ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ประกันสัตว์เลี้ยง
ทิพยคนรักสัตว์เลี้ยง

แคร์ค่ารักษา สูงสุด 25,000 บาท/ปี
เบี้ยฯเริ่มต้นเพียง 1,820 บาท / ปี

ประกันสัตว์เลี้ยง จาก ทิพยประกันภัย มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์ค่ารักษาสัตว์เลี้ยง

หมดห่วงทุกค่ารักษา ยามสัตว์เลี้ยง เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ เพราะมีความคุ้มครองพร้อมดูแลให้ครบ

แคร์ให้หลากหลาย

ทำประกันเดียวแต่คุ้มครองเยอะ ทั้งค่าฉีดวัคซีน ค่าฝากเลี้ยง กรณีทำร้ายบุคคลภายนอก และค่าทำศพ

แคร์การสมัครประกัน

สมัครง่าย ให้ความคุ้มครองจัดเต็ม โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องฝังไมโครชิพ

เลือกหลากหลายความแคร์ เพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงที่รัก กับแผนประกันภัย จาก Rabbit Care


แคร์เมื่อสัตว์เกิดอุบัติเหตุ

คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด 10,000 บาท/ครั้ง

แคร์เมื่อสัตว์เจ็บป่วย

คุ้มครองอาการเจ็บป่วย สูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง

แคร์เมื่อสัตว์ทำร้ายผู้อื่น

คุ้มครองชีวิตและร่างกายบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000 บาท/ครั้ง

แคร์สัตว์เลี้ยงสูญหาย

รับค่าใช้จ่ายในการตามหาสัตว์เลี้ยง สูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง

แคร์สัตว์เลี้ยงเสียชีวิต

รับเงินชดเชยการเสียชีวิต สูงสุด 10,000 บาท

แคร์ค่าเบี้ยสุดคุ้ม

จ่ายค่าเบี้ยฯเริ่มต้น เพียง 12 บาท/วัน

รวมความแคร์ให้ครบ กับหลากหลายแผนประกันสัตว์เลี้ยง จาก Rabbit Care


ตารางความคุ้มครอง


TIP PET Insurance
ตารางความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน Sแผน Mแผน L
ค่ารักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  (ต่อครั้ง)3,0005,00010,000
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย (ต่อครั้ง)

1,500

(สูงสุด 7,500 บาทต่อปี)

3,000

(สูงสุด 15,000 บาทต่อปี)

5,000

(สูงสุด 25,000 บาทต่อปี)

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อปี)10,00010,00010,000
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อปี)1,0001,0001,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพสัตว์เลี้ยง (ต่อปี)2,0003,0005,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (ต่อปี)10,00010,00010,000
ค่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง (ต่อปี)500500500
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อปี)2,0003,0005,000
ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ (ต่อปี)500500500
ค่าเบี้ย
สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 3 เดือน - 7 ปี

1,820

ซื้อเลย

2,810

ซื้อเลย

4,280

ซื้อเลย

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย 
 1. รับประกันภัยสัตว์เลี้ยงแรกเข้าที่อายุ 3 เดือน - 7 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ต่ออายุได้ถึง 9 ปี) 
 2.  ต้องใช้เอกสารใบวัคซีนครบถ้วนตามที่หมอกำหนดและนัดหมาย หากไม่มีเอกสารวัคซีนต้องทำการตรวจสุขภาพและใช้ใบตรวจสุขภาพแทนเอกสารใบวัคซีน 
 3. สัตว์เลี้ยงต้องไม่มีการผ่าตัดจากการเจ็บป่วยมาก่อนการรับประกันภัย 
 4. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการ หรือเจ็บป่วย 
 5. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น 
 6. กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1 ฉบับ/สัตว์เลี้ยง 1 ตัว 
 7. รูปถ่ายของสัตว์เลี้ยง 5 ด้าน (หน้าตรง, เต็มตัวข้างซ้าย, เต็มตัวข้างขวา, เต็มตัวด้านหน้า, ใต้ท้อง) รวมถึงรูปถ่ายที่แสดงจุดเด่น/ตำหนิของสัตว์เลี้ยง ไม่เกิน 2 สัปดาห์ 
 8. หลักฐานการฝังไมโครชิพ (สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฝังไมโครชิพแล้ว) 
 9. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี 
ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์กำหนด เมื่อส่งเอกสารประกอบครบถ้วนและผ่านเงื่อนไขการพิจารณา

ข้อยกเว้นสำคัญ : การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง 
 1. การถูกฆ่าโดยเจตนา การเจตนาทำร้าย 
 2. ไม่คุ้มครองขณะอยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย 
 3. ค่ารักษาพยาบาลหรือการตาย เนื่องจาก  
   3.1 การเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก  
   3.2 ภาวะที่เป็นมาแต่เกิดโรคทางพันธุกรรม หรือโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย 
   3.3 การขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร  
   3.4 พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคระบาด โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด 
หมายเหตุ : ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครอง เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ขั้นตอนการซื้อกรมธรรม์


ขั้นตอนที่ 1

เลือกบริษัทประกันภัยที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงิน และ รอรับกรมธรรม์ ผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 7-14 วันทำการ

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย