รีวิวผลิตภัณฑ์การเงิน

สินเชื่อรวมหนี้ VS. สินเชื่อรีไฟแนนซ์รวมหนี้ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

ผู้เขียน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care

close
 
 
Published: August 9,2023
สินเชื่อรวมหนี้ สินเชื่อรีไฟแนนซ์รวมหนี้

“สินเชื่อรวมหนี้” จัดเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้กู้นำหนี้จากสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น ๆ มารวมกันไว้ในที่เดียวเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้หลายเจ้า เพิ่มสภาพคล่องจากยอดหนี้ที่จ่ายลดลงในแต่ละเดือน มีโอกาสปิดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม สินเชื่อประเภทนี้ยังมี “สินเชื่อรีไฟแนนซ์รวมหนี้” ที่ทำหน้าที่คล้าย ๆ กัน แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่บ้าง วันนี้ แรบบิท แคร์ จะพาไปทำความรู้จักสินเชื่อประเภทที่ว่านี้กัน

สินเชื่อรวมหนี้ คืออะไร?

สินเชื่อรวมหนี้ คือ สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหนึ่งที่ผู้กู้สามารถนำสินเชื่อรายย่อยต่าง ๆ จากหลายที่ มารวมไว้ในที่เดียว อาจถูกเรียกในชื่ออื่น ๆ เช่น สินเชื่อรวมหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อปิดหนี้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ ทั้งนี้ สินเชื่อประเภทนี้อาจไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์รวมหนี้ ต่างจากสินเชื่อรวมหนี้ทั่วไปอย่างไร?

สินเชื่อรีไฟแนนซ์รวมหนี้ คือ การรีไฟแนนซ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา พร้อมกับรวมเอาสินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อทะเบียนรถยนต์เป็นประกัน มารวมไว้ในที่เดียวโดยยังต้องใช้หลักประกันของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเดิมที่มีหนี้อยู่เป็นหลักประกันในการรีไฟแนนซ์

เงื่อนไขสำคัญที่ทำให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์รวมหนี้แตกต่างสินเชื่อรวมหนี้ทั่วไป คือ “หลักค้ำประกัน” โดยหากต้องการรวมหนี้ด้วยสินเชื่อรีไฟแนนซ์รวมหนี้แล้ว ผู้กู้จะยังต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเดิมที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (สินเชื่อบ้าน) ก่อนหน้านี้ เพื่อใช้ในการยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รวมหนี้ต่อไป

สินเชื่อที่สามารถรวมหนี้กับหนี้บ้านได้มีอะไรบ้าง?

  • บัตรเครดิต
  • บัตรกดเงินสด
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
  • สินเชื่อทะเบียนรถยนต์เป็นประกัน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์รวมหนี้กู้ได้เท่าไร?

อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด (LTV) ไม่เกิน 90-100% ของราคาประเมินหลักประกันโดยยอดหนี้ของสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น ๆ ที่จะนำมารวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต้องไม่เกินกว่ามูลค่าของราคาหลักประกัน อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบเงื่อนไขและวงเงินอนุมัติจากแต่ละธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจยื่นกู้

โครงการรวมหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย คืออะไร?

โครงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียว ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือมาตรการสนับสนุนการรีไฟแนนซ์ และการรวมหนี้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย คือ มาตรการช่วยลดภาระหนี้ให้ลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดีหรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 แบ่งเป็น 1) มาตราการสนับสนุนการรีไฟแนนซ์ และ 2) มาตรการสนับสนุนการรวมหนี้

มาตราการสนับสนุนการรีไฟแนนซ์ 

ห้ามสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เรียกเก็บ “ค่าปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนครบกำหนด” (Prepayment Fee) ของสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มาตรการสนับสนุนการรวมหนี้

ลูกหนี้สามารถรวมหนี้สินเชื่อบ้านและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น ๆ เข้าด้วยกัน แบ่งเป็น 1) การรวมหนี้ภายในสถาบันการเงินเดียวกัน 2) การรวมหนี้ระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นลูกหนี้อยู่แล้ว หรือ 3) การรวมหนี้ไปยังสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่ไม่เคยมีหนี้ด้วยมาก่อน เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยและยอดผ่อนรายงวดให้แก่ลูกหนี้

เงื่อนไขในการสมัครโครงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวมีอะไรบ้าง?

เป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงสินเชื่อรายย่อยต่าง ๆ ที่จะนำมารวมกับหนี้บ้านต้องไม่เป็นหนี้ NPL (หนี้ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน หรือ 90 วัน ติดต่อกัน) ไม่มีหนี้ค้างชำระในปัจจุบัน และยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้

ลงทะเบียนรวมหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ทำอย่างไร?

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรวมหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถติดต่อธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยตรง หรือลงทะเบียนรับความช่วยเหลือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation) ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร ดังนี้

ช่องทางสมัครโครงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียว ธนาคารแห่งประเทศไทย

แม้ว่าจะเป็น “สินเชื่อรวมหนี้” ที่ดูคล้าย ๆ กัน แต่เมื่อดูรายละเอียดแล้วของทั้งสินเชื่อรวมหนี้ และสินเชื่อรีไฟแนนซ์รวมหนี้แล้ว กลับมีรายละเอียดที่ต่างกันพอสมควรในเรื่องของหลักประกัน รวมถึงอาจมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคารแม้ว่าจะเป็นสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน หรือสินเชื่อรวมหนี้เป็นก้อนเดียวแบบเดียวกันก็ตาม สามารถขอรับคำปรึกษาในการเลือกสินเชื่อบ้านให้ตรงใจ หรือก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์บ้าน จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ แรบบิท แคร์ ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โทรเลย 1438

เปรียบเทียบบัตรเครดิตที่ใช่ สมัครเลย!
icon angle up or down

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

เด็กจบใหม่ เด็กจบใหม่ รักการท่องเที่ยว รักการท่องเที่ยว รักการช้อปปิ้ง รักการช้อปปิ้ง รักความหรูหรา รักความหรูหรา รักสุขภาพ รักสุขภาพ รักการกิน รักการกิน
  

 

บทความรีวิวผลิตภัณฑ์การเงิน

Rabbit Care Blog Image 86376

รีวิวผลิตภัณฑ์การเงิน

นาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) คืออะไร? ใครกู้ได้บ้าง?

หลายคนอาจกำลังเจอปัญหาหมุนเงินไม่ทัน หรือกำลังตัดสินใจที่จะไปกู้หนี้นอกระบบ และไม่มีหลักฐานแสดงรายได้ที่ชัดเจน ทำให้ยื่นขอกู้เงินจากธนาคารไม่ได้
Tawan
28/08/2023
Rabbit Care Blog Image 85657

รีวิวผลิตภัณฑ์การเงิน

รวม 10 บัตรเครดิต ที่ได้ Cashback เยอะ สายช้อปต้องเลิฟ

สายช้อปต้องอ่านด่วน! กับ 10 บัตรเครดิตเอาใจนักช้อป ยิ่งซื้อยิ่งคุ้ม ยิ่งได้ Cashback ไม่ว่าจะเป็นรูดจ่าย หรือผ่อนจ่าย ก็คุ้มสุด ๆ ซึ่งบัตรเครดิตข้อเสนอ Cashback สุดปัง
คะน้าใบเขียว
07/08/2023
Rabbit Care Blog Image 79729

รีวิวผลิตภัณฑ์การเงิน

รีวิวบัตรเครดิต Shopee จาก KBank ช็อปออนไลน์คุ้มจริงไหมนะ?

บัตรเครดิต Shopee จาก KBank เป็นบัตรเครดิตขวัญใจของสายช็อปอีกใบหนึ่ง ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ที่ออกแบบมาเพื่อเอาใจคนรักการช็อปปิ้งออนไลน์เป็นชีวิตจิตใจ
คะน้าใบเขียว
18/09/2022