บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม กรุงเทพ / VISA

รับคะแนน

1 คะแนน

ทุกการจ่าย 25 บาท

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาทขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมรายปี

3,000

บาท/ปี

สะสมไมล์/คะแนน
ผ่อน 0%
  • ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน
  • แลกพ้อยเป็นไมล์การเดินทาง
  • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล 24 ชม.
บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

กรุงเทพ / VISA