ประกันรถยนต์

เช็กเลย! ‘ตรวจสภาพรถ’ ตรวจอะไรบ้าง? ตรวจได้ที่ไหน?

ผู้เขียน : Tawan
Published January 07, 2022
What Is The Yearly Motor Maintenance

การตรวจสภาพรถประจำปีเพื่อต่อภาษีรถยนต์มีขึ้นเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานในส่วนต่างๆ ของรถยนต์ เพื่อให้ยังคงมีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กำหนดโดยเฉพาะรถยนต์ที่จดทะเบียนเกิน 7 ปีขึ้นไป แต่หลายคนกลับไม่รู้เลยว่าตรวจสภาพรถตรวจอะไรบ้าง? แรบบิท แคร์ อาสารวบรวมรายละเอียดการตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษี และเตรียมทำประกันรถยนต์มาฝาก

1. ตรวจสภาพรถต้องตรวจอะไรบ้าง?

1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรถ

ขั้นตอนแรกของการตรวจสภาพรถประจำปีกับ ตรอ. จะเริ่มต้นจากการเทียบข้อมูลรถตามสภาพจริงกับข้อมูลในสมุดคู่มือจดทะเบียนเพื่อตรวจเช็กความถูกต้องของข้อมูลรถก่อนให้บริการ

หากรถที่เข้าตรวจกับ ตรอ. ป้ายทะเบียนรถหาย/ชำรุด หมายเลขเครื่องยนต์หรือหมายเลขตัวรถมีร่องรอยการแก้ไขขูดขีด หรือมีการเปลี่ยนแปลงสี หรือตัวรถ ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งแทน เนื่องจากไม่สามารถตรวจที่ ตรอ. ได้ มีรายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลตัวรถก่อนตรวจสภาพรถดังนี้

 • เลขทะเบียนรถ
 • ประเภทรถ
 • ลักษณะรถ
 • ชนิดรถ
 • แบบรถ
 • รุ่นรถ
 • สีรถ
 • หมายเลขตัวรถ
 • หมายเลขโครงคัสซี
 • ชนิดเครื่องยนต์
 • เลขเครื่องยนต์
 • ชนิดเชื้อเพลิง

1.2 ตรวจภายนอก และอุปกรณ์ความปลอดภัย

เมื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของตัวรถและเอกสารคู่มือจดทะเบียนรถได้ตรงกันเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มขั้นตอนตรวจสอบสภาพรถทั้งภายใน ภายนอก และใต้ท้องรถตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยในขั้นตอนนี้จะตรวจสภาพการใช้งานโดยรวมของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถ ก่อนที่จะแยกตรวจเฉพาะจุดในขั้นตอนต่อไป มีรายละเอียดการตรวจสภาพภายนอกและอุปกรณ์ความปลอดภัยดังนี้

1) การตรวจภายในรถ

 • ระบบบังคับเลี้ยว, พวงมาลัย
 • มาตรวัด, ไฟสัญญาณ
 • สวิทช์ควบคุมไฟสัญญาณ, แตรสัญญาณ
 • อุปกรณ์ปัดและฉีดทำความสะอาดกระจกกันลมหน้า 
 • กระจกเงาสำหรับมองหลัง
 • ที่นั่งผู้ขับ, ที่นั่งผู้โดยสาร
 • เข็มขัดนิรภัย

2) การตรวจภายนอกรถ

 • โคมไฟพุ่งไกล, โคมไฟพุ่งต่ำ
 • โคมไฟเลี้ยว
 • โคมไฟหรี่, ไฟอื่นๆ
 • กันชน
 • กงล้อ และยาง
 • บังโคลน
 • โครงสร้างและตัวถัง
 • สี
 • ประตู
 • กระจกด้านข้าง
 • กระจกเงาสำหรับมองหลัง
 • โคมไฟท้าย
 • โคมไฟหยุด
 • อุปกรณ์สะท้อนแสง
 • โคมไฟถอยหลัง
 • โคมไฟส่องป้ายทะเบียน
 • โคมไฟแสดงความกว้าง, ความสูง, ไฟอื่นๆ
 • กันชนท้าย

3) การตรวจใต้ท้องรถ

 • ระบบบังคับเลี้ยว, กลไกบังคับเลี้ยว
 • ระบบรองรับน้ำหนัก, สปริง, แหนบ, โช๊คอัพ 
 • เพลาล้อ, กงล้อและยาง
 • อุปกรณ์ระบบห้ามล้อ
 • โครงสร้างตัวถัง, โครงคัสซี
 • ระบบส่งกำลัง, คลัทช์, เกียร์, เพลากลาง, เฟืองท้าย
 • ระบบไอเสีย, เครื่องระงับเสียง
 • แท่นเครื่อง, ยางแท่นเครื่อง
 • อุปกรณ์ขจัดมลพิษ (Catalytic Converter)
 • ระบบเชื้อเพลิง, ท่อส่งเชื้อเพลิง, ท่อส่งก๊าซ
Checking Front Wheels And Tires Is Part Of Yearly Motor Maintenance

1.3 ตรวจศูนย์ล้อหน้า

เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสภาพการใช้งานส่วนต่างๆ โดยรวมของรถแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสภาพการใช้งานรถเฉพาะจุด โดยเริ่มต้นที่การทดสอบศูนย์ล้อหน้า หรือล้อหน้าทั้งสองข้างเพื่อเช็กประสิทธิภาพของล้อขณะขับขี่

ทดสอบประสิทธิภาพของล้อหน้า 2 วิธี คือ 1) ขณะขับรถวิ่งในแนวตรง ผ่านเครื่องทดสอบด้วยความเร็วประมาณ 3-5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ 2) ขณะล้อหน้าผ่านเครื่องทดสอบ ทั้งแบบประคองพวงมาลัยหรือปล่อยมือจากพวงมาลัย โดยผลที่ได้จากการทดสอบทั้ง 2 วิธี จะต้องมีค่าเบี่ยงเบนของล้อหน้าไม่เกิน +5 หรือ -5 เมตรต่อกิโลเมตร

1.4 ตรวจเบรก

การตรวจสอบประสิทธิภาพของ ‘ตัวห้ามล้อ’ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ‘เบรก’ จะทดสอบประสิทธิภาพจากทั้งเบรกมือ เบรกเท้า และผลต่างของเบรกเท้าด้านขวาและด้านซ้าย โดยต้องทดสอบกับเครื่องทดสอบห้ามล้อ (เบรก) ที่มีความเที่ยงตรงตามมาตรฐานและทดสอบตามคู่มือการทดสอบของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือเพื่อให้ได้ผลทดสอบที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

1.5 ตรวจไฟหน้า

การตรวจสภาพไฟหน้าทั้งสองข้างจะเริ่มจากการตรวจสภาพภายนอกของโคมไฟให้ยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่แตกร้าว หรือไม่สกปรกขุ่นมัว มีจำนวนสี ตำแหน่งและรูปแบบการติดตั้งถูกต้องตามกฏหมาย ตัวหลอดไฟสามารถทำงานโดยการเปิดสวิตช์ควบคุมได้ตามปกติ มีความเข้มและการเบี่ยงเบนของลำแสงสูงต่ำตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 ตรวจคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) และไฮโดรคาร์บอน (HC)

การตรวจค่าก๊าซ CO และ HC จะทดสอบผ่านเครื่องวิเคราะห์ก๊าซที่จะต้องสอดหัววัดเข้าไปในท่อไอเสียให้ลึกที่สุดในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ โดยจะทำการวัดทั้งหมด 2 ครั้ง และนำค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ผลเฉลี่ยทีได้จะต้องมีค่าก๊าซทั้ง 2 ประเภทไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับรถในแต่ละประเภท

1.7 ตรวจควันดำ

การตรวจสอบควันดำจะทดสอบและทำการเก็บค่าควันดำขณะเร่งเครื่องยนต์จนสุดคันเร่ง ผ่าน 2 เครื่องมือ คือ 1) เครื่องมือวัดระบบวัดความทึบแสง (Opacity) และเครื่องมือวัดระบบกระดาษกรอง (Filter) โดยค่าควันดำจากทั้ง 2 เครื่องมือจะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดที่ 45% และ 50% ตามลำดับ

1.8 ตรวจระดับเสียงจากท่อไอเสีย

การตรวจระดับเสียงของท่อไอเสีย จะใช้เครื่องวัดระดับเสียงที่ประกอบด้วยไมโครโฟน อุปกรณ์วัดระยะและมุมในการวัดเสียงของท่อไอเสียขณะที่เร่งเครื่องยนต์สุดคันเร่ง มีวิธีการตั้งเครื่องวัดเสียงแตกต่างกันเล็กน้อยตามตำแหน่งและจำนวนท่อไอเสียที่รถมี

Checking Engine Room Is Part Of Yearly Motor Maintenance

2. ตรวจสภาพรถที่ไหนได้บ้าง?

สามารถตรวจสภาพรถได้ที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก ไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครทั้ง 5 พื้นที่ สำนักงานขนส่งประจำจังหวัด หรือตรวจที่สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.) ทั่วประเทศที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ การเข้าตรวจสภาพรถในแต่ละที่จะขึ้นอยู่กับประเภทรถ น้ำหนักรถ หรือรายละเอียดของรถ ดังนี้

2.1 ตรวจกับ ตรอ. เท่านั้น

 • รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์

2.2 ตรวจกับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

 • รถที่ดัดแปลงสภาพจากที่จดทะเบียนไว้
 • รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถ เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์
 • รถที่เจ้าของได้แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปไว้
 • รถที่มีเลขทะเบียนรุ่นเก่า
 • รถที่ถูกโจรกรรมแล้วได้คืน
 • รถที่ขาดต่อทะเบียนเกิน 1 ปี

2.3 ตรวจได้กับทั้ง ตรอ. และหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก

 • รถทั่วไปทุกประเภท เช่น รถบรรทุก, รถสามล้อ, รถรับจ้าง และอื่นๆ 
 • รถยนต์ที่น้ำหนักรถเกิน 1,600 กิโลกรัม
 • รถของส่วนราชการ

3. ตรวจสภาพรถราคาเท่าไร?

ค่าตรวจสภาพรถที่ขนส่ง หรือตรวจที่ ตรอ. จะมีราคาและค่าใช้จ่ายในการนำรถเข้าตรวจสภาพเท่ากันทั่วประเทศ แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์อยู่ที่ คันละ 60 บาท และรถยนต์จะอยู่ที่ัคันละ 200-300 บาท มีรายละเอียดค่าบริการตรวจสภาพรถแตกต่างกันตามประเภทและน้ำหนักรถดังนี้

 • รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 200 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 300 บาท

4. ตรวจสภาพรถต่อภาษีใช้อะไรบ้าง?

เอกสารที่ต้องใช้ตรวจสภาพรถและต่อภาษีรถประจำปีจะใช้เอกสารชุดเดียวกัน โดยหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถจะได้รับเมื่อตรวจสภาพรถผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเเล้วเท่านั้น และมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ผ่านการตรวจสภาพรถ มีเอกสารที่ต้องใช้ในการขอตรวจสภาพรถและต่อภาษีประจำปีดังนี้

 • สมุดเล่มทะเบียนรถ หรือสำเนาทะเบียนรถ
 • พ.ร.บ. ที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและอุปกรณ์ (ใบติดตั้งแก๊สติดรถ LPG หรือ NGV)
 • หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์ที่อายุเกิน 7 ปี แบะรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน 5 ปี)

5. ตรวจสภาพรถไม่ผ่านต้องทำอย่างไร?

หากตรวจสภาพรถไม่ผ่านจะได้รับแจ้งจุดที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขให้ทราบ พร้อมกับจะได้รับเอกสารแจ้งผลการตรวจสภาพรถส่วนที่ 2 เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสภาพรถอีกครั้งภายหลังจากที่แก้ไขจุดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว มีระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถใหม่อีกครั้งดังนี้

 • ตรวจใหม่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ไม่ผ่านการตรวจครั้งแรก ให้ตรวจเฉพาะรายการที่ไม่ผ่าน และจ่ายค่าตรวจสภาพครึ่งหนึ่งจากปกติ
 • ตรวจใหม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ไม่ผ่านการตรวจครั้งแรก ให้ตรวจสภาพใหม่ทุกรายการ และจ่ายค่าตรวจสภาพเต็มตามปกติ

เปรียบเทียบประกันรถยนต์และเลือกซื้อประกันรถกับ แรบบิท แคร์ ตั้งแต่วันนี้! รับความแคร์เพิ่มเติมฟรีทันที ไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางถนน 24 ชั่วโมง หรือสิทธิประโยชน์ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 3-10 เดือน สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่นได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ ที่ แรบบิท แคร์

บทความประกันรถยนต์

Rabbit Care Blog Image 75877

ประกันรถยนต์

สรุป 3 ข้อต้องรู้ ‘ต่อภาษีรถยนต์’ ที่ไหน? ใช้อะไรบ้าง?

การต่อภาษีรถยนต์ในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น จากช่องทางให้บริการต่อภาษีที่สำนักงานขนส่งแบบเดิม ช่องไดรฟ์ทรู ไปรษณีย์ไทย
Tawan
19/01/2022
Rabbit Care Blog Image 75753

ประกันรถยนต์

ซื้อประกันรถทั้งที ต้องเปรียบเทียบประกันรถยนต์อย่างไรบ้าง ?

อยากจะซื้อประกันรถทั้งที มือใหม่หัดขับทั้งหลายจะเลือกประกันรถยนต์อย่างไรดีนะ? หรือถ้าอยากเปลี่ยนประกันรถที่ใช้มานาน
คะน้าใบเขียว
17/01/2022
Rabbit Care Blog Image 75828

ประกันรถยนต์

เปิด 3 ข้อสงสัย ‘เช็คระยะรถยนต์’ ที่มือใหม่ต้องรู้

การเช็คระยะรถยนต์ คือ การตรวจสอบสภาพชิ้นส่วน อะไหล่ ตลอดจนการทำงานของรถยนต์ เมื่อใช้งานครบตามระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการเช็คระยะรถยนต์ Honda
Tawan
13/01/2022