ตะลอนมูเตลู

Trick ตั้งชื่อลูกให้ปัง พร้อมพิกัดอาจารย์ชื่อดังสำหรับคุณพ่อคุณแม่สายมู

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
Facebook iconIG iconlinkedin iconYoutube icon
 
 
Published: January 30,2023
พิกัดตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล

ว่ากันว่าชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะฉะนั้นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างการตั้งชื่อลูกจึงมักกลายเป็นวาระระดับชาติสำหรับคนในบ้านเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่สายมูที่เข้าใจถึงความสำคัญของชื่อมงคลและการตั้งชื่อลูกเป็นครั้งแรกได้ดีกว่าใคร ๆ ลูกสุดที่รักซึ่งรอคอยกันมานานจะได้มีชื่อดี ๆ ไว้ใช้ ชีวิตรุ่งเรืองสว่างไสว ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่ดีกับดี!

ประเพณีและวิธีการตั้งชื่อลูกนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ในแต่ละยุคสมัยนั้นหลักในการตั้งชื่อก็จะแตกต่างกันไป ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความคิด วัฒนธรรม และค่านิยมในแต่ละยุคสมัย ว่าให้ความสำคัญหรือมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องใดได้เป็นอย่างดี

การตั้งชื่อลูกในสมัยสุโขทัย

การตั้งชื่อลูกในสมัยนี้ จะเป็นการตั้งชื่อที่สะท้อนถึงรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย(พ่อปกครองลูก) ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบครอบครัวและการให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยรวมถึงความเจริญรุ่งเรืองเป็นหลัก โดยมักตั้งชื่อที่มีความหมาย

 • แสดงความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติ บ่งบอกลำดับก่อนหลังของสมาชิกในครอบครัว เช่น เอื้อย(ผู้หญิง) อ้าย ยี่(ผู้ชาย) 
 • แสดงถึงความมั่นคงและความรุ่งเรืองของสังคม เช่น คำ(สะท้อนถึงความร่ำรวย) เรือง(แสดงถึงความรุ่งเรือง) อิน(แสดงถึงความมั่นคงเหมือนต้นไม้ขนาดใหญ่) เป็นต้น

การตั้งชื่อลูกในสมัยอยุธยา-ธนบุรี

การตั้งชื่อของสมัยอยุธยาจนถึงธนบุรีจะเป็นการตั้งชื่อที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ใกล้ชิดกับธรรมชาติ  และให้ความสำคัญกับการเลือกชื่อที่เป็นมงคล มีความหมายที่ดี 

 • แสดงถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างชื่อสัตว์ เช่น นก หนู ชื่อต้นไม้ดอกไม้ เช่น บัว ไผ่ ชื่อธาตุ เช่น ทอง เงิน ชื่อที่หมายถึงคน เช่น ไทย แขก ชื่อของใช้ เช่น ขัน เทียน ชื่อสี เช่น ดำ แดง ชื่ออวัยวะ เช่น ไฝ เกศ ชื่อสิ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น แสงจันทร์ แข 
 • แสดงถึงแนวความคิดนามธรรม ชื่อที่แสดงถึงความงาม เช่น ยอด มิ่ง ชื่อที่แสดงถึงการเพิ่มพูน เช่น โชติ เจริญ
การตั้งชื่อลูกในยุคต่าง ๆ

การตั้งชื่อสมัยรัตนโกสินทร์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

ในสมัยนี้จะนิยมการตั้งชื่อคล้ายคลึงกับสมัยอยุธยา-ธนบุรี และมีบางส่วนคล้ายกับสมัยสุโขทัย คือ สะท้อนคตินิยมและการดำเนินชีวิต เป็นการตั้งชื่ออย่างเรียบง่าย สัมพันธ์กับธรรมชาติ ของใช้ สถานที่ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และมีการตั้งชื่อที่บ่งบอกลำดับเครือญาติ(แต่จะไม่บ่งบอกลำดับที่เหมือนสมัยสุโขทัย) อีกทั้งยังมีการตั้งชื่อที่มีความหมายถึงรสชาติเพิ่มเข้ามา

 • แสดงถึงเครือญาติและบ่งบอกลำดับเครือญาติ เช่น เหมใหญ่-เหมเล็ก ลูกจันทน์ใหญ่-ลูกจันทน์เล็ก
 • แสดงถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างชื่อสิ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น พระอาทิตย์ แสงจันทร์ ชื่อธาตุ เช่น นาก นิล ชื่อสถานที่ที่ถูกสร้างอย่างเรียบง่ายไม่ใหญ่โต เช่น นา ไพร ชื่อต้นไม้ดอกไม้ เช่น แตง บัว ชื่อสัตว์ เสือ หมี เป็นต้น
 • แสดงถึงแนวความคิดนามธรรม ชื่อกิริยาอาการมั่นคง เช่น คุ้ม รอด คง ชื่อที่เกี่ยวกับความเจริญ บุญ ความสุข เช่น เกษม สุข บุญช่วย 
 • แสดงถึงรูปลักษณ์ ลักษณะ ท่าทาง ชื่อที่สื่อถึงความนิ่มนวล เรียบร้อย เช่น ช้อย นวล ลออ ชื่อที่สื่อถึงความอ่อนน้อม ถ่อมตัว เช่น เจียม เสงี่ยม ชื่อที่สื่อถึงลักษณะร่าเริงแจ่มใสหรือมีรูปร่างเล็ก เช่น แป้น ยิ้ม จ้อย
 • แสดงถึงรสชาติ โดยนิยมตั้งให้มีความหมายเหมือนรสหวาน เช่น เอม
 • แสดงถึงกลิ่น โดยนิยมตั้งชื่อที่แสดงถึงกลิ่นเหม็น เช่น เหม็น 

การตั้งชื่อในสมัยประชาธิปไตย

ลักษณะการตั้งชื่อในสมัยประชาธิปไตยนั้นจะคล้ายคลึงกับสมัยก่อน ๆ ที่ผ่านมา แต่จะมีสิ่งที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงไปบ้าง คือ

 • แสดงความหมายในเรื่องของชัยชนะ สงคราม การเรืองอำนาจ เช่น มีชัย อำนาจ เสริมศักดิ์ 
 • มีการนำชื่อสิ่งของที่เป็นอาวุธมาตั้งเป็นชื่อมากขึ้น เช่น กริช ศร
 • แสดงความหมายเกี่ยวกับความรู้ ความฉลาด และการศึกษา เช่น โกวิท ปรีชา
 • เปลี่ยนจากการตั้งชื่อต้นไม้ดอกไม่ที่มีพยางค์เดียวมานิยมชื่อที่มี 2 พยางค์มากขึ้น เช่น บานเย็น เฟื่องฟ้า
 • สร้างคำใหม่จากรากฐานชื่อและความหมายเดิม เช่น แสง เป็น อุทัย แสงระวี หรือ ทอง เป็น สุวรรณ กาญจน์ 

การตั้งชื่อลูกในสมัยปัจจุบัน

ในปัจจุบันคนไทยมีการให้ความสำคัญในด้านการตั้งชื่อมากขึ้น โดยจะเลือกชื่อที่มีความหมายมุ่งสู่ความสำเร็จ ชื่อเสียง เกียรติยศ ความก้าวหน้า มีหลายพยางค์มากขึ้น ไม่เหมือนใคร มีการออกเสียงแปลก ๆ และพิถีพิถันในการตั้งชื่อมากขึ้น อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการนำความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เข้ามามีบทบาทในเรื่องการตั้งชื่อมากขึ้นอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หลักการตั้งชื่อบุคคลนั้นมักมีการนำคำที่มีความหมายดี ๆ หรือความหมายเชิงบวกมาตั้งเป็นชื่ออยู่เสมอ เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันว่าในการตั้งชื่อลูกนั้นครอบครัวควรให้ความสำคัญในเรื่องของความหมายที่ดี รวมถึงเป็นชื่อที่ช่วยส่งเสริมให้ดวงชะตาชีวิตก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หรือที่เรียกอีกอย่างว่า ‘ชื่อมงคล’ นั่นเอง

ความสำคัญของการตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล

ตามความเชื่อและค่านิยมสมัยปัจจุบันที่ค่อย ๆ ถูกถ่ายทอดมาตามกาลเวลา นอกจากการตั้งชื่อลูกจะเป็นการตั้งชื่อเพื่อบ่งบอกตัวตนแล้ว หลายคนยังเชื่อว่าชื่อเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อดวงชะตาชีวิตของบุคคลนั้น ๆ สามารถทำให้คนสองคนที่ทำสิ่งที่เหมือนกัน มีพื้นฐานหรือกำลังเท่ากันแต่มีชื่อที่ต่างกัน ได้ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกัน หรือแม้กระทั่งหากตั้งชื่อไม่ดีช่วงชีวิตของคนผู้นั้นจะต้องประสบเคราะห์กรรมใหญ่หลวง ดังที่มีคำกล่าวว่า เปลี่ยนชื่อแล้วดี เปลี่ยนชื่อแล้วไม่เหนื่อยเหมือนตอนใช้ชื่อเดิม โดยมีศาสตร์หลายแขนงที่ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการตั้งชื่อ เช่น โหราศาสตร์ เลขศาสตร์ ศาสตร์ตามตำราพระร่วง เป็นต้น

ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยนั้นให้ความสำคัญรวมถึงมีความเชื่อต่อการตั้งชื่อที่เป็นมงคลและเปลี่ยนแปลงชื่อที่มีความหมายไม่ดีหรือไม่ถูกโฉลกกับตนเพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดี ดั่งในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนนางพิมพิลาลัยเปลี่ยนชื่อเป็นนางวันทอง 

“ครานั้นท่านขรัวตาจู พิเคราะห์จับยามดูหาช้าไม่

ครั้นดูรู้ประจักษ์ก็ทักไป ออพิมพิลาไลยนี่เคราะห์ร้าย

มันตกลงที่นั่งนางสีดา เมื่อทศพักตร์ลักพาไปสูญหาย

ถ้าแม้นไม่จากผัวตัวจะตาย ถ้ายักย้ายแก้ไขไม่เป็นไร

ผลัดชื่อเสียพลันว่าวันทอง จะครอบครองทรัพย์สินทั้งปวงได้

โรคนั้นพลันจะคลายหายไป หาบรรลัยไม่ดอกสีกายายฯ”

ตั้งชื่อลูกมงคลให้ถูกวิธี

วิธีการเบื้องต้นในการตั้งชื่อลูก

แล้วหากคุณพ่อคุณแม่ต้องการตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคลจะต้องทำอย่างไร แรบบิท แคร์ รวบรวมข้อมูลมาให้ จะได้นำไปตั้งชื่อมงคลให้กับสมาชิกคนใหม่ของครอบครัว

 • ตั้งชื่อโดยคำนึงถึงหลักทักษาไทย : เขียนถูกต้องตามหลักภาษา มีความหมายที่ดี
 • ตั้งชื่อโดยคำนึงถึงหลักโหราศาสตร์ : ระวังไม่ใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีมาตั้งเป็นชื่อลูกโดยอิงจากวันเกิด
 • ตั้งชื่อโดยคำนึงถึงหลักเลขศาสตร์ : ตั้งชื่อที่ค่าตัวเลขโดยรวมแล้วออกมาดี 
 • ตั้งชื่อที่ไม่แปลกประหลาดเกินไป ไม่ทำให้ลูกรู้สึกอับอายหรือโดยเพื่อนล้อ

สิ่งเหล่านับนับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงในการตั้งชื่อมงคลให้กับลูก และจะดียิ่งขึ้นหากสามารถตั้งโดยที่ชื่อมีความหมายดี ไม่มีตัวอักษรที่เป็นกาลกิณี ค่าตัวเลขโดยรวมดี เป็นชื่อที่ไพเราะไม่ทำให้ลูกโดนเพื่อน ๆ ล้อ อย่างครบถ้วนดังทุกข้อที่กล่าวไป

กฎที่ต้องรู้ก่อนตั้งชื่อลูก

นอกจากชื่อที่เป็นมงคลแล้วอีกสิ่งที่ต้องคำนึงคือ การตั้งชื่อลูกตาม พรบ. กฎหมายการตั้งชื่อ ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 เพราะไม่ว่าชื่อจะเป็นมงคลแค่ไหน แต่หากขัดกับหลักกฎหมายก็ไม่สามารถนำมาตั้งให้ลูกได้อยู่ดี

 • ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี 
 • ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่ราชทินนามของตน ของ ผู้บุพการี หรือของผู้สืบสันดาน
 • ไม่ซ้ำกับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
 • ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
 • มีพยัญชนะไม่เกินกว่าสิบพยัญชนะ เว้นแต่กรณีใช้ราชทินนามเป็นชื่อสกุล
พิกัดตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล

พิกัดอาจารย์ชื่อดังสำหรับตั้งชื่อลูกของคุณพ่อคุณแม่สายมู

ทราบวิธีการตั้งชื่อมงคลให้ลูกไปแล้ว แต่จะให้ตั้งเองก็ไม่มั่นใจ ไม่อยากตั้งเองก็ไม่เป็นไร มาดูพิกัดอาจารย์ชื่อดัง ที่มีรีวิวแน่น ๆ ว่าดีจริง ถือเป็นอีกทางเลือกในการตั้งชื่อลูกสำหรับคุณพ่อคุณแม่สายมู

วัดทุงยู เชียงใหม่ (หลวงพี่ตุ๋ย)

ตำนานการตั้งแคมป์ ตั้งชื่อ/เปลี่ยนชื่อ/ดูดวง ที่คณะศรัทธาต้องไปรอคิวกันข้ามวันข้ามคืนจนโด่งดังไปทั่ว และพื้นที่ในวัดทุงยูรองรับไม่ไหว ปัจจุบันจึงย้ายไปยัง ‘วัดหนองเต่าคำ สันป่าตอง’ ซึ่งสร้างจากลูกศิษย์ลูกหาซึ่งศรัทธาในตัวหลวงพี่ตุ๋ย โดยกำหนดรับคิววันละ 20 คิวเพียงเท่านั้น สามารถไปรับคิวได้ที่วัดโดยตรงและจะเริ่มดูดวงในช่วงเวลา ตี 3-ตี 4 เป็นต้นไป(เวลากลางวันหลวงพี่ตุ๋ยยังคงจำวัดอยู่ที่วัดทุงยู)

พิกัด: วัดหนองคำเต่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

วัดป่าศรีจันทร์ อุดรธานี (หลวงพี่ต่อ)

หลวงพี่ที่ได้รับความศรัทธาจากคนในพื้นที่รวมถึงสายมูทั่วสารทิศ หลายเสียงยืนยันบารมีครูแรง สามารถเปิดดวงได้แม่นราวกับตาเห็น และยังรับดึงเส้นวาสนา ทำพิธีต่าง ๆ อีกมากมาย ผู้ที่ต้องการเข้าไปทำพิธีสามารถ walk-in เข้าไปที่วัดได้โดยตรง หรือสามารถสอบถามเข้าไปในเพจวัดป่าศรีจันทร์ได้ แต่ไม่รับคิวจองออนไลน์

พิกัด: วัดป่าศรีจันทร์ ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

วัดสุทธาวาส ใหม่ตาสุด กรุงเทพฯ 

เด่นดังในเรื่องการตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อโดยใช้ศาสตร์ตามตำราพระร่วงซึ่งมีการสืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น กิตติศัพท์เลื่องลือจนเคยสัมภาษณ์ออกรายการทีวีช่องดังมาแล้ว 

พิกัด: วัดสุทธาวาส เขต ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ

อ.ธีรวัฒน์ เชาว์ชัยพัฒน์ กรุงเทพฯ

อีกหนึ่งอาจารย์ชื่อดังที่คนนิยมไปเปลี่ยนชื่อด้วย แกนนำด้านการทำบุญซึ่งมีลูกศิษย์ผู้ศรัทธามากมาย รับเปลี่ยนชื่ออยู่ใจกลางกรุงเทพฯ เดินทางง่าย สามารถทักเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมที่เพจ อ.ธีรวัฒน์ เชาว์ชัยพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ ตั้งชื่อ-สกุล ก่อนเข้าไปกันได้

พิกัด: ถนนประดิพัทธ์ บริเวณลานจอดรถ โรงแรมอลิซาเบธ จ.กรุงเทพฯ

หลังจากได้รับชื่อมงคลให้ลูกน้อยแล้ว ก็อย่าลืมพาสมาชิกใหม่ไปไหว้ขอพรกับผู้ใหญ่หรือพระในบ้าน พร้อมทำประกันเด็ก ที่จะคอยดูแลสุขภาพ ป้องกันอย่างรอบด้านไม่ให้เรื่องกังวลใจใด ๆ มากล้ำกลายหรือมีค่าใช้จ่ายบานปลายจนรับมือไม่ทัน

เปรียบเทียบประกันสุขภาพกับ Rabbit Care พิเศษ! ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  Tips: ในช่วงตั้งท้องอ่อน ๆ คุณสามีอาจพาคุณภรรยาสายมูไปไหว้ขอพรที่วัดใกล้ ๆ เดินทางง่าย เป็นการทำให้จิตใจผ่องใส สงบ และอารมณ์ดี


   

  บทความตะลอนมูเตลู

  Rabbit Care Blog Image 87919

  ตะลอนมูเตลู

  ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567 ตามวันเกิด สายมูเตรียมจดได้เลย!

  ใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการดูวันออกรถที่เป็นมงคล แรบบิท แคร์ ได้เตรียมฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2567 มานำเสนอกันแบบครบถ้วน
  กองบรรณาธิการ
  05/03/2024
  Rabbit Care Blog Image 80963

  ตะลอนมูเตลู

  รวมคำทำนายฝัน ฝันเห็นพระ ฝันเห็นพระสงฆ์ มีความหมายว่าอะไร?

  ความฝันของคุณอาจเป็นภาพนิมิตบอกเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งการฝันเห็นพระสงฆ์ พระพุทธรูป หรือฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
  กองบรรณาธิการ
  15/02/2024
  Rabbit Care Blog Image 82061

  ตะลอนมูเตลู

  ทำนายฝัน ฝันเห็นงานแต่งงาน ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าไปงานแต่ง ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน หมายความว่าอะไร?

  หลายคนอาจจะเคยนึกถึงงานแต่งงานในฝันของตนเอง และก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่เคยฝันเห็นงานแต่งงาน ไม่ว่าจะฝันว่าตัวเองแต่งงาน ฝันว่าใส่ชุดแต่งงาน
  กองบรรณาธิการ
  15/02/2024