ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

Rabbit Care logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
1438
24 ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

Gen Health Lump Sum

จาก Generali

แคร์โรคทั่วไป โรคร้ายแรง และโควิด-19
เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด 1 ล้านบาท

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย “เจนเนอราลี่” มีไว้ช่วยแคร์อะไรได้บ้าง ?


แคร์ค่ารักษาคุ้ม ๆ

เปลี่ยนหนักให้เป็นเบา เพราะทุกค่ารักษาเราเหมาจ่ายให้ครอบคลุม และคุ้มครองชีวิตสูงสุดหลักล้าน

แคร์เมื่อนอนรพ.

ต้องพักรักษาตัวในรพ. เรื่องค่าห้องไม่ต้องกลัวจะบานปลาย เพราะเราดูแลให้สูงถึง 8,000 บาท/วัน[1]

แคร์ทุกความต้องการ

คุณชอบความคุ้มครองแบบไหน เราให้เลือกแผนที่ใช่ได้ตามสไตล์คุณ ทั้งแบบ IPD และ IPD + OPD

เช็กความแคร์ ด้วยการดูแลสุดพิเศษ จาก ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum


แคร์สุขภาพ

เหมาจ่าย สูงสุด 1 ล้าน[1] ไร้กังวลส่วนต่าง ไม่จำกัดวงเงิน/ครั้ง

แคร์ค่าเบี้ย

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น[3]

เพียง 23 บาท/วัน

แคร์หลายโรค

คุ้มครองกว่า 100 อาการ รวมโรคร้าย และโควิด-19

แคร์คนแข็งแรง

สุขภาพดี ไม่มีเคลม รับส่วนลดค่าเบี้ย ปีถัดไปสูงสุด 15%

แคร์ภาษี

ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 25,000 บาท

แคร์ไม่กี่คำถาม

เพียงแถลงข้อมูลสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

แคร์คนชอบผ่อน

แบ่งชำระเบี้ย 0% ได้ทุกธนาคาร[4]

แคร์รายปี

ชำระเบี้ยถูกกว่า 10% เมื่อชำระแบบรายปี

แคร์ทุกวัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 6-65 ปี
(ต่ออายุถึง 70 ปี)

ประกันเหมาจ่าย ต่างจากประกันสุขภาพอื่น ๆ อย่างไร ?

 

แผนประกันประกันสุขภาพเหมาจ่ายประกันสุขภาพทั่วไปประกันเฉพาะโรค

ค่าเบี้ยประกัน

ค่าเบี้ยสูงกว่า   
แต่ได้ความคุ้มครองครบ   
ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษา
ค่าเบี้ยถูก   
เหมาะกับคนที่มีงบ   
ทำประกันไม่มาก
ค่าเบี้ยถูกที่สุด   
เพราะโอกาสการ   
เคลมน้อยกว่า

ความคุ้มครอง

เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง ไม่เกินวงเงินคุ้มครองสูงสุดจำกัดค่ารักษา   
ตามวงเงินคุ้มครองสูงสุด
มอบเงินก้อนเดียว    
(เจอ จ่าย จบ)

การเคลม

เคลมได้ตาม   
จำนวนเงินค่ารักษา   
จากใบเสร็จรพ.
เคลมได้ตาม   
จำนวนเงินค่ารักษา   
จากใบเสร็จรพ.
เคลมได้ทันที   
หลังแพทย์   
วินิจฉัย

วีธีจ่ายเงินคุ้มครอง

จ่ายเงินคุ้มครอง   
ให้รพ.ในเครือข่ายโดยตรง
จ่ายเงินคุ้มครอง   
ให้รพ.โดยตรง
จ่ายเงินคุ้มครองเข้าบัญชี   
ผู้เอาประกันภัยโดยตรง

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ครอบคลุมทุกโรค   
รวมถึงโรคร้ายแรง มะเร็ง   
และ โควิด-19
ครอบคลุมทุกโรค   
แต่อาจไม่รวมโรคร้ายแรง    
มะเร็ง และ โควิด-19
คุ้มครองเฉพาะโรคที่   
ระบุเท่านั้น

 

ตารางแสดงผลประโยชน์ IPD

 

รายละเอียดของผลประโยชน์

จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน 250,000แผน 500,000แผน 750,000แผน 1,000,000

1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม (ผู้ป่วยใน)   
- ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี

250,000

500,000

750,000

1,000,000

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)   
(สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง)

2,000

3,000

4,000

8,000

- ค่าห้องพักผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) (สูงสุดต่อวัน)   
(สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง)

4,000

6,000

8,000

16,000

1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป

- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจในห้องแล็บ ค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด

(รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล)

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

- ค่าบริการรถพยาบาล เพื่อเหตุผลทางการแพทย์   
(จ่ายตามจริง ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

1.3 การรักษาโดยการผ่าตัด   
ได้แก่ ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

1.4 การดูแลโดยแพทย์   
ได้แก่ ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (ต่อครั้ง)

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

1.5 การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (ต่อครั้ง)

10,000

10,000

10,000

10,000

2. อุบัติเหตุส่วนบุคคล   
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

250,000

500,000

750,000

1,000,000


ตารางแสดงผลประโยชน์ IPD+OPD   
 

รายละเอียดของผลประโยชน์

จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน
100,000
แผน
300,000
แผน
500,000
แผน
1,000,000

1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เวชกรรม (ผู้ป่วยใน)   
- ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี

100,000

300,000

500,000

1,000,000

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)   
(สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง)

1,000

2,000

3,000

8,000

- ค่าห้องพักผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) (สูงสุดต่อวัน)   
(สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง)

2,000

4,000

6,000

16,000

1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป

- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจในห้องแล็บ ค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด

(รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล)

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

- ค่าบริการรถพยาบาล เพื่อเหตุผลทางการแพทย์   
(จ่ายตามจริง ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

1.3 การรักษาโดยการผ่าตัด   
ได้แก่ ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

1.4 การดูแลโดยแพทย์   
ได้แก่ ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (ต่อครั้ง)

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

1.5 การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (ต่อครั้ง)

10,000

10,000

10,000

10,000

2. อุบัติเหตุส่วนบุคคล   
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

10,000

10,000

50,000

50,000

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

3. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)   
(1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)

500

800

1,000

1,500

4. การรักษาด้านทันตกรรม (ต่อปี)5005,0001,0001,000
5. การดูแลโดยพยาบาลพิเศษต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อปี)5005001,0001,000

 

ตัวอย่างเบี้ยประกัน 
 

อายุ

แผน 100,000แผน 250,000แผน 500,000แผน 500,000
IPD+OPDIPD onlyIPD+OPDIPD only
รวม/ปีรวม/ปีรวม/ปีรวม/ปี
6 - 1021,79021,49044,22633,775
11 - 1517,91516,78435,84526,645
16 - 2013,13810,65823,40317,156
21 - 2511,2939,03620,37614,537
26 - 3010,8028,11619,10012,728
31 - 3510,6098,78619,12813,505
36 - 4010,8609,19719,55614,679
41 - 4511,34410,52622,61416,987
46 - 5012,95911,99325,66319,158
51 - 5513,94912,53027,44519,937
56 - 6015,83814,84231,29123,561
61 - 6516,28215,37531,79323,915

 

[1] ความคุ้มครองหลักล้าน เงื่อนไขเป็นไปตามแผนคุ้มครอง และข้อกําหนดของกรมธรรม์ที่สมัคร และการพิจารณาของบริษัท    

[2] เงื่อนไขที่กําหนดเกี่ยวกับการบริการพิเศษสํารองจ่ายเป็นเพียงบริการเสริมของบริษัทที่ทําไว้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายเพื่ออํานวยความสะดวกให้ท่านไม่ต้องสํารองจ่าย ค่ารักษาพยาบาล ยกเว้นบางกรณี เช่น อาการเจ็บป่วยเข้าข้อยกเว้นของกรมธรรม์หรือโรคที่เป็นมาก่อนสมัครทําประกันภัย หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยซึ่งเป็นไปตาม การพิจารณาของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เอาประกันภัยทําการสํารองจ่าย เช่น กรณีรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือข่าย หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย หรือข้อมูลการเจ็บป่วยไม่ชัดเจน หรือเข้าข้อยกเว้นของกรมธรรม์    

[3] ตัวอย่างข้างต้นคํานวณจากลูกค้าอายุ 30 ปี ความคุ้มครอง IPD แผน S ความคุ้มครอง 250,000 บาท    

[4] เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกําหนดของธนาคาร ผู้ออกบัตร

[5] ตามเกณฑ์การส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นทางตามผลประโยชน์ความคุ้มครอง โดยเป็นโรงพยาบาลสนามหรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดตั้งหรืออนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข

[6] เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 43/2564 ของ คปภ. ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และรายละเอียดในกรมธรรม์ 

- การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)    
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนําเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อกําหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทําความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง   
 

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย