ประกันสุขภาพ

ประกันโควิดหมดอายุ/ถูกยกเลิก/ไม่ต่ออายุ ต้องทำอย่างไร?

ผู้เขียน : Tawan
Published January 05, 2022
Stressful Insured Whose COVID-19 Coverages Were Terminated

ท่ามกลางสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้ หลายคนที่ทำประกันโควิดไว้ อาจกำลังเจอกับปัญหาถูกบอกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิดกะทันหัน หรืออาจกำลังสงสัยว่าจะทำอย่างไรต่อเมื่อประกันใกล้ครบอายุความคุ้มครอง และอาจไม่ได้ต่ออายุกรมธรรม์

แรบบิท แคร์ รวบรวมแนวทางขอรับการเยียวยาจากการที่ถูกบอกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด เเละตัวเลือกประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่น่าสนใจ และควรซื้อเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองสุขภาพต่อเนื่องมาฝาก

1. ประกันโควิดโดนยกเลิกหรือไม่ได้ต่ออายุต้องทำอย่างไร?

กรณีที่ถูกบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 เนื่องจากบริษัทที่รับประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ทำประกันจะมีตัวเลือกในการขอเยียวยา 2 ทางด้วยกัน คือ การขอรับเบี้ยส่วนต่างคืน หรือการรับข้อเสนอประกันภัยโควิดแบบอื่นแทน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ

ในขณะที่หากเป็นกรณีที่ไม่ได้ต่ออายุกรมธรรม์ต่อเมื่อครบอายุความคุ้มครอง ควรเลือกซื้อประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายแทน เพื่อให้ยังคงได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน มีรายละเอียดการดำเนินการทั้งกรณีที่ถูกบอกเลิกสัญญา และกรณีไม่ได้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยโควิด ดังนี้

1.1 ขอรับเบี้ยประกันภัยส่วนต่างคืน

การขอรับคืนเบี้ยประกันภัยตามส่วนความคุ้มครองที่เหลืออยู่จากกองทุนประกันวินาศภัย จะต้องดำเนินการ 'ยื่นขอรับชำระหนี้' จากกองทุนประกันวินาศภัย โดยเมื่อมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทประกันภัยที่รับประกันโควิดเเล้ว กองทุนประกันวินาศภัยจะจัดส่งเอกสารขอรับชำระหนี่้ไปยังผู้ทำประกันทุกราย เเละผู้ทำประกันที่ต้องการขอเงินส่วนต่างคืน ต้องจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 60 วันนับแต่วันที่กำหนด

1.2 รับข้อเสนอประกันภัยโควิดแบบอื่นแทน

เลือกรับข้อเสนอเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบเดิม หรือแบบเจอจ่ายจบ เป็นประกันโควิดแบบใหม่ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือกรณีโคม่าแทน โดยอาจเลือกแบบประกันใหม่ได้จากบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่เข้าร่วมโครงการรับโอนกรมธรรม์ที่ยังมีความคุ้มครองอยู่ หรือเลือกซื้อจากบริษัทประกันที่สำนักงาน คปภ. กำหนดเพื่อรับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มอีก 10% ของกรมธรรม์ใหม่ แต่ไม่เกิน 500 บาท

1.3 เลือกซื้อประกันสุขภาพแทน

ไม่ว่าประกันโควิดที่มีอยู่จะยังไม่หมดอายุความคุ้มครอง ใกล้ครบความคุ้มครอง หรือถูกยกเลิกไปแล้ว การตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพในตอนนี้จะช่วยให้ได้รับความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมรอบด้านมากกว่าประกันโควิด และได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องทันทีโดยไม่ต้องรอลุ้นต่ออายุกรมธรรม์ หรือรอถูกบอกเลิกสัญญา

Exclusive COVID-19 Emergency Care For Health Insurance Holder

2.ทำไมต้องซื้อประกันสุขภาพแทนประกันโควิดที่กำลังจะหมดอายุ?

2.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น

จากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ‘โอมิครอน’ ที่แพร่กระจายและติดต่อได้ง่ายกว่าที่ผ่านมา รวมถึงจำนวนกรมธรรม์ประกันโควิดที่ยังอยู่ในระบบอีกมากกว่าหลายแสนกรมธรรม์ อาจทำให้บริษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายเงินผลประโยชน์กรณีติดเชื้อโควิด-19 ได้รวดเร็วมากพอ โดยเฉพาะประกันโควิด ประเภทเจอจ่ายจบ รวมถึงความหนาแน่นในโรงพยาบาลอาจกลับมาอยู่ในระดับวิกฤตที่ไม่เพียงสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อเหมือนครั้งที่ผ่านมา

การมีประกันสุขภาพติดตัวไว้จะทำให้เข้าถึงการรักษาโควิดได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายในการรักษา และตัวเลือกโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษา

2.2 การเตรียมยกเลิกการรักษาอาการติดเชื้อโควิดด้วยสิทธิ UCEP

สิทธิ UCEP หรือ Universal Coverage for Emergency Patients คือ สิทธิการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามนโยบายรัฐ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้ในทันทีกับทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดรุนแรง ได้มีการเพิ่มอาการติดเชื้อไวรัสโควิดเข้าเป็น 1 ในอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่สามารถใช้สิทธิ UCEP ได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 64 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีเห็นควรให้พิจารณาความเหมาะสมในการให้การรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 กลับเข้าสู่ระบบปกติโดยให้ใช้สิทธิประกันสังคม หรือบัตรทองตามเดิม โดยไม่ต้องใช้สิทธิ UCEP ในการยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับสถานบริการเอกชนอีกต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดลดลง ทำให้ผู้ป่วยที่ต้องเข้านอนโรงพยาบาลลดลงตามไปด้วย

การเปลี่ยนแปลงสิทธิในการเข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อโควิดกับโรงพยาบาลใกล้บ้าน อาจทำให้การเข้าถึงการรักษาโควิดไม่สะดวกเท่าที่ควร เพราะไม่สามารถเลือกเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านได้ รวมถึงอาจต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน เนื่องจากการรักษาโควิดอาจไม่อยู่ในกลุ่มอาการวิกฤตที่จะใช้สิทธิ UCEP ได้อีกต่อไป

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจะช่วยให้สามารถเลือกเข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 กับโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลนั่นเอง

2.3 ประกันโควิด แบบเจอจ่ายจบไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล

ประกันโควิดประเภทเจอจ่ายจบ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ความคุ้มครองเฉพาะในกรณีที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่านั้น ไม่มีความคุ้มครองเพิ่มเติมในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด ทำให้อาจได้รับเงินผลประโยชน์ล่าช้า และจำนวนเงินที่ได้รับมาอาจไม่เพียงพอต่อการเข้ารับการรักษาตัวทั้งในโรงพยาบาล หรือ Hospitel รวมถึงอาจทำให้ไม่สามารถเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลชั้นนำใกล้บ้านได้

ในขณะที่ประกันสุขภาพเหมาจ่ายส่วนใหญ่ จะเพิ่มความคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ ทำให้สามารถเข้ารักษาอาการติดเชื้อโควิดได้ทันทีที่โรงพยาบาลหรือ Hospitel ที่สะดวกด้วยประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องซื้อประกันโควิดเพิ่มแต่อย่างใด

Happy Patient With Full Health Coverages

3. ซื้อประกันสุขภาพตัวไหนดีแทนประกันโควิดที่โดนยกเลิก?

3.1 ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum จาก Generali

 • จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงโดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาทต่อปี
 • ค่าห้อง สูงสุด 8,000 บาทต่อวัน
 • คุ้มครองครอบคลุมทั้งโรคทั่วไป อาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย โรคร้าย และอุบัติเหตุ
 • รับประกันตั้งแต่อายุ 6-65 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย เข้ารับการรักษาผ่านโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ
 • ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 25,000 บาท
 • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 677 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับแผนประกันของแต่ละบุคคล)

3.2 ประกันสุขภาพเหมาจ่าย D Health จากเมืองไทยประกันชีวิต

 • เหมาจ่ายเต็มวงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง เคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 • คุ้มครองครบตั้งแต่ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง I.C.U. ค่าตรวจ ค่ายา และค่าผ่าตัด
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 • เลือกทำแผนประกันที่มีความรับผิดชอบส่วนแรกได้ 
 • ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 25,000 บาท

3.3 ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ผู้ป่วยใน จากกรุงเทพประกันภัย

 • วงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท/ปี เบิกเคลมไม่จำกัด
 • คุ้มครองตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ค่าผ่าตัด ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ค่าห้อง และค่าอาหาร
 • คุ้มครองการรักษานอกประเทศไทยเฉพาะการบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ระหว่างอยู่ในต่างประเทศ
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 16-60 ปี และต่อกรมธรรม์ได้นานถึง 65 ปี
 • ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 25,000 บาท
 • เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ 23 บาท (ขึ้นอยู่กับแผนประกันของแต่ละบุคคล)

แรบบิท แคร์ รวมความแคร์ให้ครบ กับหลากหลายแผนประกันสุขภาพ พิเศษ! เปรียบเทียบประกันสุขภาพและซื้อประกันกับ แรบบิท แคร์ วันนี้เป็นต้นไป รับสิทธิพิเศษ บริการโทรปรึกษาแพทย์ โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล (Health Caresultants) เฉพาะลูกค้า แรบบิท แคร์ ทันทีไม่มีค่าใช้จ่าย

บทความประกันสุขภาพ

Rabbit Care Blog Image 75850

ประกันสุขภาพ

รู้จักกับโควิดสายพันธ์โอไมครอน ติดง่ายแค่ไหน วัคซีนเอาอยู่หรือไม่?

ข่าวเด่นประเด็นร้อนต้อนรับปี 2022 นี้ คงไม่มีประเด็นไหนร้อนแรงไปกว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (omicron)
Beer Veerasak
14/01/2022
Rabbit Care Blog Image 75748

ประกันสุขภาพ

จริงหรือมั่ว? แว่นตัดแสงช่วยถนอมสายตาได้?

ปฎิเสธกันไม่ได้เลยว่า คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่าง สมาร์ตโฟน ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตมนุษย์เรา แม้แต่การทำงาน หรือการผ่อนคลายเอง หลาย ๆ
คะน้าใบเขียว
12/01/2022
Rabbit Care Blog Image 75654

ประกันสุขภาพ

หมอแคร์ฟันธง เปิดโผวิธีแก้ปีชง 2565 ต้องทำอย่างไร มาดูกัน!

และแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีศักราชใหม่ 2565 ซึ่งปีนี้เป็นปีขาลหรือปีเสือนั่นเอง เมื่อก้าวขึ้นสู่ปีใหม่ เชื่อว่าทุกคนต่างก็อยากมีโชคลาภ มีเงินทอง มีความรัก
Beer Veerasak
03/01/2022