Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

เปรียบเทียบบัตรเครดิต ง่าย ๆ ภายใน 30 วินาที กับ

Rabbit Care

Statement แรบบิท แคร์

Statement คืออะไร มีผลต่อการทำธุรกรรมอย่างไร?

Statement คืออะไร?

จากบทความของ KTC ทริคน่ารู้ ขอ Statement ใช้อะไรบ้าง ได้กล่าวไว้ว่า Statement คือรายการบัญชีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีการระบุข้อมูลการเคลื่อนไหวภายในบัญชีทั้งหมด และมีการจัดหมวดหมู่ไว้เป็นรายเดือน เราจึงสามารถใช้ Statement ในการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เงินในบัญชีของเรา อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าเรามีเงินเข้าในบัญชีหรือเงินออกบัญชีอย่างไร โดยส่วนใหญ่แล้ว สามารถใช้เอกสารรายการบัญชีในการยื่นเพื่อทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ เช่น การขอสินเชื่อ การสมัครบัตรเครดิต เป็นต้น หรือในบางครั้ง Statement เป็นเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็นในการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเพื่อท่องเที่ยว หรือวีซ่าสำหรับนักเรียนก็ตาม ก็จำเป็นจะต้องใช้เอกสารดังกล่าวทั้งสิ้น

รายละเอียดของ Statement คืออะไรบ้าง?

ภายในเอกสาร Statement นั้นมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะเพื่อระบุว่าแต่ละส่วนมีรายละเอียดอะไรบ้าง แต่ก็จะมีรายละเอียดเบื้องต้นของเอกสารรายการบัญชีที่จะต้องระบุไว้ในเอกสาร และเราควรทราบถึงรายละเอียดเบื้องต้นนั้น ๆ รายละเอียดเบื้องต้นของ Statement ได้แก่ ส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชี จะมีรายละเอียดของชื่อบัญชีและที่อยู่ของเจ้าของบัญชี ส่วนที่เป็นข้อมูลของบัญชีธนาคาร ในส่วนนี้มักจะระบุเลขที่บัญชี รอบเวลาที่ขอเอกสารรายการบัญชี โดยขึ้นอยู่กับการขอ Statement เช่น ขอย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน เป็นต้น ส่วนที่แสดงยอดยกไป ยอดที่รวมรายการถอนเงินและฝากเงิน ส่วนที่เป็นรายการทำธุรกรรมในแต่ละครั้ง โดยจะมีวันที่ เวลา รายการทำธุรกรรม ยอดคงเหลือ ช่องทางที่ทำธุรกรรม และรายละเอียดที่ระบุว่าทำธุรกรรมครั้งนั้น ๆ เพื่ออะไร เมื่อทำการขอเอกสารรายการบัญชีแล้ว เราควรตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ที่กล่าวไว้เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการขอเอกสาร อีกทั้งยังเพื่อตรวจสอบความผิดปกติในบัญชีของเรา ว่ามีการทำธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเจ้าของบัญชีนั้น ๆ

การใช้งาน Statement คืออะไร ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดได้บ้าง?

Statement เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างสำคัญในการทำธุรกรรมหรือการขอเอกสารต่าง ๆ เพราะ เอกสารรายการบัญชีสามารถเป็นเอกสารที่บ่งบอกถึงสถานะทางการเงินและพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราได้อย่างดีเยี่ยม

ดังนั้นในการทำธุรกรรมโดยเฉพาะการขอสินเชื่อต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการสมัครบัตรเครดิต ขอสินเชื่อ หรือสมัครบัตรกดเงินสด กับ แรบบิท แคร์ ก็จำเป็นที่ต้องใช้ Statement เช่นกัน ซึ่งหากเอกสารเหล่านี้ครบถ้วนก็จะสามารถยื่นขอได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Statement เพื่อนำไปยื่นขอเอกสารต่าง ๆ เช่น การขอวีซ่าเพื่อเดินทางออกนอกประเทศ เป็นต้น


การใช้งานเพื่อทำธุรกรรม

ในกรณีที่ขอเพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารในการทำธุรกรรม ให้ตรวจสอบว่าธุรกรรมนั้น ๆ ต้องการ Statement ย้อนหลังกี่เดือน ในบางครั้ง อาจต้องใช้เอกสารรายการบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน ขึ้นอยู่กับธนาคารหรือสถาบันทางการเงินนั้น ๆ ระบุรายละเอียดของเอกสารไว้ แต่ส่วนใหญ่แล้ว สถาบันทางการเงินต่าง ๆ มักใช้เอกสารรายการบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนเพื่อตรวจสอบ


การใช้งานเพื่อยื่นขอเอกสาร

ในกรณีที่ขอเพื่อนำไปยื่นขอเอกสารอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกรรม เช่น การขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปในประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อท่องเที่ยวหรือเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อ ก็มักจะต้องใช้ Statement เพื่อตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินของเราทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยว หรือเพื่อศึกษาต่อในประเทศนั้น ๆ จะใช้ Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีความมั่นคงมากพอในการไปเยือนประเทศนั้น ๆ

การทำ Statement ของเราให้ดูดี

เนื่องจาก Statement เป็นส่วนสำคัญที่เราอาจต้องใช้ในอนาคต โดยเฉพาะในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังนั้นเราควรจัดการเงินในบัญชีของเรา รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้เงินที่จะส่งผลต่อ Statement ในอนาคต เพื่อให้เราได้รับการอนุมัติจากสถาบันทางการเงินได้อย่างง่ายดายยามที่เราจำเป็นต้องทำธุรกรรม การเตรียมบัญชีของเราให้ดูดีมีอยู่ 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การสร้างรายรับให้มากกว่ารายจ่าย การออมเงิน และการสร้างวินัยทางการเงินที่ดี


การสร้างรายรับให้มากกว่ารายจ่าย

แน่นอนว่าการสร้างรายรับให้มากกว่ารายจ่ายจะทำให้เรามีเงินเหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยในขั้นตอนนี้อาจพิจารณาการหารายได้เสริมจากช่องทางอื่น หรือการลดค่าใช้จ่ายที่อาจไม่จำเป็นในชีวิตก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าถนัดหรือสะดวกแบบใด หากต้องการหารายได้เสริมจากช่องทางอื่น ก็สามารถทำได้ ยิ่งหากสามารถหารายได้เสริมได้อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้เรามีเงินหมุนเวียนภายในบัญชีมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้เรามีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติจากการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น หรือถ้าหากต้องการลดค่าใช้จ่ายที่อาจไม่จำเป็นในชีวิตก็สามารถทำได้ เพราะการลดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นลงก็ทำให้เรามีเงินคงเหลือภายในบัญชีเยอะมากขึ้นนั่นเอง


การออมเงิน

การออมเงินเป็นผลพวงที่เกิดจากการสร้างรายรับให้มากกว่ารายจ่าย เมื่อเรามีรายได้ที่มากกว่ารายจ่ายแล้ว เราก็จะสามารถออมเงินได้มากขึ้น เป็นการสร้างวินัยของการออมเงินได้ดี อีกทั้งเงินออมเหล่านั้นยังเป็นเงินก้อนที่เราสามารถนำไปลงทุนเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม หรือกำไรจากการลงทุนได้อีกด้วย ในบางครั้ง เราอาจมีความจำเป็นที่ต้องนำเงินออมนั้นไปใช้ยามฉุกเฉิน ดังนั้น การมีเงินออมไว้ในบัญชี นอกจากจะเป็นการเตรียมเอกสารรายการบัญชีที่ดีแล้ว ยังเป็นการเตรียมเงินสำรองเพื่อนำไว้ใช้ในอนาคตอีกด้วย


การสร้างวินัยทางการเงินที่ดี

จาก 2 ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเตรียมบัญชีของเราเพื่อขอ Statement ในอนาคต แต่นอกจากเป็นการเตรียมบัญชีแล้ว ยังเป็นการสร้างเสริมวินัยทางการเงินที่ดี เพราะเราจะได้สร้างรายได้ให้มากกว่ารายจ่าย อีกทั้งยังออมเงินเพื่อเตรียมไว้ใช้อนาคต หรือสามารถออมเงินไว้ใช้ยามเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ออมเงินไว้เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าอื่น ๆ ที่ไม่คาดคิดได้

Statement บอกอะไรได้มากกว่ารายรับ-รายจ่าย

นอกจาก Statement จะสามารถนำไปใช้เพื่อยื่นในการทำธุรกรรมต่าง ๆ แล้ว เรายังสามารถขอเพื่อนำมาตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในบัญชีของเราได้อีกด้วย โดยเฉพาะในกรณีที่เราทำธุรกรรมผ่านทาง Mobile Banking ในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ เราสามารถนำเอกสารรายการบัญชีของเรามาเทียบกับการทำบัญชีของเราเพื่อเป็นการเปรียบเทียบและตรวจสอบว่าทั้งการทำบัญชีของเรา และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารถูกต้อง ตรงกันหรือไม่ ดังนั้น Statement จึงเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีได้นั่นเอง

Statement ถือเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อการทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการขอเอกสารอื่น ๆ ดังนั้น เราจึงควรเตรียมบัญชีของเราไว้ตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้การทำธุรกรรมหรือการขอเอกสารอื่น ๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนั้นแล้วการเตรียม Statement ที่ดีสื่อถึงวินัยทางการเงินที่ดีของเราอีกด้วย หากเรามีวินัยทางการเงินที่ดีอยู่แล้ว หน้าตาของเอกสารรายการบัญชีของเราก็จะออกมาดูดีเป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม หากเราต้องการที่จะสร้างเอกสารรายการบัญชีของเราให้ออกมาดูดีในเวลาอันสั้น ถือว่าเป็นไปได้ยากมาก เพราะทางธนาคารจำเป็นที่จะต้องแสดงรายละเอียดทั้งหมดในช่วงเวลาที่เราต้องการจะขอ ในทางที่ดี เราควรวางแผนการใช้จ่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นการเตรียมบัญชีสำหรับทำเรื่องขอเอกสารในอนาคต สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนวางแผนการใช้จ่ายให้ดีเพื่ออนาคตที่สดใสของทุกคน

หลาย ๆ คนที่เคยทำธุรกรรมต่าง ๆ คงเคยได้ยินคำว่า Statement ในการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง แต่สำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ คงจะสงสัยว่า Statement คืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร ใช้เพื่ออะไร และสำคัญอย่างไรในการทำธุรกรรม ในบทความนี้ เราจะพูดถึง Statement คืออะไร รายละเอียดของ Statement คืออะไร มีผลอย่างไรต่อการทำธุรกรรม การสังเกตวินัยการเงินของตนเองผ่าน Statement การใช้งาน Statement ในธุรกรรมหรือการยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และการเตรียมบัญชีของตัวเองเพื่อการขอเอกสารในอนาคต

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

บัตรเครดิต-KTC-VISA-PLATINUM

เคทีซี วีซ่า แพลตทินั่ม

KTC / VISA

 • ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รับ 1 คะแนน KTC FOREVER
 • ผ่อนชำระสินค้า/บริการด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 10 เดือน
 • ใช้จ่ายสบายเพียงผูกบัตรและแตะจ่ายผ่าน Google pay
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด

ซิตี้แบงก์ / Mastercard

 • X5 คะแนน ใช้จ่าย Rabbit Line Pay, Lazada, Shopee, e-wallet* และเลือกเปลี่ยน point เป็นเงินคืนได้เลยทันทีที่รูด
 • X5 คะแนน ใช้จ่าย หมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว ใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ
 • X5 คะแนน ใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ Netflix, Spotify, Apple Music
 • รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท สำหรับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด ผ่านทางออนไลน์
บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลตทินัม

ธนาคารยูโอบี / Mastercard

 • รับคะแนนสะสม 10 บาท = 1 คะแนน
 • แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เพียงใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อที่ EVEANDBOY, Cental&Zen, The mall, Paragon, Emporium, EmQuartier, Blueport และ Robinson
 • แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้คะแนนสะสม ยูโอบี รีวอร์ด พลัส เท่ากับยอดใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร
 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อชำระค่าเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทุก 800 บาท/เซลล์สลิป
บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลตทินั่ม

ธนาคารยูโอบี / VISA

 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้จ่ายที่รถไฟฟ้า BTS MRT 7-11, All Online by 7-Eleven ร้านบูทส์ ร้านวัตสัน ร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ เบอร์เกอร์ คิง, Shopee, Grab และ Atome
 • แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยวและออนไลน์
 • 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF
 • เครดิตเงินคืน 3% เมื่อชำระค่าเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทุก 800 บาท/เซลล์สลิป เฉพาะสถานีที่ร่วมรายการ
บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้

ซิตี้แบงก์ / Mastercard

 • ค่าธรรมเนียม การกดเงินสดเพียง 1%
 • สิทธิพิเศษ ณ ร้านค้าชั้นนำในเดือนเกิด
 • เครดิตเงินคืน 1% ที่ปั๊ม Shell ทุกสาขา
 • ฟรีค่าธรรมเนียม การชำระยอดบัตรเครดิต
บัตรเครดิต เคทีซี แคชแบ็ค แพลตทินัม

เคทีซี แคชแบ็ค แพลตทินัม

KTC / Mastercard

 • รับเงินคืนสูงสุด 0.8% ทุกครั้งที่ใช้จ่าย
 • ผ่อน 0% 10 เดือน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ เมื่อใช้บัตรฯ ชำระค่าโดยสาร
บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

บัตรเครดิต ทีทีบี โซ ชิลล์

ธนาคารทหารไทยธนชาต / VISA

 • ผ่อน 0% 3 เดือน
 • ฟรีค่าธรรมเนียมทุกการกดเงินสด 3%
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 3 รอบบัญชีแรก
บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

บัตรเครดิต วีซ่า แพลทินัม

ธนาคารกรุงเทพ / VISA

 • รับคะแนนสะสมทุกการใช้จ่าย 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ทั้งในและต่างประเทศ
 • สะสมไมล์เดินทางคะแนนสะสมสามารถแลกเป็นไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา