ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ

หาสินเชื่อรถยนต์ที่โดนใจ ด้วยสินเชื่อรถยนต์
แรบบิท แคร์ ช่วยได้

  • มีเงินใช้ รถยังมีขับเหมือนเดิม
  • รถยี่ห้อไหน รุ่นไหนก็ขอสินเชื่อได้
  • ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง อนุมัติไวใน 1 วัน

ข้อมูลของคุณปลอดภัยแน่นอน

สินเชื่อรถยนต์ วงเงินสูง อนุมัติไว

Leasing คืออะไร?

Leasing (ลิสซิ่ง) จะเป็นสัญญาที่ให้นิติบุคคลสามารถนำสินค้าไปใช้ได้ก่อนโดยชำระเงินเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อ ต่อสัญญาเช่า หรือว่าส่งคืนสินค้านั้นให้กับผู้ให้เช่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เลือกทำสัญญาแบบลิสซิ่งมักจะเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่ต้องการใช้สินค้าที่มีราคาแพงในปริมาณมาก เช่น เครื่องจักร รถยนต์ เพื่อลดต้นทุนของการซื้อสินค้าดังกล่าวทั้งหมด

นอกจากนี้ Leasing ยังนิยมใช้กับสินค้าเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เพราะสัญญาแบบ Leasing จะช่วยให้บริษัทหรือนิติบุคคลสามารถเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่ายกว่าการจ่ายเงินซื้อทั้งหมด เพราะเมื่อหมดสัญญาแล้วก็สามารถส่งคืนสินค้าให้กับผู้ให้เช่าได้

ในกรณีของการ Leasing รถยนต์ ผู้ที่ทำสัญญาสามารถเลือกเงื่อนไขเพิ่มเติมในการบำรุงรักษารถยนต์เพื่อช่วยลดภาระเรื่องค่าซ่อมบำรุงในขณะใช้งานได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ เพราะไม่ต้องรับภาระค่าซ่อมบำรุงและค่าเสื่อมของอะไหล่ รวมถึงไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้อรถยนต์แต่เปลี่ยนไปจ่ายเช่าแทน ทำให้บริษัทหรือนิติบุคคลสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้อย่างชัดเจนในทุก ๆ เดือน ทั้งยังลดความยุ่งยากในการจัดหารถยนต์ การซื้อประกันภัย การหาหลักทรัพย์ค้ำประกันในการซื้อรถยนต์อีกด้วย

ดังนั้น การ Leasing รถยนต์จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้บริษัทหรือนิติบุคคลได้มีรถยนต์ไว้ใช้งานในการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หากผู้ทำสัญญา Leasing รถยนต์ยกเลิกการเช่าก่อนครบกำหนดสัญญา ก็จะต้องเสียค่าปรับเพื่อชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการยกเลิกสัญญาให้กับผู้ให้บริการด้วย หรือหากมีการทำสัญญาต่ออาจได้รับการปรับลดค่างวด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการตลาดของบริษัทผู้ให้บริการลิสซิ่ง

Leasing กับเช่าซื้อต่างกันอย่างไร?

Leasing (ลิสซิ่ง) จะมีหลักการคล้ายกับการเช่าซื้อ แต่ไม่เหมือนกันทั้งหมด เนื่องจากการเช่าซื้อจะเป็นการให้ผู้ที่ทำสัญญาสามารถนำสินค้าไปใช้ได้ก่อนแม้จะยังไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ โดยมีข้อตกลงว่าจะชำระเงินเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา เมื่อชำระครบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว จึงจะได้กรรมสิทธิ์ของสินค้านั้นไป

แต่ Leasing จะแตกต่างออกไปตรงที่เมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้ว ผู้ที่ทำสัญญาสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อ ต่อสัญญาเช่า หรือว่าส่งคืนสินค้านั้นให้กับผู้ให้เช่า ดังนั้น วัตถุประสงค์ของ Leasing จะแตกต่างจากการเช่าซื้อ โดยวัตถุประสงค์ของการเช่าซื้อจะเป็นเพื่อการเป็นเจ้าของ จึงเป็นสินเชื่อสำหรับการซื้อรถยนต์ที่เป็นที่นิยม ส่วน Leasing จะมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อการเช่าใช้ทรัพย์สินในระยะยาว

ความแตกต่างอีกข้อหนึ่งของ Leasing และการเช่าซื้อคือผู้ที่สามารถทำสัญญาได้ โดยการเช่าซื้อจะทำได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา แต่ลิสซิ่งจะทำได้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น บุคคลทั่วไปจะไม่สามารถทำสัญญาลิสซิ่งเพื่อเช่ารถหรือเครื่องจักรในระยะยาวได้

Leasing มีประโยชน์อย่างไร?

Leasing เป็นอีกทางเลือกสำหรับลูกค้ากลุ่มนิติบุคคล องค์กร และบริษัทที่ต้องการรถยนต์ เครื่องจักร หรือสินค้าอื่น ๆ เป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในกิจการ เนื่องจาก Leasing จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ เพราะไม่ต้องใช้เงินทุนสูงมาก ​จึงมีเงินทุนมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจได้คล่องตัวมากกว่า นอกจากนี้ การลิสซิ่งยังไม่กำหนดให้ต้องหาหลักทรัพย์มาค้ำประกัน เพราะส่วนใหญ่จะใช้บุคคลค้ำประกันและจดทะเบียนเครื่องจักรที่ทำลิสซิ่งเป็นหลักประกันแทน

Leasing ยังช่วยให้คำนวณค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เพราะจ่ายค่าเช่าเท่ากันทุกเดือน และยังมีผลประโยชน์เรื่องภาษี เพราะสามารถนำค่าเช่ารายเดือนมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายได้ 100% ซึ่งใช้ลดภาระภาษีได้ตามกฎหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับการลดหย่อนภาษีของการเช่าซื้อแล้ว การเช่าซื้อจะลดหย่อนภาษีได้น้อยกว่า เพราะไม่ได้มีค่าเช่ามาหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษี แต่จะหักค่าใช้จ่ายจากค่าเสื่อมและดอกเบี้ยที่จ่ายแทน

Leasing มีกี่ประเภท?

Leasing ยังแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้

สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) เป็นสัญญา Leasing ระยะยาวที่ผู้เช่ามีฐานะเหมือนเป็นเจ้าของสินค้า ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของสินค้าดังกล่าวจะตกเป็นของผู้เช่าในระยะเวลาที่ทำสัญญา แต่เมื่อครบกำหนดสัญญาลิสซิ่ง กรรมสิทธิ์ของสินค้าดังกล่าวจะยังคงเป็นของผู้ให้เช่าอยู่ โดยผู้เช่าสามารถเลือกซื้อสินค้าที่เช่านั้นหรือไม่ก็ได้ ถ้าหากผู้เช่าตัดสินใจซื้อ มักจะได้ราคาซื้อที่ต่ำกว่าราคาของสินค้านั้นโดยทั่วไป แต่ถ้าหากตัดสินใจไม่ซื้อ ผู้เช่าจะต้องส่งมอบสินค้าคืนกับผู้ให้เช่า โดยทั่วไปแล้ว สัญญาเช่ามักจะให้ผู้เช่าประกันความเสียหายและผู้เช่าจะต้องเสียค่าบำรุงสินค้าที่เช่าเอง นอกจากนี้ ผู้เช่าจะไม่สามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) เป็นสัญญา Leasing ที่ผู้เช่าไม่ได้ต้องการเป็นเจ้าของหรือถือกรรมสิทธิ์ของสินค้า ซึ่งอายุของสัญญาลิสซิ่งในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะสั้นกว่าอายุการใช้งานจริงของสินค้าดังกล่าว ทำให้เมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้ว ผู้เช่าอาจจะนำสินค้านั้นไปให้ผู้อื่นเช่าต่ออีกได้ นอกจากนี้ การบำรุงรักษาหรือการซ่อมแซมสินค้าที่เช่าจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า และผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดได้ถ้าพิจารณาแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สินค้าดังกล่าวต่อ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา