Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

บัญชีของฉัน

บ้านคุณ เราพร้อมแคร์ แค่สมัครประกันภัย บ้านอุ่นรักษ์
จาก เอฟดับบลิวดีประกันภัย

แคร์ทุกภัย

คุ้มครองให้เมื่อเกิดภัยที่บ้านคุณ สูงสุด 5,000,000 บาท

แคร์เมื่อถูกโจรกรรม

เสียหายจากการโจรกรรมในบ้าน คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

แคร์บุคคลภายนอก

คุ้มครองบุคคลภายนอกเมื่อเจออุบัติเหตุในบ้าน สูงสุด 1 ล้านบาท

แคร์เรื่องแรงงาน

ชดเชยให้แรงงานประจำ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยระหว่างทำงาน

แคร์เรื่องเบี้ย

ประหยัดกว่า เรื่องค่าเบี้ย
เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

แคร์หลายแผน

มีหลากหลายแผนให้เลือก สงวนสิทธิ์คุ้มครอง 1 แผนต่อ 1 สถานที่

ประกันภัย บ้านอุ่นรักษ์ จาก เอฟดับบลิวดีประกันภัย แคร์บ้านคุณเรื่องอะไรบ้าง?

แคร์อัคคีภัย

พร้อมรับมือให้ เมื่อเจออัคคีภัยภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด อากาศยาน เป็นต้น สูงสุด 5,000,000 บาท

แคร์ภัยธรรมชาติ

เจอภัยธรรมชาติเมื่อไหร่ ก็เคลมได้ ทั้งพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือ สึนามิ สูงสุด 1,000,000 บาท

แคร์เพิ่มเติม

คุ้มครองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลังจากเกิดเหตุ รวมถึงค่าที่พักชั่วคราว ทรัพย์สิน ค่าขนย้าย และดับเพลิง

ขั้นตอนการซื้อกรมธรรม์

ขั้นตอนที่ 1

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงิน และ รอรับกรมธรรม์ ผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 7-14 วันทำการ

Loading...