แคร์ไลฟ์สไตล์

ถวายสังฆทานอย่างไรให้ถูกต้อง พร้อมเสริมมงคลให้ชีวิตดีตลอดปี

ผู้เขียน : ONLYWONDER

นักเขียนบทความด้านประกันยานยนต์ รถยนต์ การเคลมประกันรถยนต์ ตั้งใจเขียนงานให้ได้เกินครึ่งจากช่วงเวลาที่หาข้อมูล ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก

close
linkedin icon
 
 
Published: June 19,2023
  
Last edited: June 4, 2024
ถวายสังฆทานอย่างไรให้ถูกต้อง เสริมสิริมงคลได้ดีที่สุด

ขึ้นชื่อว่าถวายสังฆทานแบบนี้ชาวพุทธทุกคนก็คงร้องอ๋อเหมือนกันหมดอยู่แล้ว เพียงแต่อาจยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้รับรู้ถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวิธีถวายสังฆทาน, ถวายสังฆทาน คืออะไร, คำถวายสังฆทานต่าง ๆ แท้จริงแล้วมีกี่รูปแบบ มีความหมายอย่างไรบ้าง ซึ่งเดี๋ยว แรบบิท แคร์ จะพาชาวพุทธสายบุญทุกคน ไปเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องถวายสังฆทานกันแบบครบจบในที่เดียวไปเลย

ถวายสังฆทาน คือ อะไร

การถวายสังฆทาน คือ การถวายทานให้แก่พระสงฆ์ โดยของส่วนใหญ่ที่นำมาถวายสังฆทาน ล้วนเป็นสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น ซึ่งการถวายสังฆทานจะเป็นการถวายให้แก่พระสงฆ์แบบไม่ระบุว่าถวายให้พระรูปใด แถมแรกเริ่มเดิมทีการถวายสังฆทานจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเข้าพรรษา เพราะพระสงฆ์จำวัดกันทั้งหมด ทำให้เป็นโอกาสเหมาะที่พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสเข้าไปทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อถวายของจำเป็นให้แก่พระสงฆ์ในวัดนั่นเอง

วิธีถวายสังฆทาน

วิธีถวายสังฆทานให้ได้บุญ

สำหรับวิธีถวายสังฆทานให้ได้บุญนั้นเริ่มต้นได้ง่ายมาก เพียงแค่เราจัดถวายสังฆทานของให้ครบถ้วนตามความต้องการขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน จัดแจงด้วยความประณีต ตั้งใจ ถวายสังฆทานแต่ละครั้งต้องทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ มีศรัทธา ต้องมีการบูชาพระรัตนตรัย หรือกล่าวคำถวายสังฆทานที่เป็นบทสวดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพียงเท่านี้ก็ถือว่าพิธิถวายสังฆทานครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

ถวายสังฆทานกี่โมงถึงจะดี

ถวายสังฆทานกี่โมงถึงจะดี คำตอบ คือ ถวายสังฆทานสามารถทำได้ทุกช่วงเวลา เว้นเสียว่าการถวายสังฆทานที่เราต้องการจะทำ มีอาหารสดหรืออาหารแห้ง ควรถวายสังฆทานก่อนช่วงเพลเวลา 11.00 น. ขณะเดียวกันถ้าต้องการถวายสังฆทานช่วงเย็น ควรถวายสังฆทานให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 18.00 น. เพราะเป็นช่วงเวลาในการทำวัตรเย็นพอดิบพอดี

คำถวายสังฆทานต่าง ๆ

คำถวายสังฆทานต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เหมือนกัน คือ คำบูชาพระรัตนตรัย, คำกล่าวอาราธนาศีล และคำถวายสังฆทานทั่วไป โดยปกติแล้วก่อนจะเริ่มกล่าวคำถวายสังฆทานต่าง ๆ มักจะกล่าววันเกิด, วันสำคัญ หรือวันเริ่มต้นธุรกิจก่อนจะเริ่มพิธีถวายสังฆทาน เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลต่อตัวเองและคนที่ยังมีชีวิตอยู่

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวังตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมะสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

คำกล่าวอาราธนาศีล

มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำถวายสังฆทานทั่วไป

นะโม (3 จบ) อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุ สังโฆอิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปลถวายสังฆทานทั่วไป

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ภัตตาหารนี้ของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ สาธุ

คำถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศล

คำถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศล ถูกแยกออกเพราะเป็นคำถวายสังฆทานที่ใช้กับการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จึงมีคำถวายสังฆทานต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไปทั้งคำกล่าวและความหมาย โดยคำถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศล คือ 

อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโนภันเต ภิกขุสังโฆ

อิมานิ มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ญาตะกานัง กาละกะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

คำแปลถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศล

คำแปลคำถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศล คือ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย มะตะกะภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับ มะตะกะภัตตาหารทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งผู้ที่มีญาติและไม่มีญาติ ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว สิ้นกาลนานเทอญ

ถวายสังฆทาน มีอะไรบ้าง

เบื้องต้นการถวายสังฆทาน จะมีทั้งหมดประมาณ 7 สิ่งที่เป็นของจำเป็นต่อการดำรงชีพแก่พระสงฆ์ คือ ผ้าไตรจีวร, ยารักษาโรค, หนังสือธรรมะหรืออุปกรณ์การเรียน, ของใช้ส่วนตัว, อาหารแห้ง, อุปกรณ์ให้แสงสว่างและ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทำความสะอาด ยกตัวอย่างสิ่งของที่สามารถนำไปถวายสังฆทานได้ในแต่ละประเภทมีดังนี้

 • ผ้าไตรจีวร ควรเลือกเป็นสีเดียวกันตามที่พระสงฆ์ท่านครอง ดูเนื้อหาที่เราจะถวาย มีความทนทาน สามารถใช้งานได้ดีหรือไม่
 • ยารักษาโรค โดยเฉพาะยาที่ใช้รักษาโรคหรืออาการพื้นฐาน เช่น ยาแก้ปวด, ยาแก้แพ้, ยาชง, ยาทา และเหล่ายาสามัญประจำบ้านทั้งหลาย
 • หนังสือธรรมะหรืออุปกรณ์การเรียน ดินสอ สมุด ปากกา เพื่อเตรียมพร้อมไว้สำหรับให้พระสงฆ์หรือสามเณรใช้ในการเรียนพระปริยัติธรรม
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น มีดโกน ของสำคัญที่พระสงฆ์หรือเณรใช้เพื่อปลงผม ควรเลือกชิ้นที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้สะดวกสบาย สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าขนหนู และของใช้จำเป็นต่าง ๆ ที่เหมาะแก่การดำรงชีพ
 • อาหารแห้ง ข้าวสาร, บะหมี่กึ่ง, โจ๊ก, อาหารกระป๋อง หรือเหล่าอาหารที่ปรุงสุกง่ายพร้อมทาน เพื่อให้พระสงฆ์ สามเณรได้มีสำรองไว้ในช่วงที่ไม่ได้ออกบิณฑบาตร
 • อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เช่น ไฟฉาย, หลอดไฟ หรือแม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สอดคล้องต่อการใช้งานภายในวัด ก็สามารถถวายได้เช่นกัน
 • ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างจาน, น้ำยาล้างห้องน้ำ, ฟองน้ำ, แปรงขัด และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

หากต้องการถวายสังฆทานที่จัดเองตามรูปแบบที่เราเห็นกันบ่อยครั้งในปัจจุบัน อย่าลืมคำนึงถึงสิ่งที่ต้องการถวายด้วยว่าสามารถใส่รวมกันได้หรือไม่ เพราะบางอย่างไม่ควรอยู่รวมกัน ควรจะแยกเป็นชุดอย่างเหมาะสม เช่น อาหาร ยารักษาโรค ไม่ควรใส่ไว้กับอุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นต้น

ถวายสังฆทานออนไลน์ที่ไหนได้บ้าง

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตผู้คนมากขึ้น ดังนั้นหากวันไหนใครอยากถวายสังฆทาน แต่ไม่สะดวกที่จะออกไปด้วยตนเองที่วัด ก็มีการถวายสังฆทานออนไลน์ให้ได้เป็นตัวเลือกอีกช่องทางหนึ่ง แล้วปัจจุบันเราถวายสังฆทานออนไลน์ที่ได้บ้าง ลองมาดูตัวอย่างกัน

 • ตัวเลือกเอกชนทั่วไป: จะเป็นการสั่งซื้อสังฆทานที่แต่ละผู้ให้บริการทำการจัดเซตเอาไว้ และมีบริการเพิ่มเติม คือ การจัดส่งตรงถึงวัด พร้อมถวายสังฆทานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน
 • ไปรษณีย์ไทย: หน้าเว็บไซต์ Thailand Postmart จะมีการจัดเซตถวายสังฆทานให้คุณได้เลือกหลายราคา พร้อมบริการส่งตรงถึงวัด แบบครบถ้วนทุกสิ่งที่จำเป็นแน่นอน

ดังนั้นถ้าหากใครไม่ได้สะดวกที่จะไปถวายสังฆทานด้วยตัวเอง สามารถเลือกใช้บริการหรือซื้อของถวายสังฆทานจากทั้ง 2 ตัวเลือกได้ตามต้องการ โดยปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งที่ขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตัวเอง มีจัดเซตสังฆทานเตรียมพร้อมไว้จำนวนมาก พุทธศาสนิกชนทุกท่านสามารถเลือกได้ตามต้องการ ว่าจะถวายสังฆทานออนไลน์กับที่ไหนดี

พอได้ถวายสังฆทานเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองหรือผู้อื่นเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเสริมเรื่องการดูแลคุ้มครองที่ครอบคลุมด้วยประกันสุขภาพจากเหล่าบริษัทชั้นนำ ที่ทาง แรบบิท แคร์ ของเรา เตรียมพร้อมความแคร์มาให้คุณอย่างอบอุ่น ไม่ว่าจะเป็นการการันตีราคาสุดคุ้ม, เลือกผ่อน 0% นาน 10 เดือน, แคร์ค่ารักษาทั่วโลก, บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ และอื่น ๆ อีกเพียบ สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสุขภาพสามารถคลิกที่ลิงก์ หรือติดต่อผ่านเบอร์ 1438 โทรได้ 24 ชั่วโมง

ประกันสุขภาพที่คุณเลือกเองได้ พร้อมชำระได้หลากหลายช่องทาง
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์


   

  บทความแคร์ไลฟ์สไตล์

  Rabbit Care Blog Image 89674

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  ดอกลีลาวดี คืออะไร เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกับดอกลั่นทมหรือไม่ ? ความเชื่อเกี่ยวกับดอกลีลาวดี

  เมื่อพูดถึงดอกลีลาวดีแน่นอนว่าทุกคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่มีสีขาวแต้มสีเหลืองบริเวณกลางดอกและส่งกลิ่นหอมหวานเบาสบาย
  Nok Srihong
  08/05/2024
  Rabbit Care Blog Image 89669

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  อาหารเกาหลี Soft Power ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แนะนำเมนูที่หลายคนถูกใจและได้รับความนิยม

  เมื่อพูดถึงอาหารสัญชาติต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยแล้ว แน่นอนว่าอาหารเกาหลีจะต้องเป็นหนึ่งในลิสต์ที่หลายคนนึกขึ้นมาได้
  คะน้าใบเขียว
  02/05/2024
  Rabbit Care Blog Image 89616

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘ช็อกโกแลต’ ทำมาจากอะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีข้อควรระวังในการรับประทานอย่างไรบ้าง ?

  ช็อกโกแลต ขนมชนิดโปรดในดวงใจของหลาย ๆ คนที่ช่วยสร้างความสุขให้ทุกครั้งเมื่อรับประทานนั้น ความจริงแล้วทำมาจากอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
  Nok Srihong
  24/04/2024