แคร์ไลฟ์สไตล์

สิ่งที่ต้องเช็ก-ทบทวนให้ดี ก่อนจะตัดสินใจลาออกจากงาน! พร้อมวิธีการลาออกจากงานและสิ่งที่ควรทำ

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
Facebook iconIG iconlinkedin iconYoutube icon
 
 
Published: June 12,2023
ลาออกจากงาน

ลาออกจากงาน สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนต่างก็แอบคิดกันอยู่ทุกวัน โดยเฉพาะเมื่อต้องเจองานหนัก งานเหนื่อยไม่คุ้มค่าเงินเดือน เวลาชีวิต หรือเสียสุขภาพกายรวมถึงสุขภาพจิตกว่าที่ควรจะเป็น แต่แน่นอนว่าการลาออกจริง ๆ นั้นไม่ง่ายเหมือนความคิด แรบบิท แคร์ จึงนำลิสต์ สิ่งที่ต้องคิดทบทวนหรือเช็กให้ดี รวมถึงสิ่งที่ต้องมีก่อนตัดสินใจเดินไปแจ้งลาออกจากงานมาให้กับทุกคน 

สิ่งที่ต้องคิดทบทวนก่อนตัดสินใจลาออกจากงาน

แน่นอนว่าไม่ว่าการทำงานที่ไหนก็ย่อมมีปัญหาและมีข้อเสียซึ่งอาจทำให้เราไม่ชอบใจและอยากที่จะลาออกจากงานกันทั้งนั้น แต่ก่อนจะตัดสินใจแจ้งลาออก อยากให้ลองคิดทบทวนถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ให้ดี แล้วลองชั่งน้ำหนักว่ามีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากัน

 1. สภาพแวดล้อมของที่ทำงาน: ก่อนตัดสินใจลาออกควรพิจารณาสภาพแวดล้อมที่ทำงานว่ามีสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการทำงานหรือไม่ สบายใจหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง การใช้ชีวิต และความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน เพราะบางครั้งหากตัดสินใจลาออกไปแล้วไปทำงานยังสถานที่ที่สภาพแวดล้อมย่ำแย่กว่าก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาได้เช่นกัน
 1. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน: ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานสามารถทำให้การทำงานเป็นเรื่องที่ราบรื่น และช่วยสร้างความสุขระหว่างการทำงานได้ ควรสำรวจว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเพื่อนร่วมงานว่าเป็นไปในทางไหน อยู่อย่างมิตรที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย หรือเป็นศัตรูที่คอยจ้องแทงข้างหลังกัน
 1. ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน: ความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้างานถือเป็นสิ่งที่สำคัญ หากคุณรู้สึกว่าไม่สามารถทำงานร่วมกับหัวหน้างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือหากไม่มีความรู้สึกที่ดีในการทำงานในทีมที่อยู่ภายใต้การจัดการของเขา การลาออกจากงานอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องพิจารณา
 1. การสนับสนุนจากหัวหน้างาน: หัวหน้างานที่ดีควรจะสนับสนุนพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของลูกทีม ทั้งในเรื่องการทำงานอย่างมืออาชีพและเรื่องส่วนบุคคลที่บางครั้งเข้ามาเป็นปัจจัยในการทำงาน หากคุณรู้สึกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาในการทำงานที่จำเป็น นี่อาจเป็นสัญญาณว่าควรตัดสินใจลาออกจากงาน
 1. วิธีการจัดการของหัวหน้างาน: หากวิธีการจัดการในเรื่องต่าง ๆ ของหัวหน้างานไม่เหมาะสมกับคุณ เช่น วิธีแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อพิพาท วิธีจัดการเมื่องานมีปัญหา และคิดว่าสุดท้ายนี้การพูดคุยไม่สามารถช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไขอย่างถูกต้องได้ การพิจารณาหางานใหม่อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเช่นกัน
 1. ค่าจ้างและสวัสดิการ: สิ่งที่เรียกได้ว่าสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในการพิจารณาลาออกจากงาน ควรสำรวจว่าค่าจ้างและสวัสดิการที่คุณได้รับมาคุ้มค่ากับปริมาณงานและความรับผิดชอบที่มีหรือไม่ เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันไหม และเปรียบเทียบกับงานที่คุณกำลังพิจารณา
 1. โอกาสในการพัฒนาตัวเอง: ตรวจสอบว่าบริษัทที่คุณทำงานอยู่มีโอกาสในการฝึกอบรม, เรียนรู้, เลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสในการเติบโตในสายงานที่ต้องการหรือไม่
 1. ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและงาน: การตัดสินใจลาออกจากงานเก่าอาจมีผลต่อชีวิตส่วนตัวของคุณที่ดีมากยิ่งขึ้น เช่น มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น การปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง/ครอบครัวดีขึ้น ควรคิดว่าการตัดสินใจนี้จะส่งผลต่อชีวิตส่วนตัวอย่างไร
 1. ภาระทางการเงินที่ต้องรับผิดชอบ: สิ่งสุดท้ายที่อาจเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญมากที่สุด คือ ภาระทางการเงินที่มีอยู่ หากลาออกไปจะสามารถดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้หรือไม่ มีเงินสำรองไหม มีงานใหม่รองรับแล้วหรือยัง หากลาออกจากงานเดิมจะสามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้หรือไม่ หรือจะทำให้ลำบากกว่าเดิม

สิ่งที่จำเป็นต้องเช็กก่อนตัดสินใจลาออกจากงาน

 • การตรวจเช็กสัญญาและข้อตกลง : ก่อนลาออกควรทบทวนสัญญาและข้อตกลงใด ๆ ที่ได้เคยทำกับบริษัทไว้อย่างละเอียด (บางครั้งเป็นสัญญาแบบ Contract รายเดือน/รายปี ควรอ่านรายละเอียดให้ดี)

 • โบนัสและสิทธิประโยชน์: ก่อนตัดสินใจลาออกควรตรวจสอบว่าจะได้รับโบนัสหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ก่อนที่จะลาออกหรือไม่ เพราะหากลาออกจะได้รับโบนัสเพียงแค่ไม่กี่เดือน คงต้องมานั่งเสียใจภายหลังอย่างแน่นอน

 • ระยะเวลาสำหรับการแจ้งออกล่วงหน้า: ตรวจสอบว่าบริษัทต้องการระยะเวลาเท่าใดสำหรับการแจ้งลาออกจากงานล่วงหน้าเพื่อวางแผนการลาออกและแผนการเริ่มงานที่ใหม่โดยไม่ติดขัด อีกทั้งยังเป็นการให้เวลาทางบริษัทเดิมหาคนมาทำงานแทน

 • สิทธิ์หรือพันธะผูกพันต่าง ๆ : ตรวจสอบว่าคุณจะสามารถเก็บรักษาสิทธิ์ใด ๆ หลังจากลาออกจากงาน หรืออะไรที่จะต้องได้รับหรือต้องจัดการหลังจากการลาออกหรือไม่ เช่น กองทุนต่าง ๆ เป็นต้น

สิ่งที่จำเป็นต้องมีก่อนตัดสินใจลาออกจากงาน

 1. การวางแผนทางการเงินและสำรองเงินสำหรับอนาคต: ก่อนลาออกจากงาน ควรมีแผนการเงินที่เหมาะสม รวมถึงการมีเงินเก็บสำรองจำนวนหนึ่ง
 1. งานใหม่: ควรมีงานที่ใหม่รองรับก่อนจะตัดสินใจลาออกจากงาน หรือมีช่องทางในการสร้างรายได้อื่น ๆ ที่จะไม่ทำให้เงินขาดมือ

 2. การวางแผนชีวิตในอนาคต: ควรมีการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตที่ค่อนข้างแน่นอนประมาณหนึ่ง เพื่อไม่ให้รู้สึกเสียใจภายหลังหลังจากตัดสินใจลาออกจากงาน

วิธีการแจ้งลาออกจากงาน

การลาออกจากงานนั้นควรลาออกอย่างเป็นทางการ และเคารพต่อบริษัทและเพื่อนร่วมงาน มีการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยความสุภาพ

 1. แจ้งหัวหน้างานโดยตรงให้รับรู้ถึงการตัดสินใจที่จะลาออกจากงานรวมถึงอธิบายเหตุผลที่ต้องการลาออกด้วยความสุภาพ

 2. แจ้งฝ่ายบุคคลหรือ HR เพื่อเซ็นเอกสารใบลาออกอย่างเป็นทางการ

สิ่งที่ควรทำหลังลาออกจากงาน

 • ให้เวลาตัวเองพักผ่อนจากความเครียดและความกดดันจากงานเก่าแต่พอดี ไม่ปล่อยให้ตัวเองว่างนานจนเกินไป

 • เริ่มงานใหม่ด้วยทัศนคติด้านบวก และเตรียมพร้อมที่จะทำอะไรใหม่ ๆ เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ

 • ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง หมั่นหาความรู้ใหม่ ๆ และแอคทีฟอยู่เสมอ

 • หากยังไม่มีงานประจำใหม่อย่าลืมลงทะเบียนคนว่างงาน เพื่อรับเงินว่างงานรายเดือน

 • ให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินที่รัดกุมมากขึ้น

จะเห็นได้ว่าปัจจัยหลัก ๆ ที่ทำให้เราไม่สามารถลาออกจากงานได้คือค่าใช้จ่ายหรือข้อจำกัดทางด้านการเงินที่อาจรั้งเราไว้ แม้ว่าจะมีปัจจัยมากมายที่สนับสนุนให้เราตัดสินใจลาออกแต่หากไม่มีเงินสำรองไว้ช่วยรองรับค่าใช้จ่ายก็ไม่สามารถลาออกได้อยู่ดี ดังนั้นสำหรับใครที่คิดว่าอาจมีแพลนลาออกเร็ว ๆ นี้ หรือคิดว่าสักวันอาจมีโอกาสเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่อยากจะลาออกจากงานประจำ แรบบิท แคร์ ขอแนะนำให้ทำประกันออมทรัพย์ไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เป็นการวางแผนทางการเงินในระยะยาว จะได้ไม่ต้องมานั่งร้อนใจเมื่อสายนั่นเอง

เปรียบเทียบประกันสุขภาพกับ Rabbit Care พิเศษ! ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์


   

  บทความแคร์ไลฟ์สไตล์

  Rabbit Care Blog Image 89674

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  ดอกลีลาวดี คืออะไร เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกับดอกลั่นทมหรือไม่ ? ความเชื่อเกี่ยวกับดอกลีลาวดี

  เมื่อพูดถึงดอกลีลาวดีแน่นอนว่าทุกคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่มีสีขาวแต้มสีเหลืองบริเวณกลางดอกและส่งกลิ่นหอมหวานเบาสบาย
  Nok Srihong
  08/05/2024
  Rabbit Care Blog Image 89669

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  อาหารเกาหลี Soft Power ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แนะนำเมนูที่หลายคนถูกใจและได้รับความนิยม

  เมื่อพูดถึงอาหารสัญชาติต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยแล้ว แน่นอนว่าอาหารเกาหลีจะต้องเป็นหนึ่งในลิสต์ที่หลายคนนึกขึ้นมาได้
  คะน้าใบเขียว
  02/05/2024
  Rabbit Care Blog Image 89616

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘ช็อกโกแลต’ ทำมาจากอะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีข้อควรระวังในการรับประทานอย่างไรบ้าง ?

  ช็อกโกแลต ขนมชนิดโปรดในดวงใจของหลาย ๆ คนที่ช่วยสร้างความสุขให้ทุกครั้งเมื่อรับประทานนั้น ความจริงแล้วทำมาจากอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
  Nok Srihong
  24/04/2024