Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันสัตว์เลี้ยง
ทิพยคนรักสัตว์เลี้ยง

แคร์ค่ารักษา สูงสุด 10,000 บาท/ปี
เบี้ยฯเริ่มต้นเพียง 1,950 บาท / ปี

Rabbit Care - ประกันสัตว์เลี้ยง

ประกันสัตว์เลี้ยง จาก ทิพยประกันภัย มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?

แคร์ค่ารักษาสัตว์เลี้ยง

หมดห่วงทุกค่ารักษา ยามสัตว์เลี้ยง เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ เพราะมีความคุ้มครองพร้อมดูแลให้ครบ

แคร์ให้หลากหลาย

ทำประกันเดียวแต่คุ้มครองเยอะ ทั้งค่าฉีดวัคซีน ค่าฝากเลี้ยง กรณีทำร้ายบุคคลภายนอก และค่าทำศพ

แคร์การสมัครประกัน

สมัครง่าย ให้ความคุ้มครองจัดเต็ม โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องฝังไมโครชิพ

เลือกหลากหลายความแคร์ เพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงที่รัก กับแผนประกันภัย จาก Rabbit Care

แคร์เมื่อสัตว์เกิดอุบัติเหตุ

คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง

แคร์เมื่อสัตว์เจ็บป่วย

คุ้มครองอาการเจ็บป่วย สูงสุด 10,000 บาท

แคร์เมื่อสัตว์ทำร้ายผู้อื่น

คุ้มครองชีวิตและร่างกายบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000 บาท/ครั้ง

แคร์สัตว์เลี้ยงสูญหาย

รับค่าใช้จ่ายในการตามหาสัตว์เลี้ยง สูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง

แคร์สัตว์เลี้ยงเสียชีวิต

รับเงินชดเชยการเสียชีวิต สูงสุด 5,000 บาท

แคร์ค่าเบี้ยสุดคุ้ม

จ่ายค่าเบี้ยฯเริ่มต้น เพียง 5.5 บาท/วัน

รวมความแคร์ให้ครบ กับหลากหลายแผนประกันสัตว์เลี้ยง จาก Rabbit Care

ตารางความคุ้มครอง

TIP PET Insurance
ตารางความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน Sแผน Mแผน L
ค่ารักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  (ต่อครั้ง)

2,000

(1 ครั้งต่อปี)

3,000

(1 ครั้งต่อปี)

5,000

(1 ครั้งต่อปี)

ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย (ต่อครั้ง)

500

(5 ครั้งต่อปี)

1,000

(5 ครั้งต่อปี)

1,000

(10 ครั้งต่อปี)

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อปี)10,00010,00010,000
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อปี)1,5003,0003,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยงที่ตายจากอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ต่อปี)3,0003,0005,000
ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (ต่อปี)ไม่คุ้มครอง1,5005,000
ค่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง (ต่อปี)ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง500
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อปี)1,5005,0005,000
ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ (ต่อปี)300300500
ค่าเบี้ย
สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 3 เดือน - 7 ปี

1,950

ซื้อเลย

2,950

ซื้อเลย

5,400

ซื้อเลย

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย 
 1. รับประกันภัยสัตว์เลี้ยงแรกเข้าที่อายุ 3 เดือน - 7 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ต่ออายุได้ถึง 9 ปี) 
 2.  ต้องใช้เอกสารใบวัคซีนครบถ้วนตามที่หมอกำหนดและนัดหมาย
 3. สัตว์เลี้ยงต้องไม่มีการผ่าตัดจากการเจ็บป่วยมาก่อนการรับประกันภัย 
 4. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการ หรือเจ็บป่วย 
 5. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 
 6. กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1 ฉบับ/สัตว์เลี้ยง 1 ตัว 
 7. รูปถ่ายของสัตว์เลี้ยง 5 ด้าน (หน้าตรง, เต็มตัวข้างซ้าย, เต็มตัวข้างขวา, เต็มตัวด้านหน้า, ใต้ท้อง) รวมถึงรูปถ่ายที่แสดงจุดเด่น/ตำหนิของสัตว์เลี้ยง ไม่เกิน 2 สัปดาห์ 
 8. หลักฐานการฝังไมโครชิพ (สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฝังไมโครชิพแล้ว) 
 9. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี 
ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์กำหนด เมื่อส่งเอกสารประกอบครบถ้วนและผ่านเงื่อนไขการพิจารณา

 

เอกสารประกอบการทำประกันภัย
 1. การถูกฆ่าโดยเจตนา การเจตนาทำร้าย 

 

ข้อยกเว้นสำคัญ : การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
 1. การถูกฆ่าโดยเจตนา การเจตนาทำร้าย 
 2. ไม่คุ้มครองขณะอยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย 
 3. ค่ารักษาพยาบาลหรือการตาย เนื่องจาก  
   3.1 การเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก  
   3.2 ภาวะที่เป็นมาแต่เกิดโรคทางพันธุกรรม หรือโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย 

   3.3 การตายหลังจาก 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 
   3.4 การขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร  
   3.5 พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคระบาด โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด 
หมายเหตุ : ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครอง เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ขั้นตอนการซื้อกรมธรรม์

ขั้นตอนที่ 1

เลือกบริษัทประกันภัยที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงิน และ รอรับกรมธรรม์ ผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 7-14 วันทำการ

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ประกันสัตว์เลี้ยงคืออะไร?

ประกันสัตว์เลี้ยง คือ ประกันที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรักสัตว์ โดยกรมธรรม์ประกันภัยจะเน้นคุ้มครองสัตว์เลี้ยงแสนรักเป็นหลัก และสามารถซื้อเพื่อช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็น

 

  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่ารักษาจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของคุณ
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตามสัตว์เลี้ยงของคุณ ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงของคุณเกิดพลัดหลงหรือสูญหาย
  • ความเสียหายของทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก

 

แรบบิท แคร์ ขอแนะนำบริการดี ๆ เพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ กับประกันสัตว์เลี้ยงออนไลน์ที่มีข้อเสนอน่าสนใจ คุ้มค่า และมีให้เลือกหลากหลาย ประทับใจทุกการบริการ

สิ่งที่ประกันสัตว์เลี้ยงจะไม่คุ้มครองมีอะไรบ้าง?

ประกันสัตว์เลี้ยงก็คล้ายกับประกันสุขภาพของคน ที่จะคุ้มครองในเรื่องสุขภาพของสัตว์เลี้ยง แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีข้อยกเว้นบางประการที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรทราบก่อนทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันแบบทั่วไป หรือประกันสัตว์เลี้ยงออนไลน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสัตว์เลี้ยงและตัวคุณเอง ดังนี้

 

  • สัตว์เลี้ยงอายุมากก็ย่อมมีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพมากกว่า ประกันสัตว์เลี้ยงส่วนมากจึงไม่ค่อยรับประกันสัตว์ที่อายุมากเท่าใดนัก เพราะฉะนั้น ควรเริ่มทำประกันให้สัตว์เลี้ยงตั้งแต่ช่วงอายุ 1 - 2 ปี จะดีกว่า

 

  • ในกรณีที่เจ้าของทำประกันสัตว์เลี้ยงออนไลน์ให้กับสัตว์เลี้ยงตัวใด สัตว์ตัวนั้นจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองเพียงตัวเดียว หากมีการตั้งครรภ์และคลอดลูกออกมา ประกันจะไม่ได้คุ้มครองในส่วนนั้น

 

  • เมื่อสัตว์เลี้ยงเกิดล้มป่วยจนต้องเข้ารับการรักษา ประกันสัตว์เลี้ยงจะเข้ามาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่ถ้ามีการตรวจพบว่าอาการป่วยที่สัตว์เลี้ยงเป็นนั้น มีสาเหตุมาจากการไม่ดูแลเอาใจใส่ การปล่อยปละละเลยสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นการกระทำของเจ้าของสัตว์ ก็จะไม่ได้รับเงินชดเชย

 

  • หากสัตว์เลี้ยงบางตัวมีอาการป่วย หรือมีประวัติได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคมาก่อน ประกันสัตว์เลี้ยงจะไม่จ่ายเงินค่าชดเชยย้อนหลังให้กับการรักษาในส่วนนี้ เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

สัตว์เลี้ยงจำเป็นต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน หรือตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสัตว์เลี้ยงหรือไม่?

ไม่จำเป็น แต่เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพในใบแถลงข้อมูลสุขภาพสัตว์เลี้ยงตามความเป็นจริง หากถูกตรวจพบว่ามีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางบริษัทฯ จะไม่มอบความคุ้มครองหรือไม่จ่ายค่าสินไหมกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน

สัตว์เลี้ยงสร้างความเสียหาย หรือทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ ประกันจะจ่ายหรือไม่?

หากสัตว์เลี้ยงของคุณสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่น หรือทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ (เช่น สุนัขกัด, แมวข่วน) ประกันสัตว์เลี้ยงจะดูแลครอบคลุมในส่วนนี้ด้วย โดยจะอยู่ในความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ผู้ทำประกันได้ทำเอาไว้

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา