ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

ประกันซ่อมอู่คืออะไร?

ประกันซ่อมอู่ ซ่อมห้าง คือ ตัวเลือกสถานที่เข้ารับบริการซ่อมบำรุงหรือเคลมประกันเมื่อรถยนต์เสียหายโดยประกันรถยนต์ซ่อมอู่ คือ การนำรถเข้าซ่อมกับอู่รถยนต์ทั่วไป สามารถเลือกเคลมซ่อมอู่ได้กับประกันรถยนต์ทุกชั้น เลือกใช้บริการได้ทั้งอู่ซ่อมรถยนต์ในเครือบริษัทประกันที่ได้รับรองมาตรฐาน มีบริษัทประกันเป็นผู้ควบคุมดูแล และจัดการการซ่อมเคลมให้เป็นไปตามกำหนด หรืออู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่อยู่ในเครือบริษัทประกัน เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ทั่วไป หรืออู่ซ่อมรถใกล้บ้านที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว

หากผู้ทำประกันที่เลือกทำประกันรถยนต์แบบสมัครใจ และเลือกประเภทการซ่อมแบบซ่อมอู่ สามารถนำรถยนต์เข้าเคลมซ่อมได้ที่อู่ในเครือบริษัทประกันได้ทันที และเมื่อซ่อมเสร็จแล้วไม่ต้องเสียเงิน หรือสำรองจ่ายค่าบริการล่วงหน้าไปก่อน

ในขณะที่หากทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภทการซ่อมแบบซ่อมอู่ แต่เลือกนำรถเข้ารับบริการกับอู่ซ่อมรถใกล้บ้านที่ไม่ได้อยู่ในเครือบริษัทประกัน จะต้องสำรองจ่ายค่าซ่อมไปก่อน และนำมาเบิกคืนภายหลังกับบริษัทประกัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องรถยนต์ในระดับหนึ่ง


ข้อดีของประกันซ่อมอู่ คือ ค่าเบี้ยประกันรถที่ต้องจ่ายถูกกว่าค่าเบี้ยประกันซ่อมห้าง สามารถต่อรองราคาค่าบริการได้สะดวกกว่า ในกรณีเลือกใช้บริการกับอู่ซ่อมรถนอกเครือบริษัทประกัน มีอู่ซ่อมรถให้เลือกใช้บริการได้มากมายตามสะดวก ทั้งอู่ซ่อมรถมาตรฐาน หรืออู่ซ่อมรถที่ไว้ใจใกล้บ้าน รวมถึงระยะเวลาในการซ่อมไม่นานเท่าซ่อมห้าง

ข้อเสียของประกันซ่อมอู่ คือ อะไหล่ที่นำมาใช้ซ่อมอาจเป็นอะไหล่เทียบเท่า หรืออะไหล่เก่า ไม่ใช่อะไหล่แท้เหมือนกับการนำรถเข้ารับบริการแบบซ่อมศูนย์ (ซ่อมห้าง) รวมถึงอาจเจอปัญหาบริการหลังการซ่อมที่ไม่มีรับประกันปัญหาหลังการซ่อม หรือปัญหาค่าแรงที่ไม่เป็นมาตรฐาน ปัญหาโกงค่าแรง หรือแม้กระทั่งการซ่อมที่ไม่เรียบร้ออยเท่ากับการเข้ารับบริการการซ่อมจากศูนย์บริการ

ประกันซ่อมห้างคืออะไร?

ประกันรถยนต์ซ่อมห้าง คือ การนำรถเข้ารับบริการการซ่อมบำรุง หรือเคลมประกันความเสียหายที่ศูนย์บริการรถยนต์อย่างเป็นทางการของรถรุ่น หรือยี่ห้อนั้นๆ (Dealer) โดยไม่จำเป็นต้องนำรถเข้ารับบริการ ณ สาขาของศูนย์บริการที่ซื้อรถก็ได้ โดยสาเหตุที่เรียก “ซ่อมศูนย์” เป็น “ซ่อมห้าง” เนื่องจากศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไปมักจะจดทะเบียนธุรกิจประเภทนิติบุคคล ประเภท “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” จึงทำให้ประกันซ่อมศูนย์ มักถูกเรียกในชื่อประกันซ่อมห้างด้วยเช่นกัน

ข้อดีของประกันซ่อมห้างหรือซ่อมศูนย์ คือ จะได้รับบริการซ่อมด้วยอะไหล่แท้ตามมาตรฐานของศูนย์บริการ รถยนต์แต่ละยี่ห้อ มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้คำแนะนำ และแยกกันทำงานซ่อมบำรุงอย่างชัดเจนรวมถึงมีการรับประกันหลังการซ่อมตามระยะประกัน ทำให้มั่นใจได้ว่าได้รับบริการการซ่อมที่เป็นมาตรฐาน

ข้อเสียของประกันซ่อมห้างหรือซ่อมศูนย์ คือ ราคาเบี้ยประกันรถยนต์แบบซ่อมห้างจะสูงกว่าเบี้ยประกันรถยนต์แบบซ่อมอู่ เนื่องจากเป็นการให้บริการซ่อมบำรุงหรือเคลมประกันรถยนต์เสียหายกับศูนย์บริการรถยนต์โดยตรง ทำให้มีค่าแรงและค่าซ่อมที่สูงกว่า รวมถึงอาจต้องรอคิวในการซ่อมนาน และอาจมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์โดยไม่จำเป็น

ประกันชั้น 1 ซ่อมห้างได้ไหม? ต้องซ่อมอู่ ซ่อมห้าง?

ประกันชั้น 1 ภาคสมัครใจ สามารถทำประกันได้ทั้งแบบซ่อมศูนย์ (ซ่อมห้าง) ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทประกันทั่วไปจะรับทำประกันรถยนต์แบบซ่อมศูนย์หรือซ่อมห้างให้กับรถอายุสูงสุดที่ 5 ปีเท่านั้น หากต้องการต่อประกันรถยนต์แบบซ่อมห้างสำหรับรถยนต์ในปีที่ 6 จะต้องยื่นคำขอให้บริษัทประกันพิจารณาอนุโลมอีกครั้ง โดยจะพิจารณาจากความต่อเนื่องในการทำประกันกับบริษัทประกันภัยเดิม ประวัติการขับขี่ ประวัติการเคลม หรือรุ่นรถ

หากได้รับพิจารณาอนุมัติการต่อประกันรถยนต์ชั้น 1 แบบซ่อมห้างต่อเนื่องในปีที่ 6 จะได้รับพิจารณาเบี้ยประกันใหม่ที่สูงขึ้นจากเดิม ในขณะที่หากไม่ได้รับพิจารณาต่ออายุ อาจใช้บริการจากบริษัทประกันรายอื่นๆ ที่อนุโลมรับประกันแบบซ่อมอู่หรือซ่อมศูนย์ให้ หรือเลือกทำประกันแบบมีค่าเสียหายส่วนแรกแทนได้

ประกันซ่อมอู่ ซ่อมห้างเข้าศูนย์ได้ไหม?

กรณีทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมอู่ แต่ต้องการนำรถเข้ารับการเคลมซ่อม ณ ศูนย์บริการ เนื่องจากไม่มั่นใจหรือไม่เชื่อมั่นการบริการของอู่ที่บริษัทประกันจัดเตรียมไว้ให้ สามารถนำรถเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการที่สะดวกได้ โดยต้องรับผิดชอบค่าส่วนต่างเอง และควรต้องแจ้งบริษัทประกันให้รับทราบก่อน เพื่อประเมินราคา (คุมราคา) ก่อนเริ่มการซ่อม

สามารถเข้ารับบริการเคลมซ่อมศูนย์ได้โดยศูนย์บริการที่จะเข้าซ่อม ซึ่งอาจให้บริการซ่อมเองหรือส่งต่อให้ศูนย์ในเครือของตนเอง และเจ้าของรถต้องเป็นผู้จ่ายส่วนต่างค่าบริการเอง ตั้งแต่ 30-40% ตัวอย่างเช่น ค่าบริการซ่อมอู่นอกเครือข่ายอยู่ที่ 20,000 บาท ค่าบริการซ่อมห้างอยู่ที่ 26,000-28,000 บาท

ทั้งนี้ บริการเคลมซ่อมศูนย์โดยศูนย์บริการ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1) เข้ารับบริการจากศูนย์ฯ และรับบริการซ่อมแต่เพียงอย่างเดียว โดยเจ้าของรถต้องติดต่อเคลมประกันเอง หรือ 2) เข้ารับบริการจากศูนย์ฯ โดยศูนย์ฯ เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทประกัน และเจ้าของรถจ่ายเฉพาะค่าส่วนต่าง

ประกันชั้น 1 ซ่อมไม่ได้ทุกศูนย์จริงหรือไม่?

แม้ว่าเลือกใช้ประกันซ่อมศูนย์ แต่ในบางครั้งอาจเจอปัญหาไม่สามารถนำรถยนต์เสียหายเข้าซ่อมจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของรถยนต์ได้ แม้ว่าจะเป็นศูนย์บริการอย่างเป็นทางการขนาดใหญ่ มีความน่าเชื่อถือ ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากการที่ศูนย์ซ่อมดังกล่าวยังไม่เคยได้รับการติดต่อประสานงานหรือได้รับข้อเสนอ/ข้อตกลงให้ความร่วมมือกับบริษัทประกันมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างตกลงค่าแรง ค่าบริการ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่ยังไม่ลงตัว

ทำให้ผู้ทำประกันที่ใช้รถยี่ห้อนั้นๆ ไม่สามารถนำรถเข้ารับบริการซ่อมบำรุงได้ทันที หากต้องการนำรถยนต์เสียหายเข้ารับบริการกับศูนย์บริการซ่อมที่ไม่ได้อยู่ในเครือของบริษัทประกัน สามารถทำได้โดยต้องติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการนอกเครือข่ายประกันก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อตกลงรายละเอียดในการซ่อม ค่าซ่อมและค่าบริการเบื้องต้นก่อน จากนั้นรอการอนุมัติการซ่อมจากบริษัทประกัน โดยต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน และนำใบเสร็จเบิกกับบริษัทประกันภายหลัง

หากไม่ต้องการสำรองจ่ายค่าบริการก่อน หรือไม่ต้องการรอการเบิกจ่ายเงินคืนจากบริษัทประกันที่อาจล่าช้า อาจเลือกเข้ารับบริการซ่อมจากศูนย์บริการถยนต์ในเครือบริษัทประกันแทนได้ ดังนั้นจึงควรต้องตรวจสอบรายละเอียดการเข้ารับบริการซ่อมกับอู่ซ่อมรถ หรือศูนย์บริการถยนต์ใกล้บ้านจากบริษัทประกันก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยจะประสานงานกับศูนย์บริการหรือศูนย์ซ่อมทุกยี่ห้อรถยนต์อยู่แล้ว แต่อาจตกหล่น ไม่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย หรืออยู่ในระหว่างเจรจาตกลง หรืออาจติดขัดล่าช้าด้วยเงื่อนไขต่างๆ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา