บัตรเครดิต แอร์เอเชียกรุงเทพ / Mastercard

airasia point

1 คะแนน

ทุก 20 บาท

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาทขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมรายปี

3,000

บาท/ปี

สะสมไมล์/คะแนน
บริการพิเศษที่สนามบิน
  • ทุก 20 บาท รับ 1 airasia point
  • รับสิทธิ์เป็น Platinum member airasia reward ทันที
  • ฟรีเอกสิทธิ์จาก Aisasia (Hot seat, สัมภาระใต้ท้องเครื่อง, เครื่องดื่ม)
บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

บัตรเครดิต แอร์เอเชีย

กรุงเทพ / Mastercard