Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

เลือกประกันสุขภาพที่ใช่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา

เปรียบเทียบแผนง่าย
ไม่ต้องติดต่อตัวแทนขายประกัน

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

chest-painsymptoms_MOBILE.png

อาการเจ็บหน้าอก เกิดจากอะไร? เสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้าง? อันตรายหรือไม่?

อาการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้ เพราะบางครั้งอาจไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อน คุณควรดูแลรักษาสุขภาพของตนเองไว้ตลอดเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยคุณ อย่างไรก็ตามมีหลายคนเกิดอาการเจ็บบริเวณหน้าอกด้วยหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ปอดอักเสบ หรือภาวะลองโควิด วันนี้น้องแคร์จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอาการเจ็บหน้าอก ว่าเกิดจากอะไร มีกี่ประเภท ไปดูกันเลย!!

อาการเจ็บหน้าอก เกิดจากอะไร?

คนส่วนมากอาจเจ็บในลักษณะหน่วง ๆ บีบรัด หรือปวดแบบเสียวแปล๊บขึ้นมา ซึ่งส่วนมากจะปวดไม่นานประมาณ 2-3 นาที แต่ในบางกรณีอาจปวดหลายชั่วโมงหรือหลายเดือน โดยอาการเจ็บหน้าอกสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่มีหนึ่งสาเหตุที่คร่าชีวิตคนไปมากมายคือ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นหนึ่งในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บ 20 นาทีขึ้นไป หากปล่อยไว้อาจอันตรายถึงชีวิตได้

อาการเจ็บหน้าอก เสี่ยงเป็นโรคอะไรได้บ้าง?

การเจ็บหน้าอกอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ทั้งที่เกิดจากโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบประสาท หรือจากปัญหาที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก ดังนั้น อาการเจ็บบริเวณหน้าอกสามารถเป็นแนวทางในการตรวจสอบหลายๆ โรค ได้แก่:

 • โรคเกี่ยวกับหัวใจ: เช่น โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคหัวใจหลอดเลือด รวมถึงการแตกหักของตัวและลิ้นหัวใจ
 • โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ: เช่น อาการหลอดลมอักเสบ, อาการปอดบวม
 • โรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร: เช่น กรดไหลย้อน, โรคกระเพาะอาหาร, หรือหินตับ
 • ปัญหาที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก: เช่น กล้ามเนื้อหน้าอกอักเสบ, หรือริดสีดวงอก
 • อาการจากปัญหาประสาท: เช่น ปวดเนื่องจากปัญหาที่ส่วนบนของกระดูกสันหลัง

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีอาการเจ็บหน้าอก ควรทำการปรึกษาหมอหรือขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันท่วงที เนื่องจากบางครั้งอาจเป็นสัญญาณของภาวะฉุกเฉินเช่น โรคหัวใจขาดเลือด

อาการเจ็บหน้าอก มีรูปแบบใดบ้าง?

การเจ็บหน้าอก สามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ บางคนอาจเจ็บแต่ด้านใดด้านหนึ่ง แต่บางคนอาจเจ็บทั้งสองด้านบางคนหายใจ เจ็บหน้าอกก็มีเช่นกัน โดยรูปแบบของการเจ็บหน้าอกมีดังนี้:

1. เจ็บหน้าอก ซ้าย

เจ็บบริเวณหน้าอกที่ฝั่งซ้ายเป็นอาการที่มีสาเหตุหลากหลายและบางครั้งอาจแสดงถึงภาวะที่เร่งด่วนทางการแพทย์ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดหัวใจมีการตีบหรืออุดตันทำให้หัวใจขาดออกซิเจน การเจ็บที่ฝั่งซ้ายอาจเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจหรืออาจมาจากโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ปอดบวม หรืออาการหลอดลมอักเสบ

2. เจ็บหน้าอก ด้านขวา

เจ็บบริเวณหน้าอกด้านขวาอาจเป็นเพียงอาการที่ระบบหัวใจของคุณไม่ได้ทำงานอย่างสมบูรณ์ แต่ก็อาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากสภาวะเฉียบพลันที่อันตรายต่อชีวิตเช่น ทรอมโบซิตออกไซด์ (ขาดเลือดหัวใจแบบเฉียบพลัน) หรืออาจเป็นเกี่ยวกับอาการทางเส้นเลือดในหลอดเลือดหัวใจ เพื่อความปลอดภัยและการวินิจฉัยที่ถูกต้อง คุณควรพบแพทย์เพื่อให้ได้การตรวจสอบและวินิจฉัยที่ถูกต้อง เพื่อความแน่ใจในการดูแลรักษาและการจัดการอย่างเหมาะสมกับสภาวะที่คุณกำลังเผชิญอยู่

3. เจ็บหน้าอก ตรงกลาง

เจ็บบริเวณหน้าอกที่ตรงกลางเป็นอาการที่ต้องให้ความสนใจ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ อาการเจ็บที่ตรงกลางอกอาจเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ปอด เป็นต้น ส่วนใหญ่ไม่ใช่อาการเรื้อรังและไม่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ อย่างไรก็ตาม หากคุณรู้สึกว่าอาการเจ็บหน้าอกมีความรุนแรงหรือมีอาการเพิ่มเติมเช่น อาการเหนื่อยหอบ ควรรีบไปพบแพทย์

4. เจ็บหน้าอก ทะลุหลัง

อาการเจ็บบริเวณหน้าอกที่ทะลุหลังสามารถเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุที่มีความรุนแรง อาการดังกล่าวอาจมีความเกี่ยวข้องกับระบบหัวใจ เช่น การตีบหน้าอก (angina) หรืออาจเกิดจากภาวะอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ (myocardial infarction) บางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น อาการเหนื่อยง่าย หรือมีอาการผิดปกติอื่นในร่างกาย ดังนั้นควรรีบพบแพทย์เพื่อการประเมินและรักษาเพิ่มเติม

5. เจ็บหน้าอก เหมือนเข็มทิ่ม

เมื่อคุณรู้สึกว่าเจ็บบริเวณหน้าอกเหมือนถูกเข็มทิ่ม เป็นไปได้ว่ามีหลายสาเหตุที่เป็นไปได้ อาการดังกล่าวอาจเกิดจากอาการไม่สบายจากการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทที่อยู่ใกล้กับหน้าอก อาจเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการย่อตัวของหัวใจ เช่น อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmia) หรืออาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความเครียด หรือภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางหัวใจ

6. เจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม

การเจ็บบริเวณหน้าอกและการหายใจที่ไม่อิ่มอาจเกิดจากปัญหาทางหัวใจ เช่น อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmia) หรืออาจเกิดจากภาวะอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ (myocardial infarction) ที่ทำให้หัวใจไม่สามารถบีบตัวและส่งเลือดอย่างเพียงพอไปยังร่างกาย สำหรับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้การตรวจเพิ่มเติมและแนวทางการรักษาที่เหมาะสมต่ออาการของคุณ

7. เจ็บหน้าอก โควิด

การเจ็บบริเวณหน้าอกเกี่ยวกับโควิด-19 เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ในบางราย โรคโควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ บางรายที่ติดเชื้อโควิด-19 อาจมีอาการเจ็บหน้าอกเป็นอาการร่วมกับอาการอื่น ๆ เช่น ไข้, ไอ, หายใจเหนื่อย, ลิ้นไม่รับรส, สูญเสียกลิ่น เป็นต้น

8. เจ็บหน้าอก กรดไหลย้อน

การเจ็บบริเวณหน้าอกที่เกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนอาจทำให้เกิดการระคายเคืองและเสียดที่หน้าอก อาจมีอาการเจ็บแสบหรือแสบร้อน อาการเจ็บอกที่เกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนส่วนใหญ่ไม่ใช่อาการร้าวเรื้อรังและไม่ใช่อาการเกี่ยวกับโรคหัวใจ หากคุณมีอาการเจ็บหน้าอกที่รุนแรงหรือมีอาการเพิ่มเติม เช่น อาการหอบ ปวดแน่นที่แขนซ้าย หรืออาการหน้ามืด ควรพบแพทย์เพื่อการประเมินและรับการรักษาเพิ่มเติม

9. เจ็บหน้าอก แปล๊บๆ

เมื่อคุณรู้สึกเจ็บบริเวณหน้าอกแบบแปล๊บๆ อาจเกี่ยวข้องกับระบบหัวใจ เช่น อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmia) หรืออาจเกิดจากภาวะเครียดทางจิตใจที่ส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจ อาการเจ็บอกแปล๊บๆ ที่ไม่รุนแรงมักไม่ใช่อาการร้าวเรื้อรัง แต่หากคุณรู้สึกว่ามีความรุนแรงมากขึ้น หรือมีอาการเพิ่มเติมควรพบแพทย์เพื่อการประเมินและรับการรักษาที่เหมาะสม

10. เจ็บหน้าอก ร้าวไปหลัง

เมื่อคุณรู้สึกเจ็บหน้าอกและร้าวไปยังหลังของร่างกายเป็นอาการที่อาจมีหลายสาเหตุ อาการดังกล่าวอาจเกิดจากปัญหาทางหัวใจ เช่น อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmia) หรืออาจเกิดจากภาวะอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ (myocardial infarction) ที่ทำให้เกิดความระคายเคืองและเจ็บบริเวณหน้าอกที่ระหว่างหลัง อาการเจ็บบริเวณหน้าอกร้าวไปยังหลังส่วนใหญ่ไม่ใช่อาการที่เกี่ยวกับกรดไหลย้อน

เหล่านี้คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอาการเจ็บหน้าอกที่น้องแคร์พยายามรวบรวมมาให้ ดังนั้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอาการเจ็บป่วยที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อยากแนะนำให้ซื้อประกันสุขภาพ กับ แรบบิท แคร์ เนื่องจากเรามีแผนประกันให้คุณเลือกมากมายจากบริษัทประกันชั้นนำ รวมถึงให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่พร้อมดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง สนใจโทรเลย 1438

ประกันสุขภาพ

เติมเงินยามป่วย

ประกันสุขภาพ

 • ชดเชยรายได้สูงสุด 1,500 บาท/วัน มากสุด 365 วัน
 • ชดเชยรายวัน รักษาตัวในห้อง ICU
 • สูงสุด 3,000 บาท/วัน (สูงสุด 30 วัน)
 • เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ รับเงินก้อนสูงสุด 30,000 บาท/ครั้ง
 • รับเงินปลอบขวัญสูงสุด 1,500 บาท/ครั้ง หลังออกจากรพ.
 • กรณีเสียชีวิต รับเงินก้อนสูงสุด 300,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แค่ตอบคำถามไม่กี่ข้อ
 • ไม่เคลมตลอดสัญญา คืนเบี้ยปีสุดท้าย 100%
คุ้มครอง 6- 60 ปี.png

ประกันสุขภาพเด็ก

 • รับค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง
 • รับค่าห้องสูงสุด 5,000 บาท/วัน (สูงสุด 30 วัน/ครั้ง)
 • รับค่าห้องฉุกเฉินสูงสุด 50,000 บาท/วัน (สูงสุด 10 วัน/ครั้ง)
 • รับค่าผ่าตัด สูงสุด 100,000 บาท
 • จ่ายเบา ๆ เริ่มต้นเพียง วันละ 10 บาท*
 • สามารถสมัครได้ตั้งแต่ อายุ 6 - 55 ปี โดยไม่ตรวจสุขภาพ
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วิริยะ คลาสสิค บาย บีดีเอ็มเอส

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

 • คุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุด 800,000 บาท/ปี
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,500 บาท/วัน (เมื่อซื้อความคุ้มครองเพิ่ม)
 • คุ้มครองค่าห้องผู้ป่วยสูงสุด 6,500 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 365 วัน)
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน เมื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาล กรุงเทพและในเครือ BDMS
 • คุ้มครองการรักษา ด้วยเคมีบำบัด สูงสุด 50,000 บาท/ปี (เฉพาะผู้ป่วยนอก)
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัคร
ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ผู้ป่วยใน จาก กรุงเทพประกันภัย

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

 • เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5,000,000 บาท/ รอบปีกรมธรรม์
 • กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รับเงินชดเชยสูงสุด 2,000 บาท/วัน
 • รับเงินค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลสูงสุด 3,000 บาท/วัน
 • กรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็หมดกังวลเรื่องเงินค่ารักษา
 • เคลมง่ายไม่ต้องสำรองจ่าย
 • เบี้ยประกันภัย ลดหย่อนภาษีได้

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา