Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบบัตรเครดิต ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

2023_JAN_050_desktop_withdraw-cash-from-credit-card.jpg

การกดเงินสดจากบัตรเครดิตคืออะไร

การกดเงินสดจากบัตรเครดิตคือบริการที่ผู้ออกบัตรเครดิตให้เจ้าของบัตรสามารถเบิกเงินสดจากบัตรเครดิตได้ทันทีตามวงเงินบัตรเครดิตคงเหลือ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด เนื่องจากบัตรกดเงินสดจะมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี ส่วนการกดเงินสดจากบัตรเครดิตจะมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 16% ต่อปี

อย่างไรก็ตาม การกดเงินสดจากบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด 3% ของจำนวนเงินสดที่ถอนออกมา และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ของยอดค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ การกดเงินสดจากบัตรเครดิตจะมีจำนวนเงินขั้นต่ำในการถอนเงินสด และบัตรแต่ละใบจะมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่แตกต่างกัน เช่น บัตรเครดิต KTC จะมีจำนวนเงินขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจะมีจำนวนเงินขั้นต่ำอยู่ที่ 2,000 บาท บัตรเครดิต KBank จะมีจำนวนเงินขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาท

วิธีกดเงินสดจากบัตรเครดิต

โดยทั่วไปแล้ว เจ้าของบัตรเครดิตจะสามารถกดเงินสดจากบัตรเครดิตได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารผู้ออกบัตรและธนาคารอื่น ๆ ที่มีสัญลักษณ์ VISA, MasterCard, Union Pay หรือ American Express ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร โดยการกดเงินสดจะต้องใส่รหัสกดเงินสดเหมือนกับการถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝาก ซึ่งเจ้าของบัตรเครดิตจะได้รับรหัสกดเงินสดดังกล่าวหลังจากได้รับบัตรเครดิตประมาณ 15 วันทำการ

ขั้นตอนการกดเงินสดจากบัตรเครดิตผ่านตู้ ATM มีดังนี้

 1. ใส่บัตรเครดิตในช่องรับบัตร
 2. กดเข้าสู่เมนูถอนเงินและเลือกประเภทบัญชีเป็น "บัตรเครดิต"
 3. กรอกรหัสกดเงินสดของบัตรเครดิต
 4. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการ
 5. กดยืนยันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตหลายแห่งได้เพิ่มวิธีการกดเงินสดจากบัตรเครดิตเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน เช่น บางธนาคารให้บริการกดเงินสดจากบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชันโดยใช้เมนูกดเงินไม่ใช้บัตร หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองได้โดยเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตเป็นเงินสด หรือสามารถถอนเงินสดได้ผ่านบริการโทรศัพท์อัตโนมัติ

กดเงินสดจากบัตรเครดิตคิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

การกดเงินสดจากบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด 3% ของจำนวนเงินที่ถอนออกมาและมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อีก 7% ของยอดค่าธรรมเนียม ซึ่งจะคิดค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่มทุกครั้งที่กดเงินสด เช่น ถ้าต้องการกดเงินสดจำนวน 20,000 บาทจากบัตรเครดิต จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด 3% เท่ากับ 600 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ของเงิน 600 บาท เท่ากับ 42 บาท จึงรวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการกดเงินสดจทั้งหมด 642 บาท

ดังนั้น ก่อนกดเงินสดจากบัตรเครดิต จึงควรพิจารณาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้ประกอบด้วย และถ้าหากเป็นไปได้ ควรถอนเงินสดจากบัตรเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดจริง ๆ เท่านั้น เพราะถึงแม้อัตราดอกเบี้ยของการกดเงินสดจากบัตรเครดิตจะดูต่ำกว่าบัตรกดเงินสด แต่เพราะมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินและภาษีมูลค่าเพิ่ม หากลองคำนวณดูแล้ว การกดเงินจากบัตรกดเงินสดอาจมีความคุ้มค่ามากกว่า

กดเงินสดจากบัตรเครดิตคิดดอกเบี้ยอย่างไร?

โดยปกติแล้วบัตรเครดิตจะมีระยะเวลาปลอดหนี้อยู่ที่ประมาณ 40 - 50 วันแล้วแต่เงื่อนไขที่ผู้ออกบัตรกำหนด ซึ่งหมายความว่าถ้าหากจ่ายคืนครบจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ก็จะไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ให้กับธนาคาร อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาปลอดหนี้ของบัตรเครดิตจะใช้ได้กับการรูดเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ เท่านั้น ส่วนการกดเงินสดจากบัตรจะมีวิธีคิดดอกเบี้ยที่แตกต่างออกไป

เมื่อกดเงินสดจากบัตรเครดิต ทางธนาคารผู้ออกบัตรจะเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ทำรายการถอนเงิน จนถึงวันที่ชำระเงินคืนครบเต็มจำนวน โดยคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ไม่เกิน 16% ต่อปี โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัตรแต่ละใบ

ดังนั้น ถ้าหากเราถอนเงินสดออกมาจากบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 20,000 ในวันที่ 1 มกราคม โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีอยู่ที่ 16% เมื่อสรุปยอดบัญชีในวันที่ 10 มกราคม (เวลา 10 วัน) จะต้องเสียดอกเบี้ยดังนี้

จํานวนเงินที่ถอนเงินสดล่วงหน้า x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จํานวนวัน /365
(20,000 x 16% x 10)/365 = 87.67 บาท

หากคุณต้องการคำนวณค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยที่คุณจะต้องจ่ายเมื่อกดเงินสดจากบัตรเครดิตของคุณ คุณสามารถใช้โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิตโดยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของคุณ เช่น อัตราดอกเบี้ยและยอดเงินที่คุณกดเงินสด โปรแกรมจะช่วยคำนวณค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยสำหรับการกดเงินสดนั้นให้คุณรู้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

การใช้โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเป็นวิธีที่ดีในการวางแผนการเงินและการตัดสินใจในการกดเงินสดจากบัตรเครดิตของคุณ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและลดหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

กดเงินสดจากบัตรเครดิตจ่ายคืนอย่างไร?

ผู้ใช้บัตรเครดิตสามารถชำระเงินคืนเงินที่ถอนออกมาจากบัตรเครดิตได้ตามช่องทางการชำระเงินคืนที่ผู้ออกบัตรกำหนด โดยจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ถือบัตรจะต้องชำระจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการบัตร โดยรวมทั้งจำนวนเงินสดที่กดออกมา ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด ภาษีมูลค่าเพิ่ม และดอกเบี้ย โดยสามารถเลือกจ่ายเต็มจำนวนได้ หรือเลือกผ่อนขั้นต่ำก็ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ บางธนาคารยังมีบริการผ่อนชำระคืนเงินสดที่กดออกมาจากบัตรเครดิตเป็นงวด ๆ โดยกำหนดระยะเวลาแบ่งผ่อนชำระสูงสุดแตกต่างกันไป ซึ่งการผ่อนเป็นงวด ๆ จะมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไปของบัตรเครดิตใบนั้น ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารผู้ออกบัตรกำหนด

กดเงินสดจากบัตรเครดิตในต่างประเทศได้ไหม?

การกดเงินสดจากบัตรเครดิตสามารถทำได้แม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการรูดเพื่อใช้จ่ายทั่วไปหรือการกดเงินสดจากตู้ ATM ก็จะมีการเรียกเก็บค่าบริการโดยทำการแปลงเป็นค่าเงินบาทเสมอ โดยอิงตามอัตราการแลกเปลี่ยนที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตเป็นสมาชิกอยู่ นอกจากนี้ ยังมีการคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกิน 2.5% ของจำนวนค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดระหว่างประเทศตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของตู้ ATM นั้นกำหนด

ค้นหาบัตรเครดิตที่ใช่

บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก

ซิตี้ แคชแบ็ก

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืน 10%
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • เงินคืน 10% ที่ BTS, MRT, คาเฟ่อเมซอน
 • เงินคืน 5% ที่ 7-Eleven, Grab, Watsons
 • เงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell และใช้จ่ายอื่นๆ
บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 6 หมื่น
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • X10 คะแนน ผ่าน Grab
 • X3 คะแนน หมวดร้านอาหารและช้อปปิ้งออนไลน์
 • ลูกค้าใหม่: รับเงินคืน 1,000฿ , รหัสส่วนลด Grab 2,400 ฿
บัตรเครดิต ซิตี้ ลาซาด้า

บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 6 หมื่น
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • X10 คะแนน และส่วนลด 10% บนลาซาด้า
 • X3 คะแนน หมวดแฟชั่น สุขภาพ ท่องเที่ยว
 • รับโค้ดลาซาด้า 1,000 ฿ + บัตร Starbucks 200 ฿
บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • ค่าธรรมเนียม กดเงินสด 1%
 • สิทธิพิเศษำในเดือนเกิด
บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เงินคืน 2,000 ฿ เมื่อสมัครบัตรทางออนไลน์
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • X5 คะแนน ผ่าน Rabbit Line Pay, Lazada, Shopee, e-wallet, Netflix, Spotify, Apple Music
 • X5 คะแนน หมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว
บัตรเครดิต-KTC-VISA-PLATINUM

เคทีซี วีซ่า แพลตทินั่ม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ช้อปออนไลน์เงินคืน 10%
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์



 • คะแนนใช้แทนส่วนลด ร้านค้าชั้นนำ
 • คะแนนไม่มีหมดอายุ
บัตรเครดิต เคทีซี อโกด้า แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด

เคทีซี อโกด้า แพลทินัม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • เป็นสมาชิก AgodaVIP Platinum
 • X2 คะแนน ใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับโบนัสเพิ่ม 250 คะแนน
บัตรเครดิต เคทีซี แคชแบ็ค แพลตทินัม

เคทีซี แคชแบ็ค แพลตทินัม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เครดิตเงินคืน 1%
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • บริการผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชั่วโมง
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 8 ล้าน
บัตรเครดิต เคทีซี บางจาก แพลตทินั่ม

เคทีซี บางจาก แพลตทินั่ม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์



 • ส่วนลด 1% ที่ปั๊มบางจาก
 • บริการผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชั่วโมง
บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

UOB

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
 • สะสมแต้ม 10 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 6 เดือน


 • สิทธิประโยชน์



 • เงินคืน 15% ที่ห้างชั้นนำ และหมวดร้านอาหาร
 • เงินคืน 3% ที่คาลเท็กซ์ทุก 800 บาท
บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

UOB

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์



 • เงินคืน 15% ที่ BTS ,MRT, 7-Eleven, Shopee, Grab
 • เงินคืน 3% ที่คาลเท็กซ์ทุก 800 บาท
 • 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF
บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิปดี

ไทเทเนียม รพ.รามาธิปดี

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 2%
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • บริจาค 0.2% ทุกยอดให้แก่ รพ. รามาธิบดี
 • เอกสิทธิ์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • สะสมแต้ม 20 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% หรือ 0.79% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์



 • ทุก 20 บาท รับ 1 airasia point
 • รับ Platinum member airasia reward
 • ฟรี Aisasia Hot seat, สัมภาระใต้เครื่อง, เครื่องดื่ม
บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์



 • สะสมไมล์จากสายการบินชั้นนำ
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล 24 ชม.
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

ttb

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืน 1%
 • วงเงิน 2 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์



 • ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด
 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 3 รอบบัญชีแรก
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์

ทีทีบี โซ ฟาสต์

ttb

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืนสูงสุด 3%
 • สะสมแต้ม 10 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์



 • เงินคืน 3% ที่ปั๊มเอสโซ่
 • เงินคืน 3% หมวดอาหาร
 • ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง 6 ล้านบาท
shopee card kasikorn

Kbank-Shopee

ธนาคารกสิกรไทย

 • ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรก
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์



 • X2 คะแนน เมื่อช้อปออนไลน์
 • X10 คะแนน เมื่อช้อปที่ Shopee Thailand
 • รับ 1% Shopee Coin
 • แลก 1,000 คะแนน รับโค้ด Shopee 150 บาท

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา