Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันภัย บ้านอุ่นรักษ์จาก เอฟดับบลิวดีประกันภัย

ทุกภัยบ้านคุณ เราพร้อมแคร์
คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท

ประกันภัย บ้านอุ่นรักษ์

เอฟดับบลิวดีประกันภัย พร้อมแคร์เต็มที่ทุกภัยบ้าน

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท/ปี)
แผน 1แผน 2แผน 3
1) การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม
  ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือ การชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยลูกเห็บ ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพี่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
1,000,0003,000,0005,000,000
กลุ่มภัยธรรมชาติ
  ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามี
300,000500,0001,000,000
ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม
  ค่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
  ทรัพย์สินส่วนบุคคลของลูกจ้างประจำที่อยู่อาศัย
  ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์
  ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 
 (จํากัดวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง)
  ค่าใช้จ่ายค่าวิชาชีพ
  ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า

90,000
10,000
10,000
10,000

 

10,000
30,000

120,000
10,000
10,000
10,000

 

10,000
50,000

150,000
10,000
10,000
10,000

 

10,000
100,000

2) การประกันภัยโจรกรรม
  ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินภายในอาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือความสียหายต่อตัวอาคาร อันเกิดจากการ
ลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ (จร.2) จํากัดวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง
100,000300,000500,000
3) การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
  ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย สําหรับการสูญเสียชีวิต, การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องจากอุบัติเหตุภายในสถานที่เอาประกันภัย
200,000600,0001,000,000
4) การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
ความรับผิดตามกฎหมายแรงงาน หากลูกจ้างประจําได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยใน ระหว่างการทํางาน
50,00050,00050,000
1 ปี เบี้ยประกันภัยรวม 

ซื้อเลย
1,200 บาท

ซื้อเลย
3,100 บาท

ซื้อเลย
5,800 บาท

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย Insurance Conditions
1. ลูกค้าควรพิจารณาเลือกซื้อแผนความคุ้มครอง ที่ระบุจำนวนทุนประกันภัย ไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัย

2. สิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น (ไม่มีการประกอบธุรกิจอื่นภายในสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ) 

3. เฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตมากกว่า 80% (สิ่งปลูกสร้างชั้น 1) 

4. กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ 

5. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่สามารถเอาประกันภัยได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท                       

6. จำกัดซื้อได้ 1 ฉบับต่อ 1 สถานที่เอาประกันภัย               

7. ความรับผิดของบริษัทรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย 

บ้านคุณ เราพร้อมแคร์ แค่สมัครประกันภัย บ้านอุ่นรักษ์
จาก เอฟดับบลิวดีประกันภัย

แคร์ทุกภัย

คุ้มครองให้เมื่อเกิดภัยที่บ้านคุณ สูงสุด 5,000,000 บาท

แคร์เมื่อถูกโจรกรรม

เสียหายจากการโจรกรรมในบ้าน คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

แคร์บุคคลภายนอก

คุ้มครองบุคคลภายนอกเมื่อเจออุบัติเหตุในบ้าน สูงสุด 1 ล้านบาท

แคร์เรื่องแรงงาน

ชดเชยให้แรงงานประจำ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยระหว่างทำงาน

แคร์เรื่องเบี้ย

ประหยัดกว่า เรื่องค่าเบี้ย
เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

แคร์หลายแผน

มีหลากหลายแผนให้เลือก สงวนสิทธิ์คุ้มครอง 1 แผนต่อ 1 สถานที่

ประกันภัย บ้านอุ่นรักษ์ จาก เอฟดับบลิวดีประกันภัย แคร์บ้านคุณเรื่องอะไรบ้าง?

แคร์อัคคีภัย

พร้อมรับมือให้ เมื่อเจออัคคีภัยภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด อากาศยาน เป็นต้น สูงสุด 5,000,000 บาท

แคร์ภัยธรรมชาติ

เจอภัยธรรมชาติเมื่อไหร่ ก็เคลมได้ ทั้งพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือ สึนามิ สูงสุด 1,000,000 บาท

แคร์เพิ่มเติม

คุ้มครองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลังจากเกิดเหตุ รวมถึงค่าที่พักชั่วคราว ทรัพย์สิน ค่าขนย้าย และดับเพลิง

ขั้นตอนการซื้อกรมธรรม์

ขั้นตอนที่ 1

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงิน และ รอรับกรมธรรม์ ผ่านทางอีเมลของท่านภายใน 7-14 วันทำการ

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ประกันภัยบ้านจาก FWD GI มีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจบ้าง?

จุดเด่นของประกันภัยบ้าน FWD GI ที่น่าสนใจ และน่าทำ ได้แก่

 

 • ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น เพลิงไหม้, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว ด้วยวงเงินการเคลมสูงมากถึง 5,000,000 บาท ช่วยให้คุณไม่ต้องกู้สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้านเพิ่ม
 • ให้ความคุ้มครองในด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน, เงินชดเชยแรงงาน, อุบัติเหตุ, ภัยระเบิดอื่น ๆ
 • ให้ความคุ้มครองถึงเรื่องโจรกรรม ทั้งความเสียหายต่อทรัพย์สิน, ความเสียหายต่อที่อยู่อาศัย, การงัดแงะชิงทรัพย์, ปล้นทรัพย์ ด้วยวงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท/ครั้ง
 • เบี้ยประกันเริ่มต้นสบายกระเป๋า และมีหลากหลายแบบแผนประกันให้เลือก ยืดหยุ่นเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ทำประกัน โดยสงวนสิทธิ์คุ้มครอง 1 แผน/1 สถานที่
 • ประกันภัยบ้าน FWD GI มีเงื่อนไขกรมธรรม์ที่เข้าใจง่าย เคลมประกันไม่ยุ่งยาก ด้วยบริการที่รวดเร็ว ง่าย และสะดวกสบาย
 • ซื้อออนไลน์ได้แค่ปลายนิ้วคลิก ไม่ยุ่งยาก เพียงซื้อผ่าน แรบบิท แคร์

นอกจากความคุ้มครองไฟไหม้แล้ว ประกันภัยบ้าน FWD GI มีความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่?

ประกันอัคคีภัยบ้านและประกันบ้านไม่ได้คุ้มครองแค่ในกรณีเกิดไฟไหม้กับบ้านเท่านั้น แต่ประกันภัยบ้าน FWD GI ยังคุ้มครองไปถึงภัยอื่น ๆ เช่น

 

 • ภัยฟ้าผ่า รวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น กับเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า
 • ภัยจากการระเบิดทุกชนิด เช่น แก๊สระเบิด, แรงระเบิดจากโรงงาน เป็นต้น
 • ภัยจากการเฉี่ยวจากพาหนะ
 • ภัยจากธรรมชาติ เช่น ภัยจากพายุ, น้ำท่วม, แผ่นดิวไหว, ภูเขาไฟระเบิด, หรือคลื่นใต้น้ำ
 • ภัยจากอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึง จรวดและยานอวกาศ
 • ภัยเนื่องจากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการปล่อยน้ำ รั่วไหล ล้น จากท่อน้ำ ถังน้ำ รวมถึงฝน

คำว่า น้ำท่วม ในประกันภัยบ้าน มีความหมายหรือคำนิยามไว้ว่าอย่างไร?

"น้ำท่วม" ในกรมธรรม์ประกันภัยมักให้คำนิยามไว้ว่า น้ำไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ำปกติ อาจเป็นทางน้ำธรรมชาติ หรือจะเป็นทางน้ำที่สร้างขึ้น (ไม่รวมถึงรางน้ำบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ำสาธารณะแตก รวมถึงน้ำท่วมอันเกิดจากลมพายุ น้ำป่า และโคลนถล่ม ทำให้เกิดการท่วมของน้ำจากภายนอกของอาคาร

ส่วน “ภัยเนื่องจากน้ำ” จะคุ้มครองในเรื่องอุบัติเหตุจากน้ำเท่านั้น เช่น น้ำรั่ว, น้ำไหลล้นจากท่อน้ำ, ถังน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่ผ่านเข้าทางท่ออากาศที่ชำรุด เป็นต้น

หากอยู่ห้องคอนโดฯ สามารถซื้อประกันภัยบ้าน FWD GI ได้หรือไม่?

สำหรับประกันภัยบ้าน FWD GI จะรับประกันสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตมากกว่า 80% และต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจได้

ขั้นตอนการติดต่อแจ้งเหตุ เพื่อรับบริการและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้องดำเนินการอย่างไร และใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

ทาง แรบบิท แคร์ แนะนำว่าผู้ทำประกันบ้าน รวมไปถึงประกันอัคคีภัยบ้าน หากต้องการเคลมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้, น้ำท่วม หรือกรณีที่เกิดการโจรกรรม ควรเก็บหลักฐานต่าง ๆ สำหรับประกอบอ้างอิงการเคลม เพราะทางบริษัทประกันฯจะถือว่าเอกสารเหล่านี้จัดเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเคลมประกัน โดยผู้เคลมประกันสามารถใช้ได้ทั้งภาพถ่ายและคลิปวีดิโอที่มีภาพเกี่ยวกับความเสียหายต่าง ๆ ภายในบ้านไว้ใช้อ้างอิงได้

 

ทั้งนี้ลูกค้าที่ทำประกันภัยบ้านกับ FWD ท่านสามาถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำขอเรียกร้องสินไหมได้ที่ 

 

https://www.fwdgi.co.th/th/claimservice.php 

 

หรือติดต่อทางไลน์: @fwdgi-service

ควรเลือกซื้อแผนความคุ้มครองที่มีทุนประกันเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม?

ลูกค้าควรพิจารณาเลือกซื้อแผนความคุ้มครอง ที่ระบุจำนวนทุนประกันภัย ไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัย โดยบริษัทรับประกันจะคำนวณค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 

กรณีที่ 1 หากทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยและภัยเพิ่มฯ ค่าเสียหายจะถูกนำมาเฉลี่ยจ่าย 
ตัวอย่างเช่น หากเกิดเหตุไฟไหม้ มูลค่าความเสียหายของบ้าน 100,000 บาท มูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่เกิดเหตุ 9,000,000 บาท หากลูกค้าซื้อแผนที่มีทุนประกัน 5,000,000 บาท บริษัทรับประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วน ดังนี้

 

สูตรคำนวณ (ทุนประกันภัย X มูลค่าความเสียหาย) / มูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่เกิดเหตุ = ค่าสินไหมทดแทน

ซึ่งในกรณีตัวอย่างนี้คือ (5,000,000  X  100,000) / 9,000,000 = 55,555.55 บาท

 

กรณีที่ 2 หากเกิดความเสียหายเช่น น้ำท่วม หรือโจรกรรมปรากฏร่องรอยการงัดแงะ จะไม่นำหลักการเฉลี่ยมาใช้ บริษัทรับประกันจะให้ความคุ้มครองตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิด ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา