ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ย้ายมารีไฟแนนซ์บ้านกับ UOB กู้เพิ่มง่าย จ่ายค่างวดลดลง

  • ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อน 2 ปีแรก ล้านละ 3,700.- (1)
  • รู้ผลอนุมัติเบื้องตนใน 3 วัน รับเอกสารถึงบ้าน
  • รับเอกสารถึงบ้าน ไม่ต้องไปสาขา

ให้คุณผ่อนบ้านสบายขึ้น แค่ย้ายมารีไฟแนนซ์กับ UOB


ดอกเบี้ยต่ำ

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มเพียง 2.99%*

บริการทันใจถึงที่

ติดต่อกลับใน 1 วัน อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ**

กู้เพิ่มง่าย

รีไฟแนนซ์บ้าน จ่ายค่างวดลดลง

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ UOB Refinance


รายได้เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

หรือเป็นเจ้าของกิจการมาแล้ว 3 ปี

ผู้กู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์

ผู้กู้ต้องมีอายุขั้นต่ำ 21 ปี

ผ่อนชำระครบก่อนอายุ 70 ปี

รีไฟแนนซ์ (รวมวงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์)


ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ยต่อปี (4)
ประกัน MRTA (2)ไม่สมัคร MRTA
ปีที่ 13.29%3.49%
ปีที่ 23.29%3.49%
ปีที่ 3MRR - 4.06%MRR - 3.86%
ปีที่ 4 เป็นต้นไปMRR - 1.60%MRR - 1.60%
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี3.29%3.49%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา (3)4.77%4.85%


หมายเหตุ : 
*การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของธนาคาร

*เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน เท่ากับ 7.35% ต่อปี (ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 13 เม.ย. 63)

*ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64 และจดจำนองหลักประกันกับธนาคาร ภายในวันที่ 31 ม.ค. 64

*ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำเท่านั้น โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(1) จำนวนเงินผ่อนชำระหน้าสื่อโฆษณาเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 30 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (2 ปีแรก) อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกัน คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA)

(2) อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ผ่านธนาคารยูโอบี

     - ทุนประกันเต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 ปี หรือ

     - ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้

(3) อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์วงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR = 7.35% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในสื่อโฆษณาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำสัญญากู้ยืมของลูกค้าแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

(4) อัตราดอกเบื้ยสำหรับวงเงินกู้เพิ่มไม่เกืน 50% ของวงเงินกู้รวม ทั้งนี้ไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA)

  

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย