Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบสินเชื่อ ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

Virtual Bank

Virtual Bank อนาคตแห่งโลกธนาคาร เมื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล

Virtual Bank หรือธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา เป็นอีกหนึ่งคำศัพท์ทางการเงินที่กำลังได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากในวงกว้าง เมื่อโลกกำลังก้าวสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มตัวทำให้หลาย ๆ ธนาคารอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน หันมาทำการ Disrupt ตัวเองกันมากขึ้น ประกอบกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ (ธปท.) ได้ออกประกาศนโยบายจัดตั้ง Virtual Bank เพื่อเป็นกรอบให้แก่ธนาคารพาณิชย์หรือผู้ประกอบการรายต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจประเภทนี้

เชื่อเลยเกินว่าหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้จักกับ Virtual Bank ว่าคืออะไร จะเข้ามามีบทบาทอย่างไรกับชีวิตของพวกเราในอนาคต น้องแคร์จะอยากจะพาเพื่อน ๆ ทุกคนไปทำความรู้จักกับสิ่งนี้กันให้มากขึ้น ไปดูกันว่า Virtual Bank คืออะไรกันแน่ จะส่งผลอย่างไรกับสถาบันการเงินหรือภาพรวมของระบบการเงินบ้าง ซึ่งรับรองเลยจะช่วยให้เพื่อน ๆ รวมถึงคนที่สนใจในเรื่อง Virtual Bank ได้เข้าใจกับสิ่งนี้มากขึ้นอย่างแน่นอน

Virtual Bank คืออะไร?

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ให้นิยามความหมายของ Virtual Bank คือ ธนาคารพาณิชย์รูปแบบใหม่ที่ไม่มีสาขา, เครื่อง ATM หรือเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) เป็นของตนเอง โดย Virtual Bank จะให้บริการในช่องทางดิจิทัลเป็นหลักอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร

โดยทางธปท.ยังได้ขยายความเพิ่มเติมในส่วนของผู้ประกอบการเอาไว้อีกว่าในผู้ขอจัดตั้งหรือตัวผู้ประกอบการ Virtual Bank เองต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีและการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล โดยนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาทำวิเคราะห์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์เรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านการใช้จ่าย ทำการประเมินและคาดคะเนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ Virtual Bank นำเสนอรูปแบบทางการเงินรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่า New Value Proposition แก่ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมนั่นเอง

ลักษณะการให้บริการของ Virtual Bank มีอะไรบ้าง?

หลังจากที่ทราบกันไปแล้วว่า Virtual Bank คือธนาคารพาณิชย์รูปแบบใหม่ที่ให้บริการด้านการเงินในช่องทางดิจิตอลเป็นหลัก ซึ่งการให้บริการของ Virtual Bank ยังคงมีลักษณะการบริการที่คล้ายกับธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบดังเดิมโดยจะมีลักษณะการให้บริการดังต่อไปนี้

 • ให้บริการในช่องทางดิจิตอลเป็นหลัก
 • ไม่มีตู้กดเงินสด ATM หรือ เครื่องฝากเงินสด CDM เป็นของตนเอง
 • สามารถเปิดบัญชีง่าย ๆ ได้ด้วย Smartphone
 • มีระบบ AI ควรช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่าง ๆ
 • มีสมุดบัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ที่เจ้าของบัญชีสามารถแบ่งบัญชีออกเป็นบัญชีย่อยได้
 • บัญชีเงินฝากจะได้รับดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
 • ให้บริการเงินกู้แบบไม่ต้องมีหลักฐานรายได้ และอนุมัติวงเงินอย่างรวดเร็ว
 • มีผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับ SMEs รายย่อย
 • การดำเนินงานมีความยืดหยุ่นกว่าธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบดั่งเดิม

Virtual Bank มีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครบ้าง?

Virtual Bank เรียกได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสถาบันทางการเงินที่สามารถให้บริการได้ในทุกกลุ่มลูกค้า ซึ่ง Virtual Bank จะให้ความสำคัญและเน้นไปที่กลุ่มลูกค้ารายย่อย และ SMEs ไปจนถึงกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินที่เรียกว่า Unserved และกลุ่ม Underserved หรือก็คือกลุ่มที่ไม่ได้รับบริการทางการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม ให้สามารถได้รับบริการทางการเงินหรือการมีเข้าถึงโอกาสทางการเงินที่ดีขึ้น

Virtual Bank ในไทยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

สำหรับธุรกิจ Virtual Bank ที่ต้องการจัดตั้งในไทยทางธปท. เปิดกว้างให้กับผู้ประกอบทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในภาคการเงินอย่างธนาคารพาณิชย์ดั้งเดิม หรือ Non-Bank หรือว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเงินอาทิเช่น บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า BigTech กิจการค้าร่วม หรือว่าจะเป็นบริษัท FinTech โดยที่ทางธปท. จะพิจารณาคุณสมบัติในการขอจัดตั้ง Virtual Bank ดังนี้

 • มี Business Model หรือแผนการทางธุรกิจชัดเจน สามารถที่จะตอบโจทย์ Green Line หรือสิ่งที่ธปท.อยากให้เกิดขึ้นได้
 • เป็นบริษัทที่มีคุณธรรมและมีธรรมาภิบาล
 • ผู้ที่ต้องประกอบธุรกิจ Virtual Bank ต้องมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการดิจิตอล
 • มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • สามารถใช้ประโยชน์จาก Data หรือ ข้อมูลที่หลากหลาย
 • มีความสามารถด้ายการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจการเงิน
 • มีฐานะการเงินแข็งแกร่งเพื่อดำเนินธุรกิจ Virtual Bank ได้อย่างต่อเนื่อง

Virtual Bank จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อธนาคารในรูปแบบดั้งเดิมหรือไม่?

