ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันบำนาญ 90/2
จาก ทิพยประกันชีวิต

จ่ายเบี้ยสั้น 2 ปี
รับเงินบำนาญจนถึง อายุ 90 ปี
ผลประโยชน์รวม สูงสุด 465%

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Top-Banner-mobile_Dhipayalife-Pension-90-2.jpg

ประกันบำนาญ 90/2 จาก ทิพยประกันชีวิต ช่วยแคร์คุณเรื่องอะไรบ้าง

เกษียณสบายใจ

หมดกังวลยามเกษียณ มีบำนาญใช้ทุกเดือนชิลๆ จนถึง อายุ 90 ปี รับผลประโยชน์รวมกว่า 465%

จ่ายเบี้ยสั้น รับเงินนาน

ไม่ผูกมัดคุณนาน แค่ชำระค่าเบี้ยกับเราเพียง 2 ปี
ก็รับเงินบำนาญทุกเดือน นานสูงสุดถึง 31 ปี

สิทธิลดหย่อนภาษี

สมัครแค่แผนเดียว ทุกสิ้นปีสบาย เพราะรับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ สูงถึง 300,000 บาท

ประกันบำนาญ 90/2 จาก ทิพยประกันชีวิต
คุณเกษียณเราพร้อมแคร์ ส่วนเรื่องเงินเราดูแลให้ครบ

รับเงินบำนาญรวม

หลังเกษียณ รับเงินบำนาญ
รวม สูงสุด 465%

จ่ายเบี้ยสั้นมาก

แผนประกันที่ให้คณ
จ่ายค่าเบี้ยสั้นเพียง 2 ปี

การันตีเงินบำนาญ

รับเงินบำนาญ
ยาวนานสูง สุดถึง 31 ปี

ลดหย่อนภาษี

รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี
สูงสุด 300,000 บาท

อายุผู้สมัคร

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 – 54 ปี

รับเงินคืนคุ้มๆ

เลือกรับบำเหน็จได้จาก
มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุรับประกัน: 20-54 ปี
 • ทุนประกันเริ่มต้น: 50,000 บาท

ตัวอย่างเบี้ยประกัน 


ลูกค้าชาย อายุ 40 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 

อายุเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองชีวิตเงินบำนาญมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (สิ้นปี)
40104,089109,293-68,100
41104,089218,587-158,800
42-218,587-162,700
⬇️
59-246,900-246,900
60-193,17815,000-
61-178,17815,000-
⬇️
90-015,000-
รวม208,178 465,000-

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ประกันบำนาญ และ ประกันสุขภาพ แตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

ความแตกต่างของ ประกันชีวิตแบบบำนาญ และ ประกันสุขภาพ คือ การให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน โดย ประกันบำนาญให้ความคุ้มครองรายได้ของผู้ทำประกันหลังเกษียณ โดยบริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์เป็นรายเดือน หรือรายปีอย่างสม่ำเสมอจนกว่าผู้ทำประกันจะเสียชีวิต หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ แต่ประกันสุขภาพจะเน้นคุ้มครองสุขภาพของผู้ทำประกันเป็นหลัก สามารถเบิกเคลมได้ต่อเมื่อเจ็บป่วยเท่านั้น

 

เบื้องต้นแล้ว แรบบิท แคร์ แนะนำว่าประกันทั้งสองแบบให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันและหากอยากเพิ่มความคุ้มครองที่ครอบคลุม การเลือกทำประกันทั้งสองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ โดยคุณสามารถปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประกันภัยต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 1438 หรือที่ เว็บไซต์ของ แรบบิท แคร์ ได้ตลอดเวลา

ทำไมประกันบำนาญมีข้อดีอะไรบ้าง เหตุใดจึงน่าทำ?

สำหรับประกันบำนาญมีข้อดีและจุดเด่น มีดังนี้

 

 • สร้างความมั่นคงให้ตัวเองเมื่อถึงเวลาเกษียณถือเป็นการรับประกันรายได้อีกทาง ช่วยให้เรามีเงินใช้ในช่วงเวลาที่เราไม่มีรายได้หลังจากการเกษียณ
 • ช่วยวางแผนทางการเงินสำหรับอนาคต พร้อมความคุ้มครองเสมือนประกันชีวิต
 • ไม่เป็นภาระแก่คนในครอบครัวในอนาคต ถึงแม้จะอยู่ไม่ครบกำหนดอายุสัญญา แต่ก็มีเงินบางส่วนที่สามารถส่งต่อให้แก่คนที่คุณรักได้หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
 • ความเสี่ยงต่ำเหมาะกับคนที่ต้องการเงินตอบแทนที่ชัดเจน สม่ำเสมอ และช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนอื่น ๆ เช่น การลงทุนธุรกิจส่วนตัว, ลงทุนในหุ้น หรือเหรียญคริปโต เป็นต้น
 • ไม่ต้องตอบคำถามหรือตรวจสุขภาพ
 • สามารถนำประกันลดหย่อนภาษีได้ตามข้อกำหนดของสรรพากร

อะไรคือจุดเด่นที่น่าสนใจจากประกันบำนาญ 90/2 ทิพยประกันชีวิต?

จุดเด่นที่ทำให้ประกันบำนาญ 90/2 ทิพยประกันชีวิตน่าสนใจ มีดังนี้

 

 • อายุน้อย อยู่วัยมหาลัยก็สามารถทำได้ เพราะทิพยประกันชีวิตรับทำประกันฯตั้งแต่อายุ 20 ปี ยาวนานจนถึงอายุ 54 ปี
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบ คำถามสุขภาพ
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยสั้น ๆ เพียงแค่ 2 ปี แต่คุ้มครองยาวนาน มาพร้อมกับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่หลากหลาย มีให้เลือกขั้นต่ำที่ 50,000 บาท และสูงสุดมากถึง 10,000,000 บาท
 • รับเงินบำนาญสูงสุดปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น รวมรับบำนาญสูงสุด 465% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ในกรณีที่ผู้เอาประกันมีอายุครบความคุ้มครอง)
 • คุ้มครองชีวิต 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่1 ถึงวันก่อนครบรอบปี กรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท (เงื่อนไขใช้ประกันลดหย่อนภาษีจะเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร)

สามารถผ่อนผันเบี้ยชำระประกันบำนาญ 90/2 ได้หรือไม่?

ทางทิพยประกันชีวิตมีระยะเวลาผ่อนผันในการชำระเบี้ยประกันบำนาญเป็นระยะเวลา 31 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย มิเช่นนั้นจะถือว่าหมดอายุกรมธรรม์ เว้นแต่กรณีที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับโดยข้อกำหนดอื่นในกรมธรรมน์

หากเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ จะยังได้รับเงินคืนหรือไม่?

เบื้องต้น หากผู้เอาประกันบำนาญเสียชีวิต ทางผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสียชีวิต หลังจากนั้น ทางบริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับร้อยละ105 ของเบี้ยประกันภัย หรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าทำประกันบำนาญกับทางทิพยประกันชีวิตคุ้มครอง คุ้มค่า แน่นอน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา