แคร์แม่และเด็ก

สูติบัตรหาย แจ้งที่ไหน มีขั้นตอนในการจัดการหรือขอสูติบัตรใหม่อย่างไร ?

ผู้เขียน : Nok Srihong

มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี เป็นนักเขียนด้านประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เพื่อสุขภาพที่ Rabbit Care และ 12 ปี ในอุตสาหกรรม OTA อย่าง Laterooms.com , Expedia.com จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว

close
 
 
Published: July 27,2023

‘สูติบัตร’ เอกสารประจำตัวแสนสำคัญที่ต้องรักษาไว้ห้ามให้สูติบัตรหายเด็ดขาด เพราะถือเป็นเอกสารที่ถูกยึดเป็นหลักฐานในการแจ้งเกิดและระบุว่าเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง แต่เนื่องด้วยความที่เป็นเอกสารและต้องเก็บรักษาเป็นกระดาษ จึงอาจทำให้บางครั้งเผลอทำให้ หรือเกิดความเสียหายต่อตัวสูติบัตรได้

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังกังวลใจ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์สูติบัตรของลูกน้อยหาย จะต้องทำอย่างไร สามารถขอใหม่ได้หรือไม่ ต้องไปแจ้งหายที่ไหน และมีขั้นตอนในการทำใหม่อย่างไร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ ? แรบบิท แคร์ นำคำตอบมาให้ สามารถอ่านทำความเข้าใจกันได้เลย!

สูติบัตร คืออะไร ?

ก่อนจะไปถึงหัวข้อที่ว่าสูติบัตรหายต้องทำอย่างไร มาเริ่มทำความเข้าใจร่วมกันก่อนว่า ความจริงแล้วสูติบัตร คืออะไร ? สูติบัตร ถือเป็นเอกสารสำคัญที่นายทะเบียนออกให้เป็นหลักฐานแสดงถึงสัญชาติ วัน เดือน ปี เวลาสถานที่เกิด และชื่อบิดามารดาของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาในประเทศไทย

ซึ่งสูติบัตรนั้นนับเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญมาก ในการติดต่อหรือทำกิจใดกับหน่วยงานราชการ มักขอสูติบัตรเป็นหลักฐานในการประกอบกิจธุระต่าง ๆ ที่เราต้องการจะทำ หรือแม้กระทั่งการสมัครเข้าโรงเรียนในทุกระดับชั้นระดับการศึกษาก็จำเป็นจะต้องใช้สูติบัตรเป็นหลักฐานด้วยเช่นกัน ดังนั้นการที่สูติบัตรหายจึงถือเป็นสิ่งที่จะนิ่งนอนใจไม่ได้เลยทีเดียว

ความสำคัญของสูติบัตร

ในแง่ของความสำคัญ สูติบัตรถือเป็นหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งในการระบุตัวตนรวมถึงที่มาที่ไป บิดา-มารดาคือใคร เกิดเมื่อไหร่ เวลาไหน ของบุคคลนั้น ๆ ถือเป็นเอกสารที่ได้รับความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการจากทุกหน่วยงาน จึงถูกยึดเป็นหลักฐานและเอกสารประกอบการทำกิจธุระต่าง ๆ ที่ขาดไปไม่ได้ตั้งแต่เล็กจนโตนั่นเอง 

อาจกล่าวได้ว่าหากบังเอิญทำสูติบัตรหาย สูติบัตรหายแล้วไม่ทำใหม่ ก็จะไม่สามารถติดต่อกับหน่วยงานรัฐ หรือแม้แต่สมัครเข้าโรงเรียนได้เลยทีเดียว

สูติบัตรหาย ทําอย่างไร ?

หลังจากทราบกันไปแล้วว่าสูติบัตรคืออะไร มีความสำคัญมากแค่ไหน เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่สูติบัตรหาย หรือใบเกิดหาย ไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือเป็นของเด็ก ๆ ในครอบครัว หากสูติบัตรหายไปจะต้องทำอย่างไร มาอ่านไปพร้อม ๆ กัน

 • ตั้งสติและทบทวนว่าสถานที่ที่พบเห็นล่าสุดก่อนที่สูติบัตรหายไปคือที่ไหน

 • พยายามหาสูติบัตรตามสถานที่หรือจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าสูติบัตรจะอยู่

 • หากมั่นใจว่าสูติบัตรหายหาไม่เจอแล้วต้องรีบทำการติดต่อขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุด

 • ยื่นคำขอคัดลอกและรับรองสำเนาถูกต้อง

 • นำฉบับคัดลอกแทนฉบับเดิมที่สูญหายมาเก็บรักษาให้ดีกว่าเดิม

สูติบัตรหาย แจ้งที่ไหน

กรณีที่สูติบัตรหายนั้นจะต้องทำการแจ้งไปยังอำเภอ/สำนักงานเขตซึ่งได้แจ้งเกิดไว้ในครั้งแรก ไม่จำเป็นต้องไปทำการแจ้งความใด ๆ ก็ได้ (แต่หากประสงค์จะแจ้งความก่อนก็ได้) เพราะเอกสารสูติบัตรหายนั้นไม่นับว่าเป็นเอกสารที่จำเป็นต้องแจ้งความก่อนไปยื่นขอคัดลอกสำเนาและรับรองสำเนาใหม่ เพียงติดต่อไปยังอำเภอ/สำนักงานเขตที่แจ้งเกิดเพื่อยื่นเรื่องก็เพียงพอนั่นเอง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรณีสูติบัตรหาย-ใบเกิดหาย สามารถติดต่อสอบถามจากที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่

ขอคัดลอกสำเนาสูติบัตรจากอำเภอ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

กรณีสูติบัตรหายและต้องการจะยื่นเรื่องขอคัดลอกสำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการขอคัดลอกสูติบัตรใหม่ เป็นจำนวนเงิน 10 บาท ต่อ 1 ฉบับ

ขั้นตอนการขอสูติบัตรใหม่

หลังจากมั่นใจแล้วว่าสูติบัตรหาย ไม่ว่าจะลองทบทวนหรือลองหาอย่างไรก็หาไม่เจอก็ทำการขอสูติบัตรใหม่ตามขั้นตอนดังนี้ได้เลย

 • เมื่อสูติบัตรหาย (กรณีตัวจริงหาย) จะต้องทำการติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นลักษณะการขอคัดและรับรองสำเนาถูกต้องจากทางอำเภอ/สำนักงานเขต ถือเป็นฉบับคัดลอกแทนฉบับจริงที่สูญหาย แต่จะไม่ใช่การขอสูติบัตรใหม่ที่ออกเป็นเอกสารตัวจริงมาให้

 • ในกรณีที่อำเภอนั้นไม่มีต้นขั้วของสูติบัตร เมื่อสูติบัตรหายจะต้องทำการติดต่ออำเภอเพื่อยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองการเกิดแทนสูติบัตรให้ โดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่อำเภอซึ่งมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อีกทั้งต้องมีพยานบุคคล 2 คน และหลักฐานต่าง ๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ทางอำเภอต้องการ

แนะนำวิธีเอกสารสำคัญ ช่วยป้องกันสูติบัตรหาย

ไม่ว่าใครก็คงไม่อยากเผชิญกับสถานการณ์ที่สูติบัตรหาย หรือเอกสารสำคัญหายบ่อย ๆ เพราะนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับเราทั้งในแง่ของการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ การทำเอกสารหรือยื่นเรื่องขอเอกสารใหม่ยังใช้เวลาที่ค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรเก็รักษาเอกสารต่าง ๆ ให้ดี 

 • มีที่สำหรับเก็บเอกสารสำคัญโดยเฉพาะ : จัดหาที่ทางหรือตำแหน่งในการจัดเก็บเอกสารสำคัญให้เป็นหลักแหล่ง ไม่แยกกระจายเก็บไว้หลายที่หรือวางทิ้งไว้อย่างไม่เป็นระเบียบเพราะเพิ่มโอกาสในการสูญหายมากขึ้น

 • เก็บเอกสารสำคัญในบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง : เก็บเอกสารสำคัญไว้ในแฟ้มเอกสารที่มีความแข็งแรงคงทน และใส่ไว้ในกระเป๋าหรือตู้สำหรับใส่เอกสารโดยเฉพาะ

 • ทำสำเนาเอกสารสำคัญ : ควรทำสำเนาเอกสารสำคัญเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน และใช้ในกรณีที่ไม่จำเป็นที่ต้องนำตัวจริงออกมา ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญหาย

 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารเป็นระยะ : เอกสารซึ่งเป็นกระดาษนั้นเสี่ยงต่อการเสียหายหรือเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ควรหมั่นตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารเป็นระยะ เมื่อจำเป็นต้องใช้จะได้มั่นใจว่าพร้อมใช้งานแน่นอน

แน่นอนว่าการเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่าง ๆ ไม่ให้สูญหาย เช่น ไม่ปล่อยให้สูติบัตรหาย ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความรับผิดชอบของคุณพ่อคุณแม่ที่จะดูแลลูกน้อยของท่านให้ดีที่สุด นอกจากนี้การให้ความใส่ใจในการวางแผนอนาคตหรือดูแลอนาคตของลูกก็สำคัญเช่นกัน อย่าลืมซื้อประกันเด็ก เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และดูแลสุขภาพลูกน้อยอย่างครบครัน กับ แรบบิท แคร์

เปรียบเทียบประกันสุขภาพกับ Rabbit Care พิเศษ! ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  เอกสารราชการที่สำคัญอื่น ๆ


   

  บทความแคร์แม่และเด็ก

  แคร์แม่และเด็ก

  ความสามารถพิเศษที่ควรให้ลูกมีติดตัวไว้ เพราะอาจได้ใช้และต่อยอดได้ในระยะยาว

  ความสามารถพิเศษ สิ่งที่เราต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหากมีติดตัวเอาไว้ย่อมเป็นผลดีมากกว่าไม่มี
  Nok Srihong
  25/03/2024

  แคร์แม่และเด็ก

  ผ่าคลอด มีข้อดีอย่างไร ? ปลอดภัยกว่าคลอดธรรมชาติหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

  สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ จะผ่าคลอดหรือคลอดธรรมชาติคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องตัดสินใจ ว่าจะผ่าคลอดดีหรือไม่ การผ่าคลอดปลอดภัยกว่าคลอดธรรมชาติไหม
  Nok Srihong
  12/03/2024