Virtual Bank เป็นอีกหนึ่งรูปธุรกิจทางการเงินรูปแบบใหม่ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันอย่างธุรกิจในภาคการเงินเช่นธนาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิม หรือ Non-Bank ทำให้หลาย ๆ คนอาจเกิดความกังวลต่อความไม่มั่งคงของระบบการเงินเมื่อ Virtual Bank เกิดขึ้น

ซึ่งการเกิดขึ้นของ Virtual Bank ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกไม่ได้สร้างผลกระทบต่อฐานะและผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบดั้งเดิม แต่กลับกลายเป็นช่วยกระตุ้นธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบดั้งเดิมปรับลงมาแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเงินมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออก Product ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

จากการรวบรวมสถานการณ์ต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลกทำให้ทางธปท. คาดว่าเมื่อเกิด Virtual Bank ขึ้นในไทยจะก่อให้เกิดผลลัพท์ที่ไม่ต่างกันนั่นก็คือเกิดการแข่งขันในระบบการเงิน Virtual Bank จะเป็นเชื้อเพลิงกระตุ้นให้ทางธนาคารพาณิชย์แบบเดิมมีการปรับตัว เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของธนาคารพาณิชย์แบบเดิมจะเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไปและกลุ่มลุกค้ารายใหญ่ และในส่วนของ Virtual Bank จะเน้นไปเจาะตลาดในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และ Micro SMEs ที่ธนาคารพาณิชย์แบบเดิมไม่ได้ให้บริการหรือมีการตอบรับที่มากนัก

การฝากเงินกับ Virtual Bank จะได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือไม่

เมื่อ Virtual Bank เกิดขึ้นมาในสังคมไทยอีกหนึ่งเรื่องประชาชนน่าจะให้ความสนใจและมีความกังวลนั่นก็คือในเรื่องการได้รับความคุ้มครองเงินฝากหรือไม่หากฝากเงินไว้กับ Virtual Bank เพราะเนื่องจากตัว Virtual Bank ไม่มีสาขาและคนคอยให้บริการ อาจก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจต่อผู้ใช้งานได้

ในกรณีนี้หายห่วงได้เลยสำหรับผู้ฝากเงินทุกคนจะได้รับความคุ้มครองจากถาบันคุ้มครองเงินฝาก เพราะถือว่า Virtual Bank เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทเงินทุน

อีกทั้ง Virtual Bank ยังมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากเหมือนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีอัตราที่กำหนดอยู่ที่ 0.01% ต่อปี ของยอดเงินฝากเฉลี่ยจากบัญชีเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง ทำให้ผู้ใช้บริการในอนาคตของ Virtual Bank สบายใจได้

Virtual Bank จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้ารายย่อย, SMEs, กลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินและลุ่มที่ไม่ได้รับบริการทางการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่ Virtual Bank ให้ความสนใจเป็นพิเศษ และแน่นอนว่าธนาคารพาณิชย์จะต้องทำการปรับตัวอย่างหนักเพื่อรับการเกิดขึ้น Virtual Bank ซึ่งผลดีก็จะตกไปสู่ผู้ใช้งานอย่างเรา ๆ ท่าน นั่นเอง โดยคาดการณ์การเกิดขึ้นของของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาจะเกิดขึ้นในไทยอย่างในช่วงราวปีพ.ศ. 2568 ซึ่งถ้าใครมีปัญหาด้านการเงินในตอนนี้และต้องการขอสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วล่ะก็สามารถเข้ามาสมัครกับเราได้ที่ แรบบิท แคร์ กันได้เลย เพราะที่นี้มีสินเชื่อให้เลือกมากมาย รับรองว่าตอบโจทย์ทุกตรงตามความต้องการของคุณแน่นอน

สินเชื่อที่ แรบบิท แคร์ แนะนำ

CardX SPEEDY LOAN
 • ผ่อนนานสูงสุด 24 และ 72 เดือน
 • วงเงินกู้ถึงหลักล้าน
 • อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
สินเชื่อบุคคลซิตี้
 • ผ่อนชิลๆ 60 เดือน
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
 • มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • ไม่เคยยื่นกับ Citi ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

LH Bank

 • ดอกเบี้ยต่ำ 8.88%/ปี*
 • วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท*
 • ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน*
 • ไม่ต้องค้ำประกัน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล
 • รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป
สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล TTB Cash2Go
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
 • ไม่ต้องค้ำ
 • ดอกเบี้ยพิเศษ ลดต้นลดดอก
 • ผ่อนได้นานสุด 60 เดือน
 • วงเงินอนุมัติสูง 5 เท่าของรายได้

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา