แคร์แม่และเด็ก

สูติบัตรหาย แจ้งที่ไหน มีขั้นตอนในการจัดการหรือขอสูติบัตรใหม่อย่างไร ?

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

Published July 27, 2023
สูติบัตรหาย

‘สูติบัตร’ เอกสารประจำตัวแสนสำคัญที่ต้องรักษาไว้ห้ามให้สูติบัตรหายเด็ดขาด เพราะถือเป็นเอกสารที่ถูกยึดเป็นหลักฐานในการแจ้งเกิดและระบุว่าเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง แต่เนื่องด้วยความที่เป็นเอกสารและต้องเก็บรักษาเป็นกระดาษ จึงอาจทำให้บางครั้งเผลอทำให้ หรือเกิดความเสียหายต่อตัวสูติบัตรได้

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังกังวลใจ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์สูติบัตรของลูกน้อยหาย จะต้องทำอย่างไร สามารถขอใหม่ได้หรือไม่ ต้องไปแจ้งหายที่ไหน และมีขั้นตอนในการทำใหม่อย่างไร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ ? แรบบิท แคร์ นำคำตอบมาให้ สามารถอ่านทำความเข้าใจกันได้เลย!

สูติบัตร คืออะไร ?

ก่อนจะไปถึงหัวข้อที่ว่าสูติบัตรหายต้องทำอย่างไร มาเริ่มทำความเข้าใจร่วมกันก่อนว่า ความจริงแล้วสูติบัตร คืออะไร ? สูติบัตร ถือเป็นเอกสารสำคัญที่นายทะเบียนออกให้เป็นหลักฐานแสดงถึงสัญชาติ วัน เดือน ปี เวลาสถานที่เกิด และชื่อบิดามารดาของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาในประเทศไทย

ซึ่งสูติบัตรนั้นนับเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญมาก ในการติดต่อหรือทำกิจใดกับหน่วยงานราชการ มักขอสูติบัตรเป็นหลักฐานในการประกอบกิจธุระต่าง ๆ ที่เราต้องการจะทำ หรือแม้กระทั่งการสมัครเข้าโรงเรียนในทุกระดับชั้นระดับการศึกษาก็จำเป็นจะต้องใช้สูติบัตรเป็นหลักฐานด้วยเช่นกัน ดังนั้นการที่สูติบัตรหายจึงถือเป็นสิ่งที่จะนิ่งนอนใจไม่ได้เลยทีเดียว

สูติบัตรหาย ทําอย่างไร

ความสำคัญของสูติบัตร

ในแง่ของความสำคัญ สูติบัตรถือเป็นหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งในการระบุตัวตนรวมถึงที่มาที่ไป บิดา-มารดาคือใคร เกิดเมื่อไหร่ เวลาไหน ของบุคคลนั้น ๆ ถือเป็นเอกสารที่ได้รับความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการจากทุกหน่วยงาน จึงถูกยึดเป็นหลักฐานและเอกสารประกอบการทำกิจธุระต่าง ๆ ที่ขาดไปไม่ได้ตั้งแต่เล็กจนโตนั่นเอง 

อาจกล่าวได้ว่าหากบังเอิญทำสูติบัตรหาย สูติบัตรหายแล้วไม่ทำใหม่ ก็จะไม่สามารถติดต่อกับหน่วยงานรัฐ หรือแม้แต่สมัครเข้าโรงเรียนได้เลยทีเดียว

สูติบัตรหาย ทําอย่างไร ?

หลังจากทราบกันไปแล้วว่าสูติบัตรคืออะไร มีความสำคัญมากแค่ไหน เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่สูติบัตรหาย หรือใบเกิดหาย ไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือเป็นของเด็ก ๆ ในครอบครัว หากสูติบัตรหายไปจะต้องทำอย่างไร มาอ่านไปพร้อม ๆ กัน

 • ตั้งสติและทบทวนว่าสถานที่ที่พบเห็นล่าสุดก่อนที่สูติบัตรหายไปคือที่ไหน

 • พยายามหาสูติบัตรตามสถานที่หรือจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าสูติบัตรจะอยู่

 • หากมั่นใจว่าสูติบัตรหายหาไม่เจอแล้วต้องรีบทำการติดต่อขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุด

 • ยื่นคำขอคัดลอกและรับรองสำเนาถูกต้อง

 • นำฉบับคัดลอกแทนฉบับเดิมที่สูญหายมาเก็บรักษาให้ดีกว่าเดิม

สูติบัตรหาย แจ้งที่ไหน

สูติบัตรหาย แจ้งที่ไหน

กรณีที่สูติบัตรหายนั้นจะต้องทำการแจ้งไปยังอำเภอ/สำนักงานเขตซึ่งได้แจ้งเกิดไว้ในครั้งแรก ไม่จำเป็นต้องไปทำการแจ้งความใด ๆ ก็ได้ (แต่หากประสงค์จะแจ้งความก่อนก็ได้) เพราะเอกสารสูติบัตรหายนั้นไม่นับว่าเป็นเอกสารที่จำเป็นต้องแจ้งความก่อนไปยื่นขอคัดลอกสำเนาและรับรองสำเนาใหม่ เพียงติดต่อไปยังอำเภอ/สำนักงานเขตที่แจ้งเกิดเพื่อยื่นเรื่องก็เพียงพอนั่นเอง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรณีสูติบัตรหาย-ใบเกิดหาย สามารถติดต่อสอบถามจากที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่

ขอคัดลอกสำเนาสูติบัตรจากอำเภอ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

กรณีสูติบัตรหายและต้องการจะยื่นเรื่องขอคัดลอกสำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการขอคัดลอกสูติบัตรใหม่ เป็นจำนวนเงิน 10 บาท ต่อ 1 ฉบับ

ขั้นตอนการขอสูติบัตรใหม่

หลังจากมั่นใจแล้วว่าสูติบัตรหาย ไม่ว่าจะลองทบทวนหรือลองหาอย่างไรก็หาไม่เจอก็ทำการขอสูติบัตรใหม่ตามขั้นตอนดังนี้ได้เลย

 • เมื่อสูติบัตรหาย (กรณีตัวจริงหาย) จะต้องทำการติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นลักษณะการขอคัดและรับรองสำเนาถูกต้องจากทางอำเภอ/สำนักงานเขต ถือเป็นฉบับคัดลอกแทนฉบับจริงที่สูญหาย แต่จะไม่ใช่การขอสูติบัตรใหม่ที่ออกเป็นเอกสารตัวจริงมาให้

 • ในกรณีที่อำเภอนั้นไม่มีต้นขั้วของสูติบัตร เมื่อสูติบัตรหายจะต้องทำการติดต่ออำเภอเพื่อยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองการเกิดแทนสูติบัตรให้ โดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่อำเภอซึ่งมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อีกทั้งต้องมีพยานบุคคล 2 คน และหลักฐานต่าง ๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ทางอำเภอต้องการ

ขั้นตอนการขอสูติบัตรใหม่

แนะนำวิธีเอกสารสำคัญ ช่วยป้องกันสูติบัตรหาย

ไม่ว่าใครก็คงไม่อยากเผชิญกับสถานการณ์ที่สูติบัตรหาย หรือเอกสารสำคัญหายบ่อย ๆ เพราะนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับเราทั้งในแง่ของการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ การทำเอกสารหรือยื่นเรื่องขอเอกสารใหม่ยังใช้เวลาที่ค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรเก็รักษาเอกสารต่าง ๆ ให้ดี 

 • มีที่สำหรับเก็บเอกสารสำคัญโดยเฉพาะ : จัดหาที่ทางหรือตำแหน่งในการจัดเก็บเอกสารสำคัญให้เป็นหลักแหล่ง ไม่แยกกระจายเก็บไว้หลายที่หรือวางทิ้งไว้อย่างไม่เป็นระเบียบเพราะเพิ่มโอกาสในการสูญหายมากขึ้น

 • เก็บเอกสารสำคัญในบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง : เก็บเอกสารสำคัญไว้ในแฟ้มเอกสารที่มีความแข็งแรงคงทน และใส่ไว้ในกระเป๋าหรือตู้สำหรับใส่เอกสารโดยเฉพาะ

 • ทำสำเนาเอกสารสำคัญ : ควรทำสำเนาเอกสารสำคัญเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน และใช้ในกรณีที่ไม่จำเป็นที่ต้องนำตัวจริงออกมา ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญหาย

 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเป็นระยะ : เอกสารซึ่งเป็นกระดาษนั้นเสี่ยงต่อการเสียหายหรือเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ควรหมั่นตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารเป็นระยะ เมื่อจำเป็นต้องใช้จะได้มั่นใจว่าพร้อมใช้งานแน่นอน

แน่นอนว่าการเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่าง ๆ ไม่ให้สูญหาย เช่น ไม่ปล่อยให้สูติบัตรหาย ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความรับผิดชอบของคุณพ่อคุณแม่ที่จะดูแลลูกน้อยของท่านให้ดีที่สุด นอกจากนี้การให้ความใส่ใจในการวางแผนอนาคตหรือดูแลอนาคตของลูกก็สำคัญเช่นกัน อย่าลืมซื้อประกันเด็ก เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และดูแลสุขภาพลูกน้อยอย่างครบครัน กับ แรบบิท แคร์

สมัครประกันสุขภาพกับน้องแคร์ รับบริการปรึกษาแพทย์ฟรี! ไม่ต้องไปโรงพยาบาล
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  บทความแคร์แม่และเด็ก

  Rabbit Care Blog Image 85029

  แคร์แม่และเด็ก

  เด็กหลอดแก้ว คืออะไร? มีวิธีและขั้นตอนทำอย่างไร? ราคาเท่าไหร่? แตกต่างจากการทำแบบ ICSI, IUI, และ IVF อย่างไร? 

  ในชีวิตรักของคนสองคน การมีลูกถือเป็นของขวัญให้กับคู่รัก แต่ใครจะเชื่อว่าหลาย ๆ คนยังต้องเผชิญกับอุปสรรคในการมีลูกเนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพ
  Mayya Style
  06/07/2023
  Rabbit Care Blog Image 84453

  แคร์แม่และเด็ก

  เช็กอาการคนท้อง พร้อมการรับมือสำหรับคุณแม่คุณพ่อมือใหม่

  อาการคนท้องเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนสำคัญที่กำลังจะบอกคุณให้รู้ว่ามีอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์กำลังจะถือกำเนิดขึ้นมา
  Lazy_BOT
  08/06/2023