Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกาศเปลี่ยนชื่อแบรนด์ บริษัท แรบบิท ไฟแนนซ์

เรียน ลูกค้าผู้ทรงเกียรติ

หัวข้อ ประกาศเปลี่ยนชื่อแบรนด์ บริษัท แรบบิท ไฟแนนซ์


                แรบบิทไฟแนนซ์มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบว่า ทางบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อแบรนด์ แรบบิท ไฟแนนซ์ (Rabbit Finance) โดยเปลี่ยนชื่อภาษาไทยเป็น แรบบิท แคร์ และชื่อภาษาอังกฤษเป็น Rabbit Care มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นมา ตามนโยบายและกลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพขององค์กร

                การเปลี่ยนชื่อแบรนด์ในครั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อความไว้วางใจของท่านลูกค้าที่มีให้กับเราตลอดหลายปีที่ผ่านมา และถือเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ แรบบิท แคร์ ได้นำเสนอตัวเองในฐานะแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีความน่าเชื่อถือ ในการให้คำปรึกษาด้านประกันภัยและการเงิน ที่ท่านลูกค้าสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ ด้วยการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ผ่านคอลเซ็นเตอร์และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมมากขึ้น รวมไปถึงข้อเสนอ สิทธิพิเศษต่าง ๆ และบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของท่านลูกค้าที่มีความหลากหลาย

                แรบบิท แคร์ มีความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดี ผ่านการบริการที่ห่วงใย ใส่ใจ เป็นกลาง พร้อมที่จะน้อมรับข้อเสนอแนะ และคำติชมต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญกับเราอย่างยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินธุรกิจ การบริหารงาน และกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ท่านลูกค้า

                การเปลี่ยนภาพลักษณ์ในครั้งนี้จะรวมไปถึงการเปลี่ยนชื่อบริษัทที่ถือใบอนุญาตโบรคเกอร์ตามทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (หรือ คปภ.) หมายเลข ว00021/2557 สำหรับโบรคเกอร์ประกันวินาศภัย และ ช000011/2559 สำหรับโบรคเกอร์ประกันชีวิต จาก บริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็น แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ เราให้ความมั่นใจว่า ความคุ้มครองของกรมธรรม์ท่านลูกค้าที่มีอยู่กับเรา จะไม่มีการยุติหรือการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และขอให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะนำไปสู่การยกระดับประสบการณ์การบริการที่ดียิ่งขึ้น หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อแคร์เซ็นเตอร์ 1438 หรือผ่าน LINE: @RabbitCare หรือผ่านเว็บไซต์ Rabbitcare.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

                เราขอกราบขอบพระคุณท่านลูกค้า ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเราเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา