Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ย้ายมารีไฟแนนซ์บ้านกับ UOB กู้เพิ่มง่าย จ่ายค่างวดลดลง

 • ดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 2 ปีแรก เพียง 2.85% ต่อปี
 • รู้ผลอนุมัติเบื้องตนใน 3 วัน รับเอกสารถึงบ้าน
 • รับเอกสารถึงบ้าน ไม่ต้องไปสาขา

รายได้เดือนละ 20,000 บาท ขึ้นไป

UOB-Refinance-Mobile.jpg

ให้คุณผ่อนบ้านสบายขึ้น แค่ย้ายมารีไฟแนนซ์บ้านกับ UOB

ดอกเบี้ยต่ำ

ดอกเบี้ยคงที่ เฉลีย 2 ปีแรก เพียง 2.85% ต่อปี

บริการทันใจถึงที่

ติดต่อกลับใน 1 วัน อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ**

กู้เพิ่มง่าย

รีไฟแนนซ์บ้าน จ่ายค่างวดลดลง

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ UOB Refinance

รายได้เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

เจ้าของกิจการ

อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

หรือเป็นเจ้าของกิจการมาแล้ว 3 ปี

สินเชื่อกู้บ้านสุดคุ้ม

ผู้กู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์

ผู้กู้ต้องมีอายุขั้นต่ำ 21 ปี

ผ่อนชำระครบก่อนอายุ 70 ปี

UOB Home Loan - รีไฟแนนซ์ (ไม่รวมวงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์)

ไม่มีเงื่อนไขการทำประกันชีวิต คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

 

 

ทางเลือก

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ย 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ตลอดอายุสัญญา [2]

1

ทำประกันชีวิตคุ้มครอง

วงเงินสินเชื่อ (MRTA)[1]

2.85%

MRR – 2.95%

MRR – 1.20%

3.85%

5.98%

2

ทำประกันชีวิตคุ้มครอง

วงเงินสินเชื่อ (MRTA)[1]

2.95%

MRR – 2.85%

MRR – 1.20%

3.95%

6.03%

 

สิทธิประโยชน์

เงื่อนไขสำหรับ ทางเลือกที่ 1 

• ฟรี ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญากู้ จำนวน 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

• ฟรี ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองอัคคีภัย 3 ปีแรก*

• ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน**

- เฉพาะหลักประกันในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยครั้งนี้กับธนาคารเท่านั้น

- *ธนาคารยูโอบีจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน โดยมีบริษัทผู้รับประกันวินาศภัยที่ธนาคารยูโอบีเป็นนายหน้าประกันภัยให้ (ตามที่ระบุในหมายเหตุด้านล่าง) เป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัย

- เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำประกันอัคคีภัยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามที่ธนาคารกำหนด

- สิทธิ์การรับความคุ้มครองประกันอัคคีภัยนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือ โอนให้ผู้อื่นได้

- ลูกค้าสามารถเลือกหรือไม่เลือกรับสิทธิ์ประกันคุ้มครองอัคคีภัย 3 ปีแรกจากรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

- กรณีที่ลูกค้าไม่เลือกรับ สิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าสามารถทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันอื่นใดก็ได้ตามความสมัครใจของลูกค้า ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยจะต้องมีเงื่อนไข และรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำประกันภัยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้ําต้องรับผิดชอบชำระค่าเบี้ยประกันภัยเอง

- ** รับเงินคืนค่าประเมินหลักประกัน - ลูกค้าสำรองจ่ายก่อน และหลังจากที่ลูกค้าจดจำนองหลักประกันกับธนาคารแล้ว ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดไว้กับธนาคาร ภายใน 45 วันนับจากวันจดจำนองหลักประกัน

 

(1) อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ผ่านธนาคารยูโอบี       

ทุนประกันเต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ       

ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้      

 

(2) อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์ช่วงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี อัตราดอกเบี้ย MRR = 8.80% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ ใช้ในสื่อโฆษณาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำสัญญากู้ยืมของลูกค้าแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

 

*อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮาส์, ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น โดยวงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของราคาประเมิน ขึ้นอยู่กับรายได้ ประเภทของลูกค้า/ประเภทและที่ตั้งของหลักประกัน/ราคาหลักประกัน/จำนวนสัญญากู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า

*วงเงินกู้อนุมัติขั้นต่ำ 5 แสนบาท / สูงสุด 50 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของหลักประกัน 

*การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของธนาคาร

*เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน เท่ากับ 8.80% ต่อปี (ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 4 ต.ค. 66)

*ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 2 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 และจดจำนองหลักประกันกับธนาคารภายในวันที่ 30 เม.ย. 67

*ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำเท่านั้น โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ก่อนขอสินเชื่อ UOB รีไฟแนนซ์ เตรียมตัวอย่างไร?

เมื่อกู้เงินผ่อนบ้านมาสักระยะหนึ่งแล้ว หลายคนคงอยากที่จะต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อขอลดดอกเบี้ยบ้านให้ถูกลง บริการสินเชื่อบ้าน UOB รีไฟแนนซ์ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องภาระการผ่อนบ้าน ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและบริการสินเชื่อระยะยาวจาก UOB รีไฟแนนซ์ ก่อนที่จะเริ่มไปขอสินเชื่อ UOB รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำ ควรเตรียมตัวดังนี้
 

 • ก่อนจะรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธนาคารยูโอบีต้องตรวจสอบสัญญากู้สัญญาเก่าจากสถาบันการเงินที่เดิมก่อนว่า จะครบกำหนด 3 ปีเมื่อไหร่  ถึงจะไปรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยถูกจาก UOB Refinance ได้
   
 • เมื่อคิดจะเริ่มรีไฟแนนซ์บ้านกับกับสถาบันการเงินที่ใหม่ต้องมีการผ่อนบ้านมาก่อนแล้ว 3 ปี เพราะสถาบันการเงินที่ใหม่ อย่างธนาคารยูโอบีจะประเมินราคาและพิจารณา เพื่อทำการอนุมัติสินเชื่อ UOB Refinance ต่อไป
   
 • เมื่อยื่นเรื่องขอสินเชื่อ UOB Refinance ที่ธนาคารยูโอบี พร้อมส่งเอกสารเรียบร้อย เพื่อให้ธนาคารนัดหมายเพื่อส่งคนมาประเมินราคาหลักประกัน และใช้เวลาพิจารณาอนุมัติไวใน 3 วันทำการ

UOB Refinance มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

สำหรับค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บ้านดอกเบี้ยถูก กับ UOB Refinance มีค่าใช้จ่ายหลัก ๆ อยู่ 6 อย่าง คือ
 

 1. ผู้ขอสินเชื่อต้องเตรียมค่าประเมินราคาประมาณ 2,000 - 3,000 บาท
   
 2. ค่าธรรมเนียมจดจำนอง จ่ายให้กรมที่ดินประมาณ 1% ของวงเงินกู้ หรือไม่เกิน 200,000 บาท
   
 3. เตรียมค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่กู้
   
 4. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ
   
 5. ค่าจัดการสินเชื่อตามสัญญาใหม่ ประมาณ 0-1% ของวงเงินกู้ใหม่
   
 6. กรณีที่ผู้ขอกู้รีไฟแนนซ์บ้านก่อนครบกำหนด 3 ปี จะต้องมีค่าปรับการคืนเงินกู้ก่อนกำหนดตามสัญญาที่มีอยู่ประมาณ 3% ของวงเงินกู้ทั้งจำนวน โดยบางแห่งคิดจากมูลหนี้ที่เหลืออยู่  เพื่อจ่ายให้กับสถาบันการเงินเดิม

ผู้ขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี ต้องมีคุณสมบัติอะไร?

ผู้ที่จะสมัครสินเชื่อ UOB Refinance กับธนาคารยูโอบีในฐานะบุคคลทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector) และไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

สมัครสินเชื่อ UOB Refinance ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

ผู้ที่จะสมัครสินเชื่อ UOB Refinance กับธนาคารยูโอบีในฐานะบุคคลทั่วไป ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 

 • เอกสารส่วนตัว
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • ทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)  
    
 • เอกสารด้านหลักทรัพย์
  • โฉนดที่ดินทุกหน้า
  • สัญญาจะซื้อจะขาย
  • หลักฐานการผ่อนดาวน์
  • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น เช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13) หรือ หลักฐานการผ่อนชำระ ต่อเนื่อง 12 เดือน หรือสัญญากู้เงิน และสัญญา จำนอง  
    
 • กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน
  • ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน
  • แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง หรือพิมพ์เขียว
  • สัญญาว่าจ้าง หรือ ใบเสนอ
  • ราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา    
    
 • เอกสารด้านการเงิน
  • สลิปเงินเดือนล่าสุด และหนังสือ รับรอง เงินเดือน (ต้นฉบับ)
  • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อน หลัง 6 เดือน
  • กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว
  • ทะเบียนการค้า
  • หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
  • หนังสือบริคณห์สนธ์

UOB Refinance วงเงินกู้เท่าไหร่?

วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน หรือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเรื่องสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ทั้ง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เอ้าส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม

เลือกสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) ต้องดูอะไรบ้าง?

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ (Refinance) คือ การยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮาส์ หรือห้องชุดพักอาศัย จากธนาคารเดิมที่ทำเรื่องยื่นขอสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัยไว้ หรือยื่นขอรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ โดยจะยื่นขอรีไฟแนนซ์ได้เมื่อผ่อนชำระเงินกู้ครบทุก ๆ 3 ปี หรือระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ ซึ่งสินเชื่อรีไฟแนนซ์ส่วนใหญ่มักจะเสนอดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่ถูกกว่า หรือมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นกว่าสัญญาเงินกู้เดิม

 

ทำให้ในทุกครั้งก่อนทำยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์บ้าน จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้รอบคอบก่อนเสมอ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ที่ต่ำพิเศษ ช่องทางการสมัครที่สามารถจัดส่งเอกสารได้โดยไม่ต้องเข้าสาขา รวมถึงคุณสมบัติผู้สมัครที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งการเลือกรีไฟแนนซ์กับยูโอบี (UOB) จะได้รับทั้งดอกเบี้ยต่ำพิเศษ วงเงินสูงพิเศษ และเงื่อนไขการสมัครที่ยืดหยุ่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้ที่สนใจ

ดอกเบี้ยบ้านมีกี่ประเภท? ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านสำคัญไหม?

ดอกเบี้ยบ้าน หรือดอกเบี้ยสินเชื่อกู้ซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างเตรียมกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) โดยประกอบด้วยดอกเบี้ยบ้าน 2 รูปแบบหลักๆ ได้แก่ 1) ดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) หรืออัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอดอายุสัญญาสินเชื่อเงินกู้หรือภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

 

และ 2) ดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) หรืออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ซึ่งจะประกาศออกมาเป็นระยะๆ หรือเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงิน หรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น โดยจะแบ่งได้อีก 3 ประเภทย่อยๆ ได้แก่

 

 • ดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR)
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีแบบกำหนด (Minimum Loan Rate : MLR)
 • ดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่แบบเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate : MOR)

รีไฟแนนซ์บ้านมีกี่ประเภท? เลือกแบบไหนดี?

การรีไฟแนนซ์บ้าน หรือยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ มักยื่นขอสินเชื่อฯ ด้วย 2 วัตถุประสงค์ด้วยกัน คือ 1) การยื่นขอรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อให้ดอกเบี้ยสินเชื่อซื้อบ้านเดิมในปีต่อๆ ไปลดลง หรือ 2) การขอรีไฟแนนซ์เพื่อขอเพิ่มวงเงินจากวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเดิมด้วยวงเงินกู้เอนกประสงค์ สำหรับใช้ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ เพิ่มเติมหรือรีโนเวทพื้นที่ต่างๆ ในภายในบ้าน

 

สำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบ้านกับยูโอบีด้วยสินเชื่อยูโอบี รีไฟแนนซ์ (UOB Refinance) สามารถยื่นเอกสารผ่านทาง แรบบิท แคร์ ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปทำเรื่องที่สาขา พร้อมรับข้อเสนอพิเศษด้วยดอกเบี้ยคงที่ เฉลี่ย 2 ปีแรก เพียง 2.85% ต่อปี* พร้อมรู้ผลอนุมัติเบื้องต้นได้ภายใน 3 วันทำการ

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารไหนดี? ทำไมต้องสินเชื่อ UOB Refinance?

การตัดสินใจยื่นเรื่องขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ควรต้องเลือกเปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้านจากแต่ละธนาคาร เพื่อเลือกใช้บริการจากธนาคารที่เสนอดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านต่ำที่สุด หรือเงื่อนไขดีที่สุด เพราะหากเลือกแล้วและไม่พอใจกับดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ได้รับ อาจต้องรอให้ครบระยะเวลาสัญญารีไฟแนนซ์อีกครั้ง เพื่อยื่นขอรีไฟแนนซ์ใหม่ ซึ่งอายุสัญญาสินเชื่อ Refinance จะอยู่ที่ 3 ปีขึ้นไปเป็นอย่างต่ำ  

 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ UOB Home Loan กับธนาคารยูโอบี (UOB) คือ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่มอบข้อเสนอพิเศษให้กับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านด้วยดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 2 ปีแรก เริ่มต้นเพียง 2.85% ต่อปี* เท่านั้น รวมถึงสามารถจัดส่งเอกสารสมัครได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปที่สาขา พร้อมติดต่อกลับภายใน 1 วัน และรู้ผลอนุมัติเบื้องต้นได้ภายใน 3 วันทำการ

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา