Rabbit Care Logo
ใช้ใจแคร์ ดูแลครบ
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน และเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

สถานที่ตั้งธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย สำนักงานใหญ่และข้อมูลติดต่อ

 

123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 

อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2697-5454

เวลาทำการธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

 • ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย สำนักธุรกิจรัชดาภิเษก วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ : 8.30 - 17.30 น.

 • ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย สาขาในห้างสรรพสินค้า วันทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาทำการ : 10.30 - 19.30 น. และ 11.00 - 19.30 น.

 • ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย สาขาอื่น ๆ นอกห้างสรรพสินค้า วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ : 8.30 - 17.00 น. และ 8.30 - 17.30 น.

ข้อมูลทั่วไปธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Credit Retail Bank Public Company Limited เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยในประเทศไทย ก่อตั้งครั้งแรกภายใต้ชื่อ บริษัท กรุงเทพสินทวี จำกัดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2526 และได้ขออนุญาตดำเนินการจัดตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และได้รับอนุญาตจัดตั้งพร้อมเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550

ปัจจุบันธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย มีสาขาให้บริการทางด้านการเงินเต็มรูปแบบทั้งสาขาในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและสาขาต่างจังหวัด ทั้งหมด 21 สาขา และได้มีการขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคในรูปแบบสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพื่อให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้อย่างทั่วถึงทั่วทุกภูมิภาค

Credit Rating : -

ผลิตภัณฑ์และการบริการธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย เปิดให้บริการทางการเงิน โดยมีผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่ให้บริการมากมาย อาทิ บริการเงินฝาก, บริการจ่ายเงินและรับชำระเงิน, บริการด้านการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT), สินเชื่อไทยเครดิตประเภทสินเชื่อบ้าน, สินเชื่อไทยเครดิตประเภทสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล, สินเชื่อไทยเครดิตประเภทสินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME, กองทุนรวม, และบริการอื่น ๆ ของธนาคาร อย่างเช่น บริการเช่าตู้นนิรภัย และบริการทรัพย์สินรอการขาย เป็นต้น

คณะผู้บริหารธนาคารไทยเครดิต

 • นายวานิช ไชยวรรณ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร
 • ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ - ประธานกรรมการ
 • นายจำนงค์ วัฒนเกส - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส - กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ
 • นายศุภชัย สุขะนินทร์ - กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • นางสาวอาดา อิงคะวณิช - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 • นายกัวราฟ มาลิค - กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับความเสี่ยง
 • นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย - กรรมการ
 • นายวิญญู ไชยวรรณ - กรรมการ, กรรมการกำกับความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา - กรรมการ, กรรมการกำกับความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ

ผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ธนาคารไทยเครดิต มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินรวมถึงบริการทางการเงิน ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าไว้คอยบริการมากมาย โดยผลิตภัณ์และการบริการทางการเงินของไทยเครดิต มีดังนี้

สินเชื่อบ้านธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ชื่อสินเชื่อ thai credit

ประเภทสินเชื่อ thai credit

วงเงินอนุมัติ

ดอกเบี้ยเริ่มต้น

ระยะเวลาผ่อนนานที่สุด

การค้ำประกัน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน

เริ่มต้น MRR-3.35% ต่อปี

30 ปี

ใช้สำเนาโฉนดที่ดิน เป็นหลักค้ำประกัน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน

เริ่มต้น MRR-3.35% ต่อปี

30 ปี

ใช้สำเนาโฉนดที่ดิน เป็นหลักค้ำประกัน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัส
แบบรวมหนี้ตามมาตรการ
แก้หนี้ระยะยาวของ ธปท.

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน (รวมหนี้)

วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการชำระค่าเบี้ยประกัน MRTA)

เริ่มต้น MRR-3.35% ต่อปี หรือ MRR-3.05% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

30 ปี

ใช้สำเนาโฉนดที่ดิน เป็นหลักค้ำประกัน

 

หมายเหตุ: *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ ผู้ให้อนุมัติกำหนด

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลธนาคารไทยเครดิต

ชื่อสินเชื่อ thai credit

ประเภทสินเชื่อ thai credit

วงเงินอนุมัติโดย ธ ไทยพาณิชย์

ดอกเบี้ยเริ่มต้น

ระยะเวลาผ่อนนานที่สุด

การค้ำประกัน

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลไทยเครดิต สำหรับพนักงานเงินเดือนประจำ ที่มีรายได้ต่อเดือน 2 หมื่นบาทขึ้นไป

สินเชื่อบุคคล

- วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท 
- ผู้ที่มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาทต่อเดือน วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ 
- ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

 

*การอนุมัติวงเงินกู้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เริ่มต้น 8.88% ต่อปี (นานสูงสุด 8 เดือน)

ชำระคืนอย่างน้อยตามยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระและภายในวันที่กำหนดที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อหมนุเวียนส่วนบุคคล

ไม่ต้องค้ำประกัน

 

หมายเหตุ: *เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ ผู้ให้อนุมัติกำหนด

สถาบันการเงินในประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย โลโก้
ธนาคารกรุงเทพ โลโก้
ธนาคารกรุงศรี โลโก้
ธนาคารกสิกร โลโก้
ธนาคารออมสิน โลโก้
ธนาคารทหารไทยธนชาต โลโก้
ธนาคารซีไอเอ็มบี โลโก้.png
ธนาคารไทยพาณิชย์ โลโก้
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โลโก้
ธนาคารทิสโก้ โลโก้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร โลโก้
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โลโก้
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ โลโก้
ธนาคารแห่งประเทศจีน โลโก้
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ โลโก้
ธนาคารซิตี้แบงก์ โลโก้
logo-uob-bank.png
logo icbc bank
logo-Chase Bank JPMorgan Chase -bank.png
bank RHB logo
bank of america logo.png
bank HSBC Thailand logo
bank Deutsche Bank logo
bank Mizuho logo
bank BNP Paribas logo
bank Indian Overseas Bank logo.png
Bank of Thailand logo.png
islamic.png
baac.png
government-housing.png
Amoney Information logo
MoneyThunder Information logo
Promise Information logo
Kashjoy Information logo
LINE BK Information logo
ngern-tid-lor.png
finnix.png

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา