แคร์ขับขี่ปลอดภัย

ประมาทร่วม คืออะไร? สรุปข้อเท็จจริงว่าประกันคุ้มครองอะไรบ้างในกรณีนี้

ผู้เขียน : ONLYWONDER

นักเขียนบทความด้านประกันยานยนต์ รถยนต์ การเคลมประกันรถยนต์ ตั้งใจเขียนงานให้ได้เกินครึ่งจากช่วงเวลาที่หาข้อมูล ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก

close
linkedin icon
 
 
Published: March 29,2023
ประมาทร่วม คืออะไร สรุปใครต้องรับผิดชอบ

หลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน แล้วผลลัพธ์ของการไกล่เกลี่ยกลายเป็น “ประมาทร่วม” ซึ่งอาจทำให้หลายคนเกิดความเข้าใจว่า ความประมาทบนท้องถนนที่เกิดขึ้นของคู่กรณีทั้ง 2 เป็นความผิดที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ทำให้อุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้น ไม่มีใครผิดใครถูก ซึ่งความจริงแล้วประมาทร่วม ไม่ได้มีความหมายทั้งหมดเป็นตามที่กล่าวมา แต่ยังมีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เพิ่มเติมอยู่ด้วย

ประมาทร่วม มีความหมายว่าอย่างไ?

ความหมายของประมาทร่วม คือ ความประมาทที่ไม่มีตัวการร่วมหรือไม่มีการร่วมกันประมาทใด ๆ ทั้งสิ้น

ในขณะที่คำว่าประมาทร่วมในทางกฎหมาย หมายถึง “ต่างฝ่ายต่างประมาทไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน”  ทำให้การตัดสินตามขั้นตอนของกฎหมาย ต้องดูว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายประมาทมากกว่ากัน ซึ่งสรุปได้ว่า จะต้องมีใครประมาทมากกว่ากันอยู่ดี ส่วนการรับผิดชอบมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความประมาทที่ทำให้เกิดความเสียหายอีกทีหนึ่ง

ประมาทร่วมแล้วใครต้องรับผิดชอบ?

สำหรับการรับผิดชอบหากถูกตัดสินว่าประมาทร่วม โดยส่วนใหญ่แล้วคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย จะต่างแยกย้ายกันไปจัดการความเสียที่เกิดขึ้นเอง รับผิดชอบกับการซ่อมแซมค่าเสียหาย หรือค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นตามมา แต่บางครั้งอาจต้องตัดสินจนถึงที่สุด ว่าใครเป็นผู้ประมาทมากกว่ากัน จึงทำให้เกิดกรณีแยกย่อยที่เกิดขึ้นบ่อย เช่น ประมาทร่วม คู่กรณีบาดเจ็บ, คู่กรณีไม่มี พรบ. หรือคู่กรณีเสียชีวิต จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ประมาทร่วม คู่กรณีบาดเจ็บ

หากเกิดอุบัติเหตุแล้วประมาทร่วม คู่กรณีบาดเจ็บ ประกันรถยนต์ที่จะสามารถดูแลเราได้อย่างครอบคลุม จะเริ่มตั้งแต่ประกันรถยน์ชั้น 3+ และ 2+ ที่พร้อมดูแลคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน ทางบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามจริง ส่วนประกันรถยนต์ที่ดูแลกรณีประมาทร่วม คู่กรณีบาดเจ็บได้ครอบคลุมที่สุด คือ ประกันชั้น 1 ที่ดูแลทั้งผู้ขับขี่, ทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก ทำให้เราอุ่นใจได้ 100% หากเกิดกรณีประมาทร่วมขึ้นมาบนท้องถนน

ประมาทร่วม คู่กรณีไม่มี พรบ.

กรณีการเกิดประมาทร่วม คู่กรณีไม่มี พรบ. อาจทำให้ผู้ที่เจอสถานการณ์นี้ ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นได้ แต่ปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” ที่มีหน้าที่ช่วยจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยไปก่อน จากนั้นทางหน่วยงานจะดำเนินการเรียกเงินค่าเสียหายคืน จากคู่กรณีที่ประมาทร่วม แต่ไม่มีพรบ.ต่อไป

ประมาทร่วม คู่กรณีเสียชีวิต

ความรุนแรงที่สุดของอุบัติเหตุในสถานการณ์ประมาทร่วม คู่กรณีเสียชีวิต ทางคู่กรณีจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากรถคู่กรณีได้ทั้งประกันภัย พรบ. ที่ผู้ขับขี่ จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่าปลงศพจำนวน 35,000 บาท และผู้โดยสารได้รับการคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจำนวน 300,000 บาท ส่วนทางประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรมภ์ที่ได้ทำเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดก็ตาม

สรุปความคุ้มครองประมาทร่วมจากประกันรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจในแต่ละชั้น จะช่วยดูแลคุ้มครองกรณีประมาทร่วมได้โดยมีข้อมูลดังนี้ 

ความคุ้มครองของประกันชั้น 1

ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วถูกตัดสินว่าเป็นการประมาทร่วม แต่คู่กรณีทั้ง 2 ได้ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เอาไว้ทั้ง 2 ฝ่าย เรื่องการซ่อมแซมรถยนต์ก็จะสามารถเคลมกับประกันของตัวได้เลย แต่อาจไม่ได้รับยอดค่าซ่อมเต็มจำนวน เนื่องจากเป็นผู้ผิดทั้ง 2 ฝ่าย ทางด้านค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย โดยได้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย ต่อชีวิต ตามเงื่อนไขและวงเงินคุ้มครองที่ระบุเอาไว้

ความคุ้มครองของประกันชั้น 2 และ 3

กรณีของประกันภัยรถยนต์ทั้ง 2 ชั้นดังกล่าว เมื่อเกิดอุบัติเหตุประมาทร่วมขึ้นมา ทางประกันจะให้ความคุ้มครองในเรื่องของค่าซ่อมแซมรถของอีกฝ่ายเท่านั้น และอีกเงื่อนไข คือ คู่กรณีต้องอยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อตัวแทนประกันเดินทางไปถึง ส่วนค่าซ่อมแซมรถของเราที่ไม่สามารถเบิกจากประกันได้ แต่ประกันของคู่กรณีจะเข้ามารับผิดชอบค่าซ่อมรถให้เราแทน สุดท้ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลหากมีผู้บาดเจ็บ ทางประกันภัยรถยนต์จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดการค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย ต่อชีวิต ตามวงเงินคุ้มครองและเงื่อนไขที่ได้ระบุเอาไว้

จากข้อมูลทั้งหมดที่เราให้คำตอบไป เชื่อว่าหลายคนคงมองเห็นความสำคัญของประกันภัยรถยนต์กันเป็นอย่างดีแล้ว เพราะนอกจากจะช่วยคุ้มครองดูแลรถ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือแม้แต่คู่กรณีที่ประสบอุบัติเหตุด้วยกัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ใช้รถเป้นประจำ เพราะถ้าเรามีเพียงแค่ พรบ. อย่างเดียว ก็จะได้รับความคุ้มครองเพียงแค่ผู้ขับขี่ และตัวผู้โดยสารเท่านั้น เราต้องออกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถเองทั้งหมด

ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องพิจารณา และตัดสินใจเลือกประกันภัยรถยนต์ ที่พร้อมดูแลคุ้มครองเราได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นก็ตาม และถ้าหากคุณยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัยได้ สามารถเข้ามาเปรียบเทียบ พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษโดยตรงจาก แรบบิท แคร์ ได้ตลอดเวลา ซึ่งเรารับรองเลยว่าซื้อประกันภัยรถยนต์กับเรา ถูกกว่าไปซื้อเองแน่นอน อีกทั้งยังมีผ่อน 0% ให้นานถึง 10 เดือน ส่วนลดสูงสุดถึง 70% มีบริการดูแลตลอด 24 ชม และบริการเสริมอื่น ๆ อีกเพียบที่คุณห้ามพลาดเด็ดขาด!

ผ่อนสบาย! ซื้อประกันรถทุกชั้น ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ


 

บทความแคร์ขับขี่ปลอดภัย

Rabbit Care Blog Image 90930

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

วิธีดูแลรถยนต์ไฟฟ้า ev ช่วงหน้าฝนให้ปลอดภัยในทุกการขับขี่

ไฟฟ้ากับน้ำไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่ร่วมกันได้เลยในความเป็นจริง แต่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ev ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้
Thirakan T
18/07/2024
Rabbit Care Blog Image 91032

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

สอนขับรถให้ลูกเองได้ไหม ? จำเป็นต้องไปโรงเรียนสอนขับรถหรือไม่ มีอะไรที่ต้องใส่ใจหากต้องการสอนเอง ?

ปัจจุบันอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ควรมีติดตัวกันเอาไว้ก็คือทักษะในการขับรถยนต์ ซึ่งหลายครอบครัวก็สอนขับรถให้ลูกด้วยตนเอง
Thirakan T
28/06/2024
Rabbit Care Blog Image 89551

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

พวงมาลัยสั่น อันตรายไหม เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

การเดินทางด้วยรถยนต์นั้นพวงมาลัยถือเป็นส่วนสำคัญมากในการควบคุม ถ้าเกิดเจอพวงมาลัยสั่นระหว่างเดินทาง คงทำให้หลายคนตกใจอย่างมากว่ารถยนต์ของเรา
Thirakan T
17/04/2024