Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

บัญชีของฉัน

ประกันสุขภาพ “วิริยะประกันภัย” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง?

แคร์ความคุ้มครอง

ป่วยหนัก ป่วยเบา ต้องนอนรพ. หรือรับการรักษามะเร็ง เราคุ้มครองให้ครบ โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

แคร์คนชอบเลือก

วิริยะให้คุณเลือกได้ ว่าชอบเหมาจ่ายแบบรายปี หรือเหมาจ่ายต่อครั้ง เพื่อรับความคุ้มครองที่โดนใจที่สุด

แคร์ความมั่นใจ

เลือกวิริยะประกันภัย อุ่นใจได้กับประสบการณ์มากกว่า 73 ปี พร้อมทำหน้าที่ดูแลสุขภาพคนไทย

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุอุ่นใจรักษ์

เรื่องสุขภาพ เราพร้อมแคร์ แบบจัดเต็ม

แคร์ค่ารักษา

คุ้มครองผู้ป่วยใน

สูงสุด 5 ล้านบาท/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

แคร์ยามเจ็บป่วย

คุ้มครองผู้ป่วยนอก

สูงสุด 2,500 บาท/วัน (สูงสุด 30 ครั้งต่อปี)

แคร์เรื่องห้อง

คุ้มครองค่าห้องผู้ป่วย

สูงสุด 15,000 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 365 วัน)

แคร์เรื่องเงิน

ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน เมื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาล กรุงเทพและในเครือ BDMS

แคร์ต่อเนื่อง

ดูแลค่ารักษานาน 30 วัน หลังออกจากรพ. ไม่ต้องสำรองจ่าย

แคร์มะเร็ง

คุ้มครองการรักษา ด้วยคีโม แบบ Day Case

แคร์ทุกวัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัคร

แคร์ภาษี

นำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท

Loading...