ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

รวมเทคนิคคำนวนดอกเบี้ยบ้าน ตอบโจทย์ให้ครบเพื่อคุณ

กู้เงินซื้อบ้าน ขอรีไฟแนนซ์ หรือบ้านแลกเงิน
ก็ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว

สินเชื่อบ้าน

รีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไร?

การรีไฟแนนซ์บ้าน คือการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์จากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อปลดภาระสินเชื่อบ้านที่มีอยู่เดิม โดยปกติแล้ว คนส่วนใหญ่จะ Refinance บ้านเพื่อลดดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้าน ซึ่งช่วยให้ผ่อนบ้านได้หมดเร็วขึ้น หรืออาจขอรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดภาระการผ่อนชำระในแต่ละเดือนหรือยืดระยะเวลาในการผ่อนให้นานขึ้น

คำแนะนำที่หลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์บ้าน คือควร Refinance บ้านทุก ๆ 3 ปี ทั้งนี้เป็นเพราะว่าในช่วง 2-3 ปีแรก ธนาคารส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยสินเชื่อในอัตราโปรโมชัน และหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องเสียในปีถัด ๆ ไปสูงขึ้น และโดยทั่วไปสัญญากู้จะระบุเงื่อนไขให้รีไฟแนนซ์ได้หลังจากผ่อนบ้านไปแล้วอย่างน้อย 3-5 ปี

เช่น สมมุติว่าเรากู้เงินซื้อบ้านเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 5 ล้าน โดยได้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชันในช่วง 2 ปีแรก ในช่วงนั้นดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านจะยังถูกอยู่ แต่หลังจากนั้นเมื่อเปลี่ยนเป็นดอกเบี้ยแบบลอยตัว ก็อาจทำให้ดอกเบี้ยแพงขึ้น เมื่อครบระยะเวลาตามที่ระบุในสัญญากู้แล้ว เราสามารถรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่ เพื่อหาเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ดีกว่าเดิมด้วยการลดดอกเบี้ย ลดยอดผ่อนต่อเดือน หรือยืดระยะเวลาการผ่อนให้นานขึ้น

รีไฟแนนซ์บ้าน มีขั้นตอนอย่างไร?

1. ตรวจสอบสัญญากู้บ้าน
ขั้นตอนแรกในการรีไฟแนนซ์บ้านคือตรวจสอบสัญญากู้บ้านดูว่าสามารถเริ่ม Refinance บ้านได้เมื่อไหร่ โดยปกติแล้ว สัญญากู้บ้านส่วนมากจะระบุให้สามารถเริ่มรีไฟแนนซ์บ้านได้เมื่อผ่อนไปแล้ว 3 ปี

2. ขอรายการสรุปยอดหนี้สินเชื่อบ้าน
ติดต่อกับธนาคารที่มีสินเชื่อบ้านเดิมอยู่เพื่อขอรายการสรุปยอดหนี้สินเชื่อไปรีไฟแนนซ์บ้าน โดยค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารและบางธนาคารอาจไม่มีค่าใช้จ่าย

3. ยื่นขอรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่
หลังจากได้สรุปยอดหนี้แล้ว ให้นำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่ ซึ่งทางธนาคารเดิมอาจยื่นข้อเสนอรีเทนชั่นให้ ควรพิจารณาดูว่าคุ้มค่ากว่าการย้ายหรือไม่

4. เลือกธนาคารที่ใช่
ลองนำข้อมูลของหลาย ๆ ธนาคารมาเทียบกัน โดยพิจารณาว่าอัตราดอกเบี้ยที่รีไฟแนนซ์บ้านจะต้องต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน รวมถึงพิจารณาเงื่อนไขเรื่องจำนวนเงินผ่อนต่องวดและระยะเวลาการผ่อนชำระด้วย

5. เตรียมเอกสาร
การรีไฟแนนซ์บ้านมีเอกสารที่ต้องเตรียมคล้ายการขอยื่นกู้บ้านใหม่อีกรอบ ซึ่งเอกสารที่แต่ละธนาคารต้องการมักจะคล้ายกัน ได้แก่ เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนกับธนาคาร เอกสารแสดงหลักประกันที่นำมา Refinance บ้านและเอกสารแสดงรายได้

6. ยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
หลังจากยื่นเอกสารรีไฟแนนซ์บ้านแล้ว ทางธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินราคาหลักประกันประกอบการอนุมัติ และเมื่อได้รับการอนุมัติ ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารจะแจ้งให้เราติดต่อธนาคารเดิมเพื่อนัดวันไถ่ถอน

7. ทำสัญญาและจดจำนองที่กรมที่ดิน
ไปที่สำนักงานที่ดิน ณ เขตที่ตั้งของทรัพย์สินพร้อมเจ้าหน้าที่จากธนาคารเดิมและธนาคารที่จะรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ และทำสัญญาจำนองที่กรมที่ดินในวันเดียวกัน

รีไฟแนนซ์บ้าน มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บ้านก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าควร Refinance บ้านหรือควรทำ Retention กับธนาคารเดิม โดยควรคำนวณว่าค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์จะคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่ประหยัดได้จากดอกเบี้ยที่ลดลงหรือไม่ ปกติแล้วค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์จะมีดังนี้

  • ค่าประเมินราคา (อาจมีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับโปรโมชันของธนาคาร)
  • ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ ซึ่งจ่ายให้กับกรมที่ดิน
  • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงิน (ไม่เกิน 10,000 บาท)
  • ค่าประกันอัคคีภัย (ต้องทำทุก 1-3 ปีตามที่กฎหมายกำหนด)
  • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของธนาคาร

นอกจากนี้ ในกรณีที่รีไฟแนนซ์บ้านโดยยังไม่ครบกำหนดตามสัญญากู้ ก็จะมีค่าปรับประมาณ 0%-3% ของวงเงินกู้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารกำหนด ดังนั้น หากต้องการรีไฟแนนซ์ก่อนครบกำหนดจริง ๆ ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มด้วย

รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงินได้ไหม?

หลายคนอาจสงสัยว่าเราสามารถรีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงินได้หรือไม่ คำตอบคือ เมื่อเรา Refinance บ้าน เราสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้โดยใช้วงเงินส่วนต่างจากการรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ ซึ่งเป็นการนำราคาประเมินบ้านมาหักด้วยยอดหนี้คงเหลือ วงเงินส่วนต่างดังกล่าวจะเป็นวงเงินอเนกประสงค์ที่สามารถขอกู้เพิ่มมาใช้จ่ายได้

เช่น สมมุติว่าซื้อบ้านมาในราคา 5 ล้านบาท เมื่อผ่านไป 3 ปี เราต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน โดยมียอดหนี้เหลืออยู่ 4 ล้านบาท หลังจากยื่นเรื่องแล้ว สถาบันการเงินที่รีไฟแนนซ์กำหนดวงเงินสินเชื่อไว้ที่ 90% ของราคาประเมินบ้านและราคาประเมินบ้านในปัจจุบันอยู่ที่ 6 ล้านบาท วงเงินที่สามารถกู้ได้สูงสุดก็จะอยู่ที่ 5.4 ล้านบาท เราสามารถนำวงเงิน 4 ล้านบาทไปปิดยอดที่ธนาคารเดิม แล้วนำวงเงินส่วนเหลืออยู่ 1.4 ล้านบาทไปกู้เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์แล้วผ่อนจ่ายค่างวดไปพร้อมกับค่าผ่อนบ้านปกติได้

อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยของวงเงินส่วนที่นำมากู้เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์จะสูงกว่าสินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจเพิ่มภาระหนี้ให้เราได้โดยไม่จำเป็น ดังนั้นก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน ควรพิจารณาอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่ออเนกประสงค์ประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา