ประกันรถยนต์

วิธีเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม (ไม่มีคู่กรณี/คู่กรณีไม่มีประกัน)

ผู้เขียน : Tawan
Published October 25, 2022
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

Table of Contents

เมื่อเกิดอุบัติรถชนจนรถพังใช้งานต่อไม่ได้ ทำให้ต้องหยุดใช้รถ นอกจากคำถามที่ว่าประกันชั้น 1 เคลมอะไรได้บ้างแล้วคำถามต่อๆ ไป คือ จะหารถที่ไหนมาใช้แทน? ค่าเสียโอกาสหรือค่าเดินทางในระหว่างรอซ่อมรถใครจะเป็นคนจ่าย? ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถนับวันยังไง? คู่กรณีไม่มีประกันต้องเบิกค่าสินไหมทดแทนการใช้รถยังไง?

วันนี้ แรบบิท แคร์ รวบรวมวิธีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมให้ได้เต็มตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมตัวช่วยให้มีรถใช้งานระหว่างรอซ่อมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายมาฝากกัน

ห้ามพลาด! ประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 1,000.-/เดือน

icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  ค่าขาดประโยชน์ระหว่างการซ่อมรถ คืออะไร?

  ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คือ เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยคู่กรณีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าของรถคันที่เสียหายในระหว่างที่รถยังจัดซ่อมไม่เสร็จ หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ตกลง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหารถสำรองให้ใช้ระหว่ารอรถซ่อมได้ โดยสามารถเรียกค่าชดเชยขาดประโยชน์จากการใช้รถจากประกันรถยนต์ประเภทสมัครใจเท่านั้น

  จำนวนเงินค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

  สามารถเรียกร้องค่าชดเชยขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 500-1,000 บาท ตามประเภทรถที่ คปภ. กำหนด และเริ่มนับวันขาดประโยชน์ใช้รถได้ตั้งแต่วันที่นำรถเข้าอู่ซ่อม รวมวันเสาร์/อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์ จนถึงวันที่ซ่อมแล้วเสร็จ เนื่องจากบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการจัดซ่อมให้อู่ซ่อมรถให้ผู้เสียหายโดยเร็ว จึงไม่มีข้อยกเว้นเรื่องวันหยุด

  เกณฑ์เรียกร้องค่าชดเชยขาดประโยชน์จากการใช้รถตามประเภทรถ

  • รถยนต์มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน รวมผู้ขับขี่ ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท
  • รถยนต์รับจ้างสาธารณะมีที่นั่งไม่เกิน 7 คน รวมผู้ขับขี่ ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท
  • รถยนต์ที่นั่งรวมผู้ขับขี่เกิน 7 คน ขั้นต่ำไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท
  • รถจักรยานยนต์ (รถมอเตอร์ไซค์) เรียกร้องได้หลักฐานความเสียหาย
  • รถบรรทุก เรียกร้องได้หลักฐานความเสียหาย

  วิธีการคำนวณค่าสินไหมทดแทนขาดประโยชน์จากการใช้รถ

  การคำนวณจำนวนเงินขาดประโยชน์การใช้รถระหว่างซ่อม

  การคำนวณจำนวนเงินค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจะอ้างอิงตามเกณฑ์เรียกร้องค่าชดเชยขาดประโยชน์จากการใช้รถตามประเภทรถที่ คปภ. กำหนด กรณีจำเป็นต้องเช่ารถที่มีค่าเช่ารายวันสูงกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนด เช่น กำหนดให้ต้องได้ค่าชดเชยขั้นต่ำไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท แต่ค่าเช่ารถอยู่ที่วันละ 800 บาท สามารถเบิกค่าเช่ารถได้ตามจริง แต่ต้องเป็นรถที่มีรุ่นใกล้เคียง และมีใบเสร็จชัดเจน

  การนับจำนวนวันขาดประโยชน์การใช้รถระหว่างซ่อม

  การนับวันวันขาดประโยชน์จากใช้รถระหว่างซ่อม จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่รถเกิดอุบัติเหตุใช้งานไม่ได้ หรือวันที่นำรถเข้าอู่ซ่อม แม้ว่าจะยังไม่เริ่มการซ่อมรถ รวมถึงนับรวมวันเสาร์/อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนัตฤกษ์ เนื่องจากบริษัทประกันมีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมจัดการให้อู่ซ่อมดำเนินการซ่อมรถผู้เสียหายให้แล้วเสร็จ แม้มีเหตุล่าช้าใดใดก็ตาม

  วิธีเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คู่กรณีไม่มีประกัน

  หากคู่กรณีไม่มีประกัน ผู้เสียหายที่เป็นฝ่ายถูกต้องเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถกับผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดโดยตรง โดยต้องแจ้งความลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานก่อน จากนั้นนำหลักฐานการเช่ารถและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการเรียกร้อง โดยมีเจ้าหน้าตำรวจเป็นตัวกลางเจรจา หากไม่สามารถตกลงได้ อาจต้องฟ้องศาลต่อไป

  วิธีเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ไม่มีคู่กรณี

  สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนขาดประโยชน์การใช้รถได้ทั้งฝ่ายถูก (ผู้เสียหาย) และฝ่ายผิด (ผู้ละเมิด) แม้ว่าจะเป็นฝ่ายผิด หรือชนแบบมีคู่กรณีที่ไม่ใช่รถ ทำให้รถเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ และต้องนำรถซ่อม หากอู่ซ่อมดำเนินการซ่อมรถนานกว่าที่ตกลง หรือมีเหตุให้ล่าช้าโดยไม่สมควร สามารถเรียกค่าชดเชยขาดประโยชน์ใช้รถจากบริษัทประกันของตนเองได้

  ค่าขาดประโยชน์ระหว่างการซ่อมรถ

  เอกสารและแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

  สามารถเข้ายื่นเอกสารที่ใช้ในการเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมได้ตัวตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ได้ ณ บริษัทประกันภัยรถยนต์ของคู่กรณี หรือจัดส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ โทรสาร หรือช่องทางออนไลน์ตามที่แต่ละบริษัทฯ กำหนด

  • หนังสือเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม
  • ใบเคลม ณ จุดเกิดเหตุ หรือสำเนาใบรับรองความเสียหาย
  • สำเนาใบเคลมคู่กรณี
  • ใบรับรถเข้าซ่อม
  • ใบเสนอรายการความเสียหาย
  • ใบรับรถออก
  • รูปถ่ายก่อนซ่อม/หลังซ่อม
  • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
  • สำเนาเล่มทะเบียนรถ
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของเจ้าของรถ
  • สัญญาประนีประนอมยอมความ หรือบันทึกข้อตกลงและสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
  • บันทึกผลการเจรจาค่าสินไหมทดแทน (กรณีปฏิเสธข้อเสนอของบริษัทประกัน)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
  • ใบเสร็จค่าเช่ารถ (กรณีเช่ารถใช้แทนระหว่างรอซ่อม)
  • สำเนากรมธรรม์คู่กรณี (ถ้ามี)

  ตัวอย่างแบบฟอร์มเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

  หนังสือเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมสำหรับใช้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ไม่มีแบบฟอร์มบังคับเฉพาะตัว และไม่จำเป็นต้องเป็นแบบฟอร์มทางการ สามารถพิมพ์หรือเขียนขึ้นใหม่ด้วยตนเอง พร้อมระบุข้อความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมให้ครบถ้วนและชัดเจน

  ส่วนที่ 1 รายละเอียดของจดหมายและรายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  วันที่ ….

  เรื่อง ขอเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

  เรียน แผนกสินไหมทดแทน บริษัท …..(ชื่อบริษัทประกันภัยของคู่กรณี)…..

  สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. …..(รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง)…..

  2. ……(รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง)…..

  3. ……(รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง)…..

  ส่วนที่ 2 รายละเอียดรถที่เกิดอุบัติเหตุและรถคู่กรณี

  ข้าพเจ้า…..(ชื่อนามสกุลเจ้าของรถ)…..เป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อ…..(ยี่ห้อรถ)…..รุ่น…..(รุ่นรถ)…..หมายเลขทะเบียน…..(เลขทะเบียน)…..ถูกรถยนต์ยี่ห้อ…..(ยี่ห้อรถ)…..รุ่น…..(รุ่นรถ)…..หมายเลขทะเบียน…..(เลขทะเบียน)…..ชนเข้าที่…..(บริเวณของรถที่ได้รับความเสียหาย)…..สถานที่เกิดเหตุ…..(สถานที่เกิดเหตุ)…..จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้รถข้าพเจ้ามีความเสียหายดังนี้…..(บรรยายรายการความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ)…..

  ส่วนที่ 3 รายละเอียดการซ่อมรถและวัตถุประสงค์ในการใช้รถ

  ข้าพเจ้าจึงได้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่…..(ชื่อและที่ตั้งอู่ซ่อม)…..ในวันที่…..(วันเดือนปีที่นำรถเข้าซ่อม)…..โดยซ่อมเสร็จวันที่…..(วันเดือนปีที่นำรถออก)…..รวมเป็นเวลา…..(จำนวนวัน)…..วัน ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องใช้รถเพื่อ…..(วัตถุประสงค์การใช้รถก่อนส่งซ่อม)…..

  ส่วนที่ 4 รายการเรียกร้องค่าสินไหมขาดประโยชน์การใช้รถ

  ดังนั้น จึงขอเรียกร้องสินไหมดังต่อไปนี้

  1. ค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถ/ค่าเช่ารถ…..(จำนวนเงิน)…..บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา…..(จำนวนวัน)…..วัน รวม…..(จำนวนเงิน)…..บาท

  2. ค่าการเสื่อมสภาพรถ…..(จำนวนเงิน)…..บาท เนื่องจาก…..(บรรยายสภาพความเสียหายและเปรียบเทียบราคาของรถในท้องตลาด ณ ปัจจุบัน)…..

  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น…..(จำนวนเงิน)…..บาท ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

  ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงมอบอำนาจให้…..(ชื่อผู้รับมอบอำนาจ-ถ้ามี)…..ดำเนินการเรียกร้องค่าขายประโยชน์จากการใช้รถและค่าเสื่อมสภาพรถของข้าพเจ้าจนเสร็จการ

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  ลงชื่อ

  …..(ลายมือชื่อหรือลายเซ็น)…..

  …..(ลายมือชื่อแบบบรรจง)…..

  …..(หมายเลขทะเบียนรถ)…..

  …..(เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ)…..

  ค่าสินไหมทดแทน

  ขั้นตอนเรียกค่าขาดประโยชน์การใช้รถระหว่างซ่อมจากบริษัทประกัน

  สามารถเริ่มดำเนินการเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถกับบริษัทประกันรถที่รถคู่กรณี (ฝ่ายผิด) จัดทำประกันรถประเภทสมัครใจไว้เมื่อรถซ่อมแล้วเสร็จ และได้รับเอกสารใบรับรถคืนจากอู่ซ่อมรถแล้ว โดยบริษัทฯ อาจขอเจรจาต่อรองค่าขาดประโยชน์เบื้องต้นก่อน หากผู้เสียหายตกลง จะได้รับเงินค่าชดเชยการขาดประโยชน์การใช้รถ ไม่เกิน 7 วัน

  • ถ่ายสภาพรถหลังเกิดอุบัติเหตุ ก่อนซ่อมและหลังซ่อมแล้วเสร็จ
  • แจ้งความประสงค์เรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถกับบริษัทประกันภัยของคู่กรณี
  • รวบรวมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมชดเชยการขาดประโยชน์จากการใช้รถ
  • จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

  ขั้นตอนร้องเรียนการเรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์กับ คปภ.

  หากไม่สามารถเจรจาตกลงค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย อาจต้องแจ้งเรื่องต่อ คปภ. เพื่อให้ช่วยไกล่เกลี่ยต่อ แต่ คปภ. มีอำนาจสั่งให้บริษัทฯ จ่ายค่าสินไหมชดเชยเท่านั้น ไม่มีอำนาจระบุจำนวนเงินค่าชดเชยที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้ หากยังไม่สามารถตกลงกันได้ ต้องไปสู่ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการหรือฟ้องร้องคดีผู้บริโภคต่อไป

  สามารถติดต่อแจ้งร้องเรียนเรื่องการเรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์การใช้รถระหว่างซ่อมกับ คปภ. ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย (Insurance Complaint Center : ICC) ผ่านทาง https://complaintportal.oic.or.th/ppms/login หรือยื่นเรื่องด้วยตัวเองที่ คปภ. สำนักงานใหญ่ และสำนักงาน คปภ. ภูมิภาค โทร. 0-2515-3999 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186 ในวันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.30-16.30 น. E-mail : [email protected]

  • กรอกรายละเอียดข้อร้องเรียนออนไลน์ (https://complaintportal.oic.or.th/ppms/login)
  • กรอกแบบข้อร้องเรียน (ร.1) ที่สำนักงาน คปภ.ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
  • เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • เจ้าหน้าที่นัดผู้เสียหายและบริษัทประกันเจรจาไกล่เกลี่ย ภายใน 10-15 วันทำการ
  • เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ชำนาญการ (กรณีไม่สามารถตกลงได้)

  แรบบิท แคร์ เพิ่มความมั่นใจในวันที่ไม่มีรถขับ ด้วยบริการมีรถใช้ระหว่างซ่อม (Car Replacement) ฟรีสูงสุด 3 วัน/1 ครั้ง/ปีกรมธรรม์ กรณีเป็นฝ่ายถูก หรือเลือกอัพเกรดรุ่นรถ/เช่ารถต่อในราคาพิเศษ หากต้องการใช้รถมากกว่า 3 วัน สำหรับลูกค้าที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1

  พร้อมบริการเสริมเพิ่มความแคร์แม้ไม่มีเหตุให้แจ้งเคลมประกันอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผ่อน 0% ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต นานสูงสุด 10 เดือน บริการเคลมออนไลน์ หรือระบบ CareOS ตัวช่วยเปรียบเทียบประกันรถยนต์ภายใน 30 วินาที รับเบี้ยประกันราคาพิเศษเฉพาะคุณเท่านั้น! โทรเลย 1438 หรือ https://rabbitcare.com/

  เปรียบเทียบบัตรเครดิตที่ใช่ ง่ายๆ แค่ 30 วิ คลิกเลย!

  icon angle up or down
   

  บทความประกันรถยนต์

  Rabbit Care Blog Image 81182

  ประกันรถยนต์

  เปิดราคารถเทสล่า! รถยนต์ไฟฟ้าเทสล่าในไทย 2023 ราคาเท่าไร? จองได้ที่ไหน?

  เทสล่า ประเทศไทย (Tesla Thailand) เปิดให้จองรถเทสล่าในไทย 2 รุ่น ได้แก่ Tesla Model Y และ Tesla Model 3 ราคารถเทสล่าเริ่มต้น 1,759,000 บาท โดยจองผ่านเว็บไซต์ https://www.tesla.com/th_th หรือจองผ่านแอปพลิเคชัน Tesla
  Tawan
  12/01/2023
  Rabbit Care Blog Image 81039

  ประกันรถยนต์

  ป้ายภาษีรถ (ป้ายวงกลม) หายต้องทำอย่างไร? ขอป้ายภาษีรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ได้ที่ไหน?

  ป้ายภาษีรถหรือป้ายวงกลม คือ ป้ายสติ๊กเกอร์สำหรับใช้แสดงเป็นหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีและต่ออายุ พ.ร.บ. หากป้ายภาษีรถหายหรือชำรุด
  Tawan
  02/01/2023