ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับผู้หญิงดีอย่างไร? และทำไมผู้หญิงจ่ายเบี้ยถูกกว่า?

ผู้เขียน : Tawan
Published December 31, 2021
Motor Insurance For Women

ประกันภัยรถยนต์สำหรับผู้หญิง” อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการประกันรถยนต์ เพราะจากข้อมูลทางสถิติที่เห็นตรงกันว่าผู้หญิงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ต่ำ ยอดเคลมน้อย ทำให้ในปัจจุบันที่มีประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิงให้เลือกตรงกับความต้องการมากขึ้น เช่น ประกัน Tip Lady

 

เทียบค่าประกันไหม ประหยัดกว่า คุ้มกว่า เช็คเลย แค่ 30 วิ!

icon angle up or down

  เลือกยี่ห้อรถของคุณ

  ชื่อนามสกุล

  หมายเลขโทรศัพท์

  แรบบิท แคร์ ชวนมาดูสถิติที่อาจทำให้ผู้หญิงจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์น้อยกว่าผู้ชาย รวมถึงข้อดีของประกันรถชั้น 1 สำหรับผู้หญิงมาฝาก

  1. ทำไมผู้หญิงถึงจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ถูกกว่า?

  ปัจจัยที่ใช้ในการคิดค่าเบี้ยประกันรถมีมากมาย และ ‘เพศ’ จัดเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับสุขภาพ (Medical Risk) เช่นเดียวกับอายุ ส่วนสูง น้ำหนักและประวัติสุขภาพ แต่ปัจจัยเรื่องเพศอาจไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่บริษัทประกันภัยใช้ตัดสินใจรับประกันภัยรถยนต์ เมื่อเทียบกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบประกันและรถยนต์ เช่น ความคุ้มครองและประเภทประกันรถยนต์ที่เลือก ประเภทรถเเละการใช้งาน หรืออายุรถ

  แต่จากสถิติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพบว่า ผู้ชายมีอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่สูงกว่าผู้หญิง เนื่องจากผู้ชายมีแนวโน้มที่จะใช้ชีวิตเสี่ยงกว่าและอาจเกิดอุบัติเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตได้มากกว่า ในขณะที่ผู้หญิงอาจจะมีอาการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ สูงกว่า เนื่องจากร่างกายของผู้หญิงมีความซับซ้อนมากกว่า

  จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ในบางบริษัทอาจจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยรถไม่เท่ากัน โดยผู้ขับขี่เพศชายจะมีต้นทุนความเสียหายสูงกว่าเพศหญิง ค่าเบี้ยประกันรถยนต์จึงอาจสูงกว่าเมื่อเทียบกับผู้ขับขี่เพศหญิง สอดคล้องกับข้อมูลสถิติการเเจ้งเคลมและการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยดังนี้

  1.1 ผู้หญิงมีอัตราเรียกร้องสินไหมน้อยกว่าผู้ชาย

  ข้อมูลจากผลการวิจัยพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์กับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2554-2559) โดยสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่ที่ทำรถยนต์แบบไม่ระบุรายชื่อกว่า 11 ล้านคัน มีผู้ขับขี่ที่ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อเป็นเพศหญิงกว่า 6.4 แสนคัน และมีการเกิดอุบัติเหตุและการเรียกร้องค่าสินไหมทนแทนต่ำกว่าผู้ขับขี่เพศชายในทุกช่วงอายุ

  1.2 ผู้ชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าผู้หญิง

  ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) หรือ IDCC ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยว่าจากภาพรวมการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2562 พบว่า ผู้ชายมีแนวโน้มการบาดเจ็บ เสียชีวิต และพิการจากอุบัติเหตุมากกว่าผู้หญิงในทุกช่วงอายุ

  สอดคล้องกับข้อมูลรายงานคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่ได้รับแจ้ง เเละถูกบันทึกในระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (CRIMES) ในปี พ.ศ. 2562 ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งสิ้น 8,673 ราย แบ่งเป็นผู้เสียชีวิตเพศชาย จำนวน 6,493 คน  (คิดเป็น 74.9%) และผู้เสียชีวิตเพศหญิง จำนวน 2,180 คน (คิดเป็น 25.1%)

  อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงอาจไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันรถถูกกว่าผู้ชายเสมอไป เนื่องจากแต่ละบริษัทประกันภัย อาจมีวิธีประเมินความเสี่ยงเเละเลือกให้ความสำคัญในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงไม่เท่ากัน ทำให้ในหลายๆ ครั้ง จะพบว่าผู้หญิงอาจจ่ายเบี้ยประกันแพงกว่า หรือแทบไม่ต่างกับที่ผู้ชายจ่ายเลย ตัวอย่างของกรณีที่ทำให้ผู้หญิงอาจจ่ายเบี้ยประกันแพงกว่าหรือเท่ากับผู้ชายมีดังนี้

  • การห้ามไม่ให้ใช้ปัจจัยเรื่องเพศในการคำนวณเบี้ยประกันรถยนต์ (Gender-neutral Pricing)
  • การระบุสถานะแต่งงาน หรือมีครอบครัวแล้วของผู้ขับขี่เพศชาย (Marital Status)
  • ระบบประเมินความเสี่ยงที่กำหนดให้ปัจจัยด้านเพศมีความเสี่ยงเท่ากันในทุกเพศ (Algorithm & Gender Rating Factor)

  2. ประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับผู้หญิงดีอย่างไร?

  2.1 คุ้มครองครบทั้งรถชนรถ รถชนคน รถหาย หรือรถไฟไหม้

  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำหรับผู้หญิงยังคงให้ความคุ้มครองเทียบเท่ากับประกันรถยนต์ชั้น 1 แบบทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการชนทั้งกรณีที่มีเเละไม่มีคู่กรณี กรณีรถสูญหาย ไฟไหม้ หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนค่าชดเชยต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีที่ได้รับความเสียหาย บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เรียกได้ว่าคุ้มครองครบถ้วนภายในกรมธรรม์เดียวเช่นเดิม และสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือ สิทธิพิเศษสำหรับผู้ขับขี่เพศหญิงเท่านั้น

  2.2 คุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัว 20,000 บาท/ครั้ง

  จ่ายเงินชดเชยทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนม หรือมือถือที่อยู่ภายในรถ รวมถึงการโจรกรรมลักทรัพย์สินภายในรถที่มีร่องรอยการก่อเหตุต่อตัวรถชัดเจน จะจ่ายความคุ้มครองตามความเสียหายจริง สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง

  2.3 ค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท/ครั้ง

  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic Surgery) และค่าผ่าตัดที่เกี่ยวข้องสูงสุด 1,000,000 บาท เพื่อให้ผู้ประสบเหตุจากกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์คันที่ทำประกันไว้จนต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุด

  How To Save On Car Insurance

  3. จะเลือกประกันภัยรถยนต์ให้คุ้มที่สุดต้องทำอย่างไร?

  3.1 เปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์

  ในหลายครั้งที่แจ้งต่อประกันกับบริษัทเดิม แต่ต้องจ่ายเบี้ยประกันสูงขึ้น แม้ว่าจะขับดีตลอดปี ไม่เคยเคลมมาก่อน หรือลองเช็กราคาค่าเบี้ยกับบริษัทประกันรถเป็นครั้งแรก เเต่ไม่เเน่ใจว่าเบี้ยที่คำนวณออกมานั้น ถูกหรือคุ้มค่าที่สุดแล้วหรือยัง

  ควรลองเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับโบรกเกอร์ก่อนตัดสินใจทำประกันรถ เพราะนอกจากจะได้เบี้ยที่ถูกกว่าซื้อตรงจากบริษัทแล้ว ยังจะได้เปรียบเทียบความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่สุดจากแบบประกันที่มีให้เลือกหลากหลาย รวมถึงได้ส่วนลดและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเฉพาะลูกค้าของโบรกเกอร์นั้นๆ อีกด้วย

  การเลือกดูประกันรถจากบริษัทใดบริษัทเดียว อาจทำให้พลาดโอกาสได้ประกันรถยนต์ที่เบี้ยถูก และความคุ้มครองสูง จากบริษัทอื่นๆ เพราะว่าแต่ละบริษัทประกันจะมีวิธีการคำนวณเบี้ยประกันจากแต่ละปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ราคาเบี้ยสูงต่ำไม่เท่ากัน ดังนั้นการเปรียบเทียบประกันรถกับโบรคเกอร์ประกันภัยจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการหาประกันรถที่คุ้มค่าที่สุดนั่นเอง

  3.2 เลือกแบบประกันตามความเหมาะสม

  เลือกแบบประกันรถที่ตรงกับข้อมูลการใช้งานและไลฟ์สไตล์ในการขับขี่ จะทำให้ได้ประกันรถที่คุ้มค่าทั้งในแง่การใช้งาน และเงินที่จ่ายไปมากที่สุด โดยในปัจจุบันมีแบบประกันที่คิดเบี้ยประกันตามระยะทางและระยะเวลาการใช้รถยนต์ตามจริง รวมถึงประกันรถยนต์เฉพาะกลุ่มที่มีบริการเสริมพิเศษ ทำให้ผู้ขับขี่มีตัวเลือกแบบประกันรถยนต์มากขึ้น ตัวอย่างประกันรถทางเลือกมีดังนี้

  • ประกันรถยนต์แบบเปิดปิด
  • ประกันรถตามไมล์ (Pay-per-mile)
  • ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (ประกัน Tip Lady)

  3.3 เลือกความคุ้มครองตามความจำเป็น

  วงเงินความคุ้มครองที่สูงมากเกินความจำเป็นอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เบี้ยประกันรถยนต์แพงได้ ลองตรวจสอบวงเงินความคุ้มครองอื่นๆ ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองพื้นฐานต่อตัวรถและความเสียหายต่อคู่กรณีและบุคคลภายนอก เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือเงินชดเชยเมื่อต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจากอุบัติเหตุทางถนน

  นอกจากนั้น อาจเลือกแบบประกันรถที่ให้จ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) ร่วมด้วยได้ จะทำให้ยังได้รับความคุ้มครองแบบเต็มที่เช่นเดิม ในขณะที่จ่ายเบี้ยถูกลง

  3.4 หาส่วนลดเพิ่ม

  เมื่อเลือกแบบประกันและความคุ้มครองที่ต้องการได้เเล้ว เช่น ประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับความคุ้มครองครบ จบในกรมธรรม์เดียว หรือประกันภัยรถยนต์สำหรับผู้หญิง Tip Lady ที่เข้าใจทุกความต้องการของผู้หญิง ลองตรวจสอบเงื่อนไขในการขอรับส่วนลดเพิ่มเติมกับบริษัทประกันภัยเดิมที่ทำประกันรถไว้อยู่ หรือติดต่อโบรกเกอร์ประกันรถ เพื่อสอบถามส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม มีรายละเอียดส่วนลดเพิ่มเมื่อเลือกซื้อประกันรถยนต์ดังนี้

  • ส่วนลดจ่ายเบี้ยประกันเต็มจำนวน
  • ส่วนลดประกันกลุ่ม
  • ส่วนลดระบุชื่อผู้ขับขี่
  • ส่วนลดประวัติดี
  • ส่วนลดติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์
  • ส่วนลดข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ส่วนลดโปรโมชั่นบัตรเครดิต
  • ส่วนลดพิเศษจาก แรบบิท แคร์ *เฉพาะลูกค้า แรบบิท แคร์ เท่านั้น

  สำหรับลูกค้าที่เปรียบเทียบประกันรถยนต์และเลือกซื้อประกันรถกับ แรบบิท แคร์ ! รับความแคร์เพิ่มเติมจากบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางถนน 24 ชั่วโมง และสิทธิประโยชน์ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 3-10 เดือน ฟรีทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่นได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ ที่ แรบบิท แคร์

  บทความประกันรถยนต์

  Rabbit Care Blog Image 78500

  ประกันรถยนต์

  วิเคราะห์สถิติ! อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดจากสาเหตุอะไรมากที่สุด

  รู้หรือไม่ว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด เพราะในแต่ละวันผู้คนจำนวนมากต่างใช้รถยนต์เดินทางไปทำงานรวมถึงทำธุระต่าง ๆ
  Little Seal
  15/08/2022
  Rabbit Care Blog Image 78141

  ประกันรถยนต์

  15 ประเภทป้ายทะเบียนต้องรู้! สีป้ายทะเบียนรถแต่ละสี มีความหมายอย่างไร?

  หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมใช้รถรุ่นเดียวกัน แต่ป้ายทะเบียนรถกลับมีสีไม่เหมือนกัน มีทั้งแบบป้ายทะเบียนสะท้อนแสง ป้ายทะเบียนไม่สะท้อนแสง
  Tawan
  06/08/2022
  Rabbit Care Blog Image 78035

  ประกันรถยนต์

  เปิดตำรา! ฝันเห็นรถ ฝันว่ารถชน ฝันว่ารถล้ม ฝันว่าขับรถ หมายความว่าอะไร?

  หลายคนที่เป็นเจ้าของรถ หรือเคยขับรถอาจต้องเคยมีความฝันแปลกๆ เกี่ยวกับรถอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะฝันเห็นรถชน ฝันว่าขับรถป้ายแดงชน ฝันว่าขับรถล้มเอง
  Tawan
  02/08/2022