ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

รถประเภทใดบ้างตรวจสภาพรถ? รถยนต์กี่ปีต้องตรวจสภาพ?

รถที่ต้องตรวจสภาพรถหรือเช็คสภาพรถ คือ รถที่อยู่ในเกณฑ์ต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปีขึ้นไป สำหรับรถยนต์หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ โดยนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกถึงวันครบกำหนดเสียภาษีประจำปี

ทั้งนี้ สามารถนำรถตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี โดยมีรายละเอียดรถในแต่ละประเภทที่ต้องเช็คสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ดังต่อไปนี้

รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

 • รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็ก
 • รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เว้นแต่รถที่ใช้ในการบรรทุกวัสดุอันตรายและรถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วง ที่ติดตั้งถังบรรจุวัสดุอันตราย

รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 • รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ได้แก่
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลเมตร (รย.3) ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป (ยกเว้นรถที่ได้รับความเห็นชอบการจ
 • ทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12) ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก
 • รถที่ภาษีขาดเกิน 1 ปี

นอกจากนั้นแล้ว รถที่ต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถ คือ รถที่ต้องการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือต่ออายุประกัน ซึ่งรายละเอียดการเช็คสภาพรถ หรือบังคับตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันรถยนต์

ตรวจสภาพรถยนต์ต้องตรวจอะไรบ้าง?

รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุจดทะเบียนเกิน 7 ปี ประเภทรถ รย.1 รย.2 และ รย.3 นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จัดอยู่ในกลุ่มรถยนต์ที่ต้องตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษีรถยนตืประจำปี กรณีรถยนต์ส่วนบุคคลที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี สามารถนำรถไปตรวจสภาพได้ที่สำนักงานขนส่ง หรือสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก มีรายละเอียดรายการตรวจสภาพรถยนต์ที่ต้องตรวจเมื่อต้องต่อภาษีรถประจำปีดังต่อไปนี้

1) ตรวจสภาพรถยนต์ภายในรถ

 • ระบบบังคับเลี้ยว, พวงมาลัย
 • มาตรวัด, ไฟสัญญาณ
 • สวิทช์ควบคุมไฟสัญญาณ, แตรสัญญาณ
 • อุปกรณ์ปัดและฉีดทำความสะอาดกระจกกันลมหน้า
 • กระจกกันลมหน้า-หลัง
 • กระจกเงาสำหรับมองหลัง
 • ที่นั่งผู้ขับ, ที่นั่งผู้โดยสาร
 • เข็มขัดนิรภัย

2) ตรวจสภาพรถยนต์ภายนอก

 • โคมไฟพุ่งไกล, โคมไฟพุ่งต่ำ
 • โคมไฟเลี้ยว
 • โคมไฟหรี่, ไฟอื่นๆ
 • กันชน
 • กงล้อ และยาง
 • บังโคลน
 • โครงสร้างและตัวถัง
 • สี
 • ประตู
 • กระจกด้านข้าง
 • กระจกเงาสำหรับมองหลัง
 • โคมไฟท้าย
 • โคมไฟหยุด
 • อุปกรณ์สะท้อนแสง
 • โคมไฟถอยหลัง
 • โคมไฟส่องป้ายทะเบียน
 • โคมไฟแสดงความกว้าง, ความสูง, ไฟอื่นๆ
 • กันชนท้าย

3) ตรวจสภาพรถยนต์ใต้ท้องรถ

 • ระบบบังคับเลี้ยว, กลไกบังคับเลี้ยว
 • ระบบรองรับน้ำหนัก, สปริง, แหนบ, โช๊คอัพ (เครื่องผ่อนการสั่นสะเทือน)
 • เพลาล้อ, กงล้อและยาง
 • อุปกรณ์ระบบห้ามล้อ
 • โครงสร้างตัวถัง, โครงคัสซี
 • ระบบส่งกำลัง, คลัทช์, เกียร์, เพลงกลาง, เฟืองท้าย
 • ระบบไอเสีย, เครื่องระงับเสียง
 • แท่นเครื่อง, ยางแท่นเครื่อง
 • อุปกรณ์ขจัดมลพิษ Catalytic Converter
 • ระบบเชื้อเพลิง, ท่อส่งเชื้อเพลิง, ท่อส่งก๊าซ

ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ตรวจอะไรบ้าง? รถยนต์กี่ปีต้องตรวจสภาพ?

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหรือ รถมอเตอร์ไซค์ จัดอยู่ในกลุ่มรถประเภท ร.ย.12 โดยรถมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มรถที่อยู่ในข่ายเข้ารับการเช็คสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ต.ร.อ) ทั้งนี้ รถมอเตอร์ไซค์ที่ค้างชำระภาษีประจำปี 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ที่สำนักงานขนส่งในจังหวัดหรือในพื้นที่ หรือสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก มีรายละเอียดรายการตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ที่ต้องตรวจเมื่อต้องต่อภาษีรถประจำปีดังต่อไปนี้

1) ตรวจสภาพบนตัวรถมอเตอร์ไซค์

 • การควบคุมรถ
 • ถังเชื้อเพลิง
 • สวิทช์ไฟต่างๆ, มาตรวัดความเร็ว
 • แตรสัญญาณ
 • ระบบรองรับน้ำหนัก
 • ระบบบังคับเลี้ยว
 • คันบังคับเลี้ยว (แฮนด์)
 • แกนบังคับเลี้ยว (ลูกปืนคอบังคับเลี้ยว)

2) ตรวจสภาพด้านหน้ารถมอเตอร์ไซค์

 • โคมไฟหน้า
 • คันบังคับห้ามล้อ (คันเบรกมือ)
 • แม่ปั๊มเบรกหน้า (กรณีเป็นเบรกน้ำมัน)

3) ตรวจสภาพยางหน้ารถมอเตอร์ไซค์

 • การบังคับเลี้ยว
 • ระบบรองรับน้ำหนักหน้า
 • สภาพยางหน้า
 • เบรกที่ล้อหน้า
 • เพลาล้อ, กงล้อ

4) ตรวจสภาพด้านขวาตัวรถมอเตอร์ไซค์

 • โครงสร้างและตัวถังรถ
 • เบาะนั่ง
 • ระบบรองรับน้ำหนักหลัง
 • ห้ามล้อหลัง, คันห้ามล้อ, แม่ปั๊มเบรกหลัง, สายเบรก
 • ที่พักเท้า
 • ท่อไอเสีย

5) ตรวจสภาพล้อหลังรถมอเตอร์ไซค์

 • เพลาล้อ, กงล้อหลัง
 • อุปกรณ์, ห้ามล้อหลัง
 • ยางหลัง
 • ระบบรองรับหน้าหนักหลัง

6) ตรวจสภาพด้านท้ายรถมอเตอร์ไซค์

 • โคมไฟท้าย
 • โคมไฟหยุด
 • โคมไฟส่องป้ายทะเบียน
 • แผ่นสะท้อนแสง

7) ตรวจสภาพด้านซ้ายรถมอเตอร์ไซค์

 • โครงสร้างและตัวถังรถ
 • ท่อไอเสีย
 • ที่พักเท้า
 • บังโซ่, ฝาครอบโซ่
 • ระบบส่งกำลัง, โซ่
 • ขาตั้ง

8) ตรวจศูนย์ล้อของแนวล้อหน้าและล้อหลัง

ตรวจสภาพรถที่ไหนได้บ้าง? รถยนต์กี่ปีต้องตรวจสภาพ?

รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภทที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ต้องตรวจสภาพรถที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกหรือสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก

รถที่สามารถเลือกตรวจสภาพได้กับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก หรือสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) มีดังต่อไปนี้

 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม
 • รถของส่วนราชการ เช่น รถยนต์รับรองบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต รถยนต์รับคณะผู้แทนทางกงสุล รถยนต์รับรององค์การระหว่างประเทศ

รถที่ต้องนำไปตรวจสภาพหรือเช็คสภาพรถที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ไม่สามารถตรวจสถาพรถได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ได้ มีดังต่อไปนี้

 • รถที่ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพให้ผิดจากที่ได้จดทะเบียนไว้เช่น เปลี่ยนสี เปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยนชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ เช่น ไม่ปรากฏตัวเลข หรือมีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ ลบเลือนหรือตัวเลขชำรุดจนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
 • รถที่แจ้งการไม่ใช้งาน เช่น แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปไว้
 • รถที่มีเลขทะเบียนรุ่นเก่า เช่น กท-00001, กทจ-0001
 • รถที่ขาดต่อทะเบียนเกิน 1 ปี
 • รถที่ถูกโจรกรรมแล้วได้คืน

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา