แคร์ไลฟ์สไตล์

ปลูกฝังครอบครัวอย่างไร ให้ไม่ต้องมีใครรับภาระการเป็นเสาหลักของบ้าน ?

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ทีมกองบรรณาธิการ กลุ่มนักเขียนผู้มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ การเงิน และประกันภัย ของ แรบบิท แคร์ ที่เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 10 ปี

close
แก้ไขโดย : คะน้าใบเขียว

นักเขียนรุ่นไฮบริด เขียนบทความด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลและการลงทุนต่าง ๆ กว่า 7 ปี เริ่มต้นที่งานเขียนที่ Rabbit Finance จนย้ายมาที่ Rabbit Care

close
 
Published: February 29,2024
เสาหลักของบ้าน

‘เสาหลักของบ้าน’ ภาระหน้าที่อันหนักหน่วงแสนสาหัสที่หากมีโอกาสเลือกได้แล้วแน่นอนว่าคงไม่อยากจะเป็น แต่ด้วยความจำเป็นหลายประการด้วยกันก็ทำให้หลายครอบครัวนั้นจำเป็นต้องมีเสาหลักของบ้านเนื่องจากมีแค่คนคนเดียวที่เป็นเสาหลักของบ้านเท่านั้นที่มีความสามารถในการหาเงินได้ดี อีกทั้งคนอื่น ๆ ในบ้านอาจมีความจำเป็นหลายประการตามแต่จะกล่าวทำให้ไม่สามารถช่วยเฉลี่ยในการแบกรับภาระตรงจุดนี้ที่เสาหลักของบ้านต้องแบกได้ แน่นอนว่าเราต่างก็รู้กันดีว่าภาระหน้าที่เสาหลักของบ้านนี้นั้น ใครได้รับตำแหน่งนี้ไปต่างล้วนต้องกลายเป็นคนน่าสงสาร ซึ่งแม้คนเหล่านั้นที่เป็นเสาหลักของบ้านจะเต็มใจแบกภาระนั้นไว้ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าพวกเขาคงไม่สามารถใช้ชีวิตของตัวเองแบบที่ต้องการได้เต็มที่นั่นเอง

แน่นอนว่าเมื่อเป็นครอบครัวที่รักใคร่กลมเกลียว มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ผู้ที่รับภาระเสาหลักของบ้านแน่นอนว่าก็คงเต็มใจช่วยเหลือจุนเจือคนในครอบครัว ในขณะเดียวกันแน่นอนว่าสมาชิกคนอื่น ๆ ในบ้านก็คงไม่อยากที่จะเป็นภาระ และเป็นส่วนหนึ่งในการทำร้ายผู้ที่เสียสละเป็นเสาหลักของบ้าน ดังนั้นวันนี้ แรบบิท แคร์ จึงนำวิธีการปลูกฝังสมาชิกในครอบครัวที่จะทำให้ไม่ต้องมีใครได้รับภาระการเป็นเสาหลักของบ้านไม่ว่าจะด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ตาม อีกทั้งหากทำได้ก็จะเป็นการยกระดับชีวิตของคนในบ้านทุกคน

เปรียบเทียบประกันสุขภาพกับ Rabbit Care พิเศษ! ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
icon angle up or down

เลือกแผนประกันสุขภาพที่คุณสนใจ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  ไม่ต้องมีเสาหลักของบ้านเมื่อทุกคนในบ้านมีความสามารถของตนเอง

  ขั้นตอนแรกในการปลูกฝังคนในครอบครัวเพื่อจะได้ไม่ต้องมีใครกลายเป็นเสาหลักของบ้านนั้น ก็คือการปลูกฝังในทุกคนในบ้านมีความสามารถเป็นของตนเอง โดยความสามารถที่พูดถึงนี้นั้นรวมทั้งความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีและความสามารถพิเศษต่าง ๆ แบ่งเป็น 

  • ความสามารถพื้นฐานในการใช้ชีวิต : ความสามารถในการพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและการใช้ชีวิตด้วยตนเอง เป็นขั้นแรกเริ่มของการพึ่งพาตนเอง ยืนได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มภาระหน้าที่ให้กับใครในบ้าน อาจเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการรู้จักเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเอง การหาอาหารเพื่อรับประทานได้ด้วยตนเองหรืออาจจัดเตรียมเผื่อคนในบ้านได้โดยที่ไม่ต้องเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งของบ้าน ซึ่งความจริงแล้วเป็นสิ่งที่อาจทำเผื่อกันได้โดยไม่ได้สร้างความลำบากหรือเดือดร้อนต่อกัน เพียงแต่เป็นการปลูกฝังมายเซตที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นหน้าที่หลักของใคร และเราทุกคนสามารถช่วยกันทำได้นั่นเอง
  • ความสามารถในการทำงานหาเงิน : เรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ก็คือสมาชิกทุกคนในบ้านควรมีความสามารถในการหาเงินเป็นของตนเอง สามารถทำงานและหาเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและร่วมแชร์ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของบ้านได้ และแม้จะเป็นผู้ใหญ่ที่เกษียณจากการทำงานแล้วก็ควรจะมีการเตรียมการเรื่องค่าใช้จ่ายของตนเองซึ่งจะพูดถึงโดยละเอียดในหัวข้อถัด ๆ ไปนั่นเอง
  • ความสามารถพิเศษอื่น ๆ : ความสามารถพิเศษอื่น ๆ เฉพาะตัว หรือความชอบส่วนตัวที่บางครั้งอาจดูไม่ได้มีประโยชน์อะไร หากลองคิดสร้างสรรค์สักหน่อยอาจเปลี่ยนแปลงความสามารถนั้น ๆ มาช่วยในการสร้างรายได้ได้ เช่น เล่นดนตรีเป็น อาจรับสอนพิเศษเล่นดนตรี ชอบนักแสดงเกาหลี อาจหารายได้พิเศษโดยการทำสินค้าที่จะช่วยซัพพอร์ตนักแสดงได้ขาย เป็นต้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการมีความสามารถพิเศษบางอย่างติดตัวไว้ ก็อาจเป็นตัวช่วยในวันที่มีเหตุสุดวิสัย เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้นั่นเอง

  ไม่ต้องมีเสาหลักของบ้านเมื่อทุกคนในบ้านมีอาชีพเป็นของตนเอง

  ขั้นตอนที่ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญมาก ๆ ในการปลูกฝังคนในบ้านเพื่อไม่ต้องทำให้ใครนั้นกลายเป็นเสาหลัก ของบ้านก็คือการปลูกฝังให้ทุกคนมีอาชีพที่มั่นคงเป็นของตัวเอง จากที่ได้กล่าวถึงไปบ้างแล้วในหัวข้อก่อนหน้าว่าทุกคนในบ้านควรที่จะมีความสามารถในการหาเงินได้ด้วยตนเองจะได้ไม่ต้องมีใครเป็นเสาหลักของบ้าน การปลูกฝังมายเซ็ตให้สมาชิกในบ้านมีอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคงนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากทุกคนต่างก็พยายามมุ่งมั่นหางานหรืออาชีพที่มีความมั่นคงเป็นอันดับแรก ๆ ก็จะทำให้ความเสี่ยงในการไม่มีเงินสำหรับใช้จ่าย จนต้องมีสมาชิกคนอื่นของบ้านต้องมาช่วยประคองและเป็นเสาหลักของบ้านนั้นน้อยลง

  เพราะเนื่องจากชีวิตของคนเราล้วนไม่แน่นอน หากทุกคนในบ้านไม่มีอาชีพเป็นของตัวเองหรือล้วนหาเงินด้วยวิธีการที่ไม่มีอาชีพซึ่งมีความมั่นคง หากวันไหนไม่มีรายได้ แน่นอนว่าคนที่ยังไหวก็ต้องรับภาระเสาหลักของบ้านให้อย่างไม่มีทางเลือก 

  ในจุดนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแต่อาชีพที่มีความมั่นคงสูงเท่านั้น แต่หากเลือกจะทำอาชีพที่ไม่มั่นคง ไม่มีความแน่นอนหรือมีความเสี่ยงสูง ก็จำเป็นที่จะต้องมีเงินเก็บหรือแผนสำรองไว้เอาไว้ด้วยจะได้ไม่เหนื่อยเสาหลักของบ้านนั่นเอง

  วางแผนการเงิน

  ไม่ต้องมีเสาหลักของบ้านเมื่อทุกคนในบ้านไม่หยุดพัฒนาตนเอง

  แม้ดูเผิน ๆ อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องเสาหลักของบ้าน แต่จริง ๆ แล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการใช้ดำเนินชีวิตในทุกวัน ก็คือการที่ตัวเรานั้นหยุดพัฒนาตัวเอง ซึ่งหากสมาชิกภายในบ้านนั้นนิ่งนอนใจและหยุดพัฒนาตัวเองก็อาจเป็นอีกปัจจัยให้ต้องมีเสาหลักของบ้านกำเนิดขึ้นมาได้ โดยเฉพาะเมื่อหยุดพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับสาขาวิชาความรู้แขนงซึ่งเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่หรืออาชีพที่จะช่วยสร้างรายได้มาใช้จ่ายภายในชีวิตประจำวันได้ เพราะโลกเราต่างก็หมุนไป มีความก้าวหน้าและองค์ความรู้ใหม่ ๆ หากเราไม่พัฒนาให้ทันจนไม่สามารถทำงานต่อได้ ก็จะต้องมีเสาหลักของบ้านมาช่วยแบกค่าใช้จ่าย ซึ่งก็ไม่รู้ว่ากว่าจะกลับมาพัฒนาตั้งตัวได้เสาหลักของบ้านคนนั้นจะต้องเหนื่อยแค่ไหน ดังนั้นกันไว้ย่อมดีกว่าแก้จะได้ไม่ต้องมีใครเป็นเสาหลักของบ้านดีกว่านั่นเอง

  ไม่ต้องมีเสาหลักของบ้านเมื่อทุกคนในบ้านมีรายได้มากกว่า 1 ช่องทาง

  อีกหนึ่งทางลัดที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ใครต้องกลายเป็นเสาหลักของบ้าน นั่นก็คือการที่สมาชิกในทุกคนนั้นมีรายได้ที่มากกว่า 1 ช่องทาง เพราะการที่มีรายได้มากกว่า 1 ช่องทางหรือมีรายได้เสริมอื่น ๆ นอกจากรายได้หลักนั้นนอกจากจะทำให้แต่ละคนในบ้านมีความสามารถทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไม่ต้องมีใครเป็นเสาหลักของบ้านแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้ต้องเสียรายได้ทางใดทางหนึ่งไป ก็จะยังคงเหลือรายได้ทางอื่นคอยช่วยประคองเอาไว้อยู่ ไม่ต้องกลายเป็นบุคคลขาดรายได้ จนทำให้สมาชิกคนอื่นในบ้านต้องเข้ามาพยุงรายได้ในส่วนของตัวเองให้หรือเป็นเสาหลักของบ้านนั่นเอง

  ไม่ต้องมีเสาหลักของบ้านเมื่อคนในบ้านมีการวางแผนการเงิน

  การวางแผนทางการเงินเป็นอีกหัวใจสำคัญที่เมื่อปลูกฝังให้คนในบ้านทำกันทุกคนแล้ว จะช่วยให้บ้านหลังนั้นไม่จำเป็นต้องมีใครเป็นเสาหลักของบ้าน เนื่องจากเมื่อมีการวางแผนทางการเงินที่ดีแล้วก็จะทำให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงความสามารถทางการใช้จ่ายของตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของตนเองให้เหมาะสมกับรายได้ที่มีได้ อีกทั้งยังทำให้มีเงินเก็บสำรองใช้เมื่อยามฉุกเฉินทำให้เมื่อมีเหตุสุดวิสัยก็จะมีเงินในส่วนนั้นประคองตัวเองได้ ไม่ต้องหาเสาหลักของบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด สามารถรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น อุบัติเหตุ ปัญหาสุขภาพ อีกทั้งการวางแผนการเงินในระยะสั้น ระยะยาว ไปจนถึงบั้นปลาย อย่างการซื้อประกันเกษียณ กับ แรบบิท แคร์ ก็ยังทำให้แม้จะเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณและไม่สามารถประกอบอาชีพอะไรได้ ก็ยังมีรายได้สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นของตนเอง

  เสาหลักของบ้าน

  ไม่ต้องมีเสาหลักของบ้านเมื่อทุกคนไม่หวังพึ่งกันและกัน

  การปลูกฝังความคิดให้แก่สมาชิกในบ้านเพื่อไม่ต้องให้มีใครเป็นเสาหลักของบ้านข้อสุดท้ายก็คือ สมาชิกในบ้านต้องมีทัศนคติที่คิดว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ไม่เอาแต่หวังที่จะพึ่งพาคนในบ้าน การปลูกฝังความคิดเช่นนี้จะทำให้คนในบ้านนั้นพยายามอย่างหนักที่จะดูแลตนเองจนถึงที่สุดแล้วจริง ๆ ถึงค่อยมองหาตัวช่วย ไม่ใช่พอคิดว่ามีปัญหายังไม่ทันพยายามแก้ปัญหาก็เอาแต่จะมองหาเสาหลักของบ้านให้ยื่นมือมาช่วยเหลือนั่นเอง

  ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องปลูกฝังให้คนในบ้านทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกัน และแม้อาจจะทำไม่ได้ในทันทีหรือมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้ทุกคนไม่สามารถทำเช่นนี้ได้แต่ แรบบิท แคร์ ก็เชื่อว่าหากทุกคนในบ้านพยายามทำทุกข้อที่กล่าวมานี้ ก็จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเสาหลักของบ้านได้เป็นอย่างดี และจะต้องเป็นสิ่งที่ทำให้เสาหลักของบ้านมีกำลังใจในการพยายามทำเพื่อทุกคนอย่างแน่นอน


  สรุป

  สรุปบทความ

  ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องปลูกฝังให้คนในบ้านทุกคนมองไปในทิศทางเดียวกัน และแม้อาจจะทำไม่ได้ในทันทีหรือมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้ทุกคนไม่สามารถทำเช่นนี้ได้แต่ แรบบิท แคร์ ก็เชื่อว่าหากทุกคนในบ้านพยายามทำทุกข้อที่กล่าวมานี้ ก็จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเสาหลักของบ้านได้เป็นอย่างดี และจะต้องเป็นสิ่งที่ทำให้เสาหลักของบ้านมีกำลังใจในการพยายามทำเพื่อทุกคนอย่างแน่นอน

  จบสรุปบทความ

  ที่มา


   

  บทความแคร์ไลฟ์สไตล์

  Rabbit Care Blog Image 89674

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  ดอกลีลาวดี คืออะไร เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกับดอกลั่นทมหรือไม่ ? ความเชื่อเกี่ยวกับดอกลีลาวดี

  เมื่อพูดถึงดอกลีลาวดีแน่นอนว่าทุกคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่มีสีขาวแต้มสีเหลืองบริเวณกลางดอกและส่งกลิ่นหอมหวานเบาสบาย
  Nok Srihong
  08/05/2024
  Rabbit Care Blog Image 89669

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  อาหารเกาหลี Soft Power ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ แนะนำเมนูที่หลายคนถูกใจและได้รับความนิยม

  เมื่อพูดถึงอาหารสัญชาติต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยแล้ว แน่นอนว่าอาหารเกาหลีจะต้องเป็นหนึ่งในลิสต์ที่หลายคนนึกขึ้นมาได้
  คะน้าใบเขียว
  02/05/2024
  Rabbit Care Blog Image 89616

  แคร์ไลฟ์สไตล์

  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘ช็อกโกแลต’ ทำมาจากอะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีข้อควรระวังในการรับประทานอย่างไรบ้าง ?

  ช็อกโกแลต ขนมชนิดโปรดในดวงใจของหลาย ๆ คนที่ช่วยสร้างความสุขให้ทุกครั้งเมื่อรับประทานนั้น ความจริงแล้วทำมาจากอะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
  Nok Srihong
  24/04/2024