ท่องเที่ยว

รวมคำถามตม เกาหลี แล้วถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ผ่าน ตม เกาหลี ได้ไหม? ควรแต่งตัวยังไง? มีคำตอบ

ผู้เขียน : Mayya Style

เป็นนักเขียนสายสุขภาพและการเงินที่มีประสบการณ์ในการเขียนมากมาย โดยได้ฝากผลงานในหลากหลายรูปแบบที่เน้นด้านบริหารร่างกายและจิตใจ ทำงานที่ Rabbit Care ได้อย่างมืออาชีพ

close
linkedin icon
 
 
Published: July 25,2023
  
Last edited: June 4, 2024
ตม. เกาหลี

เกาหลีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ครองใจใครหลาย ๆ คน เนื่องจากมีความโดดเด่นในเรื่องอาหาร วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการติด ตม เกาหลี นักท่องเที่ยวทุกคนควรเตรียมตัวมาให้ดี

วันนี้ แรบบิท แคร์ จะมาแนะนำแนวทางการกรอกใบตม. เพื่อป้องกันการไม่เข้าใจคำถาม และแนะนำการแต่งตัวสำหรับผู้ชายและผู้หญิงเพื่อทำให้การผ่าน ตม. เป็นเรื่องที่ง่าย ไปดูกันเลย!!

เปรียบเทียบบัตรเครดิตที่ใช่ สมัครเลย!
icon angle up or down

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

เด็กจบใหม่ รักการท่องเที่ยว รักการช้อปปิ้ง รักความหรูหรา รักสุขภาพ รักการกิน
 

ใบตม. เกาหลี

สำหรับใบตม. เกาหลี จะมีทั้งหมด 2 ใบ คือ Arrival Card (บัตรขาเข้า) และ Customs Declaration  (ใบศุลกากร) โดยทั้งสองใบจะถูกแจกให้เมื่อคุณอยู่บนเครื่องบิน ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วแนะนำให้กรอกใบตม. เกาหลีให้เรียบร้อยตั้งแต่อยู่บนเครื่อง แต่หากยังไม่ได้รับหรือทำหล่นหาย ก็สามารถไปหยิบใหม่ได้ที่บริเวณจุดตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. ตอนลงเครื่องที่สนามบินก็ได้เช่นกัน 

เอกสารทั้งสองใบจะเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน แนะนำให้กรอกตัวบรรจง หากกรอกใบตม. เกาหลีชัดเจน ก็จะลดปัญหาการติดตม. ลงไปได้เยอะมาก ๆ 

แนวทางการกรอกใบตม. เกาหลี 

รายละเอียดและคำถามของใบตม. เกาหลีทั้ง 2 ใบจะมีความแตกต่างกัน น้องแคร์จะมาแนะนำแนวทางการกรอกทั้งสองใบ เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน และลดโอกาสการติดตม. เกาหลี โดยมีรายละเอียดดังนี้

Arrival Card

Arrival Card คือบัตรขาเข้า ใช้เพื่อยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี หากกรอกชัดเจนและข้อมูลไม่ได้มีอะไรน่าสงสัย ก็จะผ่านไปได้อย่างสบาย ๆ แนะนำให้กรอกข้อมูลที่เป็นความจริง 

คำถามใน Arrival Card ประกอบไปด้วย ชื่อจริง นามสกุล เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด เลขพาสปอร์ต ที่อยู่ที่ประเทศไทย อาชีพ ชื่อโรงแรมที่พัก เบอร์โทรโรงแรม เที่ยวบินที่มา สนามบินต้นทาง ลายเซ็นต์เหมือนในพาสปอร์ต และ จุดประสงค์ที่มา (เที่ยว เยี่ยม เรียน ธุรกิจ ทำงาน ประชุม ราชการ และอื่น ๆ) 

หมายเหตุ : หากมาจากประเทศไทย สนามบินต้นทางให้กรอก Don Muang Airport ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (DMK) หรือ Suvarnabhumi Airport ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

Customs Declaration หรือ Traveler Declaration Form

Customs Declaration คือใบศุลกากร โดยผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจำเป็นต้องกรอกว่ามีการขนสิ่งของต้องสำแดงอะไรเข้ามาประเทศหรือไม่ หรือพกเงินจำนวนมากจนผิดปกติหรือไม่ ซึ่งหากคุณมั่นใจว่าเดินทางมาอย่างบริสุทธิ์เพื่อมาท่องเที่ยว ก็ให้ติ๊ก “NO” ให้หมดเลย 

คำถามใน Customs Declaration จะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนของข้อมูลส่วนตัว และส่วนที่ต้องแจ้งว่ามีการนำของผิดสำแดงเข้ามาหรือไม่

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว 

ประกอบไปด้วย ชื่อนามสกุล วันเกิด เลขพาสปอร์ต อาชีพ มาเกาหลีกี่วัน มาทำอะไร(เที่ยว เยี่ยม ธุรกิจ ราชการ หรืออื่น ๆ) เที่ยวบินที่บินมา ประเทศที่แวะก่อนมาเกาหลี ที่อยู่โรงแรมและที่พัก และ เบอร์ที่พัก

ส่วนที่ 2 : เกี่ยวกับสิ่งของที่ต้องแสดง

คำถามมีอยู่ทั้งหมด 6 ข้อ และมี 2 ตัวเลือกให้ติ๊ก ได้แก่ “ํYes” และ “No” ดังนี้

 1. Are you carrying any goods acquired (including purchase, donation, gift) from overseas (including at domestic and foreign duty-free shops) that exceeds duty-free allowance? 

คำแปล: คุณนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเกินกว่ากำหนดหรือไม่? 

 1. Are you carrying any goods subject to preferential tariff treatment as originating in the country to which you have traveled?

คำแปล: คุณนำสินค้าที่ต้องเสียภาษีพิเศษจากประเทศที่คุณเพิ่งเดินทางมาหรือไม่? 

 1. Are you carrying any monetary instrument (Korean and foreign currencies, cashier’s checks, traveler’s check, other securities) valued more than US$10,000?

คำแปล: คุณนำเงินที่มีมูลค่ามากกว่า USD10,000 หรือไม่? 

 1. Are you carrying any goods prohibited or restricted from entry into Korea such as firearms, knives, narcotics, articles in contravention to the national constitution, public security and morals?

คำแปล: คุณนำสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าที่มีข้อจำกัดเข้ามาหรือไม่?

 1. Are you carrying any animals, plants, livestock products, live aquatic animals, fruits and vegetables or have you visited a farm in the country where livestock epidemic disease has broken out? *Travelers who visited a livestock farm must report to the Quarantine Agency? 

คำแปล: คุณนำสัตว์ พืช ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในประเทศที่มีโรคระบาดเข้ามาหรือไม่?

 1. Are you carrying any commercial goods for sale, company goods (sample, etc.), goods which you are asked to carry by other people, goods under Customs custody and for taking out on departure?

คำแปล: คุณนำสินค้าเชิงพาณิชย์ สินค้าของบริษัท สินค้าที่ผู้อื่นฝากให้คุณนำเข้า สินค้าภายใต้การดูแลของศุลกากรมาหรือไม่?

คำถาม ตม เกาหลี

ส่วนใหญ่แล้วคำถามตม. เกาหลีมักจะไม่ต่างกับตม. ประเทศอื่น ๆ อาจถามว่ามาประเทศเกาหลีกับใคร มีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง แลกเงินวอนมาเท่าไหร่ จุดประสงค์ของการมาเที่ยวเกาหลี เป็นต้น โดยตัวอย่างคำถาม ตม.จะมีดังนี้ 

 • How you ever go to ? (เคยมาเกาหลีมาก่อนมั้ย)
 • How many person go with you? (มากี่คน มากับใคร)
 • How long will you be staying in South Korea? (มาเกาหลีกี่วัน)
 • How much money are you bringing ? (แลกเงินมาเท่าไหร่)
 • What is the name of your hotel you are booking ? (โรงแรมที่จะไปพักชื่ออะไร)

พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ มีวิธีผ่าน ต ม เกาหลีอย่างไร?

อย่าวิตกกังวลจนมากเกินไปว่าคุณจะไม่ผ่าน ตม เกาหลี หากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แนะนำให้เตรียมตัวและเตรียมคำตอบมาไว้ให้ดี ๆ โดยอาจซ้อมการถามตอบจากคำถามข้างต้น และพยายามฟังใจความสำคัญ เช่น Where ให้ตอบเป็นสถานที่, How long ให้ตอบเป็นจำนวนวัน หรือช่วงเวลา เป็นต้น นอกจากนี้หากตม. พูดเร็วจนทำให้คุณฟังไม่ทัน อย่าตกใจ ให้พูดว่า Again please แต่ควรเลี่ยงคำตอบที่บอกว่า I don’t know หรือถ้าหากฟังไม่ออกจริง ๆ ให้ตอบตม. ไปว่า “I am a tourist” 

แต่งตัวยังไงให้ผ่าน ตม เกาหลี

การแต่งกายถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือ ตม. เกาหลีจะดู ถ้าจุดประสงค์คือต้องการมาเที่ยวก็ควรแต่งตัวให้เหมือนกันเป็นนักท่องเที่ยว แต่ต้องมีความสุภาพและถูกต้องตามกาลเทศะ ควรแต่งกายให้มีความเรียบง่าย และเหมาะสมกับสภาพอากาศในเกาหลี สำหรับผู้หญิง แนะนำว่าอย่าแต่งตัวโป๊จนเกินไป หรือการแต่งหน้าก็ควรแต่งบาง ๆ ให้มีความพอเหมาะพอดี

สำหรับผู้ชายสามารถใส่เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตได้ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องใส่สูท เพราะเจ้าหน้าที่อาจมองว่ามาทำงานหรือเปล่า นอกจากนี้กางเกงควรเป็นกางเกงขายาว และใส่รองเท้าผ้าใบ และแน่นอนว่าสำหรับนักท่องเที่ยว แนะนำให้พกกล้องถ่ายรูปคล้องคอไว้จะดีมาก ดังนั้นหากแต่งตัวเหมือนนักท่องเที่ยวก็จะทำให้ผ่านตม. เกาหลีได้อย่างง่าย ๆ เลย

ติด ตม เกาหลี ไปอีกได้ไหม? 

หากเดินทางไปยังประเทศเกาหลี แล้วติดตม. หรือ ไม่ผ่าน ตม. เกาหลี ยังสามารถเดินทางไปประเทศเกาหลีได้อีกแต่การที่จะเข้าภายในประเทศขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ตม. เกาหลีเพราะการติดตม. เพียงครั้งเดียว ไม่ได้หมายความว่าคุณจะติดแบล็กลิสต์ หากคุณเตรียมตัวมาดี ตอบคำถามครบถ้วนชัดเจน มีหลักฐานชัดเจน

เช่น เอกสารตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เอกสารการจองที่พัก หลักฐานการชำระเงินค่าที่พัก เอกสารรับรองการทำงาน หรือการศึกษา ประกันการเดินทางที่มีความคุ้มครองครอบคลุม และ แผนการท่องเที่ยวฉบับภาษาอังกฤษ เพียงเท่านี้ก็สามารถเดินทางไปเที่ยวในประเทศเกาหลีได้อย่างสบาย ๆ แล้ว

ตม. เกาหลีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิด เชื่อว่าใคร ๆ ก็สามารถมาเที่ยวได้ ไม่ว่าจะมาคนเดียว มากับเพื่อน หรือมากับครอบครัว แต่ถ้าหากมีแพลนจะมาเที่ยว แนะนำให้ซื้อประกันการเดินทางกับ แรบบิท แคร์ ติดตัวเอาไว้สักฉบับ เพราะคุณจะได้รับความคุ้มครองมากมายกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ หากสนใจโทรเลย 1438


 

บทความท่องเที่ยว

Rabbit Care Blog Image 85454

ท่องเที่ยว

รวมคำถาม ตม. พร้อมบทสนทนา ภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งก็ผ่าน ตม. ได้

กลัวไหม? หากขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียว หลายคนคงวิตกกังวลไม่น้อย ประกอบกับพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง จะผ่าน ตม. ไหม
Mayya Style
21/07/2023