Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

การจอดรถริมฟุตบาทแบบที่ไม่ผิดกฎจราจร จะต้องจอดแบบไหน?

เมื่อมีรถแล้วก็จะต้องมีการทำความรู้จักกับกฎจราจร ซึ่งแน่นอนว่าผู้ขับขี่จะต้องมีการสอบใบขับขี่มาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว เพราะว่ากฎจราจรนั้นถือว่าเป็นการจัดระเบียบทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการจอดรถริมฟุตบาท การเดินรถ การหยุดรถ ก็ล้วนแล้วแต่ที่จะต้องปฏิบัติให้อยู่ภายใต้กฎจราจรทั้งสิ้น โดยเฉพาะการจอดรถริมถนน

การจอดรถริมฟุตบาท ที่จะต้องทำความรู้จักและทำความเข้าใจกับความหมายของแถบสีต่าง ๆ ที่ทาอยู่บริเวณริมฟุตบาท ไม่ว่าจะเป็นริมฟุตบาทสีขาวเหลือง ริมฟุตบาทสีขาวแดง หรือริมฟุตบาทสีขาวดำ ซึ่งริมฟุตบาทในแต่ละสีนี้ก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป และก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเรานั้นจะสามารถจอดรถริมฟุตบาทได้หรือไม่ แล้วริมฟุตบาทจะต้องเป็นสีอะไรเราถึงจะจอดได้ หรือริมฟุตบาทจะต้องเป็นสีอะไรเราถึงจะจอดไม่ได้ ริมฟุตบาทขาวเหลืองจอดได้ไหม ริมฟุตบาทขาวแดงจอดได้ไหม และริมฟุตบาทขาวดำจอดได้ไหม

จอดรถริมฟุตบาทผิดกฎจราจรไหม?

การจอดรถริมฟุตบาทนั้นจะต้องคำนึงถึงกฎจราจรด้วย นั่นก็คือแถบสีที่ใช้ทาบริเวณริมฟุตบาท เพราะหลายคนมักจะมีคำถามว่าริมฟุตบาทขาวเหลืองจอดได้ไหม ขาวแดงจอดได้ไหม และขาวดำจอดได้ไหม ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับแถบสีเหล่านี้เหมือนกัน ซึ่งโดยปกติแล้วทางผู้ขับขี่นั้นจะต้องมีการผ่านการอบรมและสอบทำใบขับขี่มาอยู่แล้ว

ดังนั้นจึงควรที่จะต้องระมัดระวังและหมั่นสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเอาไว้ รวมไปถึงเครื่องหมายจราจรอื่น ๆ หรือแม้แต่สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จะบ่งบอกว่าพื้นที่บริเวณนั้น ๆ สามารถที่จะจอดรถได้ไหม เพื่อไม่ให้เป็นการทำผิดกฎจราจร อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาจราจรและยังช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมได้อีกด้วย

ริมฟุตบาทเป็นเส้นขาวเหลืองจอดได้ไหม?

สำหรับแถบสีขาวเหลืองที่ทาบริเวณริมฟุตบาทนี้ หมายถึง สามารถจอดรถริมฟุตบาทเพื่อรับ-ส่งคนหรือจอดรถได้เพียงชั่วคราวในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น และห้ามจอดรถหรือยานพาหนะใด ๆ ทุกชนิดที่ริมฟุตบาทแถบสีนี้ ดังนั้นจากคำถามที่ว่า “ขาวเหลืองจอดได้ไหม?” ก็จะมีคำตอบคือสามารถจอดได้ แต่จะต้องจอดเพียงชั่วคราวและภายในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น โดยส่วนมากเรามักจะพบเห็นได้ตามริมฟุตบาทที่ป้ายรถเมล์

ริมฟุตบาทเป็นเส้นขาวแดงจอดได้ไหม?

จากคำถามที่ว่าขาวเหลืองจอดได้ไหม เราก็ได้คำตอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าสามารถที่จะจอดริมฟุตบาทได้ แต่จะต้องเป็นการจอดภายในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น ต่อมาก็จะมีคำถามว่าแล้วขาวแดงจอดได้ไหม สำหรับแถบสีขาวแดงที่ทาบริเวณริมฟุตบาทนี้ หมายถึง ห้ามหยุดรถ ห้ามจอดรถ หรือห้ามหยุดเพื่อรับ-ส่งคนเพียงชั่วคราวก็ไม่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถสาธารณะก็ไม่สามารถที่จะจอดได้เลย เพราะในพื้นที่บริเวณริมฟุตบาทสีนี้มักจะอยู่ใกล้กับทางแยก หรือในพื้นที่บริเวณริมฟุตบาทนี้มักจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะได้รับอันตรายจากการจอดรถหรือการหยุดรถ ดังนั้นจากคำถามที่ว่า “ขาวแดงจอดได้ไหม?” ก็จะมีคำตอบคือไม่สามารถที่จะจอดได้นั่นเอง

ริมฟุตบาทเป็นเส้นขาวดำจอดได้ไหม?

จากคำถามข้างต้นที่ว่าขาวเหลืองจอดได้ไหม ขาวแดงจอดได้ไหม เราก็ได้รับคำตอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาก็จะเป็นคำถามที่ว่า แล้วแถบสีที่ริมฟุตบาทเป็นเส้นขาวดำจอดได้ไหม?

สำหรับแถบสีขาวดำที่ทาบริเวณริมฟุตบาทนี้ หมายถึง การแสดงขอบเขตของสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคบนท้องถนน ซึ่งก็จะหมายถึงฟุตบาทนั่นเอง เพื่อที่จะได้ให้ผู้ขับขี่ทั้งหลายนั้นสามารถที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยที่แถบสีขาวดำริมฟุตบาทนี้จะสามารถหยุดรถหรือจอดรถได้ แต่ก็จะต้องไม่ใช่พื้นที่ที่กฎหมายนั้นห้ามเอาไว้ เช่น บริเวณท่อดับเพลิง บริเวณหน้าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น

พื้นที่ที่ห้ามจอดรถ จอดแล้วผิดกฎหมายมีบริเวณไหนบ้าง?

การจอดรถในพื้นที่ที่ห้ามจอดหรือการจอดที่ผิดกฎหมายนั้นมักจะพบได้บ่อย และจะถือว่ามีความผิดตามมาตรา ม.54 ม.55 ม.57 หรือ ม.148 ของพ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2538 ซึ่งจะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และทางเจ้าหน้าที่จะสามารถเคลื่อนย้ายรถหรือใส่ที่ล็อกล้อได้ จนกว่าทางเจ้าของรถหรือว่าทางผู้ขับขี่นั้นจะมีการชำระค่าปรับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยจะเป็นการจอดรถที่ผิดกฎหมายในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

 • การจอดรถบนทางฟุตบาท
 • การจอดรถบนสะพานหรืออุโมงค์
 • การจอดรถในระยะ 3 เมตร จากท่อดับเพลิง
 • การจอดรถในระยะ 15 เมตร จากทางที่รถไฟวิ่งผ่าน
 • การจอดรถในที่คับขัน
 • การจอดรถในระยะ 3 เมตร จากตู้ไปรษณีย์
 • การหยุดหรือการจอดรถที่เป็นการกีดขวางทางจราจร
 • การจอดรถที่ไม่ขนานกับขอบทางฟุตบาทหรือไหล่ทางฟุตบาท
 • การจอดรถในทางร่วมทางแยกหรือในระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก
 • การจอดรถที่ห่างจากขอบทางฟุตบาทหรือไหล่ทางเกิน 25 เซนติเมตร
 • การจอดรถในทางข้ามหรือในระยะ 3 เมตร จากทางข้าม
 • การจอดรถในระยะ 10 เมตร จากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
 • การจอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอด
 • การจอดรถซ้อนคันกับรถคันอื่นที่จอดอยู่ก่อนหน้าแล้ว
 • การจอดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในระยะ 5 เมตรจากปากทางเดินรถ
 • การจอดรถในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางหรือจอดรถในระยะที่เลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร
 • สำหรับคำถามที่ว่าขาวเหลืองจอดได้ไหม คำตอบคือสามารถจอดได้ แต่จะต้องจอดเพียงชั่วคราวและภายในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น

วิธีการจอดรถที่ถูกต้องตามกฎหมายมีอะไรบ้าง?

 • 1. การจอดรถในช่องจอดรถ และควรเลื่อนเกียร์ไปไว้ที่ตำแหน่ง P เพื่อไม่ให้รถเลื่อน และควรจะจอดขนานกับเส้นที่กำหนดไว้ พร้อมกับพับกระจกข้างเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับรถคันอื่นให้สามารถที่จะขับผ่านหรือเข้าจอดได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 • 2. สำหรับการจอดขวางช่องจอดรถหรือการจอดรถซ้อนคัน ให้เราทำการปลดเกียร์ว่างและเลื่อนคันเกียร์ไปไว้ที่ตำแหน่ง N และห้ามดึงเบรกมือขึ้นโดยเด็ดขาด เพื่อที่จะได้ให้คนอื่นนั้นสามารถเข็นรถของเราออกได้ รวมไปถึงการจอดรถในบริเวณหัวมุม ทางโค้ง หรือทางแคบ เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่จำกัด ดังนั้นรถของเราอาจจะไปกีดขวางช่องทางการจราจรจนทำให้รถคันอื่นขับผ่านไม่สะดวก และอาจจะส่งผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
 • 3. การจอดรถบนช่องทางเดินรถ เช่น ริมฟุตบาท ควรที่จะจอดรถบริเวณด้านซ้ายของทางเดินรถเสมอ โดยการจอดรถให้ชิดและขนานกับขอบทางฟุตบาทหรือไหล่ทางฟุตบาท ในระยะที่ไม่เกิน 25 เซนติเมตร และไม่ควรที่จะจอดรถในบริเวณที่ห้ามจอดด้วย เช่น บนฟุตบาท บนสะพาน ในอุโมงค์ หรือบริเวณทางร่วมทางแยก เป็นต้น
 • 4. สำหรับในกรณีที่รถจอดเสียอยู่บนทางเดินรถ เราควรที่จะเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน และหาวัสดุที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสะดุดตามาวางไว้ โดยจะวางให้ห่างจากรถในระยะที่ไม่ต่ำกว่า 50 เมตร เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้ขับขี่คันอื่นมองเห็นและรับรู้ได้ว่ามีรถจอดเสียอยู่ข้างหน้า จะได้มีเวลาเปลี่ยนช่องทางการเดินรถและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้น จากนั้นให้พยายามนำรถออกจากช่องทางเดินรถให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในภายหลัง
 • 5. การจอดรถบนทางลาดชัน ควรที่จะจอดรถให้ชิดกับขอบทาง ขอบฟุตบาท หรือชิดกำแพงให้มากที่สุด โดยการหมุนพวงมาลัยให้ล้อหน้าเลี้ยวไปทางขอบทาง เพื่อป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่และป้องกันไม่ให้รถไหลไปกีดขวางช่องทางจราจร แต่ถ้าหากว่าเป็นทางลาดชันที่ไม่มีขอบทาง ก็ควรที่จะหมุนพวงมาลัยให้ล้อหน้าเลี้ยวไปทางด้านตรงข้ามกับถนน จากนั้นให้ดึงเบรกมือขึ้นและเลื่อนเกียร์ไปยังตำแหน่งถอยหลังสำหรับรถเกียร์ธรรมดา หรือเลื่อนเกียร์ไปยังตำแหน่ง P สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนตัว รวมไปถึงการนำก้อนหินหรือขอนไม้มาวางรองล้อรถเอาไว้ จะได้เป็นการเพิ่มความปลอดภัยขึ้นอีกด้วย
 • 6. สำหรับแถบสีบริเวณริมฟุตบาท ไม่ว่าจะเป็นสีขาวแดง สีขาวดำหรือสีขาวเหลืองจอดได้ไหม สรุปคือ ริมฟุตบาทสีขาวแดงห้ามจอด ริมฟุตบาทสีขาวดำจอดได้ และริมฟุตบาทสีขาวเหลืองจอดได้ไหม คำตอบคือสามารถจอดรถเพื่อหยุดรับ-ส่งคนเพียงชั่วคราวได้ และจะต้องใช้เวลาไม่นานนั่นเอง

ถ้าหากว่าจอดรถอยู่ริมฟุตบาทแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น แบบนี้ประกันภัยจะรับเคลมไหม?

ถ้าหากว่าเป็นประกันภัยชั้น 1 ก็จะสามารถเคลมได้ ถึงแม้ว่าเราจะจอดรถอยู่ริมฟุตบาทในแถบสีอะไร ทางประกันภัยรถยนต์ก็จะรับเคลมทั้งสิ้น และเนื่องจากเหตุผลหลักคือเป็นความเสียหายที่มาจากการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นจึงไว้วางใจได้เลยว่าทางบริษัทประกันภัยจะรับเคลมแน่นอน ส่วนในเรื่องที่ไปจอดรถริมฟุตบาทนั้น อันนี้ก็จะต้องว่ากันไปตามกฎหมายจราจรเช่นเดียวกัน

ความคุ้มครองประกันรถยนต์

ความคุ้มครองรถผู้ทำประกัน
ประเภทประกันภัย
ชั้น 1
ชั้น 2+
ชั้น 2
ชั้น 3+
ชั้น 3
ชนแบบมีคู่กรณีชนแบบมีคู่กรณี
x
x
ชนแบบไม่มีคู่กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี
x
x
x
x
ไฟไหม้ไฟไหม้
x
x
รถหายรถหาย
x
x
ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติ
x
x
ช่วยเหลือ 24 ชม. ช่วยเหลือ 24 ชม.
x
x
x
ซื้อประกันรถยนต์   
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ความคุ้มครองอื่นๆ ครอบคลุมทุกชั้นประกัน
คุ้มครองคู่กรณี และทรัพย์สินคู่กรณี
อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่สาม
คุ้มครองชิวิตบุคคลที่สาม
คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่
ค่ารักษาพยาบาลตัวผู้ขับขี่
การประกันตัวผู้ขับขี่

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

อยากทำประกันภัยรถยนต์ ควรจะเลือกทำประกันชั้นไหนดี?

แนะนำว่าควรที่จะเลือกทำเป็นประกันภัยชั้น 1 เพราะด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด ถึงแม้เบี้ยประกันจะแพงกว่าประเภทอื่น แต่ก็ให้ความคุ้มค่า และความอุ่นใจได้มากที่สุดเช่นเดียวกัน ดังนั้นการเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านแรบบิท แคร์ จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

สำหรับประกันภัยรถยนต์นั้นจะมีแผนกรมธรรม์และราคาที่แตกต่างกันออกไปโดยจะขึ้นอยู่กับความคุ้มครองเป็นหลัก แต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบความคุ้มครองกับราคาของเบี้ยประกันภัยรถยนต์แล้ว แน่นอนว่าที่แรบบิท แคร์ เราให้ความคุ้มค่าได้เป็นอย่างมาก เพราะเรามีระบบเปรียบเทียบให้ดู และสามารถเลือกสรรแผนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จากบริษัทประกันภัยชั้นนำต่าง ๆ ที่ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบได้เลยทันที เช็กง่าย สะดวกสบาย รวดเร็วทันใจ และปลอดภัยแน่นอน สามารถคลิกดูข้อเสนอสุดพิเศษและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แรบบิท แคร์

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา