Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบสินเชื่อ ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

ก่อนผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ควรรู้อะไรบ้าง

เงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง… หนึ่งในสินเชื่อของคนมีบ้านที่ไม่ควรมองข้าม

มีรูปแบบเงินกู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งระยะยาว และระยะสั้น ซึ่งบทความในครั้งนี้จะขอกล่าวเจาะไปที่เรื่องของเงินกู้ระยะยาวโดยเฉพาะในรูปแบบของเงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง สำหรับคนที่กำลังอยากได้ทุนระยะยาว เป็นผู้ที่ขาดทุนทรัพย์ อยากเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินทุนที่สามารถจับต้องได้ ชีวิตของคุณยังมีทางออกอยู่เสมอ ด้วยเงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง

เงินกู้ระยะยาว คืออะไร

ก่อนอื่นจะขอพูดถึงเรื่องของเงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง ขออธิบายเรื่องการกู้เงินระยะยาว เป็นกระบวนการที่ลูกค้าขอยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตหรือการลงทุนที่มีระยะเวลายาวนาน ซึ่งจะมีลักษณะและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปในแต่ละกรณี อย่างไรก็ตาม คำจำกัดความทั่วไปเกี่ยวกับการกู้เงินระยะยาวสามารถอธิบายได้ดังนี้

 • วัตถุประสงค์การกู้เงิน การกู้เงินระยะยาวมักมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น การซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ การซื้อรถยนต์ การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือการเริ่มกิจการธุรกิจใหม่
 • จำนวนเงินที่กู้ จำนวนเงินที่ลูกค้าสามารถกู้ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การกู้เงิน รายได้และความสามารถในการชำระเงินของลูกค้า ธนาคารจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์เช่นรายได้ประจำ ความสามารถในการชำระหนี้ และความเสี่ยงทางการเงิน
 • ดอกเบี้ย สิ่งที่ผู้กู้จะต้องชำระกลับให้กับธนาคารเป็นตอนละส่วนหรือรายเดือนคือดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดโดยธนาคารโดยพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ เช่นอัตราดอกเบี้ยตลาด

การกู้ระยะยาว มีกี่ประเภท

ก่อนอื่นจะขอพูดถึงเรื่องของเงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง จะขออธิบายถึงลักษณะของเงินกู้ระยะยาวก่อนว่ามีกี่ประเภท

 • สินเชื่อบ้าน (Mortgage Loan) เป็นการกู้เงินเพื่อซื้อหรือสร้างบ้าน รวมถึงการปรับปรุงหรือขยายขนาดบ้าน สินเชื่อบ้านมักมีระยะเวลาการผ่อนชำระยาวนาน รวมทั้งการกำหนดดอกเบี้ยที่คงที่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เป็นรูปแบบที่เงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนองอยู่
 • สินเชื่อรถยนต์ (Auto Loan) เป็นการกู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์ใหม่หรือใช้แล้ว ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระเงินตามกำหนดที่กำหนดไว้ โดยบัญชีรถยนต์จะถูกยึดเป็นหลักประกันจนกว่าเงินกู้จะถูกชำระครบทั้งหมด
 • สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) เป็นการกู้เงินที่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่กำหนดเฉพาะ เช่น การซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า การเดินทาง หรือใช้เงินในการชำระหนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สินเชื่อส่วนบุคคลมักจะไม่มีการระบุวัตถุประสงค์การใช้เงิน
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (Business Loan) เป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุนหรือดำเนินกิจการ สินเชื่อเพื่อธุรกิจมักมีเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงกับกิจการเฉพาะ
 • สินเชื่อเพื่อการศึกษา (Student Loan) เป็นการกู้เงินที่ออกให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น การศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยวิจัย สินเชื่อเพื่อการศึกษามักจะมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อประเภทอื่น ๆ เนื่องจากมีการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้สินเชื่อนี้

เงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง คืออะไร ?

นอกจากสินเชื่อที่มีสำหรับซื้อบ้าน ที่หลาย ๆ คนเข้าใจแล้ว ยังมีสินเชื่อรูปแบบการจำนอง นั่นคือนำบ้านไปเป็นหลักทรัพย์ เพื่อที่จะได้มาซึ่งสินเชื่อระยะยาว ซึ่งเป็นรูปแบบที่ตรงข้ามกับสินเชื่อบ้านทั่วไป นั่นก็คือเงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง

เงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนองหมายถึงกระบวนการที่ผู้กู้ยอมให้ทรัพย์สินของตนเป็นหลักประกันให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อรับเงินกู้ ในกรณีนี้ทรัพย์สินที่ใช้จำนองส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เช่น บ้าน อสังหาริมทรัพย์ หรือที่ดิน

เงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง ทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินได้รับสิทธิ์ในการยึดทรัพย์สินเป็นหลักประกันเมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ธนาคารสามารถขายทรัพย์สินที่ถูกจำนองเพื่อชดใช้หนี้และเรียกคืนเงินกู้

การขอเงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนองมักมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้เงินระยะสั้น และมักมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากธนาคารต้องการให้ความมั่นใจในการชำระหนี้และการปกป้องทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน

สิ่งที่ควรจะรู้ เกี่ยวกับเงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง

ดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน : เนื่องจากเป็นเงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง ใช้บ้านเป็นหลักประกัน จึงมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ หากเทียบกับสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่ออเนกประสงค์ ที่มักจะไม่มีหลักประกัน ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ย แต่ก็ยังมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าดอกเบี้ยของการซื้อบ้านที่มักได้รับอัตราดอกเบี้ยโปรโมชันหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ต่ำในช่วงปีแรกๆ โดยอัตราดอกเบี้ยของการนำบ้านปลอดภาระไปขอกู้เงินอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสินเชื่อประเภทนี้จะใช้บ้านเป็นหลักประกันเหมือนกับสินเชื่อการกู้ซื้อบ้าน แต่ดอกเบี้ยของการนำบ้านปลอดภาระไปขอกู้เงินนั้น จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แอบแฝง : การนำบ้านมาเป็นหลักประกันมีค่าธรรมเนียม ค่าดำเนินการที่เจ้าของบ้านจะต้องจ่ายด้วย เป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนองที่หลาย ๆ คนมักมองข้าม เช่น

 • ค่าจำนอง 1% ของวงเงินกู้
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • ค่าประเมินราคาอยู่ที่ ประมาณ 3,000 บาท
 • ค่าประกันอัคคีภัยอยู่ที่ประมาณ 0.35% ของราคาสิ่งปลูกสร้าง
  ซึ่งความเยอะ ความน้อยของค่าธรรมเนียมทั้งหลาย ขึ้นอยู่กับวงเงินที่เราต้องการขอกู้ ยิ่งวงเงินที่ได้รับการอนุมัติสูง ก็ยิ่งจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นตามลำดับ

ข้อดีของเงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง


 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ ส่วนใหญ่เงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนองจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้เงินระยะสั้น นั่นหมายความว่าผู้กู้จะต้องชำระดอกเบี้ยน้อยกว่าในระยะเวลายาวนาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ต่ำลงในระยะยาว
 • ระยะเวลาผ่อนชำระยืดหยุ่น เงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนองให้ผู้กู้มีเวลาในการผ่อนชำระหนี้ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ธนาคารจะกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระที่เหมาะสมต่อความสามารถในการชำระเงินของผู้กู้ ทำให้ผู้กู้สามารถบริหารการเงินได้อย่างมีความสะดวกสบาย
 • การสร้างสมบัติ เงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง โดยมีการจำนองสามารถช่วยให้ผู้กู้สร้างสมบัติขึ้นได้ โดยใช้ทรัพย์สินที่จำนองเป็นการลงทุนหรือใช้ในการทำธุรกิจ เช่น การซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเวลา
 • การใช้เงินกู้ในการลงทุน ผู้กู้สามารถใช้เงินกู้ระยะยาวในการลงทุนที่มีโอกาสทำกำไร เช่น การลงทุนในธุรกิจหรือการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ

ข้อด้อยของเงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง


 • ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เนื่องจากเงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง มีระยะเวลาในการผ่อนชำระที่ยาวนานกว่า อัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในระยะเวลาทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้ผู้กู้ต้องชำระเงินดอกเบี้ยมากกว่าในระยะสั้น นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าปรับดอกเบี้ยล่าช้าหรือค่าปรับเงินกู้ก่อนกำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นในระยะยาว
 • ความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพย์สิน การจำนองทรัพย์สินแสดงถึงการให้สิทธิ์ในการยึดทรัพย์สินเมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ถ้าผู้กู้ไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ตามเวลาและตกลงเป็นลูกค้าที่ผิดนัด ธนาคารอาจยึดทรัพย์สินที่จำนองและขายเพื่อชดใช้หนี้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ขอเงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง สูญเสียทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงได้
 • ผูกมัดทรัพย์สิน เมื่อทรัพย์สินถูกจำนองไปแล้ว ผู้กู้จะไม่สามารถใช้ทรัพย์สินนั้นในการกู้เงินหรือใช้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินอื่นได้
ที่กล่าวมาถึงจุดนี้ หลายคนคงจะเข้าใจภาพรวมของเงินกู้ระยะยาว เจาะลึกไปถึงเงินกู้ระยะยาวโดยมีการจำนอง ใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ ซึ่งมีทั้งข้อดีข้อด้อย ซึ่งใครที่กำลังหาดีลดี ๆ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์บ้านโดน ๆ แรบบิท แคร์ มี สินเชื่อบ้าน จากสถาบันการเงินชื่อดังมาแนะนำ คลิกเลย

สินเชื่อที่ แรบบิท แคร์ แนะนำ

CardX SPEEDY LOAN
 • ผ่อนนานสูงสุด 24 และ 72 เดือน
 • วงเงินกู้ถึงหลักล้าน
 • อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
สินเชื่อบุคคลซิตี้
 • ผ่อนชิลๆ 60 เดือน
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
 • มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • ไม่เคยยื่นกับ Citi ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
Top-Banner-LINE BK_mobile.jpg

LINE BK

 • รายได้ 5,000.- ก็ยืมได้
 • วงเงินสูงสุด 8 แสนบาท
 • ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 • มีบัญชีเงินฝาก LINE BK
 • ฟรีทุกค่าธรรมเนียม
 • ดอกเบี้ย 25% - 33% ต่อปี
สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล TTB Cash2Go
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
 • ไม่ต้องค้ำ
 • ดอกเบี้ยพิเศษ ลดต้นลดดอก
 • ผ่อนได้นานสุด 60 เดือน
 • วงเงินอนุมัติสูง 5 เท่าของรายได้
Promise-TopBanner_Mobile.jpg
 • รายได้เริ่มต้น 8,000 บาท
 • อนุมัติไวใน 1 ชั่วโมง
 • สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 • ไม่ต้องใช้คนค้ำ
KrungSriPL_PromotionBanner_750x750_18082023.jpg
 • พนักงานที่มีรายได้ 20,000 บาท
 • เจ้าของกิจการมีรายได้ 200,000 บาท
 • อายุการทำงาน/อายุกิจการ 3 ปีขึ้นไป
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ผ่อนสูงสุด 60 เดือน
 • วงเงินสูงสุด 5 เท่า สูงสุด 2 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
KKP_Cashcard_RabbitCI_Slide&CTA_Top banner_mobile.jpg
 • รายได้ต่อเดือน 30,000 บาท
 • อายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
 • ผ่อนชำระ: 12-72 เดือน
 • ผ่อนสบาย 80 บาทต่อวัน
 สินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash
 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
 • ไม่ต้องมีคนค้ำ
 • อนุมัติไวใน 3 วัน
 • รายได้ 15,000 บาทก็กู้ได้
 • อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • เลือกผ่อนได้ 12 - 60 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา