แคร์ขับขี่ปลอดภัย

ป้ายทะเบียนรถ กับข้อห้ามที่คุณควรรู้

ผู้เขียน : Thirakan T

Thirakan Thongseenual เป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี ที่ RabbitCare โดยมีความชำนาญในประกันรถยนต์ เน้นเขียนบทความที่เผยแพร่บน Blog และมีความเชี่ยวชาญด้าน SEO กว่า 4 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอได้ใช้ในการสร้างความรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ RabbitCare อย่างมีประสิทธิภาพ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาตรี สาขา Information Technology

close
linkedin icon
 
 
Published: March 21,2021
ป้ายทะเบียนรถ

ป้ายทะเบียนรถ มีไว้เพื่อใช้ในการระบุรถยนต์หรือยานพาหนะทางบก ปัจจุบันทำจากอะลูมิเนียม มีขนาด 13.5 x 6 นิ้ว พื้นป้ายมีลักษณะสะท้อนแสง ตัวอักษรและตัวเลขจะถูกปั๊มนูนออกจากผิวหน้าของป้ายทะเบียน ทำให้ด้านหลังของป้ายนั้นบุ๋มเว้าลงไปตามหมายเลขทะเบียนด้วยเช่นกัน เพื่อใช้ในการระบุรถยนต์หรือยานพาหนะทางบก


ข้อห้ามของการใช้งานป้ายทะเบียนรถยนต์ ที่คุณควรรู้

ปัจจุบันรถยนต์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีการกระทำหลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับทะเบียนรถ ไม่ว่าตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย มาดูว่าสิ่งที่ห้ามเกี่ยวกับทะเบียนรถ มีอะไรบ้าง

ห้าม ขูด ลอก ลบ เลือน หรือติดสติ๊กเกอร์ บดบัง ส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียน

ป้ายทะเบียนรถยนต์นั้นเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถระบุยี่ห้อรถ รุ่นของรถ ชื่อเจ้าของรถ และเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับรถยนต์ได้อีก เพราะฉะนั้น ป้ายทะเบียนรถยนต์ของรถที่ยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ก็ควรเป็นป้ายทะเบียนที่มีสภาพสมบูรณ์ และสามารถมองเห็นข้อมูลที่ระบุไว้บนป้ายทะเบียนได้อย่างชัดเจน การขูด ลอก หรือนำสติกเกอร์ต่าง ๆ มาปิดทับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลบนป้านทะเบียน อาจกลายเป็นว่าคุณกำลังพยายามปิดบังข้อมูลบนแผ่นป้ายทะเบียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง

ห้ามตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายประมูล

ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ได้มาจากการประมูล จะมีลวดลายที่แตกต่างจากป้ายทะเบียนแบบทั่วไป ซึ่งผู้ที่มีป้ายทะเบียนแบบทั่วไปห้ามนำป้ายไปตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนที่มาจากการประมูล หรือการตกแต่งกรอบป้ายให้มีลักษณะเหมือนป้ายประมูล เป็นการกระทำที่มีความผิดทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดบัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ป้ายทะเบียนรถ

ห้ามใช้แผ่นป้ายที่ไม่ได้ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก

สำหรับเจ้าของรถบางรายที่ใช้ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นด้วยตนเอง เช่น ป้ายที่ทำด้วยกระดาษ หรือใช้การเขียนด้วยลายมือ โดยมีการแปลงตัวเลขอารบิกเป็นเลขไทย ถึงแม้จะเป็นตัวเลขที่ตรงกับหมายเลขทะเบียนรถยนต์จริง ๆ แต่ก็ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องเป็นป้ายที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

ห้ามใช้สีหรือหมึกไปเติมบนตัวอักษรหรือตัวเลขที่สีจาง

ในกรณีที่รถยนต์ถูกใช้งานอย่างหนักมาเป็นเวลานาน ป้ายทะเบียนรถยนต์อาจมีการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพไปบ้าง มีร่องรอยจากการใช้งานและข้อมูลบนป้ายอาจหลุดร่อนหรือซีดลง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รถไม่ควรเติมสีลงไปบนตัวอักษรที่จางด้วยตนเอง หากแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด หรือสูญหาย เจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยติดต่อที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน ซึ่งจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ ภายใน 15 วัน

รถยนต์ใหม่ป้ายแดง มีข้อห้ามอะไรบ้าง?

ห้ามใช้รถป้ายแดงเกิน 30 วัน

สำหรับรถยนต์ใหม่ที่เพิ่งป้ายทะเบียนสีแดง ห้ามใช้รถป้ายแดงเป็นเวลาเกิน 30 วัน นับจากวันที่ออกรถ หากพบว่าผู้ใช้รถมีการใช้งานรถยนต์ป้ายแดงเกิน 30 วัน ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งจะมีโทษปรับ 10,000 บาท

รถยนต์ป้ายแดงห้ามขับข้ามเขต

รถยนต์ป้ายแดงมีข้อกำหนดทางกฎหมายว่าสามารถใช้งานได้เฉพาะในเขตจังหวัดที่ระบุเอาไว้บนป้ายหรือจังหวัดที่จดทะเบียนไว้กับทางขนส่งเท่านั้น หากตรวจพบว่าผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท

ห้ามขับรถยนต์ป้ายแดงในเวลากลางคืน

ผู้ขับขี่สามารถใช้งานรถป้ายแดงได้เฉพาะช่วงเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือเวลา 06.00 – 18.00 น.เท่านั้น สามารถอนุโลมได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. เนื่องจากสีของป้ายที่เป็นสีแดงนั้นเป็นสีที่ยากต่อการมองเห็นในที่มืด และเสี่ยงต่อการนำไปกระทำสิ่งผิดกฎหมาย หากตรวจพบว่าผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท


ใครที่สนใจ ซื้อรถยนต์ใหม่ รถยนต์มือสอง พร้อมโปรโมชั่นดี ๆ คลิก one2car.com และอย่าลืมประกันรถยนต์ พร้อมรับข้อเสนอโดนใจ ที่ rabbitcare.com/car-insurance

สนับสนุนบทความโดย Autospinn ติดตามเรื่องรถใหม่ รถมือสองก่อนใครได้ที่นี่

ผ่อนสบาย! ซื้อประกันรถทุกชั้น ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

รถของคุณยี่ห้ออะไร

< กลับไป
< กลับไป

ระบุยี่ห้อรถของคุณ

ระบุปีผลิตรถของคุณ


 

บทความแคร์ขับขี่ปลอดภัย

Rabbit Care Blog Image 90930

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

วิธีดูแลรถยนต์ไฟฟ้า ev ช่วงหน้าฝนให้ปลอดภัยในทุกการขับขี่

ไฟฟ้ากับน้ำไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่ร่วมกันได้เลยในความเป็นจริง แต่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ev ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้
Thirakan T
18/07/2024
Rabbit Care Blog Image 91032

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

สอนขับรถให้ลูกเองได้ไหม ? จำเป็นต้องไปโรงเรียนสอนขับรถหรือไม่ มีอะไรที่ต้องใส่ใจหากต้องการสอนเอง ?

ปัจจุบันอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ควรมีติดตัวกันเอาไว้ก็คือทักษะในการขับรถยนต์ ซึ่งหลายครอบครัวก็สอนขับรถให้ลูกด้วยตนเอง
Thirakan T
28/06/2024
Rabbit Care Blog Image 89551

แคร์ขับขี่ปลอดภัย

พวงมาลัยสั่น อันตรายไหม เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

การเดินทางด้วยรถยนต์นั้นพวงมาลัยถือเป็นส่วนสำคัญมากในการควบคุม ถ้าเกิดเจอพวงมาลัยสั่นระหว่างเดินทาง คงทำให้หลายคนตกใจอย่างมากว่ารถยนต์ของเรา
Thirakan T
17/04/2024