ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ไทยประกันชีวิต "Credit Care"

เกิดเหตุร้าย ลูกหลานไม่ลำบาก

เสียชีวิตกับคู่สมรสรับ สูงสุด 1,500,000 บาท
ชดเชยบัตรเครดิตให้ สูงสุด 100,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

Top-Banner-mobile_Top-Banner-desktop_Thailife-Credit-Care.jpg

ไทยประกันชีวิต “Credit Care” พร้อมดูแล เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน

คลายกังวล เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 1,000,000 บาท
เสียชีวิตพร้อมคู่สมรส รับสูงสุด 1,500,000 บาท

อุ่นใจมากขึ้น เมื่อยามขับขี่

ความคุ้มครองเพิ่มเติม เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุด 100,000 บาท

รับความคุ้มครอง ด้วยเบี้ยราคาไม่แพง

จ่ายเบี้ยราคาไม่แพง เริ่มต้นเพียง 3 บาท/วัน พร้อมชำระภาระหนี้บัตรเครดิตให้สูงสุด 100,000 บาท