แคร์สุขภาพ

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ! รวมทุกสถิติผู้ป่วยเบาหวานในไทย

ผู้เขียน : ใบไม้ร่าเริง

มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 10 ปี เขียนด้านเงิน การลงทุน บทความวิเคราะห์สถานการณ์การเงินในประเทศ และฝากผลงานไว้ที่ Rabbit Care ถึง 4 ปี

close
 
 
Published: May 21,2020

โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ เมื่อเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ จนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่รุนแรงมากขึ้น Rabbit Care จึงได้รวบรวมสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานในไทยมาฝากกัน


คาดผู้ป่วยโรคเบาหวานสูง 5.3 ล้านคน ในปี 2583

ปัจจุบันความรุนแรงของโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ระบุว่า ผู้ป่วยโรคนี้จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.3 ล้านคนภายในปี 2583 ซึ่งหากดูแลตัวเองไม่ดีอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาอีกมากมาย เช่น โรคไต โรคอ้วน โรคหัวใจ และไขมันพอกตับ

โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 4.8 ล้านคน ส่วนมากจะเป็นกลุ่มวัยกลางคนและมักเกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าวมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีขายทั่วไป คนทำงานหนักจนไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือพักผ่อนอย่างเพียงพอ ทำให้สุขภาพย่ำแย่ ระบบเผาผลาญของร่างกายก็ทำงานไม่เต็มที่

อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่ผู้ป่วยวัยกลางคน วัยสูงอายุ หรือคนอ้วนเท่านั้นที่เป็นโรคเบาหวาน เพราะปัจจุบันเด็กและวัยรุ่นก็เป็นโรคนี้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยพบว่าเด็กอายุ 8 ขวบ ที่เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรคเบาหวานเหมือนกับผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน

ขณะเดียวกันข้อมูลของสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติระบุว่า มีผู้หญิงมากกว่า 199 ล้านคนเป็นเบาหวาน และจะเพิ่มเป็น 313 ล้านคนในปี พ.ศ. 2583 อีกทั้งโรคเบาหวานยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 9 ของผู้หญิงทั่วโลกอีกด้วย โดยความเสี่ยงที่นำไปสู่โรคเบาหวานนั้นเกิดจากไลฟ์สไตล์การกินที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ตามใจปาก เน้นของอร่อย แต่ไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าทางอาหารและพลังงานที่ได้รับในแต่ละวัน

นอกจากนี้ยังพบว่า 78.5% หรือมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย ซึ่งโรคนี้เป็นความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม มีลักษณะสำคัญคือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานส่งผลให้อวัยวะเสื่อมสมรรถภาพและทำงานล้มเหลว เป็นเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตา ไต หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง

และจากรายงานทางการแพทย์ พบว่า ทุกวันนี้จำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษามีเพียง 35.6% หรือประมาณเพียง 2.6 ล้านคน ได้ทำการรักษาหายเพียง 0.9 คนเท่านั้น แต่อัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานในประเทศไทยกับมีมากถึง 200 คนต่อวัน หรือ 8 รายต่อชั่วโมง และมีเพียง 10% ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีชีวิตอยู่โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

ประเทศไทยมียอดผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานปีละ 8,000 กว่าคนโดยเฉลี่ยต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตไปไม่น้อยเลยทีเดียว


โรคเบาหวานภัยเงียบเสี่ยงเป็นกันทั่วโลก

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า มีคนเป็นเบาหวานมากที่สุดในประเทศแถบตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศทางฝั่งตะวันตกของแปซิฟิก ซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างมากของจำนวนคนที่ป่วยด้วยโรคร้ายนี้มีสาเหตุหลักจากปัญหาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและเป็นโรคอ้วนรุนแรง

โดยคนที่เป็นเบาหวานมีโอกาสเสี่ยงสูงขึ้น 2 – 3 เท่าตัว ที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจตามมา และเสี่ยงที่จะต้องตัดขาทิ้ง สูงขึ้น 10 ถึง 20 เท่าตัว โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะมีอาการของโรคแทรกซ้อนร่วมด้วย หากไม่ตรวจโรคและรักษาเเต่เนิ่น ๆ

ขณะเดียวกันสำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่ทั่วโลก 463 ล้านคน และคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็น 578 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573 และ 700 ล้านคนในปี 2588 ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 โรคที่คร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุด โดยพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 มากที่สุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับความอ้วน และวิถีชีวิตที่ไม่ปรับเปลี่ยนนั่นเอง นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่าครึ่งหนึ่งไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคนี้ ทำให้รักษาได้ช้ากว่าที่ควร


ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคนี้มากขึ้น และหลายคนยังละเลยเรื่องการดูแลสุขภาพ Rabbit Care อยากแสดงความห่วงใยทุก ๆ ท่าน ด้วย ประกันสุขภาพโรคเบาหวาน ที่คุ้มครองเมื่อคุณป่วยเป็นโรคเบาหวาน ช่วยดูแลเรื่องการรักษาอย่างเต็มที่ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้คุณรู้สึกอุ่นใจ

สนใจทำประกันโรคร้ายแรง กับ Rabbit Care


สรุป

สรุปบทความ

ปัจจุบันความรุนแรงของโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นทุกปี โรคนี้มีผลกระทบทางสุขภาพที่รุนแรง เช่น โรคไต โรคอ้วน โรคหัวใจ และไขมันพอกตับ โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 4.8 ล้านคน และเด็กวัยรุ่นก็ไม่ได้รับผลกระทบน้อย โรคนี้ยังมีผลกระทบที่รุนแรงในเรื่องของโรคแทรกซ้อน นอกจากนี้ยังมีคนที่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น

จบสรุปบทความ

ที่มา


 

บทความแคร์สุขภาพ

แคร์สุขภาพ

โรคพุ่มพวงคืออะไร มีอาการอย่างไร อันตรายถึงชีวิตหรือไม่ ?

โรคที่คนไทยเรียกกันจนติดปากว่าโรคพุ่มพวง เนื่องจากคนไทยเรารู้จักโรคนี้กันอย่างแพร่หลายเมื่อศิลปินชื่อดังอย่างคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์
Nok Srihong
23/05/2024