ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย

ผู้ป่วยใน จาก กรุงเทพประกันภัย

แคร์ค่ารักษาแบบเหมาจ่าย สูงสุด 100,000 บาท/ปี

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพ “กรุงเทพประกันภัย” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง ?


แคร์ทุกคน

ใครป่วยบ่อยอุ่นใจได้ เข้ารพ.กี่ครั้ง ก็จ่ายให้ตามจริง และเคลมได้ไม่จำกัดครั้งตลอดสัญญา

แคร์ไม่ยุ่งยาก

ใครอยากสมัครก็ง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และตอบคำถามให้ยุ่งยาก ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี

แคร์ความคุ้ม

ค่าเบี้ยราคาไม่แพง เพียงวันละ 23 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูง จนหมดห่วงเมื่อเจอค่ารักษาแพง ๆ

หมดห่วงเรื่องสุขภาพ เพราะมีความแคร์ดูแลให้ครบ ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ผู้ป่วยใน จาก กรุงเทพประกันภัย


แคร์เหมาจ่าย

คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง สูงสุด 1 ล้านบาท/ปี

แคร์ค่าห้อง

กรณีนอนรพ.รับค่าห้อง สูงสุด 16,000 บาท/วัน

แครค่าเบี้ย

จ่ายค่าเบี้ยฯเบา ๆ เริ่มต้นเพียง 23 บาท/วัน

แคร์ทุกคน

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี ต่ออายุถึง 65 ปี

แคร์ไม่ยุ่งยาก

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

แคร์ไม่จำกัด

เจ็บป่วยเข้ารพ.เคลมค่ารักษา ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับ จากแผนประกันสุขภาพ 
เหมาจ่าย ผู้ป่วยใน จาก กรุงเทพประกันภัย 
 

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3
ผลประโยชน์สําหรับค่าใช้จ่ายการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) 
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี กรมธรรม์ประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
300,000700,0001,000,000
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

4,000

6,000

8,000

1.1 ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ต่อวัน (สูงสุด 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)8,00012,00016,000
2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

2.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล
2.2 การรักษาโดยการผ่าตัด
2.2.1 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
2.2.2 ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด
2.3 ค่าดูแลโดยนายแพทย์ต่อวัน (สูงสุด 50 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
2.4 การติดตามผลต่อเนื่องจากการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ภายใน 30 วัน
2.5 ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติเหตุรวมค่ารักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน
2.6 ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
2.7 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน


รายละเอียดเบี้ยประกันภัยรายปี
 

อายุ (ปี)แผน 1แผน 2แผน 3
16 - 209,00013,00018,500
21 - 259,00013,00018,500
26 - 309,50013,50019,000
31 - 359,50014,50020,500
36 - 4011,00018,00025,500
41 - 4512,00020,00028,000
46 - 5012,00020,00028,000
51 - 5515,00022,50028,500
56 - 6017,00024,50035,000
61 - 65 
(ต่ออายุเท่านั้น)
17,00024,50035,000

 

หมายเหตุ 

1. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรเสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย