ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ค้นหาบัตรเครดิตสำหรับคุณ

เงินเดือนของคุณ

ไลฟ์สไตล์

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
เด็กจบใหม่

เด็กจบใหม่

สายกิน

สายกิน

สายช็อปปิ้ง

สายช็อปปิ้ง

สายเที่ยว/เดินทาง

สายเที่ยว/เดินทาง

สายสุขภาพ

สายสุขภาพ

เหนือระดับ

เหนือระดับ

การกดเงินสดจากบัตรเครดิตคืออะไร

การกดเงินสดจากบัตรเครดิตคือบริการที่ผู้ออกบัตรเครดิตให้เจ้าของบัตรสามารถเบิกเงินสดจากบัตรเครดิตได้ทันทีตามวงเงินบัตรเครดิตคงเหลือ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าบัตรกดเงินสด เนื่องจากบัตรกดเงินสดจะมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี ส่วนการกดเงินสดจากบัตรเครดิตจะมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 16% ต่อปี

อย่างไรก็ตาม การกดเงินสดจากบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด 3% ของจำนวนเงินสดที่ถอนออกมา และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ของยอดค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ การกดเงินสดจากบัตรเครดิตจะมีจำนวนเงินขั้นต่ำในการถอนเงินสด และบัตรแต่ละใบจะมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่แตกต่างกัน เช่น บัตรเครดิต KTC จะมีจำนวนเงินขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจะมีจำนวนเงินขั้นต่ำอยู่ที่ 2,000 บาท บัตรเครดิต KBank จะมีจำนวนเงินขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาท

วิธีกดเงินสดจากบัตรเครดิต

โดยทั่วไปแล้ว เจ้าของบัตรเครดิตจะสามารถกดเงินสดจากบัตรเครดิตได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารผู้ออกบัตรและธนาคารอื่น ๆ ที่มีสัญลักษณ์ VISA, MasterCard, Union Pay หรือ American Express ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร โดยการกดเงินสดจะต้องใส่รหัสกดเงินสดเหมือนกับการถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝาก ซึ่งเจ้าของบัตรเครดิตจะได้รับรหัสกดเงินสดดังกล่าวหลังจากได้รับบัตรเครดิตประมาณ 15 วันทำการ

ขั้นตอนการกดเงินสดจากบัตรเครดิตผ่านตู้ ATM มีดังนี้

  1. ใส่บัตรเครดิตในช่องรับบัตร
  2. กดเข้าสู่เมนูถอนเงินและเลือกประเภทบัญชีเป็น "บัตรเครดิต"
  3. กรอกรหัสกดเงินสดของบัตรเครดิต
  4. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการ
  5. กดยืนยันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตหลายแห่งได้เพิ่มวิธีการกดเงินสดจากบัตรเครดิตเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน เช่น บางธนาคารให้บริการกดเงินสดจากบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชันโดยใช้เมนูกดเงินไม่ใช้บัตร หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองได้โดยเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตเป็นเงินสด หรือสามารถถอนเงินสดได้ผ่านบริการโทรศัพท์อัตโนมัติ

กดเงินสดจากบัตรเครดิตคิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

การกดเงินสดจากบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด 3% ของจำนวนเงินที่ถอนออกมาและมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อีก 7% ของยอดค่าธรรมเนียม ซึ่งจะคิดค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่มทุกครั้งที่กดเงินสด เช่น ถ้าต้องการกดเงินสดจำนวน 20,000 บาทจากบัตรเครดิต จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด 3% เท่ากับ 600 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ของเงิน 600 บาท เท่ากับ 42 บาท จึงรวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการกดเงินสดจทั้งหมด 642 บาท

ดังนั้น ก่อนกดเงินสดจากบัตรเครดิต จึงควรพิจารณาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้ประกอบด้วย และถ้าหากเป็นไปได้ ควรถอนเงินสดจากบัตรเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดจริง ๆ เท่านั้น เพราะถึงแม้อัตราดอกเบี้ยของการกดเงินสดจากบัตรเครดิตจะดูต่ำกว่าบัตรกดเงินสด แต่เพราะมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินและภาษีมูลค่าเพิ่ม หากลองคำนวณดูแล้ว การกดเงินจากบัตรกดเงินสดอาจมีความคุ้มค่ามากกว่า

กดเงินสดจากบัตรเครดิตคิดดอกเบี้ยอย่างไร?

โดยปกติแล้วบัตรเครดิตจะมีระยะเวลาปลอดหนี้อยู่ที่ประมาณ 40 - 50 วันแล้วแต่เงื่อนไขที่ผู้ออกบัตรกำหนด ซึ่งหมายความว่าถ้าหากจ่ายคืนครบจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ก็จะไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ให้กับธนาคาร อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาปลอดหนี้ของบัตรเครดิตจะใช้ได้กับการรูดเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ เท่านั้น ส่วนการกดเงินสดจากบัตรจะมีวิธีคิดดอกเบี้ยที่แตกต่างออกไป

เมื่อกดเงินสดจากบัตรเครดิต ทางธนาคารผู้ออกบัตรจะเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ทำรายการถอนเงิน จนถึงวันที่ชำระเงินคืนครบเต็มจำนวน โดยคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ไม่เกิน 16% ต่อปี โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัตรแต่ละใบ

ดังนั้น ถ้าหากเราถอนเงินสดออกมาจากบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 20,000 ในวันที่ 1 มกราคม โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีอยู่ที่ 16% เมื่อสรุปยอดบัญชีในวันที่ 10 มกราคม (เวลา 10 วัน) จะต้องเสียดอกเบี้ยดังนี้

จํานวนเงินที่ถอนเงินสดล่วงหน้า x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จํานวนวัน /365
(20,000 x 16% x 10)/365 = 87.67 บาท

กดเงินสดจากบัตรเครดิตจ่ายคืนอย่างไร?

ผู้ใช้บัตรเครดิตสามารถชำระเงินคืนเงินที่ถอนออกมาจากบัตรเครดิตได้ตามช่องทางการชำระเงินคืนที่ผู้ออกบัตรกำหนด โดยจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ถือบัตรจะต้องชำระจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการบัตร โดยรวมทั้งจำนวนเงินสดที่กดออกมา ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด ภาษีมูลค่าเพิ่ม และดอกเบี้ย โดยสามารถเลือกจ่ายเต็มจำนวนได้ หรือเลือกผ่อนขั้นต่ำก็ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ บางธนาคารยังมีบริการผ่อนชำระคืนเงินสดที่กดออกมาจากบัตรเครดิตเป็นงวด ๆ โดยกำหนดระยะเวลาแบ่งผ่อนชำระสูงสุดแตกต่างกันไป ซึ่งการผ่อนเป็นงวด ๆ จะมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไปของบัตรเครดิตใบนั้น ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารผู้ออกบัตรกำหนด

กดเงินสดจากบัตรเครดิตในต่างประเทศได้ไหม?

การกดเงินสดจากบัตรเครดิตสามารถทำได้แม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการรูดเพื่อใช้จ่ายทั่วไปหรือการกดเงินสดจากตู้ ATM ก็จะมีการเรียกเก็บค่าบริการโดยทำการแปลงเป็นค่าเงินบาทเสมอ โดยอิงตามอัตราการแลกเปลี่ยนที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตเป็นสมาชิกอยู่ นอกจากนี้ ยังมีการคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกิน 2.5% ของจำนวนค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดระหว่างประเทศตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของตู้ ATM นั้นกำหนด

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา