Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันสุขภาพ Health IPD+OPD

จาก กรุงเทพประกันภัย

แคร์ค่ารักษาแบบเหมาจ่าย สูงสุด 1,000,000 บาท/ปี

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

Top-Banner-mobile_BKI-Health-Lumpsum.jpg

ประกันสุขภาพ “กรุงเทพประกันภัย” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง ?

แคร์ทุกคน

ใครป่วยบ่อยอุ่นใจได้ เข้ารพ.กี่ครั้ง ก็จ่ายให้ตามจริง และเคลมได้ไม่จำกัดครั้งตลอดสัญญา

แคร์ไม่ยุ่งยาก

ใครอยากสมัครก็ง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และตอบคำถามให้ยุ่งยาก ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี

แคร์ความคุ้ม

ค่าเบี้ยราคาไม่แพง เพียงวันละ 35 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูง จนหมดห่วงเมื่อเจอค่ารักษาแพง ๆ

หมดห่วงเรื่องสุขภาพ เพราะมีความแคร์ดูแลให้ครบ ประกันสุขภาพ Health IPD+OPD จาก กรุงเทพประกันภัย

แคร์เหมาจ่าย

คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง สูงสุด 1 ล้านบาท/ปี

แคร์ค่าห้อง

กรณีนอนรพ.รับค่าห้อง สูงสุด 16,000 บาท/วัน

แครค่าเบี้ย

จ่ายค่าเบี้ยฯเบา ๆ เริ่มต้นเพียง 35 บาท/วัน

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี ต่ออายุถึง 65 ปี

แคร์ไม่ยุ่งยาก

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

แคร์ไม่จำกัด

เจ็บป่วยเข้ารพ.เคลมค่ารักษา ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับ จากแผนประกันสุขภาพ 
Health IPD+OPD จาก กรุงเทพประกันภัย 
 

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) ต่อโรคหรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

300,000

จ่ายตามจริง

700,000

จ่ายตามจริง

1,000,000

จ่ายตามจริง

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

4,000

6,000

8,000

1.1 ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ต่อวัน (สูงสุด 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)8,00012,00016,000
2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

2.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล
2.2 การรักษาโดยการผ่าตัด
2.2.1 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
2.2.2 ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด
2.3 ค่าดูแลโดยนายแพทย์ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
2.4 การติดตามผลต่อเนื่องจากการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ภายใน 30 วัน
2.5 ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติเหตุรวมค่ารักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน
2.6 ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
2.7 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก วันละ 1 ครั้ง (สูงสุด 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) ครั้งละไม่เกิน
(ทั้งนี้ การรักษาดังกล่าวให้ความคุ้มครองรวมถึงการรักษาผ่านระบบ Telemedicine)
1,0001,5002,000


รายละเอียดเบี้ยประกันภัยรายปี
 

อายุ (ปี)แผน 1แผน 2แผน 3
16 - 2012,80018,70026,200
21 - 2513,50019,60027,300
26 - 3015,10021,90030,100
31 - 3516,80025,40035,000
36 - 4018,60029,30040,500
41 - 4519,90031,70043,600
46 - 5020,50032,60044,700
51 - 5524,60036,80047,500
56 - 6028,30041,30057,400
61 - 65 
(ต่ออายุเท่านั้น)
28,30041,30057,400

 

หมายเหตุ 

1. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรเสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

ทำไมประกันสุขภาพ Health IPD+OPD ถึงแตกต่างจากประกันอื่นๆ?

ประกันภัยสุขภาพ Health IPD+OPD เป็นอีกหนึ่งประกันกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลครบทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) วงเงินต่อปีกรมธรรม์ประกันภัยแบบเหมาจ่าย สูงสุด 1,000,000 บาท และการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง พร้อมด้วยบริการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ผ่านแอปพลิเคชัน Clicknic

 

ในขณะที่ประกันสุขภาพทั่วไปจะแยกความคุ้มครองออกเป็นประกันสุขภาพ IPD หรือประกันสุขภาพ OPD อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงอาจมีการกำหนดวงเงินในค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทำให้อาจไม่สะดวกในการเข้ารักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง จากทั้งอาการเจ็บป่วยทั่วไป หรืออุบัติเหตุที่อาจลุกลามกลายเป็นอาการร้ายแรง และอาจไม่ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมเพียงพอ และต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มเพื่อซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม เมื่อเทียบกับประกันสุขภาพ Health IPD+OPD ของกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครบทั้งแบบ IPD OPD และให้ความผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเหมาจ่ายตามจริง

ประกันสุขภาพ Health IPD+OPD เหมาะกับใคร?

ประกันสุขภาพ Health IPD+OPD หรือประกันกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล และให้ความคุ้มครองครบทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน (Inpatient Department : IPD) และแบบผู้ป่วยนอก (Outpatient department : OPD) เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองครบจากอาการเจ็บป่วยทั่วไปที่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวแบบประกันสุขภาพ OPD และผลประโยชน์การผ่าตัด อุบัติเหตุฉุกเฉินแบบประกันสุขภาพ IPD โดยให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตามจริง มีความคุ้มครองให้เลือก 3 แผนตามความคุ้มครองที่ต้องการ สามารถขอทำประกันได้ตั้งแต่อายุระหว่าง 16-60 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ต่อเนื่องถึงอายุ 65 ปี

ประกันสุขภาพ Health IPD+OPD มีระยะรอคอย (Waiting Period) หรือไม่?

ประกันสุขภาพ IPD OPD กรุงเทพประกันภัย จะไม่ให้ความคุ้มครอง หรือจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

 

รวมถึงประกันภัยสุขภาพ Health IPD+OPD จะมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน และการเจ็บป่วยตามข้อยกเว้น ที่เกิดขึ้นภายในระเวลา 120 วัน  หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก มีรายการการเจ็บป่วยที่บริษัทฯ ไม่จ่ายผลประโยชน์ หากเกิดการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 ดังนี้

 

  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • ริดสีดวงทวาร
  • นิ่วทุกชนิด
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ประกันสุขภาพ Health IPD+OPD ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

ผู้ที่ซื้อประกันกรุงเทพประกันภัย Health IPD+OPD สามารถตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้โดยตรงกับบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของ แรบบิท แคร์ โดยเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายจริงสามานำมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประเภทบุคคลธรรมดาได้สูงสุด 25,000 บาท

 

ทั้งนี้ ผู้ขอทำประกันสุขภาพกรุงเทพประกันภัยต้องแจ้งให้ความยิมยอมแก่บริษัทฯ ในการให้ส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันสุขภาพต่อกรมสรรพากร เพื่อขอใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ และต้องขอหนังสือรับรองการชำระเบื้ยประกันสุขภาพประจำปีตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี โดยสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ bangkokinsurance.com หรือแจ้งขอความประสงค์ได้ที่ โทร. 0 2285 8888

ทำไมต้องซื้อประกันสุขภาพ Health IPD+OPD กับ แรบบิท แคร์?

สำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อประกันสุขภาพ IPD ประกันสุขภาพ OPD หรือประกันสุขภาพ IPD OPD กับ แรบบิท แคร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มความแคร์ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นบริการขอรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านวิดีโอคอล (Health Consultant) บริการโทรแจ้งประสานงานทุกเหตุฉุกเฉิน (Emergency Coordination) ที่สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทาง LINE Official Account (@rabbitcare) หรือ Care Center 1438 และบริการให้คำแนะนำในการเลือกประกันภัยจากผู้เชี่ยวชาญของ แรบบิท แคร์ รับสิทธิพิเศษก่อนใคร! โทรเลย. 1438 หรือ https://rabbitcare.com/

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท แคร์
ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Rabbit Mascot Icon

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา