Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์ ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที  กับ  

Rabbit Care

Current account_DESKTOP.png

รู้จัก! บัญชีกระแสรายวัน ใช้ทำอะไรได้บ้าง? มีข้อดีอะไร?

บัญชีกระแสรายวัน คืออะไร?

เงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีกระแสรายวัน (Current Account) คือ บัญชีธนาคารประเภทหนึ่งที่ไม่มีการให้ดอกเบี้ยเงินฝากหรือหากมีดอกเบี้ยก็ได้รับในอัตราที่ต่ำมาก เพราะถือว่าเจ้าของบัญชีประเภทนี้จะมีสถานะกึ่งลูกหนี้ เงินที่มีอยู่ในบัญชีทางธนาคารจะไม่สามารถนำไปใช้หมุนเวียนต่อยอดได้ เรียกอีกชื่อว่า บัญชีเดินสะพัด บัญชีประเภทนี้จะมีการกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะสามารถใช้งานบัญชีประเภทนี้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็นบุคคลที่ประกอบกิจการและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือพาณิชย์ และมีบัญชีประเภทนี้จากหลายธนาคารที่บุคคลธรรมดาสามารถทำได้ อย่างเช่น บัญชีกระแสรายวัน บุคคลธรรมดาธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน บุคคลธรรมดาธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นต้น

บัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีเดินสะพัดนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับช่วยจัดการด้านการเงินเชิงธุรกิจ ทำให้ไม่ต้องพกเงินสดเป็นจำนวนมากเมื่อต้องทำการโอนออกด้วยวงเงินจำนวนมาก เหมาะที่จะใช้เป็นบัญชีเงินหมุนเวียนหรือใช้สำหรับการออกเป็นเช็คในการเบิกจ่ายเงิน นอกจากนี้บัญชีกระแสรายวันนี้ยังสามารถขอเบิกเงินเกินบัญชีได้ด้วย โดยหากเลือกการขอเบิกเงินเกินบัญชีนี้ทางธนาคารเจ้าของบัญชีจะมีการคิดดอกเบี้ยส่วนหนึ่งจากที่มีการเบิกเงินเกิน เงินฝากกระแสรายวันแบบนี้ส่วนใหญ่จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เงินที่เข้า-ออกผ่านบัญชีประเภทนี้ธนาคารจะไม่ถือว่าเป็นเงินฝากของธนาคาร เนื่องจากเป็นจำนวนเงินที่มีการหมุนเวียนภายในบัญชีอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

การเปิดบัญชีกระแสรายวัน เงินฝากกระแสรายวัน มีเงื่อนไขอย่างไร?

ในการดำเนินการเปิดบัญชีกระแสรายวันจะมีการกำหนดคุณสมบัติสำหรับบุคคลที่ต้องการเปิดบัญชีประเภทนี้ อย่างเช่น กำหนดวงเงินในการเปิดบัญชีขั้นต่ำและธนาคารจะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการบริการต่อเดือนหากบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลานาน รวมถึงมียอดเงินเหลือในบัญชีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท ซึ่งแต่บะธนาคารผู้ให้บริการอาจจะมีการกำหนดคุณสมบัติในการเปิดบัญชีกระแสรายวันแตกต่างกันออกไป

ข้อดีของการเปิดบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเดินสะพัด

วัตถุประสงค์หลักของการเปิดบัญชีประเภทนี้จะเน้นการช่วยจัดการเงินหมุนเวียนได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถสรุปข้อดีของบัญชีกระแสรายวัน ดังนี้

 • มีความปลอดภัย : ที่บัญชีกระแสรายวันมีความปลอดภัยเนื่องจากจะทำให้คุณไม่ต้องพกเงินสดเป็นจำนวนมาก ๆ ในการทำธุรกรรมในธุรกิจของคุณ โดยเป็นการสั่งจ่ายเช็คเพื่อนำไปขึ้นเงินกับทางธนาคารและสามารถรับเช็คจากคู่ค้าได้โดยไม่ต้องกลัวถูกโกง เพราะมีการระบุชื่อ-ขีดคร่อมบนเช็คแล้ว ไม่ต้องกังวลเรื่องเช็คสูญหาย
 • ใช้วงเงินเกินได้ : อีกหนึ่งข้อดีของบัญชีกระแสรายวันก็คือสามารถที่จะใช้วงเงินเบอกเกินหรือเบิกเงินเกินจากจำนวนในบัญชีได้ เรียกว่าวงเงิน O/D
 • สะดวกสบาย : เพราะไม่ต้องเดินทางไปติดต่อธนาคารให้ดำเนินการเบิกเงินหรือไม่ต้องไปกดเงินที่ตู้ ATM บ่อย
 • ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ : สร้างเครดิตในการดำเนินการด้านการเงินในธุรกิจให้ทั้งผู้สั่งจ่ายเช็คและผู้รับเช็ค สามารถตรวจสอบงานว่าเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่ตกลงก็สามารถสั่งอายัดเช็คได้
 • เป็นเงินหมุนเวียนในบริษัท : สามารถสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าได้ในวงเงินที่ไม่จำกัด สามารถใช้ในการค้ำประกันเงินกู้อย่างกรณีหมุนเวียนเงินไม่ทันหรือจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน
 • ตรวจสอบได้ง่าย : สามารถตรวจสอบรายการหักบัญชีต่าง ๆ เพื่อชำระเงินตามเช็คได้ตลอดเวลา

บัญชีกระแสรายวัน บุคคลธรรมดาทำได้หรือไม่?

ปัจจุบันบัญชีกระแสรายวัน บุคคลธรรมดาสามารถเปิดบัญชีประเภทนี้ได้เช่นกันและมีการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของเจ้าของบัญชีเช่นเดียวกับบัญชีกระแสรายวัน นิติบุคคล แต่อาจจะมีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีหรือค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไป โดยผู้ที่ต้องการเปิดบัญชีประเภทนี้จะต้องใช้เอกสารประกอบการเปิดบัญชี ได้แก่ บัตรประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก หากเป็นชาวต่างชาติจะต้องติดต่อสอบถามโดยตรงที่ธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเหมาะสำหรับการออมเงินหรือไม่?

เนื่องจากบัญชีกระแสรายวันเป็นบัญชีที่ไม่มีดอกเบี้ยหรือมีการให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก ๆ ซึ่งหากใครที่ต้องการเปิดบัญชีไว้สำหรับการออมเงินโดยเฉพาะ บัญชีประเภทนี้อาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์ จะต้องเปลี่ยนไปทำเป็นบัญชีเงินฝากประเภทอื่น ๆ โดยประเภทของเงินฝากในธนาคารโดยทั่วไปที่สามารถเก็บออมเงินได้จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ดังนี้

 • บัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ เป็นเงินฝากที่ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาในการฝากเงิน เจ้าของบัญชีสามารถที่จะฝากเงินเข้ามาหรือถอนเงินออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ในวันและเวลาทำการ ลักษณะคล้ายกับเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีกระแสรายวันแต่จะแตกต่างกันตรงที่บัญชีแบบออมทรัพย์จะมีการให้ดอกเบี้ยในอัตราตามที่ธนาคารกำหนดและสามารถใช้ใบถอนเงินแทนการออกเช็คธนาคารได้

 • บัญชีเงินฝากประจำ เป็นบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่มีเงื่อนไขในการถอนเงินที่จะไม่สามารถถอนเงินออกมาได้หากยังไม่ครบระยะเวลาที่ตกลงว่าจะฝากเงิน หากมีการถอนเงินก่อนครบกำหนดดอกเบี้ยที่จะได้รับอาจจะลดลงหรือไม่ได้เลย โดยปกติแล้วบัญชีเงินฝากประจำจะมีการกำหนดระยะเวลาในการฝากเงินหลายระยะเวลาเริ่มจาก 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปีหรือมากกว่านั้น บัญชีเงินฝากประเภทนี้จะมีอยู่ 2 แบบให้เลือก คือ ฝากประจำทั่วไปและฝากประจำแบบปลอดภาษี ซึ่งหากเป็นการฝากประจำแบบทั่วไป จะมีการหักภาษีจากผลตอบแทนหรือดอกเบี้ย 15%

บัญชีประเภทนี้เจ้าของบัญชีจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าบัญชีประเภทอื่น ๆ และบัญชีกระแสรายวัน เฉลี่ยจะได้รับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.4-3% จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝากเงินเพื่อออมและเพิ่มทรัพย์สินในระยะยาว ๆ โดยไม่ต้องใช้เงินในการทำธุรกิจหรือใช้ในการจ่ายจ่ายในชีวิตประจำวัน

ต้องการออมเงินเพิ่มเติม ประกันออมทรัพย์ยังเป็นทางเลือกที่ดี!

ประกันออมทรัพย์นั้นถือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินชนิดหนึ่ง ที่สามารถทำให้คุณมีความคุ้มครองทั้งชีวิตและการเงินไปพร้อม ๆ กัน และยังถือเป็นการลงทุนระยะยาวรูปแบบหนึ่งที่สามารถออมเงินได้โดยมีความเสี่ยงที่ต่ำมาก บริษัทประกันจะให้ดอกเบี้ยกับผู้เอาประกันในรูปแบบเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เมื่อครบกำหนดสัญญาผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนเป็นเงินก้อนสะสมตลอดสัญญา ทำให้สามารถวางแผนการเงินได้แน่นอนว่าช่วงเวลาใดในชีวิตจะต้องมีการใช้เงินก้อน ก็สามารถวางแผนซื้อประกันออมทรัพย์เก็บไว้ล่วงหน้าได้เลย พอครบกำหนดสัญญาก็นำเงินก้อนออกมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้ทันที เป็นการบริหารการเงินที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ตามแพลน นอกจากนี้ในระหว่างที่คุณถือกรมธรรม์ประกันออมทรัพย์อยู่ ก็จะได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองที่เป็นเงินทุนประกันชีวิตในกรณีเสียชีวิตด้วย ซึ่งเป็นการวางแผนด้านการเงินที่ดีเยี่ยมมากได้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแล้วก็ตาม แน่นอนว่ามันคนละวัตถุประสงค์โดยสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับการเปิดบัญชีกระแสรายวัน ที่สำคัญการออมเงินด้วยประกันออมทรัพย์จะไม่ถูกหักภาษีเหมือนการฝากประจำด้วย และนอกจากจะไม่ถูกหักภาษีแล้วค่าเบี้ยประกันออมทรัพย์ที่จ่ายไปก็ยังสามารถนำเอาไปใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปีสูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรได้ด้วย

ประกันออมทรัพย์ที่ แรบบิท แคร์ แนะนำ

ไทยประกันชีวิต “แฮปปี้มีเงินใช้”

ประกันชีวิต

 • จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครองนาน 15 ปี
 • รับเงินคืนทุกปีตลอดสัญญารับเงินคืน 521%
 • การันตีเงินคืน 3% ทุก 2 ปี
 • ลดหย่อนภาษี สูงสุดปีละ 1 แสนบาท
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 65 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยได้ รายเดือน, 3 เดือน และรายปี
ไทยประกันชีวิต ทรัพย์ปันผล

ประกันชีวิต

 • ชำระเบี้ยแค่ 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • รับเงินปันผลทุกปี ปีละ 1%
 • ครบสัญญารับเงินก้อนคืน 110%
 • ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 1 แสนบาท
 • สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 1 เดือน - 60 ปี
ประกันชีวิต “ไทยประกันชีวิต”

ประกันชีวิต

 • คุ้มครองจากอุบัติเหตุ เพิ่มสูงสุด 1 แสนบาท
 • กรณีนอน รพ. รับเงินชดเชย 500 บาท/วัน
 • รับเงินคืนตลอด สัญญารวม 174%
 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 16 บาท
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 55 ปี
 • ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 1 แสนบาท
ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

ประกันชีวิต

 • การันตีรับเงินคืน 3% ทุกปี
 • กรณีมีชีวิตอยู่รับเงิน สูงสุด 310%
 • จ่ายค่า เบี้ยคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ
 • จ่ายค่าเบี้ย 10 ปี คุ้มครองนาน 20 ปี
 • รับสิทธิลดหย่อนภาษี สูงสุด 100,000 บาท

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา