รีวิวผลิตภัณฑ์การเงิน

กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต ทางเลือกที่คุ้มค่าและมั่นคง

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
 
 
Published: June 12,2017
กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต ที่คุ้มค่า

ปัจจุบันหลายธนาคารได้มีการร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อขยายธุรกิจประกันภัยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงเพื่อเพิ่มการบริการให้มีความครอบคลุมมากกว่าเดิม เช่นเดียวกับ กรุงไทยแอคซ่า ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ ธนาคารกรุงไทย และ กลุ่มแอคซ่า ซึ่งเป้าหมายในการร่วมมือครั้งนี้คืออะไร กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มไหนแล้วผู้บริโภคได้อะไรจากการร่วมมือครั้งนี้ บทความนี้มีคำตอบ

กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต


กว่าจะเป็นกรุงไทย

เริ่มเปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวม 2 ธนาคารที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในขณะนั้น ได้แก่  ธนาคารเกษตร จำกัดและธนาคารมณฑล จำกัด แล้วก่อตั้งขึ้นเป็น ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank Limited) เพื่อให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสามารถคุ้มครองผู้ฝากเงิน และบริการลูกค้าได้กว้างขวางและมีบทบาทช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ้นด้วยโดยมีสาขาแรกตั้งอยู่บนถนนเยาวราชซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่เดิมของธนาคารเกษตร

แอกซ่าคือบริษัทอะไร

กลุ่มแอกซ่าคือผู้นำในการบริหารทางการเงินระดับโลกที่ถูกตั้งกำเนิดในทวีปยุโรปภายใต้แบรนด์ แอกซ่า มาตั้งแต่ปี 2528 และได้ขยายธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 2535 รวมถึงออสเตรเลียและทวีปเอเซียเมื่อปี 2538 แอกซ่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็น แบรนด์ประกันภัยอันดับ 1 ของโลก 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย Interbrand ส่งผลให้โลกได้เห็นความสำเร็จของแอกซ่าบนธุรกิจประกันภัย เราดำเนินธุรกิจให้ความคุ้มครองทางด้านการเงิน ทั้งในส่วนของประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของของชีวิต

แอกซ่าแบรนด์ประกันอันดับ 1

กรุงไทยแอกซ่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

กรุงไทยแอกซ่า เริ่มก่อตั้งในปี 2540 จากการร่วมทุนระหว่าง ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยสถานะทางการเงินที่มั่นคงและกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีความชำนาญในด้านการรับประกันชีวิต


ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

กรุงไทยแอคซ่านั้นมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมายโดยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยของลูกค้ารายย่อยทั้งหมด 14 ผลิตภัณฑ์และอีก 2 ผลิตภัณฑ์ของประกันภัยแบบกลุ่ม ดังนี้

ประกันชีวิตสำหรับลูกค้ารายย่อย

 • ประกันสะสมทรัพย์ | iGen
 • ประกันออมทรัพย์ | iPlus
 • ประกันคุ้มครองตลอดชีพ | iProtect S
 • ประกันคุ้มครองรายได้ | iProtect
 • ประกันสุขภาพเด็ก | iChild
 • ประกันเพื่อทุนการศึกษา | iGrow
 • ประกันโรคร้ายแรง | iCare
 • ประกันมรดกเพิ่มทรัพย์ | iSecure S
 • ประกันมรดกเพิ่มค่า | iSecure
 • ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine
 • ประกันควบการลงทุน | iInvest
 • ประกันควบการลงทุน | Universal life
 • ประกันเกษียณอายุ | PR60
 • ประกันสุขภาพ | iHealthy

ประกันชีวิตสำหรับลูกค้าแบบกลุ่ม

 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบสำเร็จรูป
 • ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มแบบสำเร็จรูป

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

กรุงไทยแอกซ่ามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1,20-27 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ที่ตึ้งสำนักงาน


ความรับผิดชอบของกรุงไทยแอกซ่าต่อส่วนรวม

 • คู่ค้า ในฐานะผู้ให้บริการด้านความคุ้มครองทางการเงิน การตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ในแต่ละครั้ง กรุงไทยแอกซ่าจะคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาเสมอ
 • ผู้ถือหุ้น มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและธุรกิจในระยาว โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส รอบคอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานและประมวลจริยธรรมขององค์กรและยังตระหนักถึงผลกระทบของการดำเนินธุรกิจที่มีต่อสังคม โดยมุ่งมั่นนำเอาประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาบูรณาการในการกำกับดูแลกิจการ
 • ลูกค้า มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสาร และการส่งเสริมการตลาดที่ชัดเจน โปร่งใส ตลอดจนดูแลและจัดการกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมด้วยความรับผิดชอบสูงสุด
 • สังคม มุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทเชิงบวกในสังคม โดยการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมเรื่องการเป็นอาสาสมัครของพนักงาน รวมถึงสนับสนุนและแบ่งปันสู่ชุมชนที่นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของด้วยการสร้างความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ทุกภาคส่วนในสังคม
 • พนักงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบโดยให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การบรรลุความสำเร็จในด้านนี้เกิดจากการสร้างสถานที่ทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรที่ส่งเสริมเรื่องความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกันตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังตระหนักถึงบทบาทในการส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ถือหุ้นของเพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

ทำไมต้องเลือกกรุงไทยแอกซ่า


ทำไมถึงควรเลือกกรุงไทยแอกซ่า

ในยุคที่บริษัทประกันภัยนั้นมีมากมายทำให้ผู้บริโภคอย่างเรานั้นมีทางเลือกหลายทางในการทำประกันชีวิตแต่การตัดสินใจเลือกบริษัทประกันสักบริษัทเพื่อคุ้มครองตัวเองจากภัยต่างๆก็ต้องดูปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ความมั่นคงของบริษัท ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตัวแทนขายรวมไปถึงบริการเสริมต่างๆ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น กรุงไทยแอกซ่ามีพร้อมทุกด้านเพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยสามารถดูสิทธิพิเศษต่างๆที่ทางกรุงไทยแอกซ่ามีให้แก่ลูกค้าของบริษัทได้ ที่นี่  

และเนื่องจากกรุงไทยแอกซ่านั้นมี ธนาคารกรุงไทย ที่เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทำให้ลูกค้าที่จะใช้บริการกับบริษัทสามารถอุ่นใจได้ว่าจะไม่มีการปิดบริษัทและปล่อยลอยแพลูกค้าอย่างแน่นอน


สุดท้ายนี้การจะเลือกบริษัทประกันบริษัทไหนให้มาคุ้มครองก็อยู่ที่การตัดสินใจของตัวคุณเองทุกคน โดยสามารถหาข้อมูลหรือกรมธรรมม์ที่คุณสนใจได้จากเว็บไซต์หรือช่องทางโซเชียลของบริษัทประกันนั้นๆแต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกประกันแบบไหนที่เหมาะกับตัวคุณสามารถให้ Rabbit Care ช่วยหาข้อเสนอที่ดีให้แก่ตัวคุณได้เพียงแค่ติดต่อเข้ามาหาเรา


 

บทความรีวิวผลิตภัณฑ์การเงิน

Rabbit Care Blog Image 86376

รีวิวผลิตภัณฑ์การเงิน

นาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) คืออะไร? ใครกู้ได้บ้าง?

หลายคนอาจกำลังเจอปัญหาหมุนเงินไม่ทัน หรือกำลังตัดสินใจที่จะไปกู้หนี้นอกระบบ และไม่มีหลักฐานแสดงรายได้ที่ชัดเจน ทำให้ยื่นขอกู้เงินจากธนาคารไม่ได้
Tawan
28/08/2023
Rabbit Care Blog Image 85824

รีวิวผลิตภัณฑ์การเงิน

สินเชื่อรวมหนี้ VS. สินเชื่อรีไฟแนนซ์รวมหนี้ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

“สินเชื่อรวมหนี้” จัดเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้กู้นำหนี้จากสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น ๆ
Tawan
09/08/2023
Rabbit Care Blog Image 85657

รีวิวผลิตภัณฑ์การเงิน

รวม 10 บัตรเครดิต ที่ได้ Cashback เยอะ สายช้อปต้องเลิฟ

สายช้อปต้องอ่านด่วน! กับ 10 บัตรเครดิตเอาใจนักช้อป ยิ่งซื้อยิ่งคุ้ม ยิ่งได้ Cashback ไม่ว่าจะเป็นรูดจ่าย หรือผ่อนจ่าย ก็คุ้มสุด ๆ ซึ่งบัตรเครดิตข้อเสนอ Cashback สุดปัง
คะน้าใบเขียว
07/08/2023