ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ไทยประกันชีวิต “Credit Care”

เกิดอะไร ก็ชดเชยบัตรเครดิตให้
แถมแคร์คุณเพิ่มเรื่องอุบัติเหตุ

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันอุบัติเหตุ “ไทยประกันชีวิต” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?


แคร์หนี้สิน

หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน รับความคุ้มครอง ชดเชยบัตรเครดิต หรือหรือทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง

แคร์อุบัติเหตุ

รับความคุ้มครอง หากเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์ ให้อุ่นใจค่ารักษา

แคร์คุ้ม ๆ

เสริมความคุ้มครองให้อุ่นใจ เพียงจ่ายค่าเบี้ยฯเริ่มต้น 3 บาท/วัน ก็หมดห่วงเรื่องอุบัติเหตุ และภาระหนี้สิน

เมื่อชีวิตเสี่ยงทุกวัน ต้องป้องกันด้วยความแคร์ จาก ไทยประกันชีวิต “Credit Care”


แคร์หนี้บัตรเครดิต

ชดเชยบัตรเครดิตกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ* สูงสุด 1 แสนบาท

แคร์อุบัติเหตุ

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 1 ล้านบาท

แคร์การขับขี่

คุ้มครองกรณีขับขี่หรือโดยสารรถจยย. สูงสุด 1 แสนบาท*

แคร์เรื่องไม่คาดฝัน

กรณีเสียชีวิตพร้อมคู่สมรส รับ สูงสุด 1.5 ล้านบาท

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20-60 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัคร

แคร์การจ่าย

เลือกชําระค่าเบี้ย ประกันภัยได้เป็นรายปี

ตารางผลประโยชน์


รายละเอียดผลประโยชน์แผนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผนที่ 1แผนที่ 2
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง500,0001,000,000
การถูกฆาตกรรม การถูกทำร้ายร่างกาย500,0001,000,000
การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000100,000
ชดเชยบัตรเครดิต กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาถาวรสิ้นเชิง100,000100,000

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตพร้อมคู่สมรส

(ต้องซื้อความคุ้มครองทั้งคู่)

750,000750,000

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย