Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบบัตรเครดิต ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

unionpay.png

UnionPay คืออะไร ต่างจากบัตรเครดิตชนิดอื่นอย่างไร

เมื่อเราพูดถึงบัตรเครดิตแล้ว ส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงบัตรเครดิตอย่าง VISA หรือ MasterCard ที่ให้บริการครอบคลุมแทบทุกประเทศทั่วโลก แต่ในปัจจุบัน มีผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายใหม่อย่าง UnionPay ซึ่งมีการใช้บัตร UnionPay เพื่อใช้ชำระและซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ อย่างแพร่หลายแล้วในประเทศไทย สำหรับผู้ที่สนใจถึงข้อมูลของ UnionPay ในบทความนี้ จะพูดถึงว่า UnionPay คืออะไร ต่างจากบัตรเครดิตประเภทอื่นอย่างไร UnionPay UnionPay ใช้ที่ไหนได้บ้าง มีกลุ่มลูกค้าเป็นใคร สาเหตุที่ประเทศไทยใช้ระบบ UnionPay รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากบัตรเครดิตประเภทนี้

บัตรเครดิต UnionPay คืออะไร

บัตรเครดิต UnionPay หรือยูเนี่ยนเพย์ คือบัตรเครดิตที่เป็นบัตรเครดิตแบบ Smart Chip ตามที่มาตรฐานสากลรองรับไว้ ซึ่งสามารถใช้บัตรเครดิตประเภทนี้เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่มีเครื่องหมายบัตร UnionPay ทั่วโลก อีกทั้ง ในประเทศไทย บัตรเครดิตประเภทนี้ยังสามารถใช้กดเพื่อเบิกเงินสดผ่านตู้ ATM ที่มีเครื่องหมายระบุไว้ได้อีกด้วย ซึ่งคล้ายกับวิธีการใช้งานบัตรเครดิตที่มีผู้ให้บริการเช่น VISA MasterCard หรือ JCB นั่นคือ สามารถใช้บัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ตรงกับบัตรเครดิตที่เราถือไว้ได้ ทั้งในการซื้อสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศและต่างประเทศก็ตาม ก็สามารถใช้ได้

โดยบัตรเครดิตชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน ซึ่ง UnionPay เป็นผู้ให้บริการด้านการเงินระหว่างประเทศ อ้างอิงจากข้อมูลของ UnionPay International ระบุถึงข้อมูลของ UnionPay International ระบุถึงข้อมูลของ UnionPay International ว่ายูเนี่ยนเพย์อินเตอร์เนชั่นแนลได้ทำการขยายเครือข่ายต่างประเทศ โดยผ่านองค์กรที่ให้ความร่วมมือมากกว่า 2,500 แห่ง ในปัจจุบัน ยูเนี่ยนเพย์ได้ขยายเครือข่ายบัตรถึง 181 ประเทศ และมี 79 ประเทศที่ได้ทำการออกบัตรยูเนี่ยนเพย์ และจะขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรประเภทนี้ในต่างประเทศอีกด้วย

บัตรเครดิต UnionPay ต่างจากบัตรเครดิตประเภทอื่นอย่างไร?

จากข้อมูลของบัตรเครดิต UnionPay ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนและได้ขยายเครือข่ายกว้างออกไปทั่วโลกมากกว่า 180 ประเทศ เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายอื่น เช่น VISA MasterCard หรือ JCB จะพบว่าผู้ให้บริการบัตรเครดิตอย่าง VISA และ MasterCard ถึงแม้ว่าจะมีเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก แต่ผู้ให้บริการเหล่านี้ก็จะเน้นการให้บริการกับผู้ใช้งานที่อยู่ในฝั่งตะวันตกมากกว่า เช่น ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป เป็นต้น เพราะเริ่มต้นเครือข่ายจากฝั่งอเมริกา

ในขณะเดียวกัน จากข้อมูลของบัตรเครดิต JCB เรื่องประวัติขององค์กร ระบุไว้ว่าผู้ให้บริการบัตรเครดิตอย่าง JCB มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มต้นกิจการเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยมีความร่วมมือกันระหว่างบัตรเครดิตที่ออกโดยองค์กรสัญชาติสหรัฐอเมริกา และได้รับการขยายเครือข่ายออกไปทั่วโลกเช่นเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบัน บัตรเครดิตประเภทนี้ ก็มีการขยายเครือข่ายออกไปเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน โดยเริ่มต้นแล้วบัตร UnionPay ให้บริการแก่ชาวจีนก่อน หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ ขยายเครือข่ายเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถใช้บัตรเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการนอกประเทศ เฉกเช่นเดียวกันกับบัตรเครดิต JCB


บัตรเครดิต UnionPay ต่างจากบัตรเครดิตอื่นอย่างไร

นอกจากบัตร UnionPay ยังมีบัตรอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมไม่ต่างกัน ดังนี้

UnionPay ใช้ที่ไหนได้บ้าง

สำหรับบัตรเครดิต UnionPay สามารถใช้งานบัตรเครดิตได้ในพื้นที่ที่มีเครือข่ายของบัตรเครดิต ซึ่งครอบคลุมถึงมากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก รวมไปถึงสามารถใช้งานบัตรได้กับร้านค้าหรือบริการที่มีสัญลักษณ์ระบุไว้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ประเทศแถบเอเชีย เช่น ประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเก๊า เป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานบัตรเครดิตประเภทนี้เป็นหลัก รวมไปถึงประเทศไทยที่มี UnionPay Thailand เช่นเดียวกัน

กลุ่มลูกค้าของ UnionPay คือใครบ้าง

จากที่กล่าวไปข้างต้น เดิมที UnionPay คือกิจการที่เริ่มต้นขึ้นในประเทศจีน และทำการขยายเครือข่ายออกสู่หลากหลายประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถให้บัตรเครดิตเพื่อใช้จ่ายหรือซื้อสินค้าและบริการนอกประเทศได้ ดังนั้น กลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกของ UnionPay นั่นคือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศเพื่อการท่องเที่ยว หรือเพื่อธุรกิจ

และในปัจจุบัน เนื่องจากเครือข่ายของบัตรเครดิต UnionPay ได้รับการขยายมากขึ้น ทำให้กลุ่มลูกค้าของบัตรเครดิตไม่ได้มีเพียงแค่นักท่องเที่ยวชาวจีนเท่านั้น กล่าวคือกลุ่มลูกค้าของ UnionPay อีกกลุ่มก็คือคนทั่วไปที่อยู่ในประเทศที่มีเครือข่ายของบัตรเครดิตดังกล่าว และยังรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศที่มีการใช้ UnionPay เป็นหลักอีกด้วย เช่น ประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น ดังนั้น ถือได้ว่ากลุ่มลูกค้าของบัตรเครดิตชนิดนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ และมีการคาดการณ์ว่าจำนวนของกลุ่มลูกค้าของบัตรเครดิตชนิดนี้จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่เครือข่ายของบัตรเครดิตขยายออกไปและครอบคลุมพื้นที่มากกว่าเดิม

สาเหตุที่ประเทศไทยใช้ระบบ UnionPay

หนึ่งในสาเหตุที่ประเทศไทยรองรับการใช้ระบบบัตรเครดิตจาก UnionPay เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวชาวจีนมักจะมาเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในประเทศ ในปัจจุบัน หลังจากที่สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ดีขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเริ่มเข้ามาเที่ยวประเทศไทย ซึ่งถือเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมาก จึงทำให้การรองรับระบบ UnionPay เป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เจ้าของกิจการ รวมไปถึงห้างร้านต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องรองรับระบบดังกล่าวเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้บัตรประเภทนี้เพื่อใช้จ่ายและซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ภายในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายที่สุด นอกจากนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้ว นักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย เช่น ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง ต่างก็ใช้บัตรเครดิตประเภทนี้เช่นเดียวกัน นอกจากการรองรับระบบบัตรเครดิตนี้จะส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้ว ยังส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวในประเทศดังกล่าวอีกด้วย

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรเครดิต UnionPay

แน่นอนว่าการสมัครบัตรเครดิตชนิดนี้จะมีข้อดีต่าง ๆ เช่น สามารถใช้บัตรเครดิตกับร้านค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่รองรับระบบนี้ โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย บัตรเครดิตประเภทนี้ยังให้สิทธิประโยชน์มากมายกับผู้ที่ถือบัตรเครดิตจาก UnionPay รวมไปถึงบัตรอื่น ๆ ที่มีสัญลักษณ์อยู่ ในส่วนของบัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าว สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สามารถได้รับจากบัตรเครดิตจะขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตรให้ เช่น จากธนาคารกสิกรไทย มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตร โดยจะได้รับคะแนน 2 เท่าทุกการจ่ายในฮ่องกงและมาเก๊า สามารถเข้าใช้งาน Miracle Lounge ที่สนามบินก่อนขึ้นเครื่องได้ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศด้วยวงเงินสูงสุด 200,000 บาท และสามารถเลือกแบ่งจ่าย 0% ที่ร้านค้าได้นานสูงสุดถึง 10 เดือน หรือสามารถแบ่งจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ได้ หรือจากธนาคารกรุงเทพ มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตด้วยไมล์เดินทางของสายการบินชั้นนำ ทุก ๆ 25 บาทต่อ 1 คะแนน ประกันภัยการเดินทางสูงสุด 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และยังให้บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรจะได้รับในเว็บไซต์ของธนาคารผู้ออกบัตรแต่ละแห่งได้ เพื่อให้เราสามารถเลือกสมัครบัตรเครดิตได้ตรงตามความต้องการของเรามากที่สุด

จากข้อมูลเกี่ยวกับ UnionPay ทำให้เราทราบถึงที่มาที่ไปของบัตรเครดิตประเภทนี้ ความเหมือนและแตกต่างระหว่างบัตรเครดิตประเภทนี้กับบัตรเครดิตอย่าง VISA MasterCard และ JCB UnionPay ใช้ที่ไหนได้บ้าง กลุ่มลูกค้าของบัตรเครดิตประเภทนี้ สาเหตุที่ประเทศไทยรองรับระบบบัตรเครดิตประเภทนี้ รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากบัตรเครดิตประเภทนี้ หากต้องการสมัครบัตรเครดิตในแต่ละครั้ง ควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงรายละเอียดของบัตรเครดิตประเภทต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้ได้บัตรเครดิตที่ตรงตามความต้องการของเรามากที่สุด

แน่นอนว่าการใช้บัตรเครดิตเพื่อจับจ่ายใช้สอยเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้บ่อยในปัจจุบันอย่างไรก็ตาม เราควรระมัดระวังในการใช้บัตรเครดิตในแต่ละครั้งเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดหนี้บัตรเครดิตที่บานปลาย จนทำให้ในหลาย ๆ ครั้งอาจประสบปัญหาหนี้บัตรเครดิตที่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในสังคม ดังนั้น ขอให้ทุกคนระมัดระวังและมีสติในการเลือกซื้อสินค้าและบริการทุกครั้ง สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนเดินทางไปต่างประเทศโดยสวัสดิภาพ

ค้นหาบัตรเครดิตที่ใช่

บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก

ซิตี้ แคชแบ็ก

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืน 10%
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • เงินคืน 10% ที่ BTS, MRT, คาเฟ่อเมซอน
 • เงินคืน 5% ที่ 7-Eleven, Grab, Watsons
 • เงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell และใช้จ่ายอื่นๆ
บัตรเครดิต ซิตี้ ลาซาด้า

บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 6 หมื่น
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • X10 คะแนน และส่วนลด 10% บนลาซาด้า
 • X3 คะแนน หมวดแฟชั่น สุขภาพ ท่องเที่ยว
 • รับโค้ดลาซาด้า 1,000 ฿ + บัตร Starbucks 200 ฿
บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • ค่าธรรมเนียม กดเงินสด 1%
 • สิทธิพิเศษำในเดือนเกิด
บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

Citibank

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เงินคืน 2,000 ฿ เมื่อสมัครบัตรทางออนไลน์
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • X5 คะแนน ผ่าน Rabbit Line Pay, Lazada, Shopee, e-wallet, Netflix, Spotify, Apple Music
 • X5 คะแนน หมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว
บัตรเครดิต-KTC-VISA-PLATINUM

เคทีซี วีซ่า แพลตทินั่ม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ช้อปออนไลน์เงินคืน 10%
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • คะแนนใช้แทนส่วนลด ร้านค้าชั้นนำ
 • คะแนนไม่มีหมดอายุ
บัตรเครดิต เคทีซี อโกด้า แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด

เคทีซี อโกด้า แพลทินัม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • เป็นสมาชิก AgodaVIP Platinum
 • X2 คะแนน ใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับโบนัสเพิ่ม 250 คะแนน
บัตรเครดิต เคทีซี แคชแบ็ค แพลตทินัม

เคทีซี แคชแบ็ค แพลตทินัม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เครดิตเงินคืน 1%
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • บริการผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชั่วโมง
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 8 ล้าน
บัตรเครดิต เคทีซี บางจาก แพลตทินั่ม

เคทีซี บางจาก แพลตทินั่ม

KTC

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • ส่วนลด 1% ที่ปั๊มบางจาก
 • บริการผู้ช่วยส่วนตัว 24 ชั่วโมง
บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

UOB

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
 • สะสมแต้ม 10 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 6 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • เงินคืน 15% ที่ห้างชั้นนำ และหมวดร้านอาหาร
 • เงินคืน 3% ที่คาลเท็กซ์ทุก 800 บาท
บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

UOB

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 1 แสน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • เงินคืน 15% ที่ BTS ,MRT, 7-Eleven, Shopee, Grab
 • เงินคืน 3% ที่คาลเท็กซ์ทุก 800 บาท
 • 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF
บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิปดี

ไทเทเนียม รพ.รามาธิปดี

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • เครดิตเงินคืนสูงสุด 2%
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • บริจาค 0.2% ทุกยอดให้แก่ รพ. รามาธิบดี
 • เอกสิทธิ์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • สะสมแต้ม 20 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% หรือ 0.79% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • ทุก 20 บาท รับ 1 airasia point
 • รับ Platinum member airasia reward
 • ฟรี Aisasia Hot seat, สัมภาระใต้เครื่อง, เครื่องดื่ม
บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

ธนาคารกรุงเทพ

 • ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้ครบ 5 พัน
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้


 • สิทธิประโยชน์ • สะสมไมล์จากสายการบินชั้นนำ
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล 24 ชม.
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

ttb

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืน 1%
 • วงเงิน 2 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด
 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 3 รอบบัญชีแรก
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ฟาสต์

ทีทีบี โซ ฟาสต์

ttb

 • ฟรีค่าธรรมเนียม
 • เงินคืนสูงสุด 3%
 • สะสมแต้ม 10 ฿ = 1 คะแนน
 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • ผ่อน 0% 3 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • เงินคืน 3% ที่ปั๊มเอสโซ่
 • เงินคืน 3% หมวดอาหาร
 • ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง 6 ล้านบาท
shopee card kasikorn

Kbank-Shopee

ธนาคารกสิกรไทย

 • ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรก
 • สะสมแต้ม 25 ฿ = 1 คะแนน
 • ผ่อน 0% 10 เดือน


 • สิทธิประโยชน์ • X2 คะแนน เมื่อช้อปออนไลน์
 • X10 คะแนน เมื่อช้อปที่ Shopee Thailand
 • รับ 1% Shopee Coin
 • แลก 1,000 คะแนน รับโค้ด Shopee 150 บาท

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา