แคร์ไลฟ์สไตล์

บัตรประชาชนหมดอายุ บัตรประชาชนหาย 2567 ต้องแจ้งความไหม? ขึ้นเครื่องบินได้หรือเปล่า?

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
Facebook iconIG iconlinkedin iconYoutube icon
แก้ไขโดย : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
linkedin icon
 
Published: May 22,2023
บัตรประชาชนหาย ต้องแจ้งความไหม

บัตรประชาชนนั้นถือเป็นเอกสารราชการที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการยืนยันตัวตนเพื่อทำธุระต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การติดต่อธนาคารหรือ การเลือกตั้ง และอื่น ๆ ดังนั้นหากเราทำบัตรประชาชนหาย หรือไม่หายแต่บัตรประชาชนหมดอายุ จะต้องทำอย่างไร? ต้องแจ้งความหรือเปล่า? และถ้าจะทำธุรกรรมแต่ไม่มีบัตรประชาชนจะทำอย่างไร? น้องแคร์มีคำตอบ

ประกันสุขภาพที่คุณเลือกเองได้ พร้อมชำระได้หลากหลายช่องทาง
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  ใครบ้างที่ต้องทำบัตรประชาชน?

  สำหรับบุคคลสัญชาติไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีหน้าที่ที่จะต้องทำบัตรประชาชน เพราะถือเป็นเอกสารราชการที่สำคัญในการใช้ชีวิตในประเทศในฐานะพลเมืองประเทศไทย เนื่องจากบัตรประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้ยื่นประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อราชการ การติดต่อธุรกิจ การใช้สิทธิ์ทางสังคม เช่น การเข้าโรงพยาบาล การเลือกตั้ง เป็นต้น รวมถึงการทำนิติกรรมต่าง ๆ ก็จำเป็นจะต้องใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน และสำหรับบุคคลที่จะสามารถขอทำบัตรประชาชนได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไป

  1. เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติไทย
  2. เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
  3. เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
  4. สำหรับบุคคลที่มีอายุเกิน 70 ปี และผู้ได้รับการยกเว้น สามารถขอทำบัตรประชาชนได้

  บุคคลใดบ้าง? ที่ถูกยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประชาชน

  • พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้า
  • สมเด็จพระบรมราชินี
  • พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
  • บุคคลสัญชาติไทยที่อยู่ต่างประเทศ และไม่สามารถยื่นคำขอทำบัตรประชาชนได้
  • บุคคลผู้พิการทางร่างกาย หรือเป็นบุคคลจิตเวช 
  • บุคคลผู้ถูกคุมขัง

  ทำบัตรประชาชนครั้งแรก ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  บุคคลสัญชาติไทยที่อายุถึงเกณฑ์กำหนดทำบัตรประชาชน คืออายุ 7 ปีบริบูรณ์ จะต้องดำเนินการทำบัตรประชาชนครั้งแรกภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท โดยการทำบัตรประชาชนครั้งแรก จะต้องใช้เอกสาร ดังนี้

  • เอกสารสูติบัตร หรือเอกสารราชการอื่น เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง เป็นต้น เพื่อยืนยันตัวตนการเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน
  • กรณีเคยมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องนำเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมาแสดง (หากไม่มีเอกสารให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือมาให้การรับรอง)
  • กรณีบิดา-มารดาของผู้ที่ต้องทำบัตรประชาชนเป็นคนต่างด้าว ให้นำเอกสารประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา-มารดามาแสดงด้วย หรือเอกสารใบมรณบัตรของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถึงแก่กรรมมาแสดง
  • กรณีเป็นการทำบัตรประชาชนครั้งแรกของบุคคลอายุ 16 ปีขึ้นไป นอกจากเอกสารด้านบนทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว จะต้องนำเจ้าบ้านและบุคคลที่น่าเชื่อถืออย่างน้อย 2 คน พบเจ้าหน้าที่เพื่อให้การรับรองร่วมด้วย

  ถ้าบัตรประชาชนหมดอายุ ต้องทำภายในกี่วัน? บัตรประชาชนหมดอายุ ทำที่ไหนได้บ้าง?

  หากบัตรประชาชนหมดอายุ ต้องทำภายในกี่วัน? หากบัตรประชาชนของคุณหมดอายุ คุณจะต้องดำเนินการขอทำบัตรประชาชนใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรหมดอายุ หากไม่ได้มาทำบัตรใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนดจะถูกปรับไม่เกิน 100 บาท หรือสามารถติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ก่อนถึงวันกำหนดบัตรประชาชนหมดอายุได้ภายใน 60 วันก่อนถึงวันหมดอายุ โดยคุณสามารถเดินทางไปติดต่อขอทำบัตรประชาชนใบใหม่ได้ที่สถานที่ราชการใกล้บ้าน ไม่จำเป็นต้องเป็นเขตที่คุณอยู่อาศัย อย่างเช่น สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ เป็นต้น นอกจากสถานที่ราชการคุณยังสามารถไปติดต่อขอทำบัตรประชาชนใหม่ได้ที่จุดบริการด่วยภายในห้างสรรพสินค้าหรือบริเวณสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดบริการ ได้แก่ 

  สถานีรถไฟฟ้า

  • สถานีสยาม 
  • สถานีพร้อมพงษ์ 
  • สถานีหมอชิต 
  • สถานีพร้อมพงษ์ 
  • สถานีอุดมสุข 
  • สถานีวงเวียนใหญ่

  ห้างสรรพสินค้า

  • ซีคอนบางแค ชั้น B
  • เดอะมอลล์บางแค ชั้น 3
  • ตั้งฮั่วเส็ง เขตบางพลัด ชั้น B
  • แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น B
  • พาราไดซ์พาร์ค ชั้น G
  • เกตเวย์เอกมัย ชั้น 3
  บัตรประชาชนหาย ทำที่ไหนได้บ้าง

  บัตรประชาชนหมดอายุ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  หากบัตรประชาชนใบเดิมของคุณหมดอายุ คุณสามารถขอทำบัตรใหม่ได้ตามข้อมูลด้านบน โดยเอกสารที่ใช้ในการขอทำบัตรประชาชนใหม่ในกรณีที่บัตรประชาชนหมดอายุ มีดังนี้

  • บัตรประชาชนใบเดิมที่หมดอายุแล้ว
  • กรณีบัตรประชาชนใบเดิมหมดอายุเป็นเวลานาน ต้องนำเจ้าบ้านหรือพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือมาเป็นผู้รับรองด้วย

  บัตรประชาชนหาย ต้องแจ้งความไหม?

  หากคุณบัตรประชาชนหาย ก็ไม่ต้องตกใจเพราะตอนนี้กรณีบัตรประชาชนหาย ไม่ต้องไปแจ้งความแล้ว สามารถไปติดต่อขอทำบัตรประชาชนใหม่ได้เลย โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

  1. เมื่อบัตรประชาชนหาย ให้คุณไปดำเนินการยื่นเรื่องเพื่อขอทำบัตรประชาชนใหม่ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเท่านั้น (ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่ใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องกลับภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน) แต่ในกรณีบัตรหายจะไม่สามารถติดต่อขอทำบัตรใหม่ที่จุดบริการตามห้างสรรพสินค้าหรือสถานีรถไฟฟ้าได้
  2. คุณต้องดำเนินการยื่นเรื่องขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรประชาชนหาย หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเตรียมเงินเพื่อเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท
  3. กรณีที่คุณไม่สามารถไปดำเนินการยื่นขอบัตรใหม่ได้ในระยะเวลาที่กำหนด คุณสามารถไปแจ้งความกับตำรวจลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพแอบอ้างนำบัตรประชาชนของคุณไปใช้ในทางที่ไม่ดี

  บัตรประชาชนหาย ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  สำหรับใครบัตรประชาชนหายและต้องการจะไปยื่นเรื่องขอทำบัตรใหม่ให้เร็วที่สุด ก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อขอออกบัตรใหม่ได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต เพียงเตรียมเอกสารที่ใช้สำหรับการขอออกบัตรใหม่ในกรณีทำบัตรประชาชนหาย ดังนี้

  • เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารราชการที่มีรูปถ่ายของคุณ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
  • ในกรณีที่ไม่มีเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารราชการที่มีรูปถ่าย คุณต้องให้เจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือที่มีอายุเกิน 20 ปี มาเป็นผู้รับรองในการออกบัตรใหม่
  • เตรียมเงินสำหรับเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

  ซึ่งหากคุณอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อความสะดวกในการดำเนินการขอทำบัตรประชาชน คุณสามารถจองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครได้ผ่านแอพพลิเคชั่น BMAQ เพื่อเลือกวัน เวลาและเขตพื้นที่ที่คุณสะดวกเดินทางไปทำได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง Walk in เพื่อไปรอรับคิว แต่หากคุณไม่ได้อยู่อาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร คุณสามารถจองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน โดยทำการจองผ่านเว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย q-online.bora.dopa.go.th เมื่อจองเรียบร้อยแล้วก็บันทึกหน้าจอเซฟรูปการจองคิวและเตรียมเอกสารตามที่แจ้งด้านบนเพื่อนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

  บัตรประชาชนหายขึ้นเครื่องบินได้ไหม? เดินทางได้ไหม?

  ในกรณีที่คุณต้องเดินทางไม่ว่าจะต้องเดินทางโดยเครื่องบินหรือโดยวิธีการอื่น ๆ ที่จำเป็นจะต้องมีการใช้บัตรประชาชนในการยืนยัน แล้วดันทำบัตรประชาชนหายก็ทำให้หลาย ๆ คนเป็นกังวลสงสัยว่าถ้าบัตรประชาชนหายจะขึ้นเครื่องบินได้ไหม จะเดินทางได้หรือเปล่า เพื่อความกระจ่างชัดและคลายความกังวล น้องแคร์มีข้อมูลดี ๆ ในการรับมือบัตรประชาชนหายระหว่างที่จะต้องเดินทาง โดยหากคุณทำบัตรหายหรือลืมเอาบัตรมาก่อนจะขึ้นเครื่องบิน คุณสามารถที่จะใช้เอกสารราชการเหล่านี้เพื่อยืนยันตัวตนก่อนการเดินทางของคุณได้ ได้แก่

  • เอกสารหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต เนื่องจากมีหลักฐานยืนยันตัวตนชัดเจน ทั้งเลขที่บัตรประชาชน สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ซึ่งสามารถใช้แทนบัตรประชาชนหายได้เลย
  • บัตรนักเรียน นักศึกษาหรือบัตรข้าราชการ หากคุณเป็นนักเรียน นักศึกษาหรือเป็นข้าราชการ คุณสามารถใช้บัตรดังกล่าวในการยืนยันตัวตนแทนได้เช่นกัน
  • เอกสารใบอนุญาตขับขี่ สามารถใช้แทนบัตรประชาชนได้เลยเพราะเป็นเอกสารที่ราชการออกให้ มีรูปถ่ายมีข้อมูลเลขบัตรประชาชนและข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบถ้วน
  • เอกสารใบแจ้งความ หากคุณพบว่าบัตรประชาชนหายก่อนการเดินทางหลายวัน คุณสามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อความปลอดภัยป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างใช้บัตรประชาชนของคุณ และนำเอกสารใบแจ้งความนี้มาใช้แทนบัตรประชาชนที่สูญหายในการยืนยันตัวตนก่อนขึ้นเครื่องได้ ทั้งนี้หากบังเอิญคุณทำบัตรประชาชนหายระหว่างที่กำลังจะเดินทาง (ภายในประเทศ) เพื่อความสบายใจคุณสามารถเข้าไปแจ้งความภายในสนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 1 ประตู 8 (เป็นของสน.ดอนเมือง) หรือภายในสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 1 (เป็นของสภ.สุวรรณภูมิ)
  บัตรประชาชนหาย ขึ้นเครื่องได้ไหม

  บัตรประชาชนหายหรือหมดอายุ ต้องการซื้อประกัน อาจต้องทำบัตรใหม่ก่อนซื้อ!

  สำหรับใครที่วางแผนซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันการเดินทางหรือประกันอุบัติเหตุ เพื่อความสบายใจก่อนการเดินทางหรือเพื่อความอุ่นใจทางด้านการเงิน แต่บัตรประชาชนหมดอายุหรือบัตรประชาชนหาย คุณอาจจะต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่ก่อน เพื่อนำมายืนยันตัวตนในการซื้อประกัน เนื่องจากหลายบริษัทประกันจำเป็นจะต้องใช้เอกสารบัตรประชาชนในการยืนยันการสมัครทำประกัน 

  ซึ่งหากคุณบัตรประชาชนหมดอายุก็จะไม่สามารถใช้งานยืนยันตัวตนได้ หรือหากคุณบัตรประชาชนหายแต่มีการเก็บสำเนาบัตรประชาชนเอาไว้ กรณีนี้ในบางบริษัทประกันอาจจะสามารถดำเนินการสมัครประกันให้กับคุณได้ แต่หากมีการเคลมประกันเกิดขึ้นการไม่มีบัตรประชาชนก็จะไม่สามารถเคลมประกันได้ เพราะการยื่นเรื่องขอเคลมประกันจำเป็นจะต้องใช้บัตรประชาชนฉบับจริงในการเคลมนั่นเอง ทางที่ดีที่สุดหากเกิดเหตุบัตรประชาชนหมดอายุ หรือบัตรประชาชนหาย คุณควรรีบดำเนินการติดต่อขอทำบัตรใหม่โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพที่อาจจะนำบัตรประชาชนของคุณไปแอบอ้างในการกระทำการผิดกฎหมายได้ และความสะดวกในการยืนยันตัวตนเมื่อต้องทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนนั่นเอง

  เอกสารราชการที่สำคัญอื่น ๆ


   

  บทความแคร์ไลฟ์สไตล์

  Rabbit Care Blog Image 89674

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  ดอกลีลาวดี คืออะไร เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกับดอกลั่นทมหรือไม่ ? ความเชื่อเกี่ยวกับดอกลีลาวดี

  เมื่อพูดถึงดอกลีลาวดีแน่นอนว่าทุกคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่มีสีขาวแต้มสีเหลืองบริเวณกลางดอกและส่งกลิ่นหอมหวานเบาสบาย
  Nok Srihong
  08/05/2024
  Rabbit Care Blog Image 89669

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  อาหารเกาหลี Soft Power ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แนะนำเมนูที่หลายคนถูกใจและได้รับความนิยม

  เมื่อพูดถึงอาหารสัญชาติต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยแล้ว แน่นอนว่าอาหารเกาหลีจะต้องเป็นหนึ่งในลิสต์ที่หลายคนนึกขึ้นมาได้
  คะน้าใบเขียว
  02/05/2024
  Rabbit Care Blog Image 89616

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘ช็อกโกแลต’ ทำมาจากอะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีข้อควรระวังในการรับประทานอย่างไรบ้าง ?

  ช็อกโกแลต ขนมชนิดโปรดในดวงใจของหลาย ๆ คนที่ช่วยสร้างความสุขให้ทุกครั้งเมื่อรับประทานนั้น ความจริงแล้วทำมาจากอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
  Nok Srihong
  24/04/2024