ประกันชีวิตสำหรับวางแผนเกษียณ

กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต ทางเลือกที่คุ้มค่าและมั่นคง

ผู้เขียน : Suma9mek
Published June 12, 2017
ปัจจุบันหลายธนาคารได้มีการร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อขยายธุรกิจประกันภัยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงเพื่อเพิ่มการบริการให้มีความครอบคลุมมากกว่าเดิม เช่นเดียวกับ กรุงไทยแอคซ่า ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ ธนาคารกรุงไทย และ กลุ่มแอคซ่า ซึ่งเป้าหมายในการร่วมมือครั้งนี้คืออะไร กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มไหนแล้วผู้บริโภคได้อะไรจากการร่วมมือครั้งนี้ บทความนี้มีคำตอบ

กว่าจะเป็นกรุงไทย

 เริ่มเปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวม 2 ธนาคารที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในขณะนั้น ได้แก่  ธนาคารเกษตร จำกัดและธนาคารมณฑล จำกัด แล้วก่อตั้งขึ้นเป็น ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank Limited) เพื่อให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสามารถคุ้มครองผู้ฝากเงิน และบริการลูกค้าได้กว้างขวางและมีบทบาทช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ้นด้วยโดยมีสาขาแรกตั้งอยู่บนถนนเยาวราชซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่เดิมของธนาคารเกษตร 

แอกซ่าคือบริษัทอะไร

 กลุ่มแอกซ่าคือผู้นำในการบริหารทางการเงินระดับโลกที่ถูกตั้งกำเนิดในทวีปยุโรปภายใต้แบรนด์ แอกซ่า มาตั้งแต่ปี 2528 และได้ขยายธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 2535 รวมถึงออสเตรเลียและทวีปเอเซียเมื่อปี 2538 แอกซ่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็น แบรนด์ประกันภัยอันดับ 1 ของโลก 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย Interbrand ส่งผลให้โลกได้เห็นความสำเร็จของแอกซ่าบนธุรกิจประกันภัย เราดำเนินธุรกิจให้ความคุ้มครองทางด้านการเงิน ทั้งในส่วนของประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของของชีวิต 

กรุงไทยแอกซ่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

กรุงไทยแอกซ่า เริ่มก่อตั้งในปี 2540 จากการร่วมทุนระหว่าง ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยสถานะทางการเงินที่มั่นคงและกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีความชำนาญในด้านการรับประกันชีวิต 

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

 กรุงไทยแอคซ่านั้นมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมายโดยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยของลูกค้ารายย่อยทั้งหมด 14 ผลิตภัณฑ์และอีก 2 ผลิตภัณฑ์ของประกันภัยแบบกลุ่ม ดังนี้  

ประกันชีวิตสำหรับลูกค้ารายย่อย

 

ประกันชีวิตสำหรับลูกค้าแบบกลุ่ม

 
  • ประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป
  • ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มแบบสำเร็จรูป
 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

 กรุงไทยแอกซ่ามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1,20-27 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ความรับผิดชอบของกรุงไทยแอกซ่าต่อส่วนรวม

 
  • คู่ค้า ในฐานะผู้ให้บริการด้านความคุ้มครองทางการเงิน การตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ในแต่ละครั้ง กรุงไทยแอกซ่าจะคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาเสมอ
  • ผู้ถือหุ้น มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและธุรกิจในระยาว โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส รอบคอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานและประมวลจริยธรรมขององค์กรและยังตระหนักถึงผลกระทบของการดำเนินธุรกิจที่มีต่อสังคม โดยมุ่งมั่นนำเอาประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการในการกำกับดูแลกิจการ
  • ลูกค้า มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสาร และการส่งเสริมการตลาดที่ชัดเจน โปร่งใส ตลอดจนดูแลและจัดการกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมด้วยความรับผิดชอบสูงสุด
  • สังคม มุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทเชิงบวกในสังคม โดยการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมเรื่องการเป็นอาสาสมัครของพนักงาน รวมถึงสนับสนุนและแบ่งปันสู่ชุมชนที่นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของด้วยการสร้างความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ทุกภาคส่วนในสังคม
  • พนักงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบโดยให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การบรรลุความสำเร็จในด้านนี้เกิดจากการสร้างสถานที่ทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรที่ส่งเสริมเรื่องความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกันตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังตระหนักถึงบทบาทในการส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ถือหุ้นของเพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก
  

ทำไมถึงควรเลือกกรุงไทยแอกซ่า

 ในยุคที่บริษัทประกันภัยนั้นมีมากมายทำให้ผู้บริโภคอย่างเรานั้นมีทางเลือกหลายทางในการทำประกันชีวิตแต่การตัดสินใจเลือกบริษัทประกันสักบริษัทเพื่อคุ้มครองตัวเองจากภัยต่างๆก็ต้องดูปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ความมั่นคงของบริษัท ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตัวแทนขายรวมไปถึงบริการเสริมต่างๆ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น กรุงไทยแอกซ่ามีพร้อมทุกด้านเพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยสามารถดูสิทธิพิเศษต่างๆที่ทางกรุงไทยแอกซ่ามีให้แก่ลูกค้าของบริษัทได้ ที่นี่  และเนื่องจากกรุงไทยแอกซ่านั้นมี ธนาคารกรุงไทย ที่เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทำให้ลูกค้าที่จะใช้บริการกับบริษัทสามารถอุ่นใจได้ว่าจะไม่มีการปิดบริษัทและปล่อยลอยแพลูกค้าอย่างแน่นอน 

สุดท้ายนี้การจะเลือกบริษัทประกันบริษัทไหนให้มาคุ้มครองก็อยู่ที่การตัดสินใจของตัวคุณเองทุกคน โดยสามารถหาข้อมูลหรือกรมธรรมม์ที่คุณสนใจได้จากเว็บไซต์หรือช่องทางโซเชียลของบริษัทประกันนั้นๆแต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกประกันแบบไหนที่เหมาะกับตัวคุณสามารถให้ Rabbit Care ช่วยหาข้อเสนอที่ดีให้แก่ตัวคุณได้เพียงแค่ติดต่อเข้ามาหาเรา

บทความประกันชีวิตสำหรับวางแผนเกษียณ

Rabbit Care Blog Image 70144

ประกันชีวิตสำหรับวางแผนเกษียณ

ซ้อมเป็นเศรษฐี ถ้าถูกหวยต้องทำยังไงบ้าง ?

ใครอยากจะเป็นเศรษฐี ? ฉันน่ะสิ ฉันน่ะสิ! ใครๆ ก็อยากจะรวย แน่นอนว่าหนทางสู่การร่ำรวย และเป็นเศรษฐีในช่วงข้ามคืน
คะน้าใบเขียว
15/04/2021
Rabbit Care Blog Image 68698

ประกันชีวิตสำหรับวางแผนเกษียณ

อินโทรเวิร์ต เอ็กซ์โทรเวิร์ต คืออะไร แตกต่างกันยังไงนะ

ช่วงนี้ดูเหมือนทุกคนจะพูดถึงเรื่อง อินโทรเวิร์ต และ เอ็กซ์โทรเวิร์ต บ่อยเสียเหลือเกิน แล้วมันคืออะไรกันนะ เราเข้าใจในกลุ่มคนนั้นๆ จริงหรือเปล่านะ ?
คะน้าใบเขียว
31/03/2021
Rabbit Care Blog Image 65841

ประกันชีวิตสำหรับวางแผนเกษียณ

กองทุน RMF กับ SSF ออมเพื่อเกษียณอายุได้จริงหรือ?

จากการทำงานหนักมาตลอดทั้งชีวิต คุณเคยวางแผนการใช้ชีวิตในช่วงเกษียณอายุกันบ้างหรือไม่? ว่าหลังจากช่วงเกษียณอายุแล้วจะทำอะไรต่อ
ใบไม้ร่าเริง
20/12/2020