แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

ประกันโควิดหมดอายุ/ถูกยกเลิก/ไม่ต่ออายุ ต้องทำอย่างไร?

ผู้เขียน : Tawan

Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care

close
 
 
Published: January 5,2022

ท่ามกลางสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้ หลายคนที่ทำประกันโควิดไว้ อาจกำลังเจอกับปัญหาถูกบอกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิดกะทันหัน หรืออาจกำลังสงสัยว่าจะทำอย่างไรต่อเมื่อประกันใกล้ครบอายุความคุ้มครอง และอาจไม่ได้ต่ออายุกรมธรรม์

แรบบิท แคร์ รวบรวมแนวทางขอรับการเยียวยาจากการที่ถูกบอกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด เเละตัวเลือกประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่น่าสนใจ และควรซื้อเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองสุขภาพต่อเนื่องมาฝาก

ประกันสุขภาพที่คุณเลือกเองได้ พร้อมชำระได้หลากหลายช่องทาง
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  1. ประกันโควิดโดนยกเลิกหรือไม่ได้ต่ออายุต้องทำอย่างไร?

  กรณีที่ถูกบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 เนื่องจากบริษัทที่รับประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ทำประกันจะมีตัวเลือกในการขอเยียวยา 2 ทางด้วยกัน คือ การขอรับเบี้ยส่วนต่างคืน หรือการรับข้อเสนอประกันภัยโควิดแบบอื่นแทน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ

  ในขณะที่หากเป็นกรณีที่ไม่ได้ต่ออายุกรมธรรม์ต่อเมื่อครบอายุความคุ้มครอง ควรเลือกซื้อประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายแทน เพื่อให้ยังคงได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน มีรายละเอียดการดำเนินการทั้งกรณีที่ถูกบอกเลิกสัญญา และกรณีไม่ได้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยโควิด ดังนี้

  1.1 ขอรับเบี้ยประกันภัยส่วนต่างคืน

  การขอรับคืนเบี้ยประกันภัยตามส่วนความคุ้มครองที่เหลืออยู่จากกองทุนประกันวินาศภัย จะต้องดำเนินการ ‘ยื่นขอรับชำระหนี้’ จากกองทุนประกันวินาศภัย โดยเมื่อมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทประกันภัยที่รับประกันโควิดเเล้ว กองทุนประกันวินาศภัยจะจัดส่งเอกสารขอรับชำระหนี่้ไปยังผู้ทำประกันทุกราย เเละผู้ทำประกันที่ต้องการขอเงินส่วนต่างคืน ต้องจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 60 วันนับแต่วันที่กำหนด

  1.2 รับข้อเสนอประกันภัยโควิดแบบอื่นแทน

  เลือกรับข้อเสนอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบเดิม หรือแบบเจอจ่ายจบ เป็นประกันโควิดแบบใหม่ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือกรณีโคม่าแทน โดยอาจเลือกแบบประกันใหม่ได้จากบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่เข้าร่วมโครงการรับโอนกรมธรรม์ที่ยังมีความคุ้มครองอยู่ หรือเลือกซื้อจากบริษัทประกันที่สำนักงาน คปภ. กำหนดเพื่อรับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มอีก 10% ของกรมธรรม์ใหม่ แต่ไม่เกิน 500 บาท

  1.3 เลือกซื้อประกันสุขภาพแทน

  ไม่ว่าประกันโควิดที่มีอยู่จะยังไม่หมดอายุความคุ้มครอง ใกล้ครบความคุ้มครอง หรือถูกยกเลิกไปแล้ว การตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพในตอนนี้จะช่วยให้ได้รับความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมรอบด้านมากกว่าประกันโควิด และได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องทันทีโดยไม่ต้องรอลุ้นต่ออายุกรมธรรม์ หรือรอถูกบอกเลิกสัญญา

  2.ทำไมต้องซื้อประกันสุขภาพแทนประกันโควิดที่กำลังจะหมดอายุ?

  2.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น

  จากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ‘โอมิครอน’ ที่แพร่กระจายและติดต่อได้ง่ายกว่าที่ผ่านมา รวมถึงจำนวนกรมธรรม์ประกันโควิดที่ยังอยู่ในระบบอีกมากกว่าหลายแสนกรมธรรม์ อาจทำให้บริษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายเงินผลประโยชน์กรณีติดเชื้อโควิด-19 ได้รวดเร็วมากพอ โดยเฉพาะประกันโควิด ประเภทเจอจ่ายจบ รวมถึงความหนาแน่นในโรงพยาบาลอาจกลับมาอยู่ในระดับวิกฤตที่ไม่เพียงสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อเหมือนครั้งที่ผ่านมา

  การมีประกันสุขภาพติดตัวไว้จะทำให้เข้าถึงการรักษาโควิดได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายในการรักษา และตัวเลือกโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษา

  2.2 การเตรียมยกเลิกการรักษาอาการติดเชื้อโควิดด้วยสิทธิ UCEP

  สิทธิ UCEP หรือ Universal Coverage for Emergency Patients คือ สิทธิการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามนโยบายรัฐ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้ในทันทีกับทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดรุนแรง ได้มีการเพิ่มอาการติดเชื้อไวรัสโควิดเข้าเป็น 1 ในอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่สามารถใช้สิทธิ UCEP ได้

  อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 64 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีเห็นควรให้พิจารณาความเหมาะสมในการให้การรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 กลับเข้าสู่ระบบปกติโดยให้ใช้สิทธิประกันสังคม หรือบัตรทองตามเดิม โดยไม่ต้องใช้สิทธิ UCEP ในการยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับสถานบริการเอกชนอีกต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดลดลง ทำให้ผู้ป่วยที่ต้องเข้านอนโรงพยาบาลลดลงตามไปด้วย

  การเปลี่ยนแปลงสิทธิในการเข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อโควิดกับโรงพยาบาลใกล้บ้าน อาจทำให้การเข้าถึงการรักษาโควิดไม่สะดวกเท่าที่ควร เพราะไม่สามารถเลือกเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านได้ รวมถึงอาจต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน เนื่องจากการรักษาโควิดอาจไม่อยู่ในกลุ่มอาการวิกฤตที่จะใช้สิทธิ UCEP ได้อีกต่อไป

  ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจะช่วยให้สามารถเลือกเข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 กับโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลนั่นเอง

  2.3 ประกันโควิด แบบเจอจ่ายจบไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล

  ประกันโควิดประเภทเจอจ่ายจบ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ความคุ้มครองเฉพาะในกรณีที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่านั้น ไม่มีความคุ้มครองเพิ่มเติมในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด ทำให้อาจได้รับเงินผลประโยชน์ล่าช้า และจำนวนเงินที่ได้รับมาอาจไม่เพียงพอต่อการเข้ารับการรักษาตัวทั้งในโรงพยาบาล หรือ Hospitel รวมถึงอาจทำให้ไม่สามารถเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลชั้นนำใกล้บ้านได้

  ในขณะที่ประกันสุขภาพเหมาจ่ายส่วนใหญ่ จะเพิ่มความคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ ทำให้สามารถเข้ารักษาอาการติดเชื้อโควิดได้ทันทีที่โรงพยาบาลหรือ Hospitel ที่สะดวกด้วยประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องซื้อประกันโควิดเพิ่มแต่อย่างใด

  3. ซื้อประกันสุขภาพตัวไหนดีแทนประกันโควิดที่โดนยกเลิก?

  3.1 ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum จาก Generali

  • จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงโดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาทต่อปี
  • ค่าห้อง สูงสุด 8,000 บาทต่อวัน
  • คุ้มครองครอบคลุมทั้งโรคทั่วไป อาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย โรคร้าย และอุบัติเหตุ
  • รับประกันตั้งแต่อายุ 6-65 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี
  • ไม่ต้องสำรองจ่าย เข้ารับการรักษาผ่านโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ
  • ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 25,000 บาท
  • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 677 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับแผนประกันของแต่ละบุคคล)

  3.2 ประกันสุขภาพเหมาจ่าย D Health จากเมืองไทยประกันชีวิต

  • เหมาจ่ายเต็มวงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง เคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
  • คุ้มครองครบตั้งแต่ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง I.C.U. ค่าตรวจ ค่ายา และค่าผ่าตัด
  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
  • เลือกทำแผนประกันที่มีความรับผิดชอบส่วนแรกได้ 
  • ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 25,000 บาท

  3.3 ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ผู้ป่วยใน จากกรุงเทพประกันภัย

  • วงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท/ปี เบิกเคลมไม่จำกัด
  • คุ้มครองตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ค่าผ่าตัด ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ค่าห้อง และค่าอาหาร
  • คุ้มครองการรักษานอกประเทศไทยเฉพาะการบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ระหว่างอยู่ในต่างประเทศ
  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 16-60 ปี และต่อกรมธรรม์ได้นานถึง 65 ปี
  • ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 25,000 บาท
  • เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ 23 บาท (ขึ้นอยู่กับแผนประกันของแต่ละบุคคล)

  แรบบิท แคร์ รวมความแคร์ให้ครบ กับหลากหลายแผนประกันสุขภาพ พิเศษ! เปรียบเทียบประกันสุขภาพและซื้อประกันกับ แรบบิท แคร์ วันนี้เป็นต้นไป รับสิทธิพิเศษ บริการโทรปรึกษาแพทย์ โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล (Health Caresultants) เฉพาะลูกค้า แรบบิท แคร์ ทันทีไม่มีค่าใช้จ่าย

  คัดมาให้แล้ว! ประกันรถสุดคุ้ม จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ

  รถของคุณยี่ห้ออะไร

  < กลับไป
  < กลับไป

  ระบุยี่ห้อรถของคุณ

  ระบุปีผลิตรถของคุณ


  สรุป

  สรุปบทความ

  หากประกันโควิดหมดอายุหรือถูกยกเลิก ผู้เอาประกันควรพิจารณาซื้อประกันสุขภาพแทน เพื่อได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความคุ้มครอง ค่าเบี้ยประกัน และบริษัทประกัน

  แผนประกันสุขภาพที่ได้รับความนิยม

 • ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายแบบผู้ป่วยใน (IPD)
 • ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
 • จบสรุปบทความ
   

  บทความแคร์เรื่องประกันสุขภาพ

  แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

  เคล็ด (ไม่) ลับ 5 สเต็ป วิธีเลิกบุหรี่แบบเห็นผล ไม่ต้องหักดิบ

  รู้ทั้งรู้ว่าการสูบบุหรี่ทำร้ายร่างกายขนาดไหน แต่ก็ยังสูบ! เพราะบุหรี่ เป็นหนึ่งในสารเสพติดที่มีการใช้มากที่สุด
  Nok Srihong
  10/08/2023

  แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

  ปวดท้องเมนส์-ปวดท้องประจำเดือน เสี่ยงเป็นอะไร แบบไหนที่ควรพบแพทย์?

  ปวดท้องเมนส์ หรือ ปวดท้องประจำเดือน เป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้หญิงในช่วงเวลามีประจำเดือน
  Nok Srihong
  08/05/2023

  แคร์เรื่องประกันสุขภาพ

  ทำประกันต้องตรวจสุขภาพก่อนหรือไม่? ตรวจอะไรบ้าง? ใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประกันสังคมได้หรือไม่?

  ยังคงเป็นคำถามคาใจของใครหลาย ๆ คน อยู่ไม่น้อย สำหรับการขอทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ
  Nok Srihong
  31/10/2022