเพลิดเพลินให้กับลูกน้อยของคุณแล้วตัวองเล่นเองยังมีประโยชน์ในเรื่องของการสร้างทักษะ รวมถึงเสริมพัฒนาการให้แก่ตัวเด็กที่ได้เล่นอีกด้วย เราไปดูกันว่าประโยชน์ของของเล่นเสริมพัฒนาการหรือของเล่นเสริมทักษะจะมีอะไรกันบ้าง 

ส่งเสริมการพัฒนาทางกายภาพ 

ของเล่นเสริมพัฒนาการต่าง ๆ จะช่วยส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อ มัดเนื้อส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของเด็กช่วยให้เด็กมีความคล่องตัวและแข็งแรงมากขึ้น

ส่งเสริมด้านสติปัญญาและเรียนรู้ 

การเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในอนาคต ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การคิดอย่างเป็นขั้นป็นตอน ฝึกการจัดการเวลาและฝึกการเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคำนวณ การอ่านและการเขียน

ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจ   

การเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ได้ดี ทำให้จิตใจแจ่มใส ช่วยในเรื่องการเรียนรู้ พัฒนาด้านความรู้สึก

ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม

ตัวของเล่นเสริมพัฒนาการยังมาเป็นตัวช่วยส่งเสริมพัฒนาทางสังคม เช่น การเรียนรู้การสื่อสาร การได้ทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และได้ฝึกการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาระหว่างผู้อื่นอีกด้วย

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

เป็นอีกหนึ่งข้อดีของการเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการ โดยจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ  เช่น การเล่นตัวต่อที่ลูกของคุณจะได้ปลดปล่อยจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาตามใจนึก

ช่วยเสริมพัฒนาการด้านภาษา

ของเล่นเสริมพัฒนาการ บางชนิดได้ถูกออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์การเล่นเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็น การพูด การฟัง การอ่าน หรือว่าการเขียน ซึ่งจะทำให้เด็กมีความสามารถในการสื่อสารและการเรียนรู้ภาษาในระยะยาว

ช่วยส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์

การเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการกับพ่อแม่ผู้ปกครอง พี่น้อง หรือกับเด็กที่มีอายุใกล้ ๆ กัน จะช่วยให้ฝึกการสื่อสารติดต่อ ทำให้เด็ก ๆ ฝึกการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ฝึกการเข้าสังคม มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัว สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง 

เด็กเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการกับแม่

แนะนำของเล่นเสริมพัฒนาการที่ควรมีติดบ้านไว้

เด็กน้อยกับของเล่นเรียกได่ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แยกออกจากกันออกไม่ได้ การมีของเล่นเสริมพัฒนาการติดบ้านไว้นอกจากลูกของคุณจะได้ความสนุกสนานและความเพลิดเพลินจากการเล่นแล้วยังถือว่าเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ซึ่งเราขอแนะนำของเล่นเหล่านี้ให้มีติดบ้านไว้ โดยที่ของเล่นเสริมทักษะที่เราจะมาแนะนำนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นของเล่นที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันได้เลย

ของเล่นไม้

เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการรูปแบบที่พบเห็นได้ง่ายมากที่สุดอีกรูปแบบหนึ่งโดยจะมาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวต่อ บล็อคไม้ เล่นแก้ปริศนา รถลากและอีกมากมาย

ของเล่นตัวต่อ

ตัวต่อเป็นของเล่นเสริมสร้างทักษะอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง เป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ให้กับลูกน้อย ตัวอย่างเช่นพวกตัวต่อ Lego ที่เราเห็นกันจนชินตา โดยเป็นของเล่นที่รูปแบบการเล่นที่หลากหลาย 

จิ๊กซอว์สำหรับเด็ก

เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการที่ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการสังเกตกับทักษะการวางแแผนได้อย่างดีเยี่ยม เด็ก ๆ จะต้องมองภาพต้นแบบพร้อมกับวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่มี เพื่อต่อออกมาให้ได้เป็นภาพใหญ่

ดินน้ำมันหรือแป้งโดว์

เป็นอีกหนึ่งของเล่นเสริมพัฒนาการที่จะปล่อยให้ลูกของคุณได้รังสรรค์ผลงานได้ตามจินตนาการ โดยการปั่นดินน้ำมันหรือแป้งโดว์ออกมาเป็นสิ่งต่าง ๆ ซึ่งยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อที่มือให้มีความแข็งแรง และทักษะด้านการสัมผัสหยิบจับด้วย

ของเล่นมีเสียงหรือของเล่นเสียงดนตรี

เป็นของเล่นที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางการได้ยินให้กับเด็ก ๆ อีกทั้งช่วยพัฒนาในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไม่ต่างจากของเล่นชิ้นอื่น ๆ อีกด้วย

ตุ๊กตา

เป็นของเล่นเสริมทักษะขั้นพื้นฐานที่จะช่วยพัฒนาทักษะในด้านการสัมผัสฝึกฝนการจับถือให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญเลยก็คือตุ๊กตาเป็นของเล่นที่มีความน่ารักเหมาะกับเด็กทุกวัย

ของเล่นวิทยาศาสตร์

ของเล่นวิทยาศาสตร์เป็นของเสริมทักษะที่เหมาะกับเด็กที่ค่อนข้างโตแล้ว สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ เป็นของเล่นที่จำลองการทดลองชนิดต่าง ๆ ถ้าหากเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการชิ้นนี้กับเพื่อนยังจะช่วยพัฒนาทักษาการเข้าสังคมอีกด้วย ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับลูกของคุณ 

ลูกสาวกับพ่อเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการ

ของเล่นเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยมีอะไรบ้าง?

ของเล่นเสริมพัฒนาการแต่ละประเภทได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี โดยถูกออกดแบบให้สอดคล้องและสัมพันธ์ไปกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย ซึ่งในแต่ละช่วงอายุนั้นร่างกายต้องการการพัฒนาทักษะที่มีเฉพาะและแตกต่างกันออกไป ตัวของเล่นเสริมพัฒนาการแต่ละประเภทจึงมีความเหมาะสมของการเล่นในแต่ละช่วงอายุที่ต่างกัน เพื่อการเสริมสร้างพัฒนาการเหมาะกับแต่ละช่วงอายุและเพื่อไม่ให้เกิดอาการเบื่อหน่ายจากการเล่นของเล่น โรงพยาบาลสมิติเวชได้แบ่งของเล่นที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยซึ่งน้องแคร์ได้สรุปออกมาได้ดังนี้

ของเล่นเสริมพัฒนาการ 6 เดือน

เป็นกลุ่มของเล่นเสริมทักษะที่เหมาะกับเด็กตั้งแต่ 0-6 เดือน โดยเป็นของเล่นที่กระตุ้นพัฒนาการและระบบประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็น กระตุ้นการมองเห็น กระตุ้นการฟังเสียง กระตุ้นการใช้มือและปาก โดยแนะนำของเล่นเสริมพัฒนาการดังนี้

 • ของเล่นสีสันสดใส
 • โมบาย
 • ตุ๊กตาผ้า
 • ของเล่นเขย่าแล้วมีเสียง
 • ของเล่นยางนิ่ม ๆ

ของเล่นเสริมพัฒนาการ 1 ขวบ

โดยเด็กในช่วงวัย 6 เดือนไปจนถึง 1 ขวบนี้ร่างการเริ่มมีพัฒนามากขึ้น เริ่มมีการเคลื่อนไหวได้เองและมีทักษะการสื่อสารทางภาษาที่ดีขึ้น ยังเป็นอีกหนึ่งวัยที่ควรเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการที่เน้นกระตุ้นประสาทสัมผัสของร่างกาย แต่ก็ไม่ควรเลือกของเล่นเสริมทักษะที่ยากเกินไป

 • ของเล่นไม้ชนิดต่าง ๆ เช่นรถลาก บล็อกไม้
 • ของเล่นที่เน้นการใช้กล้ามเนื้อในการหยิบจับ
 • หนังสือภาพต่าง ๆ 

ของเล่นเสริมพัฒนาการ 2 ขวบ

สำหรับเด็ก ๆ ในวัย 1-2 ขวบนี้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีมากขึ้น มัดกล้ามเนื้อได้พัฒนาให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากเดิม นอกจากนี้ทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารก็กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาอีกด้วย

 • ของเล่นไขลาน 
 • ของเล่นเสริมทักษะแท่งไม้หรือพลาสติกรูปทรงต่าง ๆ 
 • อุปกรณ์วาดรูประบายสี สีไม่สี เทียน
 • หนังสือนิทานหรือสมุดภาพ

ของเล่นเสริมพัฒนาการ 3 ขวบ

น้อง ๆ หนู ๆ ในวัย 2-3 ขวบเป็นวัยที่ช่างถามช่างสงสัยควรเพิ่มทักษะการเรียนรอบตัว พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ ส่งเสริมเรื่องทักษะภาษา สติปัญญาและอารมณ์ ของเล่นเสริมพัฒนาการจึงควรเป็นสิ่งต่าง ๆดังนี้

 • จักรยาน 3 ล้อ
 • นิทานรูปแบบต่าง ๆ 
 • จิ๊กซอว์
 • ของเล่นตัวต่อหรือพวกตัวต่อ Lego

ของเล่นเสริมพัฒนาการ 3 ขวบขึ้นไป

ของเล่นเสริมพัฒนาการที่เหมะากับเด็กตั้งแต่ 3-6 ปีควรเป็นของเล่นที่เสริมสร้างการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ และมีการเล่นที่เสริมสร้างร่างกายไปจนถึงปฎิสัมพันธ์กับคนภายนอก

 • ของเล่นวิทยาศาสตร์
 • จักรยาน
 • ชุดของเล่นเลียนแบบอาชีพหรืออุปกรณ์เครื่องใช้
 • ของเล่นเสริมพัฒนาการพวกบอร์ดเกมอย่างง่าย ๆ

เปรียบเทียบประกันสุขภาพกับ Rabbit Care พิเศษ! ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  ของเล่นเสริมพัฒนาการเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ลูก ๆ ของพวกคุณมีการเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย และยิ่งไปกว่านั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรใช้เวลาและให้ความสำคัญกับเด็กในช่วงอายุนี้ให้มาก เพราะถือว่าเป็ยช่วงอายุที่ส่งผลต่อการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาเป็นอย่างมาก การเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการไปกับลูกนั้นนอกจากจะได้เป็นการสังเกตพัฒนาการแล้วยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ง่ายที่สุดอีกด้วย และอย่างที่รู้ ๆ กันว่าเด็กวัยนี้เป็นวัยที่ร่างกายยังไม่แข็งแรงเจ็บป่วยได้ง่าย ซึ่งการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูง เราจึงอยากแนะนำให้เพื่อน ๆ ได้ทำประกันเด็กที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ช่วยลดค่าใช้จ่ายเมื่อยามลูกน้อยเจ็บป่วยลงได้ หากเพื่อน ๆ คนไหนสนใจทำประกันเด็กแล้วล่ะก็สามารถเข้ามาสมัครหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แรบบิท แคร์ กันได้เลย


   

  บทความแคร์แม่และเด็ก

  Rabbit Care Blog Image 89070

  แคร์แม่และเด็ก

  ความสามารถพิเศษที่ควรให้ลูกมีติดตัวไว้ เพราะอาจได้ใช้และต่อยอดได้ในระยะยาว

  ความสามารถพิเศษ สิ่งที่เราต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหากมีติดตัวเอาไว้ย่อมเป็นผลดีมากกว่าไม่มี
  Nok Srihong
  25/03/2024
  Rabbit Care Blog Image 88682

  แคร์แม่และเด็ก

  ผ่าคลอด มีข้อดีอย่างไร ? ปลอดภัยกว่าคลอดธรรมชาติหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

  สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ จะผ่าคลอดหรือคลอดธรรมชาติคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องตัดสินใจ ว่าจะผ่าคลอดดีหรือไม่ การผ่าคลอดปลอดภัยกว่าคลอดธรรมชาติไหม
  Nok Srihong
  12/03/2024